Урок української мови у 5 класі "Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних"

Опис документу:
Тип уроку: вивчення нового матеріалу Методи та прийоми: метод усного контролю, спостереження, робота з підручником, робота в групах, «гронування», «займи позицію», «мікрофон». Очікувані результати: Учні повинні засвоїти й практично оволодіти орфограмою; швидко знаходити орфограму в текстах та обґрунтовувати її; удосконалити навички взаємоперевірки письмових робіт; вміти виправляти помилки на вивчені правила; уживати слова із вказаною орфограмою у власному усному та писемному мовленні.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Конспект уроку української мови в 5-Г класі

Цюрупинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4

Каспіркевич О. О.

ТЕМА: Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних

Мета: сприяти засвоєнню учнями відомостей про подвоєння букв, виробити уміння правильного написання та правильної вимови слів з подвоєними та подовженими приголосними звуками; підвищувати орфографічну грамотність; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уміння виділяти головне; виховувати інтерес до вдосконалення самого себе та власного мовлення.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Обладнання: підручники, перфокартки, текст оповідання В.Сухомлинського, фото скульптур, навчальна презентація.

Методи та прийоми: метод усного контролю, метод спостереження, робота з підручником, робота в групах, «гронування», «займи позицію», «мікрофон».

Очікувані результати: Учні повинні засвоїти й практично оволодіти орфограмою; швидко знаходити орфограму в текстах та обґрунтовувати її; удосконалити навички взаємоперевірки письмових робіт; вміти виправляти помилки на вивчені правила; уживати слова із вказаною орфограмою у власному усному та писемному мовленні.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Привітання

До нас гості завітали.

Діти їх порозглядали.

Привіталися, усміхнулися

І до мене повернулися.

(діти вітаються)

А тепер усі тихенько сіли.

II. Установчо-мотиваційний етап.

1. Психологічний настрій класу.

Як і на всіх попередніх уроках, ми всі повинні бути особливо:

У важними

Р озумними

О рганізованими

К мітливими

Яке слово утворилося з перших літер? До речі, чи не забули ви, як називається побудова вірша, коли перші літери кожного рядка складають відгадку чи вислів? Нещодавно ви це вивчали на уроках української літератури. (Анаграма) А хто з українських письменників писав такі вірші (Леонід Глібов).

Тож почнемо наш урок. Я бажаю, щоб він вам сподобався і був продуктивним. Налаштуймося на роботу і послухаємо притчу відомого вам українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського.

2. Навчальне аудіювання.

Ремісник і Різець

Майстер працював Різцем по дереву — вирізував Троянду. Різець маленький, сталевий, блискучий. У руках Майстра він був слухняним і вправним.

Не закінчивши роботу, Майстер кудись пішов, і Різець залишився на столі. В майстерню зазирнув Ремісник. Бачить лежить блискучий ножик. А поряд — незакінчена Троянда. Взяв Ремісник Різець і хоче вирізати пелюстки Троянди. Але нічого в нього не виходить. Крише Різець Троянду, псує роботу Майстра.

Здивувалась Троянда:

Різцю, чого ти раптом так погано почав працювати?

Різець відповідає:

Я просто шматочок криці. Я стаю Різцем, коли мене бере в руки Майстер. А коли торкається Ремісник — я не Різець, а просто ножик.

(В.Сухомлинський)

Дати усну відповідь на питання: про що цей текст (тема), для чого він написаний (основна думка).

А подивіться на скульптури справжніх майстрів своєї справи, у руках яких шматочок криці був Різцем, а не ножиком.

Я хочу всім побажати стати майстрами слова, щоб ваше мовлення було правильним, красивим, здатним творити дива, як той Різець у руках Майстра з оповідання.

Тож, ми маємо дещо повторити і нового навчитись.

Записуємо до зошитів число, класна робота

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Спостереження над мовним явищем.

Пропоную вам провести лінгвістичне дослідження, яке допоможе нам визначити тему уроку.

1. Утворіть від дієслів іменники за зразком: читати – читання.

Оповідати, малювати, запитати, знати.

Оповідан..я, малюван..я, запитан..я, знан..я. (Надруковані слова кріпимо на дошку)

 • Що спільного у цих словах? Як правильно їх вимовити і записати?

 • За правилами орфоепії, м’який звук у кінці основи цих слів подовжується. А чи зберігається подовження на письмі? (Так)

 • Якою буде тема нашого уроку? (Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних).

 • Запис на дошці теми, постановка мети. Для чого потрібно знати цю тему?

 • Повернемося до слів, які ми утворили. Оповідання, малювання, запитання, знання. Запишемо їх до зошита.

 • Чи є у цих слів щось спільне? Зверніть увагу, які звуки подовжуються – тверді чи мякі? Зверніть увагу які звуки оточують подовжені приголосні – голосні чи приголосні? Якого роду ці іменники? (середнього). Якою літерою вони усі закінчуються (я)

 • Хто може зараз назвати правило, яке ми вивели? У іменниках середнього роду на -я мякі приголосні подовжуються в кінці основи між голосними.

Отже ми з вами попрацювали як справжні дослідники, спостерігали над мовним явищем і вивели правило. А хочете спробувати сформулювати правило уже без моєї допомоги? Для цього треба ще раз проявити спостережливість. Пропоную обєднатися в групи.

 1. Робота в групах

Групи отримують однакові картки із завданням, яке слід виконати і зробити певний висновок.

Картки для групової роботи (5 хв. на роботу)

 1. Прочитайте слова, звернувши увагу на орфограму

Піч – піччю, сіль – сіллю, подорож – подорожжю.

Визначте рід і відмінок іменників, позначте закінчення.

Зробіть висновок, у яких іменниках і у якому відмінку відбувається подовження приголосних.

 1. Поставте дієслово у потрібну форму

Я веселих людей люблю і сам ніколи сльози не (лити).

Запишіть дієслово. Утворіть від нього нові за допомогою префіксів на-, ви-, зі-, розі-.

Зробіть висновок щодо подвоєння у спільнокореневих словах, утворених від дієслова лити.

Обговорення результатів групової роботи. Зверніть увагу, чи простежується та умова, яку ми помітили на словах знання, питання, оповідання (м’які приголосні між голосними).

3. Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу на стор. 107.

(Таблиця)

А зараз давайте поповнимо наші знання про подвоєння приголосних за допомогою підручника. Знайдіть у ній випадки, які випадки ми не розглянули?

Які винятки слід запам’ятати? Які саме м’які приголосні подовжуються? (де ти зїси ці лини + ж, ч, ш)

 1. Прислівники на –ння, -нню, які слід запамятати: спросоння, попідтинню.

 2. Деякі іменники чол. й жін. роду: Ілля, рілля, суддя.

 3. Винятки – назви малих за віком тварин: гусеня, каченя, порося… + свиня, кутя, попадя. (слайд)

 4. Блок «Зверніть увагу» на с 108. Мить – миттю, але радість – радістю. Подовжуються приголосні тільки між голосними.

Діти, ви попрацювали як справжні мовознавці, спостерігали над мовним явищем и самі зробили висновки. Ви молодці. Тепер спробуємо застосувати набуті знання на практиці. Зробимо це під час фізкультхвилинки.

Фізкультхвилинка: учні стають біля парт, учитель називає слова, якщо з подвоєними приголосними – плескають в долоні, якщо без подвоєння – роблять рухи головою.

Знання, свіжістю, сонний, спілкування, мислення, обличчя, старістю, щеплення, стаття, цуценя, Ілля, суддя, колосся, мудрістю.

2. «Гронування».

З уроку в урок ми розширюємо свої знання про мову. А давайте складемо «павутинку» з цим словом. Тільки плести її ми сьогодні будемо зі слів з НН.

пізнання спілкування

висловлювання (речення, словосполучення) МОВА мислення

навчання говоріння аудіювання (слухання, розуміння)

Учитель виводить на слайд слова, логічно пов'язані зі словом МОВА, а учні записують в зошитах.

З одним-двома словами складіть речення (2-3 хв).

Індивідуальне диференційоване завдання на картках.

(Непрокін Михайло Грідіна Олена, Дорогань ). Записати слова, вставити (де треба) пропущені букви

Змаган..я, чест..ю, якіст..ю, жит..я, вил..ю, весіл..я, суд..я, Іл..я.

VІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Робота з перфокартами

1. Тінню 2. Гусеня. 3. Попідвіконню. 4. Ілля. 5. Виллю.

6. Подорожжю. 7. Мудрістю. 8. Ртуттю 9. Колосся.

10. Гіллястий. 11. Честю. 12 Відкриття.

Ключ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2

1

2

Кількість правильних відповідей – це ваша оцінка. У кого 10, 11, 12?У кого 1-6, вам ще треба попрацювати над темою.

VІ. Застосування теоретичних знань на практиці. (запасні вправи)

1. «Займи позицію»

Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу - без подвоєння.

Миттю, зілля, бажання, гусеня, колосся, радістю, каченя, совістю, гордістю, навмання.

Поясніть свій вибір

Миттю

Зілля

Бажання

Колосся

Навмання

Гусеня

Радістю

Каченя

Совістю

Гордістю

 1. ТіВ

2. Вправа 246 (географічні назви з подвоєнням)

VІІІ. Систематизація та узагальнення знань з теми уроку. Мікрофон

Я дізнався…

Я навчився…

Мені було важко…

Мені сподобалось (не сподобалось)…

Домашнє завдання: таблиця с 107, впр 251 (дост. Рівень – вставити пропущені букви), впр 249 (вис рівень – перекласти текст з рос. мови). На високий рівень – твір-мініатюра «Зимові канікули», у якому використані слова з вивченою орфограмою.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»