Урок №4 Класифікація карт. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах.

Опис документу:
Мета: формувати в учнів уявлення про види зображень географічних об'єктів і явищ на картах; систематизувати знання учнів про особливості карт, розширити знання учнів про способи зображення географічної інформації на тематичних картах України; розвивати вміння відрізняти різноманітні картографічні знаки на картах. джерело: інтернет ресурси

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Урок №4

Дата:

Класифікація карт.

Способи зображення географічних об`єктів

та явищ на картах.

Мета: формувати в учнів уявлення про види зображень географічних об'єктів і явищ на картах; систематизувати знання учнів про особливості карт, розширити знання учнів про способи зображення географічної інформації на тематичних картах України; розвивати вміння відрізняти різноманітні картографічні знаки на картах.

Обладнання: підручники, атласи, фізична карта півкуль, фізична карта України, картосхеми, географічні енциклопедії та довідники, журнали, комп'ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться:

 • називати елементи карти;

 • пояснювати відмінності між картографічними проекціями;

 • оцінювати значення джерел географічної інформації;

 • розрізняти способи зображення географічних об'єктів на картах;

 • практично застосовувати систему картографічних знаків.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Методичний прийом «Інтелектуальна розминка»

Швидко з місця учні відповідають:

 • як поділяються карти за масштабом, змістом, призначенням, охопленням території?

 • якими способами наносять інформацію на карти?

 • що таке картографічна проекція?

 • за якими ознаками класифікують картографічні проекції?

 • в якій проекції паралелі на карті зображують прямими лініями?

Учитель відмічає найбільш активних учнів з оцінюванням їх у кінці уроку.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Методичний прийом «Естафета»

Кожному ряду роздають дві картки, на яких написано завдання — картки передають з першої парти на останню. Під час перевірки обирають з кожного ряду по учню, що відповідає на завдання карток, решта учнів їм допомагає.

Картка 1. Пригадайте, що називається абсолютною висотою і відміткою точки на карті.

Картка 2. Поміркуйте, як за шкалою висот за кольором (зелений і світло-жовтий і жовтогарячий; жовтогарячий й коричневий) на фізичній карті України встановити абсолютну висоту об’єктів.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На картах можна не тільки відобразити майже таку саму кількість географічної інформації, що й у підручнику, але й зробити її більш наочною, а головне — «прив’язати» до моделі території. Слухаючи прогноз погоди по радіо, досить складно збагнути загальну картину погодних змін на території, наприклад, всієї України. А подана інформація в телевізійному варіанті (демонстрування карти території з анімаційним відображенням змін погодних процесів) сприймається легше, якщо розуміти її «мову».

Спробуємо на прикладі атласу України з’ясувати основні правила «мови» цього важливого джерела знань, щоб надалі не витрачати на це час, а зосереджувати увагу тільки на інформації, яку несуть карти.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Класифікація карт.

Різні види карт виділяють за певними ознаками (див. таблицю).

Групи карт

За охопленням території

За масштабом

За змістом

За призначенням

Карти світу чи півкуль

Карти материків і океанів та їхніх частин

Карти держав та їхніх частин

Дрібномасштабні

(дрібніші

за 1:1000000)

Середньомасштабні (від 1:200000 до

1:1000000)

Великомасштабні

(більше

за 1: 200000)

Загальногеографічні (зображені географічні об’єкти, які є предметом вивчення різних географічних наук, наприклад рельєфи, міста, кордони, межі та ін.)

Тематичні (зміст визначається певною темою)

Навчальні

Туристичні

Військові

Інші

2. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах.

За допомогою мультимедійної презентації вчитель пояснює способи зображення інформації на картах.

До основних способів зображення інформації на картах належить методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях). Схему вчитель записує на дошці, а учні — в зошит.

Методичний прийом «Картографічний практикум»

Знайдіть на фізичній карті України приклади різних умовних позначень.

Крім способів картографічного зображення, інформація подається також за допомогою різноманітних підписів.

Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях). Визначення просимо сформулювати учнів і заносимо його зошити:

 • топоніми — власні географічні назви об’єктів місцевості: населених пунктів, гір, річок тощо;

 • терміни — загальногеографічні, геологічні, соціально- економічні, політичні інші поняття, що належать до об’єктів карти;

 • пояснювальні підписи — якісні та кількісні характеристики об’єктів карти, підписи ліній картографічної сітки, хронологічні підписи. Наприклад, це підписи домінувальної породи дерев в лісі («дуб», «сосна»), якості води у водоймах («прісна», «солона»), характеристики промислових та соціальних об’єктів тощо.

Умовні знаки — де своєрідна азбука карти. Без знання умовних знаків неможливо зрозуміти зображення на карті. Карта завжди потребує розшифрування вміщених на ній позначень. Пояснення умовних знаків виносять на поля і називають легендою карти. Легенда полегшує читання карти. Є різні способи зображення об’єктів на карті. Як ви вже знаєте, для відображення різних географічних об’єктів, явищ і процесів на картах застосовують умовні позначення. До них належать умовні знаки, підписи, буквені і цифрові позначення, а також способи картографічного зображення. Розрізняють декілька видів умовних знаків.

Масштабні (або контурні) умовні знаки передають дійсні розміри об’єктів, які виражають у масштабі карти. Такими знаками є контури лісу, луків, болота, озера тощо. Позамасштабними умовними знаками позначають об’єкти, які не можна показати в масштабі карти. Наприклад, заводи, аеродроми, пам’ятники, колодязі, окремі дерева, населені пункти (їх показують кружечками-пунсонами).

Пояснювальні умовні знаки доповнюють характеристику об’єкта. Наприклад, стрілка біля знаку річки показує напрямок її течії, малюнок листяного чи хвойного дерева в контурі лісу вказує на переважання тих чи інших порід.

Картографічна генералізація — Узагальнене зображення інформації про території залежно від її масштабу.

Навіть на картах найбільшого масштабу неможливо (та й недоцільно) показувати об’єкти з усіма подробицями і деталями. Для їх відбору і узагальнення здійснюють картографічну генералізацію.

Генералізацію визначають масштабом карти, її призначенням, тематикою. Найбільш суттєво впливає масштаб. Адже ділянка місцевості, яка в реальності має площу 1 км2, на карті масштабу 1:10000 займатиме 1 дм2, на карті масштабу 1:100000 — 1 см2, а на карті масштабу 1:1000000 — 1 мм2. Отже, всі об’єкти, показані на карті великого масштабу, графічно неможливо відобразити на картах дрібних масштабів. А тому в разі переходу до дрібніших масштабів вибирають лише найістотніші об’єкти місцевості (наприклад, населені пункти з населеністю понад 10 тис. мешканців) і такі, що можуть бути виражені в масштабі цієї карти (наприклад, річки завдовжки понад 100 км), спрощують форми об’єктів (виключають невеликі звивини річок і доріг, випрямляють контури берегових ліній, кордонів і т. д.).

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Міні-практикум»

Складання схематичної таблиці.

Умовні знаки

Умовні знаки

Предмет зображення

Приклад

1

Масштабні

(контурні)

Реальні абриси об’єктів

Озера, болота, луки, ліси, населені пункти

2

Позамасштабні

Зображують ті об’єкти, які не можуть бути показані в масштабі

Джерела, аеропорти, яри,вулкани, корисні копалини

3

Лінійні

Об’єкти, які простягаються у просторі

Кордони, річки, трубопроводи, розломи, шляхи, маршрути подорожей, ізотерми, межі зледеніння

4

Пояснювальні

Для зображення рослинності і тваринного світу, напрямів явищ тощо

Види рослин і тварин, напрями вітрів, морських течій стрілками

Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах

Умовні знаки

Предмет зображення

Приклад

1

Значків

Місця об’єктів, процесів, явищ у масштабі карти

Лавиноутворення, заболочення, печери, родовища корисних копалин

2

Картодіаграм і картограм

Відображають кількісні характеристики явищ, процесів тощо в межах певної території

Запаси природних ресурсів, інтенсивність поширення процесів, забруднення території

3

Якісного фону

Кольором чи штриховкою зображують на картах природні умови

Тектонічні структури, ґрунти, ландшафти тощо

4

Ареалів

Лініями або пунктиром, штрихами або кольором Зображують межі поширення об’єктів, явищ, процесів

Соляні куполи, басейни корисних копалин, несприятливих природних процесів

5

Ізоліній

Зображують процеси та явища з однаковими кількісними показниками

Ізогіпси-висоти місцевості, ізобати — морські глибини, ізотерми — середні температури тощо

Методичний прийом «Проблемне запитання»

Поміркуйте, який спосіб ви зможете запропонувати для зображення суцільних лісонасаджень сосни в степу.

VIІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

На вашу думку, який спосіб зображення об’єктів та явищ є найбільш привабливим?

Поясніть, чому географічну карту вважають найважливішим джерелом географічної інформації.

З’ясуйте, чи всі зображення України в навчальному атласі є географічними картами.

Розкрийте поняття «генералізація». Доведіть, що цей процес необхідний для створення паперових географічних карт.

Географічні об’єкти та явища зображують на картах за допомогою картографічних (умовних) знаків. На загальногеографічних картах застосовують спосіб значків, площадних знаків, ареалів, лінійних знаків, пояснювальних умовних знаків, а на тематичних картах — способи якісного фону, ізоліній, знаків руху тощо. Умовні знаки є стандартними і єдиними для всіх карт.

VІІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 4 підручника.

Перегляньте атлас із географії для 8 класу та знайдіть приклади використання на географічних картах різних способів картографічного зображення.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»