Урок "Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. Складні випадки узгодження"

Українська мова

Для кого: 11 Клас

07.05.2020

3568

361

0

Опис документу:
Мета: формування компетентностей): предметні: поглиблене знання учнів про синтаксис; розуміння поняття синтаксична норма; знання фразеологічних одиниць; уміння визначати синтаксичні помилки та виправляти їх; уміння використовувати різні мовні засоби для ефективного мовлення, навички грамотного письма.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.

Складні випадки узгодження

Норми літературної мови

Стилістичні

правильне вживання у висловлюванні певного стилю властивих йому мовних засобів

Орфоепічні

правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень, правильне наголошення слів

Орфографічні

правильне написання слів і їхніх значущих частин, написання слів окремо, разом чи через дефіс, правильне вживання великої літери

Лексичні

використання слів у властивому їм значенні та правильне поєднання слів за змістом у реченні і словосполученні

Словотвірні

правильне творення слів

Морфологічні

правильна словозміна самостійних частин мови

Синтаксичні

правильна будова словосполучень і речень

Пунктуаційні

дотримання правил уживання розділових знаків

Словосполучення

Прості та складні речення

неправильне узгодження: далекий путь (замість далека путь);

неправильне безприйменникове керування: навчання фізиці (замість навчання фізики);

значенні іншого: із-за хвороби (через хворобу) тощо

неправильна координація підмета й присудка, побудова однорідного ряду тощо

неправильна побудова речень із дієприслівниковим зворотом тощо

відрив підрядного означального речення від пояснюваного слова тощо

ІІI. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Створення опорної схеми за поданим текстом.

Прочитайте текст. Накресліть опорну схему до поданого матеріалу. Складіть і запишіть речення, використовуючи словосполучення до міста Старий Самбір; у місті Чернівці. Поясніть вживання прийменників у (в) — до.

У (в) — до…

Інколи виникає питання, який прийменник треба ставити — у (в) чи до: Я поїхав у Київ чи Я поїхав до Києва, вихід у місто чи вихід до міста.

Узагалі, коли мовиться про рух у напрямі міста, села, селища, тоді треба ставити прийменник до: Через кілька днів Ковпак вилетів до Москви. (П. Вершигора).

Коли йдеться про дію чи перебування в чомусь, тоді слід користуватися прийменником у (в): У Києві на риночку… (Нар. творч.). Якщо мета руху в певному напрямі супроводжується ще додатковими поясненнями, тоді після них може стояти замість прийменника до — у (в): Ми їздили на ярмарок у Косів. (М. Рильський)

У реченнях, де рух або дію скеровано до предметів, середовищ або мовиться про абстрактні поняття, ставиться прийменник у (в): Він ступив у сад. (Є. Гуцало) Кидається у свою стихію. (О. Гончар) Закрадається в серце острах. (М. Рильський).

Рух до приміщення позначається дієсловами з тим і з другим прийменником: Уваливсь у хату. (П. Куліш); Смерть зайшла до хати. (Д. Павличко) (За Б. Антоненком-Давидовичем)

Робота з таблицею.

Заповніть таблицю словосполученнями з довідки, додайте власні приклади.

Повне узгодження

Неповне узгодження

Довідка: село Дем’янівці, рання весна, місто Суми, чарівні Карпати, озеро Світязь, п’ятий клас, професор Калиновська, своя людина, мудрий оракул, село Перекопівка, наш друг, смачна івасі, виконане завдання, річка Рось, відчинена брама, могутній Дніпро, різальний інструмент, село Піски, селище Високий, місто Яготин, лікар Ярова, річка Черемош.

Тренувальні вправи.

1. Утворіть із поданими словами словосполучення «прикметник + іменник», визначте рід. З утвореними словосполученнями складіть речення.

Тюль, собака, МЗС, АТО, техогляд, ЗВО, ярмарок, МОЗ, Мінфін, Мін’юст, ТЮГ, УПА, виш, ТЕС, живопис, дріб, Сибір, авеню, кір, Чилі, ЗНО, Кіліманджаро, ЖЕК.

2. Утворіть складноскорочені слова від повнозначних слів, дотримуючись правил творення абревіатур, 4–5 з них уведіть у речення.

Професійно-технічне училище, синдром набутого імунодефіциту, Європейський Союз, санітарно-епідеміологічне відділення, Спілка письменників України, міський електричний транспорт, Міністерство транспорту України, норми будівельного проектування, окружний комітет, Організація українських націоналістів, Українська республіканська партія, управління побутового обслуговування населення, навчально-виробниче підприємство, начальник господарського управління, автоматизована інформаційна система, інститут науково-технічної інформації, Іноземна юридична колегія, автоматична телефонна станція.

3. Відредагуйте подані словосполучення. За потреби скористайтеся довідкою.

Ця шампунь, сучасний НАН України, гостра біль, найближчий СТО, відоме ФК «Металіст», домашній адрес, сильна нежить, рожеве фламінго, далека Делі, прибутковий АЗС, престижна НТУ «ХПІ».

Довідка. Станція технічного обслуговування, автозаправна станція, Національна академія наук України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.