Бібліотека

Урок - узагальнення «Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства »

Опис документу:
«Відлига» — період в історії СРСР, а відповідно й історії УРСР, який охоплює 1953—1964 рр., тобто період перебування при владі М. Хрущова. Він характеризується ліквідацією таких проявів сталінського режиму, як масові репресії, тотальний контроль за всіма сферами діяльності тощо, і спробою проведення суспільно-політичних, економічних реформ із метою надати нового імпульсу розвитку радянського суспільства на шляху до «побудови комунізму».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Узагальнення знань за темою «Україна в  умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 1950-х  — середина 1960-х рр.)».

Мета:

- повторити, закріпити та узагальнити матеріал теми, розвивати вміння, навички,

які формувалися на уроках.

- формувати навички користування науковою термінологією.

- розвивати логічне та історичне мислення учнів.

- виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку:

перевірка й облік знань, умінь і навичок.

Обладнання:

підручник, карта «Україна в період десталінізації (1953—1964)», атлас, тести для тематичного оцінювання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Метою повторювально-узагальнюючих уроків є:

- систематизація й узагальнення набутих учнями знань, удосконалення вмінь і навичок;

- створення в учнів цілісної картини подій, явищ і процесів, які раніше розглядалися частинами;

- допомога учням у переході від знання окремих фактів до їх узагальнення та встановлення причинно-наслідкових зв’язків між ними.

ІІ. Повторення й узагальнення знань

Цей етап уроку можна провести у вигляді тестування

Тести

1. Позначте визначення поняття «Реабілітація»

А Опозиційний рух проти панівного державного ладу, протистояння офійній ідеології

Б Виправдання, поновлення доброго імені чи репутації, несправедливо обвинуваченої чи засудженої особи

В Це сукупність заходів радянського керівництва спрямованих на домінацію російської мови, культури, історії

Г Пом’якшення політичного режиму, вільнодумство

2. Позначте прізвище керівника Української робітничо-селянської спілки

А Лук’яненко

Б Руденко

В Драч

Г Чорновіл

3. Що передбачала економічна реформа 1957р.?

А Створення союзно-республіканських міністерств

Б Створення МТС

В Створення раднаргоспів

Г Укрупнення колгоспів

4. Якого року проведено грошову реформу

А 1959

Б 1960

В 1961

Г 1962

5. Позначте особу на чию адресу були висунуті наступні звинувачення.

«Ця «праця» має явний антирадянський характер... в ній зводиться наклеп на національну політику КПРС, робиться спроба... розпалити ворожнечу між українським і російським народами. З цією метою автор вдається до спотворення положень ленінської національної політики, змісту творів класиків марксизму-ленінізму з національного питання».

А В. Стуса

Б О. Гончара

В І. Дзюби

Г Л. Костенко

6. Дана карикатура з’явилась у період

Підпис під карикатурою: «Дозволь, голубе, у вашій кукурудзі полежати, бо в нашій пече»

А Післявоєнної відбудови

Б десталінізації

В застою

Г перебудови

7. Який процес був характерний для духовного життя в Україні в період політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)?

А відмова від ідеологічного диктату

Б згортання політики русифікації

В припинення атеїстичної пропаганди

Г зародження дисидентського руху

8. Які поняття й терміни потрібно використовувати, характеризуючи період десталінізації?

А Реформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація, реабілітація, «шістдесятники».

Б Холодна війна, голод, «ждановщина», радянізація, «безрідний космополітизм», операція «Вісла».

В П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».

Г «Розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит, правозахисники, «самвидав», неосталінізм.

9. Наприкінці 1950-х рр. у СРСР розпочалася реформа шкільної освіти, одне з положень якої передбачало вибір батьками мови навчання дітей.

Українська інтелігенція виступила проти цього положення, тому що воно

А сприяло русифікації системи освіти в УРСР.

Б суперечило Закону «Про мови в Українській РСР».

В створювало умови для дискримінації російської мови.

Г відновлювало практику політики «українізації» 1920-х рр.

10. Хто зображений на плакаті поряд з Ю.Гагаріним?

