УРОК № 43 Тема. Множення. Переставна властивість множення.

Опис документу:
УРОК № 43 Тема. Множення. Переставна властивість множення. Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про зміст дії мно¬ження натуральних чисел, про переставну властивість множення; власти¬вості нуля і одиниці під час множення; формування навичок множення багатоцифрових чисел. Тип уроку: узагальнення і систематизація знань. Автор Бабенко

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УРОК № 43

Тема. Множення. Переставна властивість множення.

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про зміст дії мно­ження натуральних чисел, про переставну властивість множення; власти­вості нуля і одиниці під час множення; формування навичок множення багатоцифрових чисел.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

 1. Прочитати число: 360; 3 600; 30 600; 300 600.

 2. Чому дорівнює сума? 1) 30 + 30 + 30 + 30; 2) 11 + 11 + 11; 3) 8 + 8 + 8 + 8 + 8.

 3. Обчислити: 1) 7 + 4 3 2; 2) (7 + 4) 3 2; 3) 7 + 4·(3 – 2); 4) (7 + 4)·(3 – 2).

 4. 1) Знайти добуток чисел 15 і 4.
  2) Збільшити число 15 у 4 рази.

Який результат ви отримали в 1 і 2 випадках?

 1. Скільки квадратів зображено на рис. 77? Скільки прямокутників,
  відмінних від квадрата, зображено на рис. 77?

 1. Не обчислюючи значення виразів, знайти пари рівних:
  13 · 5; 13 – (5 + 7); 5 · 13; 13 – 5 + 7; 13 – 5 – 7; (13 – 5) + 7.

II. Повторення і систематизація знань учнів

 1. Означення добутку числа а та натурального числа b, яке не дорівнює 1.

Оскільки дане означення знайоме учням з початкової школи, вчите­
леві слід тільки домогтися засвоєння учнями двох пунктів:

  • число а може бути не тільки натуральним ;

  • в означенні b 1 тому, що суму, яка складається з одного доданка, роз­глядати некоректно.

 1. Після цього вчитель переходить до формулювання властивостей 1 і 0
  під час множення. Свої пояснення вчитель супроводжує записами,
  які учні вносять до зошитів
  (рис. 78).

,

а, b — множники

а · b добуток

Властивості:

Або:

а · 1 = а 1 · b = b

a · 0 = 0 0 · b = 0

0 · 0 = 0

т · 1 = 1 · т = т

т · 0 = 0 · т = 0

Рис. 78

Слід також звернути увагу учнів на властивість, яка є основою для розв'язання рівнянь вигляду а · b = 0, а саме:

добуток двох чисел дорівнює 0, якщо хоча б один з множників дорівнює 0.

3) Переставний закон множення учні добре засвоїли в початковій школі, тому достатньо буде, лише нагадати, як він формулюється, і зробити запис його у вигляді формули: a · b = b · a.

4) Множення багатоцифрових чисел.

Учитель нагадує, що в початковій школі діти навчились виконувати множення багатоцифрового числа на двоцифрове. (Щоб пригадати, як це робиться, учні виконують завдання 1.)

Завдання 1. Виконайте множення: 516 · 32; 418 · 46; 4509 · 52.

Після цього учитель пояснює, як виконувати множення «у стовп­чик» багатоцифрових чисел, і учні роблять відповідні записи в зошитах.

5) Застосування дії множення натуральних чисел.

Наприкінці своїх пояснень учителеві слід нагадати учням, що дуже багато задач, які вони розв'язували раніше і які будуть розв'язувати в майбутньому, пов'язані саме з множенням чисел. Тому на цьому уроці учні повинні навчитися виконувати множення натуральних чисел ок­ремо і в сукупності з іншими арифметичними діями (нагадати порядок виконання дій І і II ступеня, див. усні вправи № 3), щоб наступного уро­ку розглянути задачі, в яких необхідно виконувати множення.

III. Формування навичок

 1. Запис суми у вигляді добутку — № 396.

 2. Навички множення багатоцифрових чисел — № 397 (4-7); 399 (5-8); 401.

 3. Множення натурального числа на 10, 100, 1000 та множення круглих чисел-№403 (1,3, 5).

IV. Підсумки уроку

Запитання до класу (№ 395)

 1. Що називають добутком числа а та натурального числа b, яке не до­рівнює 1?

 2. Як у запису а · b = с називається число а? число b? число с?

 3. Чому дорівнює добуток двох множників, один з яких дорівнює 1?

 4. Чому дорівнює добуток двох множників, один з яких дорівнює 0?

 5. Як формулюється переставна властивість множення? Як вона запи­сується в буквеному виразі?

 6. Знайти числа, які можна поставити замість *, щоб рівність була пра­вильною:

1) 3 · * = 4 + 4 + 4; 2) * · 5 = 5; 3) 0 · * = 0; 4) 71 · * = 35 · *.

IV. Домашнє завдання

§ 3, п. 15, №№ 395 (усно); 398 (1, 3, 5,7,9); 400 (1,2); 402 (1); 404 (1-3, 5); повторення № 427.

2

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розроблення і використання цифрового освітнього контенту в освітньому процесі Нової української школи »
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн