УРОК №4 Тема. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

Опис документу:
УРОК №4 Тема. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел. Мета: повторити, систематизувати і поглибити знання учнів про десят¬кову систему числення; ввести поняття класу та розряду числа; відпрацю¬вати навички дотримування правил читання і запису натуральних чисел. Тип уроку: повторення і систематизація знань і вмінь учнів. Обладнання: таблиця «Класи і розряди натуральних чисел». Автор Бабенко

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК №4

Тема. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

Мета: повторити, систематизувати і поглибити знання учнів про десят­кову систему числення; ввести поняття класу та розряду числа; відпрацю­вати навички дотримування правил читання і запису натуральних чисел.

Тип уроку: повторення і систематизація знань і вмінь учнів.

Обладнання: таблиця «Класи і розряди натуральних чисел».

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань

Усні вправи

 1. Які з наведених чисел є натуральними і чому?

0; 273; ; 3587; ; 1.

 1. Назвіть числа, між якими стоїть натуральне число: 100; 999; п. Чи можна розв'язати цю задачу для числа 1? Чому?

 2. Скільки натуральних чисел стоїть у натуральному ряду між числами: 35 і 55; 46 і 85; 27 і 40; 10 і 100? Як це обчислити?

 3. Спробуйте встановити закономірність у поданих рядах чисел і назвіть наступні два числа в кожному ряду:

а) 2, 4, 6, 8, ...; б) 1, 3, 5, 7, ...; в) 1, 10, 100, 1000, ...; г) 1, 2, 4, 8, ....

II. Повторення і систематизація знань

Звичайно, записувати і читати числа учні повинні навчитися в почат­ковій школі. В п'ятому класі треба лише повторити, закріпити і погли­бити ці знання. Це можна зробити так.

Учитель пропонує класу виконати завдання і відповісти на запитання.

 • Як називаються значки, за допомогою яких записують натуральні числа?

 • Скільки різних цифр ми використовуємо, записуючи натуральні числа?

 • Запишіть число 233. Тут цифри 3 і 3 (вчитель показує) однакові. А чи однакові значення вони мають? Правильно, не однакові: остання цифра позначає «три одиниці», а середня «три десятки». Остання цифра позначає три одиниці першого розряду, а середня — три одиниці другого розряду. А що позначає перша зліва цифра 2?

Правильно, дві одиниці третього розряду. Число 233 — трицифрове. А які одиниці найвищого розряду в чотирицифровому числі? Правильно, одиниці четвертого розряду.

Хто пригадає, скільки розрядів має один клас? Які ви знаєте класи?

На цьому уроці доцільно буде використати таблицю класів і розрядів (див. табл.), у нижній частині якої є прорізи для вставлення «цифр», а та­кож демонстраційну рахівницю.

Числа, розряди і класи

Клас мільярдів

Клас мільйонів

Клас тисяч

Клас одиниць

Сотні

Десятки

Одиниці

Сотні

Десятки

Одиниці

Сотні

Десятки

Одиниці

Сотні

Десятки

Одиниці

1

9

3

5

8

4

4

7

0

2

На цьому уроці можна познайомити учнів з назвами великих чисел (див. перший форзац підручника), але примушувати запам'ятовувати ці на­зви не треба.

Під час повторення нумерації треба показати учням, який великий мільйон. Для цього можна їм запропонувати обчислити, якою завтовшки була б книга в мільйон сторінок (близько 50 метрів).

Цікаво, що мільйон людей, вишикуваних в один ряд пліч-о-пліч, роз­тягнулися б на 250 км, мільйон днів становлять більше 27 століть; від по­чатку нашої ери не пройшло ще мільйон днів.

III. Відпрацювання навичок

Усні вправи

 1. Прочитайте число: а) 85 369; б) 256 308; в) 103 200; г) 1 001 001.

 2. Яке найбільше і яке найменше чотирицифрове число можна записати за допомогою цифр 0; 3; 5; 7, якщо кожну цифру використовувати один раз?

(Примітка: після виконання цього завдання треба ще раз зауважити, що перша цифра числа обов'язково відмінна від цифри 0.)

 1. Стьопа Смєкалкін задумав двозначне число. Потім переставив в ньо­му цифри місцями, отримав нове число. Потім знайшов різницю цих чисел. У відповіді отримав нуль. Чи не могли б ви назвати таке число, що має таку ж саму властивість?

Вправи для запису в зошити

№№ 23; 25; 26; 28. (Ще раз звертаємо увагу на можливість викори­стання таблиці для розв'язання вправ на десятковий запис числа.)

IV. Підсумок уроку

Запитання до класу (№ 19; 20; 21)

 1. Скільки значків використовують для запису натуральних чисел у де­сятковій системі? Як називаються ці значки?

 2. Яка цифра не може стояти першою в запису натурального числа?

 3. Назвіть розряд, в якому стоїть цифра 4 в запису чисел 34,246,473,24 569.

V. Домашнє завдання

п. 2, №№ 19-21 (усно); № 24; 27; 29 (письмово).

2

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»