А М.Хрущов

Б П.Шелест

В С.Корольов

Г О.Антонов

Переклад «Шлях до зірок прокладають комуністи!»


11. Якою цифрою на картосхемі позначено регіон, що увійшов до складу УРСР у 1954 році?

А 1

Б 2

В 3

Г 4

12 Який захід партійно-радянського керівництва СРСР і УРСР в 1950 — середині 1960-х рр. вплинув на життєвий рівень населення України?

А заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи

Б упровадження державних позик і збільшення присадибних ділянок колгоспників

В створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування

Г ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва

13. До компетенції органів влади Української РСР у період «відлиги» були передані питання

1. адміністративно-територіального устрою, формування бюджету республіки.

2. ведення самостійної зовнішньої політики з країнами соціалістичного табору.

3. розроблення республіканського законодавства про судоустрій і судочинство.

А 1, 3

Б 2, 3

В 1, 2

Г 1, 2, 3

14. Факти з життя якого українського суспільно-політичного діяча подано нижче?

«Юрист, правозахисник, один із засновників Української робітничо-селянської спілки. Арештований за «антирадянську агітацію та пропаганду» й засуджений до страти, згодом заміненої п’ятнадцятирічним ув’язненням. Автор книги «Сповідь у камері смертників». Нагороджений медаллю імені Святого Володимира «Борцям за волю України».

А І. Дзюби

Б Є. Сверстюка

В Л. Лук’яненка

Г В. Чорновола

15. У добу «відлиги» в суспільному лексиконі вперше з’являється поняття

А «розвинений соціалізм».

Б «партійна номенклатура».

В «політична реабілітація».

Г «безрідний космополітизм».

16.

Зображена карикатура є пропагандистською складовою кампанії з реалізації

А однієї з «надпрограм» М. Хрущова.

Б економічних «реформ О. Косигіна».

В Продовольчої програми Л. Брежнєва.

Г політики «прискорення» М. Горбачова.

17. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Публікація у „Літературній газеті” статті О. Довженка „Мистецтво живопису і сучасність”

Б Постановка опери К. Данькевича „Богдан Хмельницький”

В Заснування київського клубу творчої молоді „Сучасник”

Г Вихід у світ збірки В. Симоненка „Тиша і грім”

18. Установіть послідовність створення радянських агітаційних плакатів

А


Б


В


Г


19. Установіть відповідність між поняттями та їх змістом

А Шістдесятники

Б Дисиденти

В Партноменклатура

Г Раднаргоспи

1 Великі державні підприємства, створені для обробітку землі та виробництва сільськогоспо¬дарської продукції

2 Керівники та працівники апарату партії, призначе¬ні на свої посади її відповідними органами

3 Інакодумці, особи, які не погоджуються з постулатами панівної в тоталітарному суспільстві ідеології

4 Територіальні органи управління народним господарством СРСР упродовж 1957-1965 років

5 Особи, що належать поколінню інтелігенції, які розпочали свою творче й громадське життя за часів "відлиги"

20. Установіть відповідність між прізвищем діяча та сферою його діяльності.

1 Л. Костенко

2 О.Антонов

3 Л. Биков

4 А. Горська

А кіномистецтво

Б електрозварювання

В поетичне мистецтво

Г образотворче мистецтво

Д літакобудування

21. Укажіть заходи в 1950 – середині 1960-х років в соціально-економічній сфері, які вплинули на життєвий рівень населення України

1. Упровадження п’ятиденного робочого тижня.

2. Збільшення присадибного господарства колгоспників.

3. Створення системи громадського харчування.

4. Ведення широкомасштабного житлового будівництва.

5. Установлення щомісячного авансування для колгоспників.

6. Заборона робітникам змінювати місце своєї роботи.

22. Укажіть прізвища «шістдесятників» в українській літературі:

1. О.Довженко;

2. В. Симоненко;

3. А. Малишко;

4. І. Драч;

5. О. Гончар;

6. Л. Костенко;

Бланк відповідей


Призвіще Імя

__________________________
17 18


19 20


21 22ІІІ. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал.Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.