УРОК № 16 Тема. Натуральні числа.

Опис документу:
УРОК № 16 Тема. Натуральні числа. Мета: систематизувати одержані знання учнів про читання і запис, порівняння і зображення натуральних чисел на координатному промені, а також про основні властивості найпростіших геометричних фігур; відкоригувати знання і вміння учнів з метою підготовки їх до тематичної контрольної роботи. Автор Бабенко

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УРОК № 16

Тема. Натуральні числа.

Мета: систематизувати одержані знання учнів про читання і запис, порівняння і зображення натуральних чисел на координатному промені, а також про основні властивості найпростіших геометричних фігур; відкоригувати знання і вміння учнів з метою підготовки їх до тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: систематизація і корекція знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

Учням пропонується виконати усні вправи, які вчитель може підібра­ти, враховуючи помилки, яких припустились учні під час виконання са­мостійних робіт.

Усні вправи (фронтальна робота із сигнальними картками)

 1. Прочитайте число 2 400 000 000.

1) Двадцять чотири мільярди;

2) два мільйони чотириста тисяч;

3) два мільярди чотириста мільйонів;

4) двісті сорок мільйонів.

 1. Яке з наведених чисел дорівнює кількості відрізків, зображених на рис. 18?
  1) 6; 2) 5; 3) 4; 4) 1.

 2. Яка довжина відрізка АВ на рис. 19, якщо AN = 10 см; MN = 3 см;
  MB = 5 см?

1) 18 см; 2) 2 см; 3) 12 см; 4) 8 см.

 1. Які з наведених нерівностей є правильними?
  1) 453 < 601; 2) 195 < 201; 3) 983 < 799; 4) 2 034 > 2 304.

II. Систематизація знань учнів. Закінчення формування вмінь і відпрацювання навичок

Оскільки основна мета уроку — підготувати учнів до тематичної конт­рольної роботи з теми «Натуральні числа», у ході підготовки доречно буде не просто розв'язувати завдання, подібні до тих, що будуть в тема­тичній контрольній роботі, а скомпонувати на їх основі декілька за­дач — завдань, послідовне виконання яких учнями можна провести у формі напівсамостійної роботи з поетапною перевіркою результатів і аналізом, і виправленням досліджених учителем помилок. (Картки із завданнями слід роздати учням, щоб не затримувати роботу сильних учнів.)

Завдання 1

1) Запишіть цифрами числа:

а) три мільйони шістдесят сім тисяч двадцять п'ять;

б) шість мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі дев'ятсот сімдесят два.

2) Порівняйте записані числа. Яке з цих чисел лежить на координатному промені ліворуч? Зробіть відповідний запис.

3) Яку цифру можна поставити замість першої цифри числа, щоб:

а) знак нерівності в п. 2 не змінився;

б) знак нерівності в п. 2 змінився на протилежний?

Завдання 2

1) Побудуйте координатний промінь. Позначте одиничний відрізок зав­довжки 1 см. Позначте на ньому точки, що зображують числа 1; 3; 7. Яка з точок лежить між двома іншими?

2) Порівняйте числа. Результат запишіть у вигляді подвійної нерівності.

3) Назвіть усі натуральні числа, що лежать між числами 1 і 7 на коорди­натному промені. Як це можна записати?

Завдання 3. (За готовим рисунком 20)

 1. Назвіть кількість усіх відрізків, які ви бачите на рисунку. Виміряйте довжини відрізків AC; CD, BD, АВ. Зробіть відповідні записи.

 2. Нехай АС = 6 см; CD в два рази менший від AC, BD на 2 см коротший від АС. Чому дорівнює відстань від точками А і В?

 3. Нехай АВ = 23 см. Чи може бути AC = 15 см, DB = 12 см? Як треба змінити рисунок 20, щоб умови задачі виконувались? Знайдіть для цього випадку CD.

 4. Нехай на рис. 20 АС = 4 км, BD = 3 867 м. Порівняйте відрізки АС і BD. Додатково № 177.

III. Домашнє завдання

Повторити пп. 1-7; №№ 163,157 (1, 3), 131, 71, 28.

2

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інноваційна методика творчо-пізнавальної діяльності особистості: «Rory’s Story Cubes» »
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн