Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Урок-телерепортаж - "Республіка Польща"

Географія

Для кого: 10 Клас

11.06.2019

455

1

0

Опис документу:
Мета. Навчальна. Продовжити формувати в учнів поняття ЕГХ, розкрити географічну; спе-цифіку Польщі, особливості господарства та го¬ловні напрямки реформування, показати тери-торіальні відмінності, значення зовнішнього рин¬ку для розвитку країни. Повторити план ЕГХ: По¬знайомити учнів з проблемами та перспективами розвитку Польщі, визначення перспективних пріоритетних завдань Польщі та України
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Республіка Польща

Урок-телерепортаж

Мета. Навчальна. Продовжити формувати в учнів поняття ЕГХ, розкрити географічну; спе­цифіку Польщі, особливості господарства та го­ловні напрямки реформування, показати тери­торіальні відмінності, значення зовнішнього рин­ку для розвитку країни. Повторити план ЕГХ: По­знайомити учнів з проблемами та перспективами розвитку Польщі, визначення перспективних пріоритетних завдань Польщі та України, які необхідно розв'язати з метою подальшої інтеграції в Європейський Союз.

Виховна. Економічне виховання, патріотичне виховання.

Розвиваюча. Продовжувати формувати вміння складати ЕГХ держави за типовим планом, вико­ристовувати різні джерела інформації, са­мостійно використовувати додаткові знання, роз­вивати творче мислення, уміння обґрунтовувати свої думки, складати записи (схеми, опорні кон­спекти).

Тип уроку. Нестандартний.

Обладнання. Політична карта світу, фізична карта Європи, герб і прапор Польщі, схема «Ко­рисні копалини Польщі», плакат «Територіальна структура Польщі», атласи, підручники, вистав­ка літератури: «Знайомтесь —Республіка Поль­ща», таблички з написами: «Сторінки історії», «Етнографія Польщі», «Господарство Польщі», «Культурний потенціал Польщі», «Україна і Польща в новітній Європі», «Магістр гео­графічних наук»

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Вивчення нового матеріалу.

Вступ (вчитель). Яскрава, барвиста земна ку­ля! Пісчинка Всесвіту. Свої звичаї, традиції, релігії. Цілий калейдоскоп країн, з якими ми почали знайомитись, і серед них одна: като­лицька країна з одним національним складом, розвинутою вугільною промисловістю, вироб­ляє велику кількість картоплі, країна рівнин, що становлять 75% території, вкажіть назву Цієї країни. (Польща)

Сьогодні в цій затишній аудиторії за допомо­гою студії «Аотел» ви, побачите найцікавіші фрагменти репортажу про Республіку Польщу наших журналістів, які досліджували цю країну, по­чуємо обмін їх враженнями, і ви переконаєтесь в словах Імануіла Канта: «Ніщо не розвиває так ро­зум людський, як географія». Вони представля­ють основні рубрики: «Сторінки історії», «Етно­графія Польщі», «Господарство», «Культурний потенціал Польщі», «Польща і Україна в новітній Європі». Дозвольте вам представити уповноваженого посла Республіки Польща в Україні пані Аню Сотнік. В нашій студії працює експерт, магістр географічних наук Берніков Дмитрій.

Республіка Польща, самоназва Польська.

Площа — 312, 7 тис. км2.

Населення — 38,6 млн. чол.

Столиця — Варшава. 5

Офіційна мова — польська.

16 адміністративних одиниць — воєводств.

ВНП — 2790

Слово надається уповноваженому послу Рес­публіки Польща в України— пані Ані Сотнік (ви­ступ на польській мові). Використання іноземної мови створює ділову атмосферу.

(Перед виступом окремі учні отримують завдання-карточки: охарактеризувати ЕГ і ПГ по­ложення Польщі; дати оцінку природно-ресурсно­го потенціалу Польщі).

