Урок № 106 Тема. Ділення десяткових дробів.

Опис документу:
Урок № 106 Тема. Ділення десяткових дробів. Мета: завершити формування основних умінь теми: виконання ді¬лення десяткових дробів окремо і сумісно з іншими арифметичними діями; здійснити діагностику засвоєння знань і умінь на цьому етапі ви¬вчення теми. Тип уроку: застосування знань, навичок та вмінь. Хід уроку Автор Бабенко

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

2.3. Множення і ділення десяткових дробів

Урок № 106

Тема. Ділення десяткових дробів.

Мета: завершити формування основних умінь теми: виконання ді­лення десяткових дробів окремо і сумісно з іншими арифметичними діями; здійснити діагностику засвоєння знань і умінь на цьому етапі ви­вчення теми.

Тип уроку: застосування знань, навичок та вмінь.

Хід уроку

І. Розминка

Усні вправи

  1. Заповніть ланцюжок обчислень:

  1. На полиці супермаркету стояло 630 банок консервів, з яких 0,3 стано­вили овочеві консерви. Скільки банок овочевих консервів стояло на полиці?

  2. Цукор становить 0,3 маси абрикосів. Скільки кілограмів абрикосів містять 12 кг цукру?

  3. У скільки разів число:

1) 36 більше за 1,2; 2) 7 більше за 5; 3) 0,8 менше від 16;

4) 0,03 менше від 1,5?

  1. Заповніть таблицю:

Власна швидкість

Швидкість течії

Швидкість за течією

Швидкість про­ти течії

25 км/год

2,5 км/год

12,7 км/год

16,3 км/год

II. Перевірка домашнього завдання

Учитель пропонує учням серед закодованих чисел (кожному числу ставиться відповідно певна літера) знайти правильні відповіді до вправ домашньої роботи в такому порядку: № 950; 952; 954; 956; 983; 964 (3) і скласти ключове слово [«яблуко»]

Числа, записані на дошці:

32

96

12

3,2

1250

768

125

1200

116,28

11,1

257,3

3,8

М

Б

В

Я

Л

Н

І

У

К

О

Г

А

III. Відпрацювання навичок. Розв'язування вправ

Коментар. Цей урок є шостим у темі «Ділення десяткових дробів», тому основні вміння, передбачені програмою, мають бути сформова­ними. Завдання уроку полягає в повному повторенні та узагальненні знань і вмінь учнів, тому на уроці повинні бути розв'язані завдання та­ких типів:

  1. Приклади на всі арифметичні дії з десятковими дробами: №961 (при­клади 1 і 2 можна виконати за варіантами).

  2. Рівняння, що передбачають застосування кількох правил, що виража­ють залежності між компонентами арифметичних дій: № 963 (11; 12).

  3. Задачі на знаходження числа за його дробом і знаходження дробу від числа: додаткова задача 1.

Додаткова задача 1

Маса колібрі — найменшої пташки на Землі — 1,8 г, що складає 0,0002 маси страуса— найбільшого птаха. Маса півня становить 0,05 маси страуса. Знайдіть масу страуса і масу півня.

Всі завдання, окрім № 989, є стандартними, тому роботу з їх виконання треба організувати так, щоб якомога більшу частину роботи учні викону­вати самотужки. (Можна організувати роботу за варіантами, записати кодовані відповіді — після виконання кожного завдання учень шукає от­риману відповідь у наведеному запису, що містить кілька чисел. Якщо число, отримане учнем, є серед наданих, — він переходить до наступного завдання, якщо ні, — перевіряє своє розв'язання і шукає помилку, також можна залучити до роботи «консультантів» — 6 учнів, які розв'язують по одному завдання за дошкою, і коментують розв'язання).

№ 989 після виконання попередніх вправ розбирається фронтально.

989. Розв'язання. Вся книжка — 1, тому якщо хлопчик прочитав 0,35, а потім ще 0,1 книжки, всього він прочитав 0,35 + 0,1 = 0,45 книжки. Половина книжки — це , або 0,5 книжки, тобто 0,45 книжки менше від 0,5 книжки на 0,5 - 0,45 = 0,05 книжки, що становить 15 сторінок.

Отже, 0,05 = книжки становить 15 сторінок, а вся книжка:

15 : 5 · 100 = 300 (сторінок).

Відповідь. 300 сторінок.

IV. Контроль засвоєння знань

Самостійна робота

Варіант 1 [2]

  1. Виконайте дії: 1,24 : 3,1 + 12 : 0,25 – 2 : 25 + 18 : 0,45.

[1,29 : 4,3 + 18 : 0,15 + 9: 45 - 1,4 : 0,35]

  1. Розв'яжіть рівняння: (1,24 – х) · 3,6 = 3,888. [(х + 7,2) · 4,2 = 30,996]

(Під час роботи кожний учень заповнює лист відповідей, який зали­шається у нього після того, як роботу буде здано на перевірку.)

V. Підсумок уроку

По закінченні виконання роботи учні здають зошити, записавши лис­ти відповідей і учитель називає правильні відповіді, з'ясовуючи, які зав­дання (частини завдань) викликали труднощі в учнів з тим, щоб звернути на них увагу на наступних уроках з вивчення теми.

VI. Домашнє завдання

п. 31, №№ 962; 964 (4; 6); 985; 987.

2

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»