• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Математика
 • УРОК № 36 Тема уроку. Розв'язування вправ на розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки.

УРОК № 36 Тема уроку. Розв'язування вправ на розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки.

Опис документу:
УРОК № 36 Тема уроку. Розв'язування вправ на розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки. Мета уроку: формування вмінь учнів розкладати многочлени на множники способом винесення спільного множника за дужки. Тип уроку: формування вмінь та навичок. Автор Роганін

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № 36

Тема уроку. Розв'язування вправ на розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки.

Мета уроку: формування вмінь учнів розкладати многочлени на множники способом винесення спільного множника за дужки.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

 1. Правильність виконання домашнього завдання перевірити взаємоперевіркою за записами, зробленими на дошці до початку уроку.

Розв'язання

  • Вправа 519.

а) 2а2 + 3а = а(2а + 3); б) 7n 14n2 = 7n(1 2n);

в) 5p3 5р = 5р(р2 1); г) 12а + 12b = 12(а + b);

ґ) 13x – 26y = 13(x – 2y); д) 15аb + 45с = 15(аb + 3с).

  • Вправа 520.

а) ах ау = а(х у); б) т2х + ту = т(тх + у);

в) п3с п2х = п2(пс + х); г) 3а2х – 2ах = ах(3а – 2);

ґ) 4су2 2с2у = 2су(2у с); д) 10а2х + 5а2х2 = 5а2х(2 + х).

  • Вправа 523.

а) 0,5x + x2 1,5x3 = 0,5x(1 + 2x 3x2);

б) a2b 2a3b2 + 3ab3 ab2 = ab(a – 2a2b + 3b2 b);

в) -m2x + 4mx2 + 3m3 = -m(mx 4x2 3m2);

г) 0,7х3 1,4x2 + 2,1х 2,8x4 = 0,7x(x2 – 2x + 3 – 4x3).

  • Вправа 528.

а) x(x3) = 0; x = 0 або x – 3 = 0; х = 0 або х = 3 Відповідь. 0; 3.

б) у(5 – y) = 0; y = 0 або 5 y = 0; y = 0 або y = 5. Від­повідь. 0; 5.

в) 3z(z + 4) = 0; z = 0 або z + 4 = 0; z = 0 або z = -4. Відповідь. 0; -4.

г) 2x(5 – 2x) = 0; х = 0 або 5 2х = 0; х = 0 або х = 2,5. Відповідь. 0; 2,5.

ґ) х2 12х = 0; х(x 12) = 0; x = 0 або х 12 = 0; х = 0 або x = 12.

Відповідь. 0; 12.

д) 4x2 + x = 0; х(4х + 1) = 0; х = 0 або 4х + 1 = 0; х = 0 або х = -0,25.

Відповідь. 0; -0,25.

 1. Розв'язування вправ (усно).

Винесіть за дужки спільний множник (табл. 7).

Таблиця 7

Но­мер

А

Б

В

Г

Д

1

2а + 2b

5а 5х

6 3х

6а + 12

8х + 6у

2

3а + 6b + 9

9х + 3y + 15

8х + 12y + 4

21x 7b + 14

-9х 3y 15z

3

ах ау

cd + bc

ху + х

х ху

3bd – 3b

4

а2 + 2а

а4 + 2а2

а4 3а3

а2b2 + аb3

х2у3 х3у2

II. Формування вмінь учнів розкладати многочлени на множники способом винесення спільного множника за дужки

Розв'язування вправ:

1) колективно — 531 (а, г), 532 (а, г), 535 (в), 537 (а, г), 538 (а, г), 540 (а, г), 541 (а, г), 544 (а, д), 545, 547 (а, г), 548 (а, г);

2) самостійна робота навчального характеру:

варіант 1 — 531 (б), 532 (в), 533 (а), 535 (б), 537 (в), 538 (б), 540 (в), 541 (б), 544 (в, ґ), 547 (б), 548 (в);

варіант 2 — 531 (в), 532 (б), 533 (б), 535 (а), 537 (б), 538 (в), 540 (б), 541 (в), 544 (б, г), 547 (в), 548 (б).