Виступ посла. Події, , що відбуваються на нашій планеті останнім часом з усією оче­видністю демонструють, стирання міждержавних меж в економічній та інших сферах діяльності. Єдність та координація дій країн Західної Євро­пи, до яких;. по праву належить і Україна, мають стати основою процвітання цього регіону. Ми дуже поважаємо свого сусіда — Україну, нас зв'язує давня і складна , історія. Уряд Польщі зацікавлений у продовженні різносторонніх відносин з Україною. В березні 2002 р. пла­нується засідання міжурядової змішаної ук­раїнсько-польської комісії з питань економічного співробітництва.

Рубрика. Сторінки історії.

Що означає герб та прапор Польщі? (Розповідь учениці, яка отримала випереджальне завдання).

Бесіда з опорою на наявні знання: оцінка ЕГП країни.

На світовій карті Польща здається невеликою країною — приблизно 0,2% загальної площі зем­ної кулі, 16,5% території Європи. Характерними рисами ЕГП є

1) Компактність території:

з півночі на південь — 650 км; з заходу на схід — 690 км.

2) Вигідне сусідське положення. Кордони:
Росія (210 км), Литва (103 км), Білорусь (416 км), Німеччина (467 км), Словенія (539 км), Чехія (790км), Україна (Волинська, Львівська та частково Закарпатська низовина) — 529 км.

3)Приморське положення (довжина морсько­го кордону — 528 км). Придунайські держави:
Чехія, Словаччина, Угорщина отримують доступ до Балтійського моря, вихід в світовий океан.

4)Знаходження на основних трансєвропейських шляхах широтного та меридіонального напрямів.

Отже, ЕГП вигідне: зв'язує Східну та Західну Європу; в меридіональному напрямі зв'язки з Північною та Центральною Європою; розвиток портового господарства, морсько­го, економічних зв'язків, торгівлі з усім світом (в м. Колобжег є пам'ятник «Заручення Польщі з морем»).

5) Наявність кордону з СНД сприяє розвитку широкої загальноєвропейської співдружності.

Охарактеризуйте природно- ресурсний по­тенціал Польщі.

Природні умови визначаються, в першу чергу, положенням Польщі на стику Західної та Східної Європи.

Рельєф. Рівнинний, на півночі знаходиться Польська низовина — приблизно 80% або 3/4 площі території (сприяє розвитку сільського гос­подарства, транспорту). Середня висота 173 м (для Європи в цілому — 320 м.). Найвища точка — г. Риси — 2499 м. На півдні — височини: Сілезька, Малопольська, Люблінська. Є Свєнтокшинські гори. Крайній південь і півден­ний захід — гори Карпати і Судети. Ускладнена для судоплавства берегова лінія Балтійського моря, яка слабо розчленована, але врізаються в сушу бухти: Поморська на заході та Гданська на сході Центральні низовини — область морен­них відкладів і зандрових рівнин. Важкодоступ-на кристалічна зона Карпат представлена в Польщі північними схилами Татр-хребта, який нерідко порівнюють з Альпами чи Кавказом. З півдня на північ територія Польщі піднімається: Гданськ — 10 м над рівнем моря, Варшава — 100 м, Краків — 220 м, Закопане (біля підніжжя Татр) — 900 м.

Клімат. Помірно-континентальний, перева­жає західний переніс повітряних мас (біля 200 днів в році над її територією знаходяться морські повітряні маси, які йдуть з північної Ат­лантики. З ними пов'язані риси морського клімату: похмура та дощова погода влітку, тума­ни та відлиги взимку). Більше 100 днів в році над Польщею знаходяться континентальні повітряні маси східного переносу, які влітку приносять жару, а взимку холод. Середня температура лип­ня —

+ 18; + 23°С, а січня — -3°С. Опади — 610 мм/рік. Найбільше опадів випадає в Карпатах і Судетах (800 — 1600 мм/рік). Сніговий покрив в східній частині тримається 2-3, а в західній — 1-1,5 місяці. В цілому, агрокліматичні умови Польщі можна назвати умовами середньої спри­ятливості для пшениці, ячменю, жита, вівса, кар­топлі, льону.

