УРОК № 21 Тема уроку. Узагальнення і систематизація знань учнів.

Опис документу:
УРОК № 21 Тема уроку. Узагальнення і систематизація знань учнів. Мета уроку: систематизація і узагальнення знань, умінь і навичок учнів з теми «Степені та одночлени». Тип уроку: комбінований. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання Автор Роганін

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УРОК № 21

Тема уроку. Узагальнення і систематизація знань учнів.

Мета уроку: систематизація і узагальнення знань, умінь і навичок учнів з теми «Степені та одночлени».

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Правильність виконання домашнього завдання перевірити за записами, зробленими на дошці до початку уроку.

Розв'язання

 • Вправа 345.

а) 2а · 5х · = 10 · а2х = -14а2х;

б) 5с3 · сх = -2с4х;

в) -4а · 3аху · = 9а2х3у2;

г) 0,8xyz · (-5y) = -4xy2z;

ґ) ас3 · (-6с2) = - 4ас5;

д) -5a2z3 · = 3a2z4.

 • Вправа 349.

a

a8

a3

a6

a4

a2

a5

1

a7

 • Вправа 350.

а) (3cx)3 = 27c3 x3;

б) (2a2m)3 = 8a6m3;

в) (0,5аxу3)3 = 0,125a3x3y9;

г) ;

ґ) ;

д) .

 • Вправа 353.

а) x5 · (2ax2)3 = х5 · 8а3х6 = 8а3х11;

б) 3a2 · (2a2c) = 6a4c;

в) –х2 · (3x3y)3 = -х2 · 27х9у3 = -27х11у3;

г) а · (2сх2)2 = a · 4 с2х4 = 42х4;

ґ) c3 · (3cx2)2 = c3 · 9c2x4 = 9c5x4;

д) (-2а2х)2 · a = 4а4х2 · a = 2 а5х2.

 • Вправа 357.

а) 16а4b2 · (4а4b)2; б) 0,36х8у12 = (0,6х4у3)2;

в) 0,01а18b2с10 = (0,1а9Ьс5)2; г) 361m6n30 = (19 m3n15)2;

ґ) а26b14 = ; д) x16y22z4 = .

 • Вправа 360.

Якщо 3х2у3 = 7, тоді:

а) 1,8х2у3 = 0,6 · 3х2у3 = 0,6 · 7 = 4,2;

б) 5х2у3 = · 3х2у3 = · 7 = = 11;

в) -9х4у6 = - (3х2у3)2 = -72 = -49;

г) 6х6у9 = х6у9 = · (27х6у9) = (3х2у3)3 = · 73 = = = = 81.

ІІ. Узагальнення та систематизація знань учнів

Фронтальне опитування (за схемою 4).

Схема 4

Степінь з натуральним показником , п N

а — основ; п — показник; ап — степінь

Властивості

Рівняння

аn · аm = аn+m;

хп = 0 має єдиний корінь х = 0;

аn : аm = аn-m,

х2n-1 = 1 має єдиний корінь х = 1;

(аn)m = аnm;

х2n-1 = -1 має єдиний корінь х = -1;

(аb)n = ап bп;

х2п = 1 має два корені: х = -1, х - 1;

х2п = -1 коренів не має

Завдання класу.

 1. Дайте означення степеня з натуральним показником. Наведіть приклади.

 2. Що таке квадрат числа? куб числа?

 3. Що таке основа степеня? показник степеня? степінь?

 4. У якому випадку степінь від'ємного числа є числом:

а) додатним; б) від'ємним?

 1. Сформулюйте правило множення степенів з однаковими основами. Наведіть приклади.

 2. Сформулюйте правило ділення степенів з однаковими основами. Наведіть приклади.

 3. За яким правилом підносять степінь до степеня? На­ведіть приклади.

 4. За яким правилом підносять до степеня добуток? На­ведіть приклади.

 5. За яким правилом підносять до степеня дріб? Наведіть приклади.

 6. Що таке одночлен? одночлен стандартного вигляду? Наведіть приклади.

 7. Що таке коефіцієнт одночлена? степінь одночлена?

 8. Сформулюйте правило множення двох одночленів. На­ведіть приклади.

 9. Сформулюйте правило піднесення одночлена до степеня. Наведіть приклади.

 10. Скільки розв'язків має рівняння хп = 0?

 11. У якому випадку рівняння хп = 1 має:

а) єдиний корінь; б) не має коренів?

 1. У якому випадку рівняння хп = -1:

а) має єдиний корінь; б) два різні корені?

III. Систематизація навчальних досягнень учнів

 1. Виконання завдань рубрики «Типові завдання до контрольної роботи №2» (с. 83 підручника).

Розв'язання і відповіді

1. а) 125; б) 0,0016; в) -1.

2. а) 0,1. б) -7.

3. а) 3ах2у ; б) 4а4х.

4. a) a6b4c10; - a9b6c15; б) 2т4п2; в) 4m6n3.

5. а) -5; б) 3, 2; в) 0,6 .

6. а) -3a3b4; б) -0,2 т5п4.

7. а) 1. б) 0. в) Коренів немає.

8. 2,5125 · 1010; 2,4875 · 1010 ; 3,125 · 1018; 200.

9. а) Рівність |х – у| = |у – х| є тотожністю, оскільки модулі протилежних чисел рівні.

б) Рівність |х2| + 1 = |х2 + 1| є тотожністю, бо числа х2 і 1 невід'ємні, тоді х2 +1 — додатне число, а модуль суми невід'ємних чисел дорівнює сумі модулів цих чисел.

10. Оскільки 74 = 2401, то 74n = (74)n закінчується цифрою 1, тоді 74n 1 закінчується нулем, отже, 74n 1 ділиться на 10, тобто число є натуральним числом.

 1. Виконання тестових завдань рубрики «Готуємося до тема­тичного оцінювання. Тестові завдання № 2» (с. 82 підруч­ника).

Тестові завдання № 2

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Правильна відповідь

В

Б

В

Г

Г

Б

Б

А

В

В

IV. Самостійна робота.

Виконання варіантів 3 і 4 рубрики «Завдання для самостійної роботи» (с. 81 підручника).

Розв'язання і відповіді

Варіант 3

1. а) ; б) 13,19.

2. -1,728а3с6.

3. 16a8c4x3.

4. Оскільки 5х 2(х 4) = 5x 2х + 8 = 3х + 8, то 5x 2(х 4) = 3x + 8 — тотожність.

5. 3,5 · 1011.

Варіант 4

1. а) ; б) 2,29.

2. -0,512x6y3.

3. -160а3x12.

4. Оскільки 9х 2(2x + 6) = 9x 4х 12 = 5х 12, то 9х 2(2х + 6) = 5х 12 — тотожність.

5. 9,879 · 1010.

V. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичної контрольної роботи № 2. Виконати варіанти 1 і 2 рубрики «Завдання для самостійної роботи» (с. 81 підручника).

Розв'язання і відповіді

Варіант 1

1. а) ; б) 1,89.

2. 0,09а2х6.

3. 0,5a8с4х3.

4. Оскільки 4(7x 1) + 3x = 28x – 4 + 3x = 31x 4, то 4(7x – 1) + 3x = 31x 4 — тотожність.

5. 2,75 · 1010.

Варіант 2

1. а) ; б) 3,91.

2. 25с2z6.

3. 12а3т14х2.

4. Оскільки 5 – x + 3(3x – 4) = 5 – x + 9х 12 = -7 + 8x = 8х – 7, то

5 x + 3(3x 4) = 8x 7 — тотожність.

5. 1,777 · 1010.

VI. Підбиття підсумків уроку

 1. Подати у вигляді степеня вирази, подані в таблиці 3.

 2. Подати у вигляді одночлена стандартного вигляду ви­рази, подані в таблиці 4.

5

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.