УРОК № 26 Тема. Числові і буквені вирази. Формули. Властивості додавання і віднімання. М

Опис документу:
УРОК № 26 Тема. Числові і буквені вирази. Формули. Властивості додавання і віднімання. Мета: закріпити знання учнів про основні поняття теми (числові і бу¬квені вирази, формули, значення числового виразу); продовжувати відпрацьовувати навички складання і знаходження значень буквених ви-разів при зазначених значеннях змінних, повторити тему «Додавання і віднімання»; підготовити учнів до тематичної контрольної роботи № 2. Тип уроку: систематизація знань. Автор Бабенко

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № 26

Тема. Числові і буквені вирази. Формули. Властивості додавання і віднімання.

Мета: закріпити знання учнів про основні поняття теми (числові і бу­квені вирази, формули, значення числового виразу); продовжувати відпрацьовувати навички складання і знаходження значень буквених ви­разів при зазначених значеннях змінних, повторити тему «Додавання і віднімання»; підготовити учнів до тематичної контрольної роботи № 2.

Тип уроку: систематизація знань.

Обладнання: таблиці-схеми «Властивості додавання натуральних чи­сел», «Властивості віднімання натуральних чисел», «Формули, вирази».

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних знань

Усні вправи

 1. Знайдіть суму, різницю, добуток і частку чисел 20 і 5.

 2. Суму чисел 13 і 17 збільшіть у 5 разів.

 3. Різницю чисел 72 і 46 збільшіть на 14.

 4. Чому дорівнює значення виразу 3х – 8, якщо: 1) х = 9; 2) х = 0?

 5. Обчисліть значення у за формулою: у = х · х + 13, якщо: 1) х = 1; 2) x = 10.

 6. Два равлики повзуть зі швидкістю 5 м/хв і 3 м/хв. З якою швидкістю вони віддаляються один від одного, якщо:

1) повзуть в одному на­прямку; 2) повзуть назустріч один одному?

 1. Серед виразів знайдіть пари рівних і поясніть, чому вони рівні:

1) а + (b + с); 2) а – (b + с); 3) (а + b) – с; 4) (а с) + b;

5) (а + с) + b; 6) (а b) с.

II. Відпрацювання навичок

Розв'язування вправ

На уроці учні розв'язують вправи на обчислення значень числових виразів (додаткова задача № 1), на складання буквених виразів і знахо­дження їх значення при заданих значеннях змінної (№ 259, 261, 275, до­даткова задача № 2) та задачі на повторення попереднього матеріалу (до­давання та віднімання натуральних чисел) (додаткові завдання № 3,4,5).

Слід зазначити, що для більшої ефективності розв'язання задач слід вимагати від учнів усвідомлення всіх своїх Дій, тобто називати ті властивості та означення, які були вивчені в цьому розділі (додавання, віднімання, вла­стивості додавання і віднімання, формули, числові й буквені вирази).

Для більшої наочності можна звертатись до таблиць, які вчитель ви­вішує на початку уроку.

Додатково

 1. Порівняйте значення виразів:

1) (36 + 30) : 11 і (34 – 22) : 2; 2) 79 – 34 + 156 : 2 : 6 і (216 + 197) : 7.

 1. Перевірте, чи правильна нерівність:

1896 – (635 + 458) < 2400 – (1729 – 123).

 1. У залі для глядачів т рядів, а в кожному ряду на 5 місць більше, ніж кількість рядів. Скільки місць в залі для глядачів? Складіть вираз для розв'язання задачі, знайдіть його значення, якщо т = 15; 20.

 2. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислень:

1) (524 + 397) – 224; 2) 877 – (377 + 216); 3) (325 + 419) + 675;

4) 631 + 308 + 1369 + 692.

 1. Спростіть вираз:

1) (63 + х) + 29; 2) а + 614 + 235; 3) (22 + а) – 7; 4) 69 – (т + 12).

 1. На першій зупинці з автобуса вийшло 11 пасажирів, а ввійшло 6. На другій зупинці вийшло 8, а ввійшло 15 пасажирів. Скільки пасажирів було
  в автобусі до першої зупинки, якщо після другої зупинки їх стало 30?

III. Підбиття підсумків

Учитель ще раз коротко зупиняється на основних поняттях розділу (називає і розкриває їх зміст, спираючись на таблиці).

IV. Домашнє завдання

Залежно від того, чи працює вчитель із повним комплектом літерату­ри (підручник + робочий зошит), чи ні, домашнє завдання може бути або варіанта Б, або варіанта А.

А. Повторити § 2 п. 7-9; №№ 251; 274; 306.

Скласти і розв'язати по 2 приклади на застосування властивостей дода­вання і віднімання натуральних чисел (числові вирази і вирази із змінними).

Б. Тематична контрольна робота № 2 в робочих зошитах.

2

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»