Внутрішні води. На фізичній карті територія Польщі, ніби сіткою капілярів, пронизана голу­бими лініями рік. Майже всі вони мають стік в Балтійське море. Нараховує 9300 озер, які зай­мають більше 1 га території. Головні ріки: Вісла (1047 км), Одра (742 км, притоки Ватра і Ніса Лужицька), Буг (587 км, густа транспортна мере­жа).

Часті паводки, деколи руйнівні, в 1934 р. про це писав польський історик Ян Ддугош, тоді по­страждало приблизно 2 млн. чоловік.

Рівнинний характер рік знижує ефективність їх гідроенергетичного використання.

Карпати, Судети, побережжя Балтики і пояс приозер'я — надлишкове зволоження.

Низовини середньої Польщі, Сілезька і Мало-польська— дефіцит вологи.

Грунти:

дерново-підзолисті, дерново-карбонатні та чорноземи, алювіальні (у дельтах р. Вісла та Одри);

біля половини всіх сільськогосподарських угідь країни потребують водномеліоративних
робіт (на сході 140 км канал Вепш-Кшпа).

Виступ учнів.

Рубрика. «Сторінки історії Польщі».

Інтерес до Польщі в Україні зрозумілий: над­звичайна довга історія спільна і складна зв'язує нас, та і географічне положення Польщі, яка ле­жить всередині Європи, має важливе значення. Деякий час назад Польща, як і Україна, пережи­вала складні часи.

В ПІ-ІІ тисячолітті до н. є. на її території жили племена з культурою стрічкової кераміки, пізніше шнуркової кераміки.

В епоху Римської імперії слов'янські племена підтримували економічні зв'язки з Римом. В той час торгували янтарем, який жителі Балтійського узбережжя обмінювали в купців з Південної Європи на золото, бронзу, залізо. Були так звані янтарні шляхи, головний з них йшов від Балтики на південь до Моравських воріт (між Судетами і Карпатами). Саме тут виникли найдавніші польські міста, перш за все м, Калиш (його в 1960 р. Птоломей наніс на свою карту).

На початку нашої ери — вторгнення германсь­ких племен, з розвитком феодальних відносин — на польських землях виникло ряд «племенних» князівств, які стали основою формування давньо-польської держави.

Розвиток торгівлі і мореплавства зумовило по­яву приморських міст — Волина, Гданськ, Колоб-жега.

Пізніше була створена Великопольеька держа­ва, а з її містом Гнізно зв'язана легенда про те, як князь Лех, вождь племені полян, одного разу побачив на могутньому дубі гніздо білого орла. «Будемо гніздитися тут!» — вигукнув Лех і звелів

заснувати свою столицю Гнізно («Гніздо»). На зорі Польської держави дійсно це місто було сто­лицею. А зображення білого орла на червоному полі і в наші дні є гербом Польщі. Червоний і білий — кольори державного прапора. Пізніше формувалася польська народність та древньо-польська держава площею 250 тис. км2. Ворожі відносини з Чехією, Угорщиною, конфлікти з Київською Руссю — причина польської кризи.

В 1385 р. була завершена унія Польщі з Лит­вою, а 1569 р — Люблінська унія з Литвою.

до 1939 р. — багатонаціональна;

ХІХ-ХХ ст. — еміграція поляків в США, Кана­ду, Францію, Бельгію;

сучасна Польща — однорідна в етнічному відношенні країна — 97% її населення — полякі (інші: білоруси, українці, литовці, євреї);

середня густота -^123 чол./1 км2, найменша — північний схід, найбільша 250 чол./1км2 (південь);

польська культура має давні традиції і чітко пов'язана з католицизмом;

60% жителів проживає у містах: Варшава (2,2 млн. чол.), Лодзь (1 млн. чол.), Краків (740 тис. чол.), Вроцлав (640~тис._чол.), Познань (580 тис. чол.), Гданськ (470 тис. чол.) — характерна риса урбанізації Європи — висока концентрація насе­лення у великих містах. Агломерації — Верхнь-осілезька, Варшавська, Приморська;

зайнятість: в промисловості — 28% працюю­чих, в сільському господарстві 25%.

Питання.

1. За рахунок чого в Польщі росте рівень ур­банізації?

2. Що спричинило скупчення населення у Верхньосілезькій, Варшавській, Приморській аг­ломераціях Польщі.

3. Який зв'язок існує між типом відтворення і віковим складом населення?

Рубрика. «Господарство Польщі».

Проблемне питання. Чому Польщу називають країною «шокової терапії»?

Сучасна Польща — одна з самих динамічно розвиваючих країн світу. Напередодні II світової війни Польща була переважно аграрною країною. Сучасна Польща індустріально-аграрна країна. Збільшення частки промисловості, сфери обслуговування в національному доході прохо­дить за рахунок поступового зниження частки сільського господарства. До II світової війни виділялись видобувні та сировинні галузі — кам'яновугільна, нафтова, цинкова, лісова, крім них, розвивалась ще харчова та текстильна. Зай­нятість в промисловості — 36%, в сільському гос­подарстві — 27 % населення.

Нині головними галузями є галузі обробної промисловості: металургія, хімічна, текстильна, харчова і машинобудування. Частка в ВПН: сільське господарство — 16%, обробна — 21%, сфера послуг — 53%.

За допомогою іноземного капіталу та поліпшення вцілому фінансового стану польських фірм, інвестицій в польську економіку зростають щороку на 20%. Становище державних підприємств не змінилося. Інфляція в Польщі в 2002 р. — 5% (для порівняння, в 1990 р. інфляція в країні становила 25,2%, 1996 р. — 18,5%. Кри­терій для країн-членів ЄС — 2,6%). Нинішній по­тенціал Польщі достатній для того, щоб щорічне зростання її економіки утримувалося на рівні 5 — 6%. Для більшого зростання ВНП потрібні рішучі реформи, особливо в пенсійній системі та в до­бувній промисловості. Польща може стати «східноєвропейським тигром».

Польща багато втратила в перехідний період. Але однією з нинішніх проблем є державна моно­полія на такі галузі економіки, як залізничний транспорт, пошта, енергетика. Проблема прива­тизації державних підприємств є для Польщі ду­же болючою.

1. Машинобудування (загальне і транспорт­не) — розміщене на землях, які перебували в
складі Німеччини: Верхня і Нижня Сілезія, міста Познань, Гданськ, Щецін. Винятком є Вар­шава.

Автомобілебудування — 400 тис» Суднобудування (спуск на воду) — 514 тис. бр-т.

2. Хімічна — традиційно є:

1) основна хімія — сировиною є кокс, коксо­вий газ на базі кам'яного вугілля (сода, хлор,

сірчана кислота) і власна сірка;

фармацевтична та гумова, що динамічно розвивається;

виробництво косметично-парфумерних виробів.

3. Чорна металургія — залежить від імпорту залізної руди, яку довозять (з України), (1989 р. —
виплавка сталі — 16 млн. т). Верхня Селезія (є три металургійні комбінати повного циклу), Нова
Гута — Краків.

— виплавка цинку, міді, срібла.

Одне з провідних місць в Європі.

4. Енергетика — основа — кам'яне вугілля
приблизно 180 млн. т (1989 р.) — основа ТЕС

Імпорт з Росії

Через Білорусь Через Україну

Запаси бурого вугілля 60 млрд. т (4% від світових запасів).

Електростанції виробляють 140 млрд. кВт енергії, ГЕС біля 3% енергії;

5 Легка текстильна — бавовняне, трикотажне, швейне.