Розв'язання і відповіді

 • Вправа 531.

а) а(4а – 5b + 1); б) 2х2(1 + 4y); в) -m2(6 + z); г) 2(х4 + 10х2у2 + 1).

 • Вправа 532.

а) аb3с2(4ас2 5); б) x3yz3(9z + 7xy); в) 9ас2х(2а2 х2); г) 15mn2(у + 3тп).

 • Вправа 533.

а) 5а2тх(3ах3 + 4тх2 – 5а2); б) 8x2yz(4х2у2 xz2 + 2y2z3).

 • Вправа 535.

а) 0,2ax3(4 + ax + 2a2x2 + 3a3x3); б) 0,6a2b3c4(2 – a + 3a2);

в) 0,5b2c2(21c2 + 3bd2 – 40b3cd).

 • Вправа 537.

а) 3,24a7c15(c4 – 2a3); б) 28,9m30x13(x2 2m15);

в) a3x7(2x3 – 3a); г) х5y5(6х13 + 5х13).

 • Вправа 538.

а) 2525 2524 = 2523(252 25) = 2523(625 25) = 2523 · 600 – кратне 600, отже, ділиться на 100.

б) 8131 – 960 = (92)31 – 960 = 962 – 960 = 958(94 – 92) = 958(6561 81) = 958 · 6480 — ділиться на 6480.

в) 7100 + 3 · 799 = 797 · (73 + 3 · 72) = 797 · (343 + 147) = 797 · 490 – ділиться на 490.

г) 3760 + 63 · 3759 = 3759 · (37 + 63) = 3759 · 100 — ділиться на 100.

 • Вправа 540.

а) (х + 1)(1 х); б) (a2 3)(5 + a2);

в) у(у 6)2(2у 15); г) b(a + 2c)3(5(a + 2c)2 + 2b2).

 • Вправа 541.

а) (а b)(х 3у); б) (х у)(4 + 3а); в) (2x – 5)(3 + 2x);

г) (п т)(п 2т); ґ) (4 – a)(29 – 7a); д) (3 b)(17 4b).

 • Вправа 544.

a) a3(b2a)3; б) 4x6(у + 2х); в) -8a3(3 + b)3;

г) 16x8(x 2)4; ґ) а2b2(2а + b)2; fl) 0,01х6(5 3x2)2.

 • Вправа 545.

а) 0; 3. б) ; .

 • Вправа 547.

а) 0; -0,5. б) 0; 2. в) 0; 1; -1. г) 0; -1,5.

 • Вправа 548.

а) 0,1. б) 20. в) 22,5. г) -4,8.

 • Вправа 549.

а) 2(x 2)(3а + 4b 2с); б) х2(2х + 3)(4x + 3);

в) (х3 1)(1 + 5а b); г) (2х 1)(2х2 х 2).

III. Домашнє завдання

§ 14. Вправи 530, 534, 536, 539, 542, 543, 546.

IV. Підбиття підсумків уроку

Завдання класу.

У яких прикладах, наведених нижче, при винесенні спільного множника за дужки допущені помилки?

а) b(а + 5) с(а + 5) = (а + 5)(b с);

б) а(b 5) (b 5) = (b 5)а;

в) (а 3)х (3 а) = (а 3)(х 1);

г) (а 3)х (3 а) = (а 3)(х + 1).

Примітка. Вправа 550 призначена для учнів, які цікав­ляться математикою. Наводимо її розв'язання.

Розв'язання

 • Вправа 550.

а) хn(х + 1); б) ат(1 а2); в) хn+1(1 + х2);

г) ym(y5 1); ґ) 4xn+1(х5 + 3); д) 3аk+2(3а3 1);

є) 24n+8(22n–5 1); є) 10 · 32n+1; ж) 24n+20(1 22n–8).

3

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»