Урок "Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях" (11 клас)

Українська мова

Для кого: 11 Клас

28.01.2020

7057

727

0

Опис документу:
Мета: (формування компетентностей): предметні (норми українського синтаксису; уміння будувати складні речення; знання про види складних речень; орфографічні й пунктуаційні навички; уміння розрізняти види складних речень); ключові (уміння вчитися: мовленнєво-комунікативні вміння, логічне мислення; комунікативні: навички роботи в групах та парах.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № 37

ДАТА :

Тема:

Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях.

Мета:

(формування компетентностей): предметні (норми українського синтаксису; уміння будувати складні речення; знання про види складних речень; орфографічні й пунктуаційні навички; уміння розрізняти види складних речень); ключові (уміння вчитися: мовленнєво-комунікативні вміння, логічне мислення; комунікативні: навички роботи в групах та парах; загальнокультурні: прагнення до самовдосконалення).

Тип уроку:

урок практичного засвоєння матеріалу.

Обладнання:

дидактичний матеріал.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

  1. Орфографічна розминка

- Уставте пропущені букви, поясніть правопис префіксів.

Пр..дставити, при..азовський, приберегти, презирство, пр..бій, пр..дтеча, пр..красно, прибічник, пр..боркати, пр..хилити, пр..хитрий, пр..фронтовий, пр..варений, пр..святити, пр..краса.

  1. Перевірка домашнього завдання.

  2. Вправа «Мікрофон»

- Сформулюйте й поставте один одному запитання з теми «Синтаксис. Синтаксичні норми».

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Епіграф до уроку

Мова вдосконалює серце й розум народу, розвиває їх

О. Гончар

- Поясніть епіграф. 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Робота в групах

Коментар для вчителя. Клас поділяється на 4 групи. Учні обговорюють в групі завдання, виконують їх протягом 10 хвилин, потім представляють результати роботи.

Група 1

- Розкажіть про складносурядне речення.

- Запишіть речення, підкресліть граматичні основи.

1. Де-не-де біля ярів синіє безводний полин або кущиться пахучий чебрець. 2. У лісі озиваються співи солов'їні і всі голоси весняної ночі. 3. По білих снах рожевії гадки легенькі гаптували мережки і мрії ткались золото-блакитні спокійні тихі не такі як літні...

- Поміркуйте, які сполучники доцільно вставити замість крапок. Обґрунтуйте свій вибір. Запишіть відновлені речення.

1. Повітря тремтить від спеки, ... в срібнім мареві танцюють далекі тополі. 2.Скоро проліски з-під снігу глянуть синіми очима... повіває теплий вітер над розкованим Дніпром. 3. Недобра мова йшла за побратима, ... ти мовчав і знизував плечима. 4. Тієї весни рано прокинувся ліс ... недовію дрімали дуби.

Група 2

- Розкажіть про складнопідрядне речення.

- Запишіть речення, підкресліть граматичні основи.

1. Бринять живою радістю ліси як ранок спалахне на небокраї як сонце огняне завісу піднімає із їх первісної і чистої краси. 2. Та знай що тільки тут де невгамовний труд землі наси-ченій родюче лоно ранить доспіють ягоди і радощі постануть. 3. Той хто любить паростки кленові хто діброви молоді ростить сам достоїн людської любові бо живе й працює для століть! 4. Коли набирають стяги епохи вітру нового і висоти думай що світ змінити хоч трохи повинен і ти.

- Поширте головну частину речення двома підрядними так, щоб утворилися складні підрядні речення з різними видами підрядності. Добро — це насамперед щастя всіх людей...

Група 3

- Розкажіть про безсполучникове речення.

- Запишіть речення, підкресліть граматичні основи. Поясніть розділові знаки.

1. Гляди не забудь людиною будь! 2. Не всяка стежечка без спориша не в кожної людини добра душа. 3. Вік прожить не поле перейти. 4. Хлопці б'ються чорт зна за що хоч красива, та ледащо. 5. Рідної матері слівце як літнє сонце бо хоча й єсть на світі хмарненько а все-таки від нього тепленько.

- Перетворіть прості речення на складні безсполучникові.

1. Великий портрет Шевченка висів у мене над столом. Змалку я вже знала його в обличчя. 2. Я нетерпляче чекав Шевченкового ювілею. На причалі було святково, багатолюдно, грдла музика. 3. Миготіли береги Дніпра. Погода буда чудесна. Сила-силенна народу поспішала до Канева на пароплавах, ракетах і суходолом на машинах.

Група 4

- Розкажіть про складні речення з різними видами зв’язку.

- Запишіть речення, підкресліть граматичні основи.

1. Безумовною рисою психічного укладу українця є емоціоналізм і сентименталізм чутливість та ліризм найяскравіше виявляються ці риси в естетизмі українського народного життя і обрядовості. 2. Одним з боків емоціоналізму є і своєрідний український гумор що є одним із найбільш глибоких виявів «артистизму» української вдачі. 3. Важливо який ти насправді а не за кого тебе вважають. 4. Найнявся продався скажуть дверима скрипати то і скрипай.

- Складіть схеми поданих речень.

2. Перевірка роботи груп

3. Опрацювання теоретичного матеріалу с.110

3. Редагування речень

- Зредагуйте подані речення. Які норми в них порушені?

- Визначте тип кожної з виправлених помилок.

1. Усі, хто бажають взяти участь у конференції, повинні зареєструватися. 2.Якщо присмоктування кліща попередити не вдалося, необхідно його обережно видалити і обстежити безкоштовно на зараженість вірусом кліщового енцефаліту в бактеріологічній лабораторії. 3. Багато різних битв відбулося на землі, і всі вони доводять, що не обов’язково війною, а в межах розуму можна домовитися з будь- яких питань. 4. Людський потік через наш двір перекрити навряд чи можливо. А як хочеться, щоб він був прикрасою і школи, і селища.

Коментар для вчителя

Усі, хто бажає взяти участь у конференції, повинні зареєструватися. Якщо ви виявили на собі кліща, обережно видаліть його і здайте на обстеження на зараженість вірусом кліщового енцефаліту в бактеріологічну лабораторію. Багато різних битв відбулося на землі, і всі вони доводять, що війна — не краще вирішення проблем, завжди слід намагатися вести мирні переговори з будь-яких питань. Як хочеться, щоб шкільне подвір’я було прикрасою і школи, і селища! Але якщо перекрити людський потік, який проходить через нього, навряд чи можливо, слід прокласти зручні тротуари і саджати квіти на вільній території.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Бліцопитування

- Дайте відповіді на запитання.

1. Яке речення називається складним?

2. Яким чином можуть поєднуватися частини складного речення?

3. Яке речення називається складносурядним?

4. Яке речення називається складнопідрядним?

5. Які розділові знаки ставляться в безсполучниковому реченні?

2. Граматична трансформація

- Перетворіть прості ускладнені речення на складні, замінивши відокремлені члени підрядними реченнями.

1. Пройшовши з кілометр, вони знову побачили короткі спалахи й темні постаті в житах. 2. Неподалік від їхньої убогої хати стояв розкішний будинок, оточений густим садом. 3. Не спитавши броду, не лізь у воду. 4.З-поміж багатьох поданих страв найсмачнішою вважалася камбала, приготовлена способом, відомим лише господаркам Лебединого острова. 5. Ішли межи стін, грубо зложених з сірого каменю, вишитих блідими перами папороті. 6. Над головами простиралося небо, повне загадкових світів. 7. Маючи в серці стільки доброти, чи ж можна служити злій справі? 8. Виткнулася валка саней, навантажених великими дубовими колодами.

3. Робота в парах

- Визначте види зв’язку між простими реченнями.

1. Уродило жито, та нікому жати: пішли наші хлібороби списами орати. 2.Згадай, якою ти була в ту ніч, коли твоє кохання розцвілося: була ти наче лісова царівна у зорянім вінку на темних косах. 3. У лісі було тепер зовсім тихо; внизу яром клубилася мряка, але вершки дерев уже купалися в рум’яній заграві . 4.Вже в далині високій сяють зорі, густий туман над озером повис, і спить земля, і води сплять прозорі, і тихо спить густий зелений ліс. 5. На прю стає холодний ранок ще схід дрімає в сизій млі, а голубий, як льон, серпанок затлівсь над скибками ріллі. 6.Можна прострелити думку, що мозок народить, думки ж не вбить.

4. Коментар для вчителя

Пря (заст., книжн.) — 1. Спір, змагання. 2. Боротьба, бій, борня.

5. Цифровий тест

- Позначте кожне речення відповідною цифрою. 1 — ССР, 2 — СПР, 3 — БСР, 4 — СР з різними видами зв’язку.

1. Ти до мене прийшла не із казки чи сну, і здалося мені, що стрічаю весну. 2.Будем іти ми з тобою тоді в ніжному вітрі до рання, вип’ю я очі твої молоді, повні туману кохання... 3. Десь вітер грає на віолончелі, морозні пальці прикла­да до скла, і ти одна в зажуреній оселі замріяно схилилась до стола. 4. Ще в дитинстві я ходив у трави, в гомінливі трепітні ліси, де дуби мовчали величаво у краплинах ранньої роси. 5. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.

6. Рефлексія

- Проаналізуйте свої знання з теми «Синтаксичні норми української мови», заповнивши таблицю.

Знаю Умію Треба попрацювати над

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

§ 25 Вправа 192 .

4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.