1) Лодзь — найбільший район текстильної промисловості;

2) Нижня Сілезія. 6. Харчова:

цукрова (1,7 млн. т на рік);

пивоварна; горілчано-спиртова;

рибопереробна.

Важливі промислові райони: Варшавськог Лод-зинський, Верхня та Нижня Сілезія, та окремі міста, як Познань, Гданськ, Щецін.

Назвіть головні напрями реформування госпо­дарства Польщі. В чому суть польського еко­номічного дива?

Вугільна промисловість — національна галузь з віковими традиціями. Одним з пріоритетів дво­стороннього співробітництва є співпраця у ПЕК, яку Україна розглядає як невід'ємну частину спільних зусиль з підвищення енергетичної безпе­ки в Європі.

Рубрика. «Культурний потенціал Польщі»

Достоїнства польської землі — багаті й різно­манітні від Прибалтійського узбережжя й кінча­ючи високими Татрами, міста з великими істо­ричними традиціями та цінними пам'ятниками старовини. Не раз поставали разом вони зі ство­реннями польської держави, і разом з нею пере­живали періоди злету, розвитку, а також війни, наїзди, поразки й знищення. Польща переживала не лише господарський розвиток, вона привертала увагу високим рівнем своєї культури й мис­тецтва, міста з пам'ятками мистецтва, старовини, які входять у список світових пам'ятників культу­ри та природи ЮНЕСКО (Краків, Варшава, Вєлічка, Освєнцім та ін. Відомі Желязова Воля, Краків, культурний центр Ченстохова).

Подорож-репортаж.

Місто Варшава — столиця Польщі з населен­ням 1,8 млн. чол., це господарський, культурний і науковий центр. Там є храми і споруди XIV-XVIII ст.:

замкова площа з колоною Зигмунта III Васи; Краківське передмістя; королівська резиденція Вілянув. С. Желязова Воля — в 1810 р. тут народився Фредерік Шопен.

Місто Лодзь — в XIX ст. один з найбільших у Європі центрів текстильного промислу.

Місто Кєльце — в центрі Свєнтокшиських гір — туристичний центр, в XII ст. було власністю краківських єпископів.

Місто Краків — давня столиця Польщі. Вели­кий польський прет Адам Міцкевич назвав Краків «колискою старої Речі посполитої». В дав­нину місто називали другим Римом. У Кракові всі дороги ведуть до Ринку — своєрідного салону міста, який оточують кам'яниці й палаци. Краківські музеї заслуговують, особливої уваги (музей Чарторийських, будинок Яна Мотейко музей історії міста Кракова, театральний музей ім. Станіслава Вислянського).

Заслуховується випереджальне завдання.

Зробити коротку анотацію на статтю Віктора Падалки «Не випасти з орбіти Європейської інте­грації». Газета: Урядовий кур'єр № 5, 10 січня 2002 р.

Вчитель. Останнім часом між Польщею та Ук­раїною був етап охолодження відносин, зумовле­ний в першу чергу проектом будівництва нового газопроводу в Європу через територію Польщі, в обхід України. Але, уряд України наполягає перед ЄС, країнами-транзитерами і споживачами на не­обхідності своєї участі в діяльності цього проек­ту. Уряд Польщі зацікавлений у продовженні робіт з введенням в експлуатацію нафтопроводу Одеса — Броди — Гданськ, Всі питання розгляда­ються крізь призму Євррінтеграційного курсу України і Польщі. Україна має намір вступити до Євросоюзу до 2011 р і вирішити десь комплекс проблем на 2002-2003 р. перед вступом України до світової організації торгівлі, це ключова про­блема європейської інтеграції. В 2007 р. хочемо набути статусу асоційованого члену у ЄС. Поль­ща ж планує набути членство в ЄС до 2004 р.

Одним з пріоритетів двостороннього співробітництва є співпраця у ПЕК, яку Україна розглядає як невід’ємну частину спільних зусиль підвищення енергетичної безпеки в Європі.

Творче завдання.

Уявіть ситуацію: ваші знайомі придбали тури­стичну путівку до Польщі і просять вас, як знав­ця географії, порадити, чи варто їм подорожува­ти в цією країною.

За 3 хв. зробіть рекламу візитної картки Польщі. .

Робота з схемою.

Територіальна структура господарства Польщі.

Коротка анотація на статтю. ЄС: інтеграція

Нині в світі широкого розмаху набувають про­цеси інтеграції. Найбільше вони проявились в Західній Європі, в рамках ЄС, головною метою якої є досягнення економічної і політичної інтег­рації. У ході інтеграції об'єднуються фінансові системи країн, членів-ЄС. Найближчим часом до ЄІврвпейського співтовариства буде прийнята Польщу, Чехію, Угорщину, Словенію, Кіпр, Ес­тонію, Високорозвинуті країни, об'єднуючись, ут­ворюють йЦржйтований ринок збуту своїх техно­логій, товарів та послуг (включаючи військову сферу), що створить додаткові робочі місця та значні надходження до національних бюджетів, а нові країни вийдуть на новий рівень економічно­го та соціального розвитку, позбувшись значного відставання соціальних утопій.

Республіка Польща: .

70% — частка від загального експорту до країн ЄС;

65% — частка від загального імпорту країн ЄС;

дохід на душу населення — 6,4 тис. дол. США (дані 1998 р.).

Ще в 1995 р. було визначено черговість всту­пу до ЄС. На черзі — Болгарія, Кіпр, Чехія, Угор­щина, Мальта, Албанія^ Ісландія, Туреччина.

Розширення ЄС приведе до того, що за 3 — 5 років Україна' матиме з Європейським Союзом. Зокрема, внаслідок вступу до ЄС Польщі та Угорщини Україна межуватиме з ЄС, що ство­рить нову геополітичну' Ситуацію. Це відкриє нові можливості для поглиблення інтеграції Ук­раїни в Європу. Отже, ми знаємо, що головною стратегічною метою нашої держави є вступ до ЄС, а в найближчі строки Україна прагне до створення зони вільної торгівлі і набуття асоційованого членства в ЄС. І в цьому відно­шенні ми розраховуємо на Польщу, яка буде нас підтримувати, не дивлячись, що в останній період наші відносини дещо змінились через будівництво газопроводу в обхід України.

Членство в ЄС гарантує:

спільний ринок і членство у зоні вільної торгівлі, спільна валюта;

нові інвестори та взаємний захист інвестицій;

безвізовий проїзд територією країн;

вільне працевлаштування, гарантії на адекват­ну оплату праці, соціальне забезпечення та інші.

Хоча серйозною проблемою залишається без­робіття, яке охопило 11% працездатного населен­ня ЄС.

Узагальнення інформації.

Бліц-турнір (географічні ерудіти)

1. Батьківщина Олімпійських ігор і мара­фонського бігу. (Греція)

Країна-банкір. (Швейцарія)

«Молочна ферма» Європи. (Дан Назвіть кам'яновугільний басейн, в якому
видобувають вугілля більше, ніж в усіх басейнах Німеччини та Великої Британії. (Верхньосілезький) .

В якій державі знаходиться етнічний регіон «країна бассів». (Франція)

Популярний кліматичний курорт Польщі. (Захолоне, Сопот)

Найвідоміший національний парк Польщі. (Біловезька Пуща)

8. За національним складом Польща — ...? (Однонаціональна)

9. Назвіть основний район текстильної про­мисловості Польщі. (Лодзький)

10. Назвіть першу столицю Польщі. (Гнєзно)

Назвіть одне з самих найдавніших міст Польщі. (Каліш)

Родовище мідних руд — ...? (Глбгув-Болеславець)

Домашнє завдання. Вивчити § 32, конспекти, на контурну карту нанести основні Центри госпо­дарства Республіки Польща.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили