Урок розвитку зв'язного мовлення "Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом)"

Опис документу:
Докладні перекази ставлять своєю метою пере­давати зміст оповідання, уривка чи епізоду повністю (без пропуску окремих деталей), послідовно (не порушуючи порядку дій) і правильно (точно називаючи імена, факти, окремі назви). Цей вид переказів привчає учнів уважно слухати текст, намагатися запам'ятати деталі, назви, чітко відтворити всі місця твору.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Іщенко Валентина Петрівна,

учитель української мови та літератури

Родниківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів імені Т. Г. Шевченка

Уманської районної ради

Черкаської області

Українська мова, 7 клас

Тема. Розвиток мовлення. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом)

Мета:

діяльнісна складова: розпізнає текст, визначає його тему, основну думку, аналізує будову, визначає стиль; визначає мікротеми та складає простий план готового тексту;

ціннісна складова: усвідомлює функцію публіцистичного стилю, його можливості для розкриття в тексті суспільно важливої теми; шанує духовні цінності народу, цікавиться та пишається внеском українців у світову культуру.

Список використаних джерел:

 1. Внесок українців у світову культури. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://bookster.com.ua/vnesok-ukrayinstva-u-svitovu-kulturu/

 2. Візантійська імперія. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://istoryk.in.ua/vizantiyska-imperiya/

 3. Словник української мови. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/monumentaljnyj

 4. Українська мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./О.П.Глазова. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. – 272 с.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Вступна бесіда

 • Які типи мовлення ви знаєте? Охарактеризуйте їх. (Розповідь – це висловлювання про події, що відбулися (відбуваються чи відбуватимуться) в певній послідовності. До тексту-розповіді можна поставити загальне питання що сталося (відбулося)? Опис – це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета, особи чи явища. До тексту-опису можна поставити загальне питання який? Роздум – це висловлювання, у якому доводиться правильність чи неправильність певного твердження шляхом міркування та за допомогою аргументів. До тексту-роздуму можна поставити загальне питання чому?)

 • Які стилі мовлення ви знаєте? (Розмовний, науковий, діловий, публіцистичний, художній)

 • Розкажіть про публіцистичний стиль. (Публіцистичний стиль – це різновид літературної мови, що використовується в суспільно-політичному житті суспільства. Він уживається у пропагандистських виступах, газетах, суспільно-політичних журналах, політичних радіо- та телепередачах. Мета публіцистичного стилю мовлення – точно, доступно, яскраво поінформувати читача (слухача) про найважливіші події життя нашої країни та за кордоном, викликати певне ставлення до цих подій, інколи й спонукати до певних дій. Таким чином, публіцистичний стиль виконує дві функції: інформативну (повідомлення) й агітаційну (впливу). Мета публіцистичного стилю зумовлює такі основні його ознаки: інформативність, логічність, фактографічність, образність, відверту оцінку).

 • У чому особливість докладних переказів? (Повно, послідовно й максимально наближено до оригінального тексту передати почуте).

 1. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

 2. РОБОТА НАД ТЕКСТОМ

 1. Читання тексту вчителем (без заголовка)

Внесок українців у світову культуру

Кожен народ, створюючи власну національну культуру, тим самим робить внесок у світову культуру, здійснюючи за її допомогою зв’язок з навколишньою природою та іншими народами. В результаті такого спілкування відбувається взаємне культурне збагачення. І як наслідок різні культури розвиваються, стають набагато різноманітнішими.

Українська культура є частково і джерелом світової культури, одночасно витікаючи з неї. Українська культура з давніх-давен зазнавала впливу зі сторони і в свою чергу, так чи інакше, впливала на інші культури.

Сьогодні Україна знаходиться в центрі Європи, а колись ні. Колись вона знаходилась на межі Європи і Азії, Азія починалась одразу за Доном. Вбирала культуру Заходу і Сходу. У великій мірі культура наша євразійська. Синтез європейських і азіатських культур. В цьому плані ми схожі на Візантію, яка також знаходилась на стику Європи і Азії. В ІХ-ХІІ ст. стала у культурному відношенні країною номер один.

Культура Київської Русі досягла високого рівня розвитку і не поступалася культурі більшості країн Європи. Софійський собор – всесвітньо відома пам’ятка архітектури і монументального живопису ХІ ст. Заснування собору згадується в літописах як під 1017, так і під 1037 роками. Будівничим Святої Софії літописці називають великого Київського князя Ярослава Мудрого. Головний собор Київської держави. Донині сяє він золотом своїх бань, чарує людей своєю величчю і красою. Храм ніби розповідає про джерела нашої духовності: хто ми такі і звідки, якими були наші пращури творці його.

Одним з найвидатніших європейських філософів XVIII ст. був Г.С.Сковорода. Вплив його філософії ширився не тільки в Україні. Глибина його думок, аскетичне життя, прагнення свободи викликали порівняння з Сократом.

ХІХ ст. породило духовну основу нації – Т.Г. Шевченка. Творчість Шевченка вивела українську літературу на світову арену. І сьогодні поняття молодої Української держави асоціюється в багатьох жителів нашої планети з іменем Шевченка.

Постаттю світового масштабу був Михайло Петрович Драгоманов. Він у великій мірі предтеча, духовний попередник сьогоднішньої незалежної і демократичної України. Багато що в сьогоднішньому розвитку України він передбачив ще понад 100 років тому.

Сьогодні в Україну повернуто ім’я М.С. Грушевського, його величезну наукову спадщину. Світову славу вчений здобув завдяки фундаментальній дослідницькій праці “Історія України-Руси”. Це найголовніше, що є в його друкованому доробку, в якому значиться близько двох тисяч назв. Взагалі мало в світі знайдеться вчених Україні нікого), хто б міг стати врівень з М.С. Грушевським за продуктивністю творчої роботи.

Світової слави заслужив кінорежисер Олександр Довженко. В 1958 р. на Всесвітній виставці в Брюселі його фільм “Земля” (1930) включено до почесного списку 12-ти кращих фільмів світу всіх часів і народів.

Катерина Білокур (1900-1961), живописець. Народна художниця України (з 1956 р.). Читати, писати і малювати навчилася самотужки. Жила у злиднях. Нею написані такі картини: «Квіти увечорі», «Декоративне панно», «Жар-колос», «Жоржини», «Рожі і троянди», «Осінь», портрети та автопортрети.

Наприкінці 60-х у Музеї Т. Г. Шевченка в Києві відкрилася велика виставка сестер Гоменюк – Ярини та Софії, які родом з нашої Родниківки. Це була справжня сенсація – експозиція не закривалася. Про цю виставку сестер Гоменюк славетні митці відгукувалися із щирим захопленням. Невдовзі багато музеїв наповнили свої експозиції творами сестер Гоменюк. Експонувалися вони на багатьох виставках в Україні й за кордоном. Це були останні майстрині, які не знати й чому, писали древнім способом – травинками. Може, тому, що Земля й Небо коли-не-коли й нагадують, що те древнє – вічне і невмируще. Колись воно знову проросте й оновиться, адже наша країна багата на таланти. От тільки генії трапляються аж надто зрідка...

2. Визначення змісту тексту. Підбір заголовку

3. Визначення основної думки твору

4. Лексична робота

Ізоляція – відокремлювати від середовища, позбавляти зв'язку з ким-, чим-небудь; відособлювати.

Візантія – місто на європейському березі Босфора — в місці, де він поєднується з затокою Золотий Ріг. Належало Римській імперії. Процес завоювання Візантії. 29 травня 1453, після того, як османська армія захопила Константинополь, Мехмед урочисто увійшов у собор Святої Софії, який зробив головною мечеттю міста. Останній імператор Костянтин XI загинув у бою. Так остаточно загинула Візантійська імперія.

Монументальний 1) який вражає своїми розмірами, величністю; величний, грандіозний; 2) ґрунтовний, глибокий за змістом.

Будівничий – будівник, архітектор.

Пращур далекий предок, родоначальник.

Сократ давньогрецький філософ, був першим філософом, який не залишив жодного письмового джерела після себе. Вчення Сократа відоме здебільшого завдяки свідченням його послідовників, зокрема, його найвидатнішого учня Платона, який виклав ідеї учителя в «Апології Сократа».

Фундаментальний головний, основний, ґрунтовний, глибокий, капітальний.

Панно картина, барельєф і т. ін. тематичного або декоративного характеру, що кріпиться звичайно до стіни.

Поступ – робити (зробити) поступи, діал. досягати вищого ступеню розвитку, певних успіхів і т. Ін

Цивілізація 1.Рівень суспільного розвитку і матеріальної культури, досягнутий тією або іншою суспільно-економічною формацією, а також ступінь і характер розвитку культури певних епох і народів; сукупність виявів досягнутого ступеня суспільного розвитку.

2. Сучасна культура, прогрес, освіта.

Експозиція – 1. Систематизоване розміщення експонатів, що дає більш-менш закінчене уявлення про певне коло предметів чи проблем

2. Експонати, розміщені в певній системі, у певному порядку.

Експонат – предмет, виставлений для огляду в музеї або на виставці.

 1. Складання простого плану

Орієнтовний план

 1. Українська культура є частково і джерелом світової культури, одночасно витікаючи з неї.

 2. У великій мірі культура наша євразійська.

 3. Софійський собор – всесвітньо відома пам’ятка архітектури і монументального живопису.

 4. Видатні діячі культури і науки.

 5. Сестри Гоменюк – майстрині, які прославили наш край.

 1. Переказування тексту за планом

 1. АНАЛІЗ УСНИХ ПЕРЕКАЗІВ. ОЦІНЮВАННЯ

 2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УЧНЯМ

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.