Урок "Повторення. Вступ до курсу. Ранньомодерна доба"

Всесвітня історія

Для кого: 8 Клас

03.09.2021

124

7

0

Опис документу:
Мета: охарактеризувати зміст і завдання курсу «Історія» у 8 класі, його хронологічними межами та періодизацією; охарактеризувати становище суспільства під впливом ВГВ; розвивати в учнів інтерес до історії; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 1 Повторення. Вступ


Мета:  охарактеризувати зміст і завдання курсу «Історія» у 8 класі, його хронологічними межами та періодизацією; охарактеризувати становище суспільства під впливом ВГВ; розвивати в учнів інтерес до історії; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.

Основні поняття:  Нова історія (Новий час, Модерна доба), Козацька доба 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.


ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда за запитаннями

 • Що таке «історія»?

 • На які періоди поділяється історія?


Робота в групах

 • Пригадайте хронологічні межі, основні події, історичні постаті та наукові або культурні надбання свого періоду у світі та Україні

І група - «Стародавній світ»

ІІ група - «Середні віки»

Назва періоду

Хронологічні межі

Стародавня історія

Поява людини на Землі — IV ст. н. е.

Середньовічна історія

V ст. н. е. — кінець XV ст.

Нова історія

кінець XV — початок XX ст.

Новітня історія

1914 - початок XXI ст.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Середньовіччя в історії Європи та України

Середньовіччя було насичене історичними подіями та епізодами. Адже саме тоді світ поділився на умовні «Захід» і «Схід», які, дивовижно переплітаючись, надовго відмежувалися. Причина — конфлікт світоглядів, релігій і культур.

Саме в Середньовіччі утворилася Русь-Україна, що уславилась як могутня держава. Як і деякі тогочасні європейські країни, вона пережила періоди піднесення, роздроблення й урешті розпалася.


Тодішня Європа:

 • виникли та утвердилися три стани суспільства: «ті, які воюють», «ті, які працюють», «ті, які моляться»

 • утвердилася станово-представницька монархія

 • «доба Віри», адже релігія визначала кожен подих вірян. Церква контролювала всі сторони людського буття.

 • Це призвело до розгортання реформаційного та контрреформаційного рухів у Ранньому Новому часі.


Отож Середньовіччя добігло кінця. Його змінила наступна сходинка поступу. Період Нової історії (Нового (Модерного) часу (доби))

.

2. Якими є хронологічні межі й характерні ознаки Раннього Нового часу (Ранньомодерної доби)

Наприкінці XV ст. все настільки стрімко змінювалося, що ставало очевидним — настав новий період. Точкою його відліку історики визначають Великі географічні відкриття. Тривав він до початку Першої світової війни,

Робота зі схемою

Назва підперіоду

Ранній Новий, або Ранній Модерний час

Новий, або Модерний час

Хронологічні межі

кінець XV-XVIII ст.

кінець XVIII - початок XX ст.

Події

від початку Великих географічних відкриттів

до початку Французької революції

від початку Французької революції 1789 р.

до початку Першої світової війни 1914 р.


 • На зміну станово-представницьким монархіям, із їхніми елементами обмеженої, але все ж таки демократії, прийшли абсолютні монархії, які спочатку сприяли розвитку торгівлі та ремесел, але згодом виявилася несумісною з новими реаліями, тому абсолютизм відкинули.

 • У Ранньому Новому часі в багатьох країнах зародилися мануфактурні виробництва та релігійні рухи, спрямовані на вдосконалення церков.

 • Культура Відродження подарувала цілу плеяду геніальних учених і митців.

 • В Ранньомодерну добу процвітало рабство.

 • Врешті, у пошуках державного устрою, який би задовольняв громадян, європейці наблизилися до необхідності встановлення «освіченого правління», «розумного суспільства»


3. Особливості Ранньомодерної доби в історії України

Тогочасні землі України «зустріли» Ранньомодерну добу у складі сусідніх держав — Угорського та Польського королівств, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Молдовського князівства, Кримського ханства, Великого князівства Московського. Пізніше українські терени опинилися частинами Речі Посполитої (власне Польського королівства), Османської імперії, Австрії, Російської імперії.

Майже 200 тис. тогочасних мешканців українських просторів потрапили в турецьку неволю.

Від кінця XV ст. козаки згуртувалися в таку потужну силу, що відродила і розбудувала модерну українську державу — Військо Запорозьке (Гетьманщину). Прогресивну й демократичну. А ще — освічену. Тогочасний рівень грамотності пересічних жителів міст і сіл неабияк дивував іноземних мандрівників. Як бачите, українці — давній народ, із не менш давніми державницькими традиціями. Тому Ранній Новий час в історії України цілком заслужено називають Козацькою добою.


IV. Узагальнення

Отже

 • Наприкінці XV-XVIII ст. у світовій історії розпочинається період Ранньої Модерної доби, який на Україні отримав назву «Козацька доба».

 • Кінець XVIII - початок XX ст. ознаменував прихід Модерної доби та початок українського національного відродження.


V. Домашнє завдання

 • Опрацювати § 1.

 • Почати роботу зі складання таблиці «Світ і Україна в Ранньомодерну добу»

Період, дата (століття, десятиліття або рік)

Події поза теренами України

Події на теренах України

 • Виконати завдання за QR-кодом

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.