Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події

Урок-суд - "Традиційні і перспективні джерела енергії"

Географія

Для кого: 9 Клас

11.06.2019

435

3

0

Опис документу:
Мета: розширювати обізнаність учнів з проблеми використання енергії середовища; роз'яснювати важливість використання альтернативних джерел енергії; допомогти усвідомити необхідність ведення здорового способу життя; наводити приклади «за» і аргументи «проти» з практики господарювання; доводити важливу роль кожного виду електроенергії; розвивати творчі здібності учнів; формувати почуття особистої відповідальності й активну життєву позицію.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТРАДИЦІЙНІ І ПЕРСПЕКТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГЇЇ

УРОК-СУД, 9-й клас

Мета: розширювати обізнаність учнів з проблеми використання енергії середовища; роз'яснювати важ­ливість використання альтернативних джерел енергії; допомогти усвідомити необхідність ведення здорово­го способу життя; наводити приклади «за» і аргументи «проти» з практики господарювання; доводити важли­ву роль кожного виду електроенергії; розвивати твор­чі здібності учнів; формувати почуття особистої відпо­відальності й активну життєву позицію.

Обладнання: карта України; плакат, суддівський молоток, мантії і чотирикутні головні убори для суд­дів, таблички з написами для учасників судового за­сідання: «Суддя» (3), «Секретар суду», «Прокурор», «Адвокат», «Кліматолог», «Економіст — свідок захис­ту», «Працівник «Вітроенергопрому», «Економіст — свідок обвинувачення», «Еколог», «Група підтримки», «Урядовець*, «Присяжні засідателі»; кафедра для дачі свідчень; ілюстрації зразків установок нетрадиційних електростанцій; таблиця річного виробництва елек­троенергії нетрадиційними і поновлюваними джерела­ми електроенергії; зошити, підручники, атласи, ліній­ки, олівці.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Підготовка до уроку: Інструктаж учнів щодо проведення уроку. Розподіл ролей.

Випереджальні завдання учням — виконавцям певних ролей. Підготовка декорацій і костюмів персонажів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Енергетика є галуззю господарства, що найбільш інтенсивно впливає на навколишнє середо­вище. Тому майбутнє людства певною мірою залежить від вибору шляху її розвитку, крім того, енергетика — матеріаломістка й інерційна галузь, що вимагає вели­ких капіталовкладень І, отже, точного вибору страте­гії розвитку.

Визначаючи шляхи розвитку енергетики України, слід ураховувати як наявність ресурсів, достатніх для довгострокового розвитку, так і вплив кожного з цих шляхів на навколишнє середовище. Навряд чи мож­на уявити, що вся енергетика буде тільки вугільною, чи атомною, чи гідро-, чи сонячною, чи вітровою, чи ін­шого окремо взятого типу. Кожний із перелічених під­ходів до розвитку енергетики має як позитивні, так і негативні аспекти.

Сьогодні вам, шановне товариство, слід зважити всі комплексні підходи стосовно альтернативних дже­рел енергії і самостійно визначити стратегію розвитку енергетики України, адже ви — наше майбутнє, і саме вам доведеться реалізовувати всі сучасні проекти.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Для того щоб бути учасниками сьогоднішнього су­дового засідання, слід отримати допуск. Допуском слу­гуватимуть ваші знання з теми «Електроенергетика».

1. Евристична бесіда: Яке значення електроенергетики?

Назвіть складники паливно-енергетичного комп­лексу України.

Які традиційні джерела енергії характерні для України?

Що таке альтернативні джерела енергії?

2. Робота з картою.

У яких регіонах зосереджені ТЕС, ТЕЦ?

У яких регіонах зосереджені АЕС?

У яких регіонах зосереджені ГЕС, ГАЕС?

3. Вправа «Криголам».

— Хто використовує вдома електричну енергію,
плесніть в долоні.

Хто вміє користуватися побутовими електропри­ладами, підніміть праву руку.

Хто слідкує за економією електроенергії членами сім'ї вдома, встаньте.

Отже, визначаємо, що допуск ви отримуєте, оскіль­ки виявили ерудицію, знання, уважність та бережли­вість.

IV. Сприйняття й засвоєння учнями нового матеріалу

Учитель. На сьогоднішньому судовому засіданні присутні:

Учасники судового засідання: судді (три учні), секре­тар суду, прокурор, адвокат;

свідки обвинувачення: кліматолог, працівник «Вітро­енергопрому», економіст (І);

свідки захисту: економіст (2), еколог, урядовець;

група підтримки: 4 учні з плакатом «Що згорівши, труїть нас?

— Вугілля, нафта, дрова Й газ!»;
присяжні засідателі: (решта учнів класу).

Усі учасники отримують завдання: у зошиті скласти таблицю (див. табл. 1).

Таблиця 1

Назва джерела енергії

Прокурор

(Звинувачує в незначному використанні потужностей, незважаючи на сприятливі чинники розвитку)

Адвокат

(Захищає існуючий рівень використання потужностей, виправдовує це аргументами, що об'єктивно гальмують розвиток малої енергетики)

Сонячні (СЕС): 1. Фото СЕС на крис­талічному кремнії.

2. Теплові баштові СЕС.

3. Теплові параболоциіндричні СЕС

1. Екологічно чиста. 2. Значна кількість сонячної енергії особливо на півдні України. 3. Невичерпне джерело енергії. 4. Вартість 24 центи за 1 кВт год в Україні

1. Капіталовкладення 5170 дрл./кВт. 2. Капіталовкладення 3220 дол./кВт. 3. Капіталовкладення 2530 дол./кВт. 4. Піддається сезонному й добовому коли­ванням. 5. Залежить від погодних змін. 6. Термін окупності 10 і більше років

Вітрові (ВЕС): 1. Тихохідні. 2. Швидкохідні. 3. Берегового типу

1. Екологічно чиста. 2. У Карпатах, Криму й Азово-Причорноморському регіоні швидкість вітру приблизно 5 м/с. 3. Невичерпне джерело енергії. 4. Вартість 7 центів за 1 кВт год в Україні

1. Шумове забруднення, 2. Капіталовкладення 1200 дол./кВт у ВЕС берегового типу. 3. Термін окупності приблизно 10 років. 4. Піддається сезонному й добовому коли­ванням. 5. Залежить від погодних змін

Установки на біомасі або «зелена енергія»

1. В Україні виробляється до 130 млн т органічних відходів за рік

1. Значні капіталовкладення 1700-2760 дол./кВт. 2. Установки, не встигнувши з'явитися на світ, виявляються морально застарілими й нездат­ними конкурувати Із західними аналогами

Мала гідроенергетика

1. Реальні перспективи, потенційні ресурси припливів великих, середніх і врахованих малих річок — 2,4 ГВт. 2. Освоєно виробництво мікро ГЕС по­тужністю 5—75 кВт (500—700 дол./кВт), гідротурбін потужністю до 600 кВт (250—350 дол./кВт), генераторів (40—70 дол:/кВт)

Капіталовкладення лягають на плечі орга­нів місцевого самоврядування, а це 1150— 3450 дол./кВт

Геотермальні

1. Наявність термальних підземних вод — АР Крим. 2. Проведено значні науково-технічні розробки в Харкові. 3. Невичерпне джерело енергії

1. Значні капіталовкладення. 2. Можливість надходження великої кіль­кості мінеральних солей з надр разом з во­дою, що відіграє роль теплоносія. 3. Проникнення великої кількості низькопо-тенційної теплоти у верхні шари біосфери. 4. Можливість утворення гідророзривів і ка­верн у глибинах Землі. 5. Виникнення напруги в земних породах

Хвильові установки берегового типу

1. Екологічно чиста. 2. Невичерпна енергія. 3. Україна омивається морями

1. Значні капіталовкладення 4800 дол./кВт. 2. В Україні хвилі незначні. 3. Залежить від погодних змін

Припливні електростанції

1. Екологічно чиста. 2. Невичерпна енергія. 3. Україна омивається морями

1. Значні капіталовкладення 1840-3680 дол./кВт. 2. У внутрішніх морях рідко припливи пере­вищують 10 см

Присяжні засідателі за таблицею формулюють ви­рок, а решта учасників перевіряють їх аргументовашсть і неупередженість.

Секретар суду. Встати! Суд іде! Прошу сідати.

Суддя. Прошу секретаря оголосити тему засідання й суть проблеми.

Секретар суду. Високий суд, панове присяжні!

Основні напрямки розвитку енергетики України на період до 2010 р. визначені Національною енергетич­ною програмою (НЕП). Динаміка виробництва елек­троенергії наведена в таблиці (див. табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка виробництва електроенергії

Джерела

Виробництво електроенергії (млрд кВт • год)

1990

1995

2000

2005

2010

Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії

1,2

3,0

5,1

Вітрові електростанції

Бачимо, щодо 1995 р. альтернативні джерела енергії практично не використовувались. І лише з 2000 р. вони почали служити людям.

Згідно з вищезгаданою програмою НЕП, генераль­ною лінією всіх альтернативних проектів виступає теза про необхідність уведення високоефективних техноло­гій генерації, а також екологічна спрямованість.

Курс України на інтеграцію в Євросоюз покладає на Міненерго завдання зі стабілізації і зниження шкідли­вих викидів в атмосферу від ТЕС.

Суть проблеми полягає в тому, щоб з'ясувати, чому гальмується введення в експлуатацію нових способів одержання енергії. А обвинувачувані — це альтерна­тивні джерела енергії.

Тема. Використання нових способів одержання енергії

Сонячні електростанції (СЕС).

Вітрові електростанції (ВЕС).

Установки на біомасі.

Мала гідроенергетика.

(Це тема і план сьогоднішнього уроку.)

Альтернативні джерела енергії знехтували основним своїм призначенням — виробляти електроенергію — І використовують свої потужності на 3—4 %, а подеку­ди й на 0 %.

Група підтримки захищатиме такі види електро­станцій:

Геотермальні.

Хвильові установки берегового типу.

Припливні електростанції.

Суддя. Суд розпочинає розгляд. Розглядається СЕС. Пане прокурор, Вам слово.

Прокурор. Високий суд, присяжні засідателі! Ми сьогодні почули про наболілу проблему для України — це використання енергії середовища для збережен­ня ресурсів надр і захисту навколишнього середовища. Що ж ми бачимо на сьогодні? Екологічно чиста соняч­на електростанція в Україні — це лише експеримен­тальна геліоустановка в Сімферополі. Мій перший сві­док — кліматолог. Приводжу його до присяги.

Кліматолог. Клянуся говорити правду, лише правду і нічого, крім правди.

Прокурор. Розкажіть про особливості клімату Ук­раїни, сприятливі для розвитку СЕС.

Кліматолог. Територія України має значну кіль­кість сонячної енергії, особливо Донбас, Придніп­ров'я. Вони можуть забезпечувати локальні енерге­тичні потреби в Донецькій області. Справді, навіть у значно менш сонячних країнах (Німеччина, Данія, Швеція), як показують уже реально виконані пілот-ні проекти, використання сонячної енергії є досить рентабельним. При цьому всьому — де невичерпне джерело енергії.

Прокурор {адвокатові). Свідок Ваш. Можете почи­нати перехресний допит.

Адвокат. Скажіть, а чи вся територія держави ком­фортна для розвитку СЕС?

Кліматолог. Ні.

Адвокат. Що ж перешкоджає розвитку СЕС?

Кліматолог. СЕС піддаються сезонним та добовим коливанням, що характерно для України, а також зале­жать і від погодних змін. А стабільністю погоди Україна не вирізняється.

Прокурор. У мене немає запитань, прошу зайняти місце в залі, а я запрошую свого другого свідка. Ска­жіть слова присяги й представтеся.

1-й економіст. Клянуся говорити правду, лише правду І нічого, крім правди. Я економіст у галузі енер-гозберігальних технологій.

Прокурор. Розкажіть, чи економічно вигідно засто­совувати СЕС?

Економіст, Собівартість сонячної енергії —- 24 цен­ти за 1 кВт. Так, це значна сума, але якщо одержану енергію використовувати для гарячого водопостачання в таких будівлях, як санаторії, лікарні, дитячі установи, то термін окупності становитиме 1—1,5 року.

Прокурор (адвокатові). У мене все. Приступайте до перехресного допиту.

Адвокат. Але ми говоримо не лише про собівартість, а й про капіталовкладення. Я хочу показати об'єктивні причини, чому СЕС не набули поширення. Скажіть, які обсяги капіталовкладень передбачені на СЕС?

Економіст. Значні.

Адвокат. У мене немає запитань.

Суддя. Судове засідання продовжується. Розгляда­ється ВЕС. Пане прокурор, Вам слово.

Прокурор. Високий суд! Панове присяжні! Щодо ВЕС, то сьогодні можна констатувати, що вони вже мають міс­це в промисловості України. Проте коефіцієнт викорис­тання їхньої потужності надзвичайно низький. Мій тре­тій свідок — працівник ВЕС. Приводжу його до присяги.

Працівник. Клянуся говорити правду, лише прав­ду І нічого, крім правди. Я — представник компанії «Вітроенергопром» із Приазов'я.

Прокурор. Розкажіть, скільки ВЕС працює у вашій галузі.

Працівник. ВЕС невеликої потужності працюють по­близу Євпаторії в західній частині Кримського півостро­ва. ВЕС середньої потужності споруджено в Новоазовську (поблизу Маріуполя). Будуються вітрові електростанції в Карпатах (у Східниці, поблизу Борислава).

Прокурор. Отже, ідеться лише про поодинокі ВЕС незначної потужності (адвокату), свідок Ваш.

Адвокат. У мене немає запитань.

Прокурор. Ви вільні. Я знову прошу до слова мого першого свідка — кліматолога. Чи сприятливий клімат України для розвитку ВЕС?

Кліматолог. Так. У Карпатах, Криму й Азово-Причорноморському регіоні швидкість вітру приблиз­но 5 м/с.

Прокурор. Отже, даний ресурс використовується не­повністю.

Адвокат. Що ж, з Вашої точки зору, перешкоджає розвитку ВЕС?

Кліматолог. Це насамперед те, що ВЕС зазнають се­зонних І добових коливань, залежать від погодних змін.

Адвокат. У мене немає запитань.

Суддя. Ви вільні. Слово захисту.

Адвокат. Високий суд, панове присяжні! Я прошу вислухати свого першого свідка захисту, економіста. Складіть присягу. Хто ви?

2-й економіст. Клянуся говорити правду, лише правду і нічого, крім правди. Я спеціаліст з економіч­них питань щодо ВЕС. На прохання захисту досліджу­вав економічну доцільність ВЕС.

Адвокат. Скажіть, будь ласка, який термін окупнос­ті і для яких капіталовкладень характерний для ВЕС?

2-й економіст. Капіталовкладення для ВЕС бере­гового типу становлять близько 1200 дол./кВт. Термін окупності 10 років.

Адвокат. Отже, економічно невигідно будувати ВЕС?

Прокурор. Протестую. Захисник просить свідка зро­бити висновки.

Суддя. Протест прийнято.

Адвокат. І все-таки ситуація складна.

Прокурор (свідкові), А скільки коштує 1 кВт ■ год електроенергії на ВЕС?

2-й економіст. 7 центів.

Прокурор. Цілком прийнятна ціна. За державної під­тримки досить сприятливі умови для розвитку.

Адвокат. Протестую. Прокурор відволікає увагу свідка, переводячи її в інше русло.

Суддя. Протест прийнято. Свідку, Ви вільні.

Адвокат. Прошу вислухати мого другого свідка. Це еколог. Скажіть слова присяги й представтеся.

Еколог. Клянуся говорити правду, лише правду І ні­чого, крім правди. Я — еколог.

Адвокат. Скажіть, будь ласка, що, з Вашої точки зору викликає суперечності щодо використання ВЕС?

Еколог. Насамперед — це шумове забруднення при­леглих територій. Станції слід будувати за межами на­селених пунктів.

Адвокат (прокуророві). Свідок Ваш. Можете почина­ти перехресний допит.

Прокурор. Немає запитань.

Суддя. Ви вільні. Судове засідання продовжується. Розглядаються установки на біомасі. Пане прокурор, Вам слово.

Прокурор. Високий суд! Панове присяжні! Незва­жаючи на наявний величезний потенціал для розвитку біомасової енергетики в Україні (а в країні виробля­ється до 130 млн т відходів за рік) установки з вироб­ництва біогазу не виходять за рамки дослідних зразків.

Адвокат. Виправданням моїх підзахисних будуть слова мого свідка з попереднього епізоду. Запрошується 2-Й економіст. Скажіть, будь ласка, чому в нас біоуста-новки лише експериментального типу?

2-й економіст. Досвід роботи установок свідчить про те, що вони поки що дуже дорогі й неефективні. За умови значних капіталовкладень (1700—2760 дол./кВт) установки, не встигнувши з'явитися на світ, уже вияв­ляються морально застарілими й нездатними конкуру­вати Із західними аналогами.

Адвокат. Отже, саме економічні проблеми є причи­ною того, що не використовується потенціал біоенер­гетики. Спасибі, запитань немає.

Сонячні батареї

Прокурор. А що тоді можна сказати стосовно того, що ця галузь використовує енергію гниття та фермен­тацію рослин для вироблення тепла й газу? Виходить, щорічні 130 млн т відходів викинути?

2-й економіст. Звичайно, не викидати. Ми працює­мо над новими розрахунками.

Прокурор. Спасибі, запитань немає.

Суддя (до свідка). Ви вільні. Судове засідання про­довжується. Розглядається мала гідроенергетика. Пане прокурор, Вам слово.

Прокурор. Високий суд, присяжні засідателі. Роз­виток малої гідроенергетики в Україні має реальні пер­спективи розвитку. Приблизно може бути оцінений у 2,4 ГВт. Це використання припливів великих, середніх і малих річок.

Адвокат. Для захисту запрошую представника орга­нів місцевого самоврядування. Приводжу його до при­сяги.

Урядовець. Клянуся говорити правду, лише правду і нічого, крім правди.

Адвокат. Скажіть, будь ласка, чому Ви не викорис­товуєте енергію малих річок?

Урядовець. Уся причина в тому, що капіталовкла­дення, а це 1150—3450 дол./кВт, лягають на наші пле­чі, а коштів таких ми не маємо.

Адвокат. Дякую (обвинувачеві). Він Ваш. Можете починати перехресний допит.

Прокурор. А скажіть, будь ласка, чи знаєте Ви, що вже освоєно виробництво мікроГЕС, гідротурбін, гене­раторів? Невже важко знайти такі кошти?

Адвокат. Протестую. Прокурор тисне на свідка.

Суддя. Протест прийнято. Прошу свідка зайняти місце в залі.

Прокурор, І все-таки ситуація неоднозначна.

Суддя. Отже, суду зрозуміла позиція сторін щодо підсудних. Далі засідання піде в незвичному руслі. Право репліки надається сьогодні групі підтримки, яких сьогодні немає на лаві підсудних, оскільки кон­кретних виробничих кроків ще ними в Україні не зро­блено.

Запрошується спеціаліст з питань геотермальних ЕС.

Спеціаліст. Шановний суд! Панове присяжні. На сьогодні в промислову експлуатацію не введена жод­на геотермальна станція. Зараз ми детально все зважу­ємо. У нас наявні термальні підземні води (АР Крим), проведено значні науково-технічні розробки в Харкові, але джерело енергії невичерпне — і потрібні значні ка­піталовкладення. Існує можливість надходження великої кількості мінеральних солей з надр разом з водою, що відіграє роль теплоносія. Крім того, можуть виник­нути проблеми у зв'язку з утворенням гідророзривів і каверн у глибинах Землі через відбір теплоти і виник­нення напруги в земних породах. Проте цей вид енер­гії використовуватиметься в найближчому майбутньо­му. Дякую. -

Суддя. Прошу спеціаліста, зайняти місце в залі. До репліки запрошується дослідник хвильових установок берегового типу.

Дослідник 1. Високий суд! Панове присяжні! Я роз­повім Вам про позитивні і негативні аспекти викорис­тання енергії хвиль.

Позитивні: 1) екологічно чиста; 2) невичерпна енер­гія; 3) Україна омивається морями.

Негативні: 1) значні капіталовкладення (4800 дол./кВт); 2) в Україні хвилі незначні; 3) залежить від погодних змін.

І все-таки я вважаю, що хоч незначна енергія, та все ж є можливості її використання. Дякую.

Суддя. Прошу дослідника зайняти місце в залі. До репліки запрошується 2-й дослідник з питань приплив­них електростанцій.

2-й дослідник. Шановний суд! Панове присяжні! Ми знаємо, що Чорне й Азойське моря — внутрішні. Припливи і відливи тут незначні. Рідко вони перевищу­ють 10 см, і тому ця енергія не становить практичного інтересу для України. Вартість таких установок — 1840— 3680 дол./кВт. Але я оптиміст. Я солідарний зі своїм ко­легою, дослідником хвильових електростанцій. Адже це екологічно чиста та невичерпна енергія. Дякую.

Суддя. Прошу дослідника зайняти місце в залі. До репліки запрошується учень з групи підтримки. Він го­тував своєрідний дайджест новин «А чи знаєте ви, що...»

Учень.

1.Надзвичайною можливістю океанічної енергії є ви­рощування садків в океані, швидкорослих, гігантських водоростей келп, котрі легко переробляються на метан для енергетичної заміни природного газу. За сучасни­ми оцінками, для повного забезпечення енергією кож­ної людини-споживача достатньо 1 га плантацій келпа.

2.Енергію можна отримувати й за допомогою «океанометричної енергоконверсії (ОТЕК)», тобто за раху­нок різниці температур між поверхневими і глибинни­ми водами.

3.Гольфстрім несе свої води біля берегів Флориди
зі швидкістю 5 миль/год — одна з нових ідей одержан­ня енергії.

4.Є можливість сконструювати батареї, у яких про­ходили б реакції між солоною і несолоною водою, тоб­то використати морську солону воду.

5.Проводяться експерименти з будівництва електростанцій, які перетворюватимуть термальну енергію океану (ОТЕС).

6.Проте електрика не підніме в небо літаки, не буде рухати автомобілі, не поведе кораблі через моря. Вони зможуть приводитися в рух газом, який можна дістати з води. А води в морях вистачає. Цей газ — водень. І до речі, водень теж можна використовувати для одержан­ня енергії. Майбутнє за «водневою енергетикою».

7.Ще в 1847 р. французький письменник Жуль Верн передбачав появу «водневої енергетики». У своїй книзі «Таємничий острів» він писав: «Вода надасть не­ вичерпні запаси тепла і світла».

8.Канадська компанія «Стюарт Енерджі» продала шведській фірмі «Сідкрафт» енергетичну станцію з виробництва водню для забезпечення міського транспор­ту в м. Мальме. Потужність станції — 80 кг Н^на добу.

9.«Тойота» спільно з фірмою «Хіно» розробила й продемонструвала автобус, що працює на водневих па­ливних елементах. Автобус проходить випробовування на японських дорогах.

10. Водневий автобус, розроблений за спільним проектом «Протон Моторе», «Неоплан» і «Магнет Мотор», проходить випробування на дорогах Баварії (Німеччина).

V. Підсумки уроку

Секретар. Панове присяжні, ви визначилися з влас­ною думкою? Усім встати. Високий суд виносить своє рішення.

Суддя. Отже, у ході судового засідання ми вияви­ли, що основною причиною гальмування введення в експлуатацію нетрадиційних джерел енергії є їхня зна­чна вартість. Але час іде, технології дешевшають. І ми стоїмо перед вибором: чи економити гроші, чи зроби­ти життя більш комфортним в екологічно чистому се­редовищі.

А вирок альтернативним джерелам енергії такий.

Згідно з прогнозами, до 2010 р. в Україні слід ввес­ти в дію 150—200 біоенергетичних установок з річ­ним виробництвом біогазу 3 млрд м3, 3—5 тис. вітро­енергетичних установок загальною потужністю 400— 500 МВт, фотоелектричних систем загальною потуж­ністю до 100 МВт, установок, що використовують гео­термальну енергію — до 1000 МВт. Розвиток малої гід­роенергетики повинен додатково дати 300—400 МВт потужностей.

Також рекомендувати уряду інвестувати дослід­ницькі проекти, які нам демонструвала група підтрим­ки, і переходити до їх практичного застосування.

Суд скінчив слухання справи. Рішення підлягає оскарженню й перегляду тільки в бік збільшення ін­тенсивності впровадження.

VI. Домашнє завдання

Учитель. Дякую учасникам судового засідання. Ми з вами окреслили коло проблем щодо використання нетрадиційних джерел електроенергії в Україні. Ви — наше майбутнє. Вам впроваджувати нові задуми, реалі­зовувати нові програми.

Домашнім завданням буде написати замітку до міс­цевої газети «Час молоді» про сьогоднішню подію. Запропонувати і обгрунтувати можливість застосуван­ня альтернативних джерел енергії в нашому місті і його околицях. Захист проектів-заміток відбудеться на на­ступному уроці.

Список літератури

1. Васільчук В. Г. Кожен урок — незвичайний: Посібник
для вчителя. — Кам'янець-Подільський: Абетка — НОВА,
2003. - 196 с.

2. Заставний Ф. Д. Економічна і соціальна географія
України: Підруч. для 9 кл. серед, загальноосвіт. шк. — К.:
Форум, 2000. - 239 с.

3. Костенюк І. С. Глобальні екологічні проблеми людства.
10 клас // Географія. — 2005. — № 1.

Пархоменко 1^1. Населення Південної Америки // Гео­графія. — 2003. — № 3.

4. Третій Всеросійський конкурс науково-освітніх проек­тів «Енергія майбутнього—2005»: Збірник конкурсних робіт. — М.: «Інститут» підручника «Пайдея», 2005. — 415 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.