УРОК № 12 Тема. Координатний промінь.

Опис документу:
УРОК № 12 Тема. Координатний промінь. Мета: сформувати в учнів поняття про координатний промінь, його елементи та спосіб побудови заданого числа на координатному промені та визначення координати точки на координатному промені; закріпити знання термінології («координатний промінь», «початок відліку», «оди¬ничний відрізок», «координата точки») та сформувати вміння будувати точки Автор Бабенко

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УРОК № 12

Тема. Координатний промінь.

Мета: сформувати в учнів поняття про координатний промінь, його елементи та спосіб побудови заданого числа на координатному промені та визначення координати точки на координатному промені; закріпити знання термінології («координатний промінь», «початок відліку», «оди­ничний відрізок», «координата точки») та сформувати вміння будувати точки із заданими координатами на координатному промені і знаходити координати точок за числовими (повними і неповними) рисунками.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

 1. Виконайте додавання: а) 17 + 15; б) 170 + 150; в) 170 + 15; г) 17 + 150. Між якими натуральними числами в натуральному ряді знаходяться числа, що ви отримали?

 2. На промені Ох (рис. 9) відклали 8 рівних відрізків довжиною 1 см.
  Знайдіть відстань від т.О до точок
  А, В, С, F, М.

 1. Дерев'яну рейку треба розділити на 16 рівних частин. Скільки роз­
  пилів треба зробити?

II. Формування нових знань

Методичні рекомендації

 1. Пояснення змісту нового матеріалу можна вести близько до тексту
  підручника у вигляді фронтальної практичної роботи, виконуючи
  упродовж пояснень рисунки і записи на дошці (учні роблять такі самі
  записи і рисунки в зошитах). По закінченні пояснень у зошитах і на
  дошці повинні з'явитись такі записи (приблизно)
  (рис. 10).

(промінь хО — координатний промінь, О — початок відліку, ОЕ — одиничний відрізок; точка О зображує число 0, або О(0); точка Е зображує число 1, або Е(1); точка М зображує число 2, або М(2); числа, що зображені точками — координати точок)

 1. До матеріалу, поданого з цього питання в підручнику, слід додати
  відомості про властивості точок на координатному промені: більшому
  з двох натуральних чисел на координатному промені відповідає точка,
  що лежить праворуч, і навпаки. Окрім, цього, якщо число лежить між
  двома даними числами на координатному промені, то воно знахо­диться між даними числами в натуральному ряді.

III. Закріплення знань. Формування вмінь

Для закріплення нової термінології доречно виконати завдання 1.

Завдання 1

 1. Проведіть промінь Ох зліва направо, відкладіть на ньому відрізок ОВ і під точкою О поставте число нуль, а під точкою В — число 1. Як нази­вається відрізок ОВ?

 2. Щоб позначити число 4, скільки одиничних відрізків треба відкласти від початку променя Ох?

 3. Якщо одиничний відрізок відкласти від початку променя Ох шість разів, то яке число буде відповідати кінцю шостого відрізка?

 4. Чи можна на промені Ох відкласти одиничний відрізок мільйон разів? Чому?

 5. Нехай точці М на координатному промені Ох відповідає число 9. Скільки разів відрізок ОВ відкладений від початку променя і як запи­сати цю відповідність?

Після виконання завдання слід ще раз повторити з учнями, що певне натуральне число п будується відкладанням п одиничних відрізків від початку відліку, і навпаки — кількість одиничних відрізків, що вміщу­ються між початком координатного променя і точкою на ньому, є коор­динатою точки.

Далі доречно виконати завдання 2.

Завдання 2

 1. Побудуйте координатний промінь Ох із одиничним відрізком 1 см. Позначте на ньому точки: A(2); В(4); С(7); О(0). Знайдіть довжину відрізків АВ, ВС, АС.

 2. Точка D віддалена від точки С(7) на 3 см і лежить праворуч. Яка коор­дината точки D?

 3. Відкладіть від точки С(7) вліво одиничний відрізок СЕ, тоді точці Е відповідає число — її координата. Запишіть координату точки Е. Знайдіть середину відрізка OD і позначте на промені цю точку F. Яка координата точки F?

Висновки

  • Щоб побудувати точку, що є зображенням певного числа п на коорди­натному промені, треба: задати одиничний відрізок; відкласти його п разів від початку променя.

  • Щоб знайти число п, що відповідає певній точці на координатному промені, треба знати відстань від початку променя до даної точки в одиничних відрізках.

Після виконання і аналізу розв'язання завдань 1 і 2 можна запропону­вати учням № 124, 127 (див. підручник).

Під кінець уроку (якщо залишиться час) розв'язуються вправи № 140; 142 (звернути увагу на різну кількість розв'язків задач у випадках 1 і 2, пов'язаних з обмеженістю, координатного променя).

Додатково; № 144

 • Логічна вправа

Знайдіть пропущений рисунок (рис. 11).

?

Рис. 11

IV. Підсумок уроку

«Німий диктант». Вчитель показує на певні елементи рисунку, що був зроблений на початку уроку (записи треба закрити), а учні записують у зо­шитах назви понять (рис. 12).

(1 — початок відліку; 2 — координатний промінь;

3 — одиничний відрізок; 4 — координата точки)

V. Домашнє завдання

п. 5 (с. 38); №№ 125; 128; 141; 143; 149.

3

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Цифрові практики Нової української школи: створення освітнього відеопроєкту»
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн