УРОК № 96 Тема. Множення десяткових дробів.

Опис документу:
УРОК № 96 Тема. Множення десяткових дробів. Мета: вдосконалити знання учнів правилом множення десяткового дробу на 0,1; 0,01 і т. д.; закріпити знання правил множення десяткового дробу на 10п, на десятковий дріб і на 0,1; 0,01 і т. д. і ділення десяткового дробу на 10п; формувати вміння застосовувати ці правила для розв'я¬зування завдань, що передбачає, крім усіх відомих раніше, застосування цих правил.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

2.3. Множення і ділення десяткових дробів

УРОК № 96

Тема. Множення десяткових дробів.

Мета: вдосконалити знання учнів правилом множення десяткового дробу на 0,1; 0,01 і т. д.; закріпити знання правил множення десяткового дробу на 10п, на десятковий дріб і на 0,1; 0,01 і т. д. і ділення десяткового дробу на 10п; формувати вміння застосовувати ці правила для розв'я­зування завдань, що передбачає, крім усіх відомих раніше, застосування цих правил.

Тип уроку: засвоєння навичок та вмінь.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Бажано ретельно перевірити виконання домашніх вправ на предмет засвоєння правил, розглянутих на попередньому уроці. Тому вчитель за­здалегідь за відкритою дошкою записує відповіді до вправ домашньої роботи, і учні перевіряють або кожний свою роботу, або, за умови налаго­дженої парної форми роботи, зошити сусіда. Після перевірки домашньо­го завдання можна запропонувати учням самостійно виконати аналогічне завдання:

Варіант 1 [2]

  1. Виконайте дії: 1) 2,53 · 10; 2) 2,53 · 100; 3) 2,53 · 1000.

[1) 1,78 · 10; 2) 1,78 · 100; 3) 1,78 · 1000.]

  1. Виконайте дії: 1) 56,79 : 10; 2) 56,79 : 100; 3) 56,79 : 1000.

[1) 27,41 : 10; 2) 27,41 : 100; 3) 17,41 : 1000.]

  1. Знайдіть добуток: 1) 0,3 і 1,7; 2) 3 і 1,7; 3) 1,5 і 0,18.

[1) 2,3 і 0,8; 2) 8 і 2,3; 3) 2,4 і 0,15.]

II. Застосування знань

Учитель пропонує учням такі завдання:

1) Використовуючи правило множення десяткових дробів, знайдіть до­буток:

4,6 і 0,1; 4,6 і 0,01; 4,6 і 0,001.

(4,6 · 0,1 = 0,46; 4,6 · 0,01 = 0,046; 4,6 · 0,001 = 0,0046)

2) Використовуючи результат попереднього завдання, з'ясуйте, як
змінилось місце коми в числі 4,6 при множенні цього дробу на 0,1;
0,01; 0,001? Зробіть висновок.

Висновок. Щоб помножити десятковий дріб на 0,1; 0,01; 0,001 і т. д., достатньо в цьому дробі перенести кому вліво відповідно на 1, 2, 3 і т. д. цифр.

На закріплення цього учням можна запропонувати вправу:

Знайдіть пропущені числа:

1) 35,1 · = 0,351; 2) 436 · = 0,436; 3) 6,58 · = 0,658; 4) 65,8 · = 6,58.

Після розгляду особливого випадку множення десяткових дробів учитель робить зауваження: тепер відомо, як виконувати завдання на множення двох чисел із участю десяткових дробів. Але часто, розв'язуючи задачі, треба виконувати множення разом із додаванням і відніманням. Зрозуміло, що в цьому випадку можна використовува­ти звичайний порядок дій: спочатку виконуємо дії в дужках, потім множення і ділення (по порядку зліва направо), потім додавання і віднімання (по порядку зліва направо). Окремо можна згадати підне­сення десяткового дробу до степеня.

IІІ. Засвоєння знань, формування вмінь

Розв'язування вправ

  1. Множення десяткового дробу на 0,1; 0,01; 0,001 іт. д.: №№ 885; 909.

  2. Множення двох десяткових дробів: № 883 (2, 4, 6, 8).

  3. Вирази на сумісні дії додавання, віднімання, множення десяткових дробів: №№ 887; 888; 907 (1).

  4. Задачі на виконання додавання, віднімання і множення десяткових дробів № 893; 917; 921.

ІV. Домашнє завдання:

п. 31, №№ 886; 889; 908; 910; 918.

2

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Стрес і стрес-менеджмент учасників освітнього процесу»
Левченко Вікторія Володимирівна
30 годин
590 грн