Урок №1 Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України

Опис документу:
Мета: поглибити наукові знання про природу загалом, удосконалити по-передньо набуті навички використання географічних знань, формува¬ти поняття «фізична» та «суспільна» географія; формувати початкові уявлення про методи загальнонаукових та спеціальних досліджень фізичної і суспільної географії. джерело: інтернет ресурси

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Урок №1

Дата:

Об’єкти вивчення і методи досліджень

фізичної та суспільної географії України

Мета: поглибити наукові знання про природу загалом, удосконалити попередньо набуті навички використання географічних знань, формувати поняття «фізична» та «суспільна» географія; формувати початкові уявлення про методи загальнонаукових та спеціальних досліджень фізичної і суспільної географії.

Обладнання: фізична та економічна карти України, атласи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні навчаться:

 • визначати об'єкт та предмет виучуваного курсу;

 • характеризувати перелік основних розділів курсу;

 • класифікувати методи і засоби отримання географічної інформації та географічних досліджень.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Організаційно-дисциплінарні вимоги до вивчення курсу. Ознайомлення з критеріями оцінювання навчальних досягнень. Знайомство з підручником. Види контролю та практичних робіт. Необхідні матеріали для вивчення предмета протягом року (підручник, зошит, зошит з друкованою основою для практичних робіт, атлас, контурні карти тощо).

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Методичний прийом «Мікрофон»: беручи в руки «уявний мікрофон» по черзі, зважаючи на зміст курсу географії, яку ви вивчали в 6-му та 7-му класі, скажіть, що ж ми маємо вивчати в курсі «Україна в світі: природа і населення».

Отже, учні під керівництвом вчителя визначають об’єкт і предмет вивчення.

Географія перебуває у двох сферах наукових зв’язків — природній і суспільній, тому предметами та об’єктами її вивчення є різноманітні геосистеми та їхні компоненти.

Предмет вивчення географії України — територія України.

Об’єкти вивчення — просторове співвідношення розвитку територіальних об’єктів (фізико-географічних, соціальних тощо). Тобто вона має пояснити сучасний розподіл природних компонентів, обґрунтувати розміщення ТПК та ін.

Отже географія — одна із найдавніших наук на Землі, і в наш час переживає новий етап свого розвитку. Якщо раніше це був описовий період розвитку, то зараз вона намагається пояснювати взаємообумовленість певних природних об’єктів та явищ, з’ясовувати глибинні причиново-наслідкові зв’язки.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Перш ніж перейти до вивчення курсу, нам необхідно познайомитись з підручником.

Методичний прийом «Робота в групах». Кожна група отримує завдання: визначити автора підручника, обсяг підручника, кількість розділів та тем, чи достатньо він ілюстрований.

Сама назва — підручник — означає, що він має бути під рукою (знайомство зі структурою, умовними позначками, складовими частинами: основним та додатковим текстом, ілюстраціями, розбір вітального слова від авторів тощо).

Формування поняття «географія України».

Географія України — частина регіональної географії, яка вивчає природне середовище і територіальну організацію суспільства в межах України. Основними її розділами є фізична і соціально- економічна (суспільна) географія України.

Вивчення географії у 8-му класі спрямоване на формування цілісної науково-географічної картини своєї держави на основі комплексного її вивчення. Цей курс допоможе вам усвідомити себе громадянином України, сформувати знання про природу та господарство країни, свого регіону та області, повагу до українського народу, його культури, почуватися справжнім патріотом своєї держави.

Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях). Для досягнення окресленої мети вивчення географії у 8-му класі ми відмітимо для себе такі завдання, що вирішуватимемо протягом року (які записують на дошці та в зошит):

 • здобути знання та уявлення про Україну як цілісний географічний регіон, у якому відбуваються різноманітні глобальні та регіональні природні, соціально-економічні та екологічні процеси;

П вивчити нові поняття і закономірності та поглибити й узагальнити вже сформовані теоретичні знання з фізичної географії;

 • опанувати уявлення та окремі поняття соціально-економічного змісту;

 • продовжити розвиток практичних умінь та навичок самостійної роботи, що сприятимуть активній і соціально-відповідальній поведінці в географічному просторі країни.

Методичний прийом «Робота в малих групах». Створюють маленькі групи учнів, яким дають завдання скласти схему.

Пригадайте, у який спосіб можна отримати географічну інформацію.

Робота над схемою.

Для пізнання природи та економіки України географи застосовують уже відомі вам географічні методи дослідження. Серед них і дотепер одним з основних є метод спостереження та вимірювання.

Охарактеризуйте процес спостереження. Чи був у вас у житті досвід, коли ви систематично за чимось (природний об’єкт чи явище) спостерігали і для чого? Зробіть висновки.

Методи дослідження — це системи прийомів і способів піз- цання загальних закономірностей і вивчення конкретних об’єктів.

Методи географії:

 • статистичний;

 • математичний;

 • систематизація;

 • районування;

 • картографічний;

 • історичний;

 • порівняльний;

 • польових досліджень і спостережень;

 • дистанційних спостережень.

Отже, спостереження — найдавніший метод дослідження, який не потребує втручання у процес або розвиток явища самого дослідника. Різновидом спостереження є моніторинг (з англ. — «дивитися» й «робити»).

Експеримент — науково організований дослід, який точно враховує умови і в такий спосіб дає можливість доводити чи спростовувати теорії й гіпотези.

Теорія — це метод дослідження за допомогою створення системи, яка узагальнює та погоджує результати спостереження й експерименту, пояснює їх.

Моделювання — це метод дослідження об’єктів шляхом побудови їхніх моделей. У географічних дослідженнях застосовують ще експедиційний та стаціонарно-дистанційний та картографічний методи. Складно проводити дослідження за допомогою тільки одного методу, тому їх застосовують комплексно, доповнюючи один одного.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Бесіда»

Поясніть, чому географію називають комплексною наукою.

З’ясуйте, що об’єднує фізичну та суспільну географію України.

Який метод дослідження географії України, на ваш погляд, є найбільш ефективним і чому саме?

Методичний прийом «Мандрівка в Інтернет»

Учитель пропонує учням самостійно знайти в мережі Інтернет інформацію про аеро- та космічні фотознімки і як їх застосовують під час географічних досліджень.

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Висловіть свої враження від першого уроку географії, починаючи речення з фраз:

 • Я вперше дізнався про...

 • Я навчився...

 • Я зацікавився...

Географія — це наука, що вивчає природу Землі, населення та його господарську діяльність. Сучасну географію становлять багато наук, які об’єднують у два напрями: фізичну географію та суспільну. Предметом вивчення географії України є територія країни, її природа, властивості економічних процесів та населення.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний текст підручника (§1).

Скласти план спостереження за цікавим для вас географічним явищем чи об’єктом.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»