Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Урок "Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка" (11 клас)

Українська мова

Для кого: 11 Клас

13.11.2019

12324

1058

0

Опис документу:
Мета уроку: (формування компетентностей): предметні (знання учнів про синтаксичну норму, про види синтаксичних помилок, уміння знаходити синтаксичні помилки, навички виправлення синтаксичних помилок, навички грамотного письма); ключові (уміння вчитися: спостережливість, кмітливість, мовне чуття.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № 20

ДАТА :

Тема:

Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.

Мета:

(формування компетентностей): предметні (знання учнів про синтаксичну норму, про види синтаксичних помилок, уміння знаходити синтаксичні помилки, навички виправлення синтаксичних помилок, навички грамотного письма); ключові (уміння вчитися: спостережливість, кмітливість, мовне чуття; комунікативні: робота в колективі та в парах, навички складання усного висловлення; інформаційні: навички роботи з джерелами інформації, загальнокультурні: мовленнєва культура учнів).

Тип уроку:

закріплення та поглиблення знань, умінь і навичок.

Обладнання:

дидактичний матеріал.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

 • Прочитайте вірш В. Олійника. Поясніть думку поета.

СЛОВА

Плекатимеш мову — цвістимуть слова,

Мов білі черешні весною...

Ростимуть слова, як у квітні трава,

Зігріті любов’ю земною.

Які ж вони чисті, як вічно звучать,

Як птахами в’ються крилато, —

Мов зорі незгасні небесних багать:

Хліб. Совість. Вітчизна і Мати.

Шануй їх у серці. Ніколи не смій

Святе і високе топтати.

Як жито-пшеницю слова добрі сій

Рясний урожай будеш мати!

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

 1. Комунікативний практикум

- Дайте відповіді на запитання.

1. Що таке синтаксис?

2. Які синтаксичні одиниці ви знаєте?

3. Що таке словосполучення? Речення?

4. Чим речення відрізняється від словосполучення?

5. Які види зв’язку слів у словосполученні ви знаєте?

6. Що таке мовна норма?

2. Перевірка домашнього завдання

3. Орфографічна п'ятихвилинка

- Запишіть слова, поясніть орфограми.

Гр..чаний, знервований, тр..мати, пр..рода, д..тячий, м..нати, дже..р..ло, л..вада, кр..ниця, ч..кати, з..л..ніти, к..шеня, б..р..гти, шт..псель, тр..вога, л..ман, в..дмідь, ком..н, ст..р..гти, гр..міти, кр.. слярський, М..ЛОДІЯ, к..тушка, дешевий, м..довий, кр..венький, ц..- ф..рблат, р..зумний, зам..рзати, в..ртлявий, заг..нати, безз..мельний.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Епіграф до уроку

Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за багатство мови... (М. Рильський).

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Мозковий штурм

 • У яких випадках можуть виникати порушення синтаксичної норми? Наведіть приклади.

 1. Робота з підручником

 1. Лінгвістичне дослідження

 • Проаналізуйте подані речення. Як відбувається поступове згортання речення? Зробіть висновок про різницю між поширеним і непоширеним реченням.

Малий синьоокий хлопчина захоплено читає цікаву книжку про тварин.

Малий хлопчина захоплено читає цікаву книжку про тварин.

Хлопчина захоплено читає цікаву книжку про тварин.

Хлопчина захоплено читає книжку про тварин.

Хлопчина читає книжку про тварин.

Хлопчина читає книжку.

 1. Редагування речень

 • Зредагуйте подані речення. Які літературні норми в них порушені?

- Визначте тип кожної з виправлених помилок.

1. Згадуючи школу, перед нашими очима постає наш дружній клас, бібліотека та оформлений по останньому слову техніки спортзал. 2. Учасники олімпіади встигли на регістрацію, яку розпочали в 9 годин ранку. 3. Не дивлячись на спеку на протязі дня вони зберігали трудоспособність. 4. Наслідки змагання їм обявили через три неділі. 5. Без хороших знаннів дуже важко знайти своє місто в житті.

5. Робота в парах

- Утворіть словосполучення, додавши необхідні за змістом слова. Із указаними словосполученнями складіть речення.

Скористатися (чим?); скористатися (з чого?); сподіватися (кого?); сподіватися (чого?); сподіватися (на кого?).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з таблицею

- Опрацюйте матеріал таблиці. Наведіть власні приклади.

Синтаксичні помилки Приклади

Порушення норм узгодження в словосполученні Керівництво виробничої

практики

Порушення норм узгодження дієслів Більшість учасників конференції

з екології голосувало проти

Порушення правил використання прийменників Спрага до слави

Порушення правил використання дієприкметників Вражений Валентин словами

вчителя, захопився історією

своєї країни

Порушення правил використання дієприслівників Вивчаючи проблеми державної

служби, вченими були отримані

цікаві результати

Порушення норм утворення складних речень Відділ виправив усі недоліки в

оформленні документів, як було

зазначено перевіркою

Порушення зв’язку між займенником і тим Сестра попросила принести

словом, на яке він указує свою книжку, треба її книжку

 1. Самостійна робота

 • Виправте синтаксичні помилки, поясніть, які синтаксичні норми порушено.

ООН прийняв резолюцію, згідно наказу, дякувати вас, особливо на мене сильне враження справив герой оповідання, пішов в кіно, взяв з шафи, вийшов з школи, по виконанні завдання, при досліджуванні ми виявили, по власному бажанню, на протязі дня, слід потурбуватися за своє здоров’я.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

 1. Усне висловлення

 • Поясніть латинську приказку: «Граматиці підкоряються навіть імператори». Чи згодні ви з ними? Доведіть свою думку.

 • У своєму висловленні використайте слова, що є епіграфом сьо-годнішнього уроку.

 1. Творча робота

- Складіть речення за такими ознаками:

1) Просте, повне, двоскладне, зі складеним дієслівним присудком, непоширене, ускладнене.

2) Просте, повне, двоскладне, зі складеним іменним присудком, поширене узгодженим означенням, непрямим додатком, неускладнене.

3) Просте, повне, двоскладне, зі складеним іменним присудком, поширене неузгодженим означенням, прямим додатком, неускладнене.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

 • Зробіть висновки за темою уроку, закінчивши речення.

 • Синтаксис вивчає ...

 • Синтаксична норма регулює ...

 • Порушення синтаксичної норми пов’язані з ...

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

 • Виконайте вправу з підручника.

 • Підготуйте план виступу з теми «Синтаксичні норми сучасної української мови».

4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.