Урок на тему "Зона степу "

Опис документу:
Мета: формувати в учнів знання про географічне положення зони степу; закласти поняття про взаємозв'язки між компонентами природи в зоні степу; показати особливості зони, порівняно з іншими природними зонами; на конкретних прикладах продемонструвати результати впливу господарської діяльності людини на природні особливості зони степу Джерело: інтернет ресурси

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Урок №41

Дата:

Зона степу

Мета: формувати в учнів знання про географічне положення зони степу; закласти поняття про взаємозв'язки між компонентами природи в зоні степу; показати особливості зони, порівняно з іншими природними зонами; на конкретних прикладах продемонструвати результати впливу господарської діяльності людини на природні особливості зони степу; удосконалювати навички щодо комплексної характеристики зони; продовжити формувати вміння працювати з картографічними матеріалами, зокрема з тематичними картами рельєфу, клімату; продовжити формувати вміння працювати з різними джерелами інформації; формувати навички порівняння природних комплексів.

Обладнання: підручник, атлас, карта фізико-географічного районування, карти України: фізична, кліматична, ґрунтів, рослинності.

Тип уроку: комбінований.

Географічна номенклатура: фізико-географічні підзони, краї та області зони; раніше вивчені об'єкти рельєфу, гідрографії, адміністративні області.

Очікувані результати: учні навчаться:

- порівнювати зональні особливості степу з іншими природними зонами України;

- характеризувати взаємозв'язки між компонентами природи у природній зоні степу;

- наводити приклади природоохоронних територій у межах степової зони;

- розпізнавати географічне положення, межі зони, підзон;

- оцінювати вплив господарської діяльності людини на природні особливості зони степу.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Методичний прийом «Географічна розминка»

Один учень працює біля карти:

- на карті покажіть межу між лісостеповою і зоною мішаних і широколистяних лісів;

- на карті покажіть найбільші форми рельєфу в межах зони мішаних і широколистяних лісів та лісостепу;

- на карті покажіть найбільші природоохоронні об’єкти зони лісостепу та мішаних і широколистяних лісів

Назвіть підзони, що виділяються в зоні лісостепу. За якими ознаками відбувається це виділення? До яких умов існування пристосовані тварини лісостепової зони?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СТЕП

Степе широкий наш, батьку наш сивий!

Скіфи та половці, та чумаки.

Сіллю сиваською шлях притрусили

Та й опочили в могилах віки.

Де твої межі і де твій початок?

В чім твоя велич і в чім таїна?

Мчить над житами нестримна тачанка —

Наше безсмертя і наша весна.

Степе широкий наш, рідний наш брате,

Трунку, настояний на полині!

Поки ти світиш нам — нас не здолати:

Наше коріння — в твоїй глибині.

Б. Мозолевський

Пригадайте, хто такі скіфи, половці, чумаки.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Картографічний практикум»

За картами атласу учні з’ясовують географічне положення і межі степової зони.

Методичний прийом «Географічна експедиція»

Учні об’єднуються в експедиційні групи з обранням капітану. Кожен капітан отримує маршрутний лист, у якому прописані етапи руху експедиційного дослідження.

Учні, користуючись різними джерелами інформації, проводять географічне дослідження щодо характеристики зони степу.

Інформація маршрутного листа для геоморфологів:

- дослідіть види рельєфу, виокремте серед нього — рівнини, височини, гори, кряжі, які розташовані в межах цієї природної зони, знайдіть їх на карті;

- перелічіть корисні копалини, які є в межах цієї природної зони.

Інформація маршрутного листа для кліматологів:

- визначте типи клімату;

- встановіть температуру повітря середню літню та зимню — максимальну та мінімальну;

- визначте кількість опадів.

Інформація маршрутного листа для гідрологів:

- назвіть річки та визначте їх розташування;

- з’ясуйте тип живлення річок;

- визначте режим та характер течії цих річок.

Інформація маршрутного листа для ґрунтознавців:

- з’ясуйте, які типи ґрунтів характерні для цієї природної зони;

- встановіть методи меліорації, характерні для цієї природної зони.

Інформація маршрутного листа для біологів:

- поясніть особливості рослинного світу цієї природної зони;

- визначте, яким є тваринний світ природної зони, його пристосованість до умов життя в межах цієї зони.

Інформація маршрутного листа для екологів:

- назвіть екологічні проблеми, які характерні для цієї природної зони;

- знайдіть на карті природоохоронні території, що розташовані в межах природної зони;

- поясніть, як використовують природу цієї природної зони в господарській діяльності людини (які сільськогосподарські культури в ній можна вирощувати, які галузі промисловості доцільно розвивати на основі лісових, земельних, мінеральних, кліматичних та інших ресурсів, а також лікувально- оздоровче значення цієї зони).

Кожна група висуває свого представника, який доповідає про дослідження, решта учнів йому допомагають.

У кінці роблять загальний висновок, що загалом фізико-географічний поділ має такий вигляд: степова зона поділяється на підзони, а ті, у свою чергу, поділяються на краї (провінції).

Північно степова підзона має краї: Дністровсько-Дніпровський північно степовий, Лівобережно-Дніпровсько-Приазовська північно степовий, Донецький північно степовий, Задонецько-Донський північно степовий.

Середньостепова підзона має краї: Причорноморський середньостеповий, Південностепова (сухостепова) під зона та провінції: Причорноморсько-Приазовський сухостеповий, Кримський степовий.

Методичний прийом «Картографічний практикум»

На контурну карту нанести провінції степової зони.

Методичний прийом «Самостійна робота»

Застосовуючи різноманітні джерела інформації, учні знаходять інформацію про природоохоронні території — заповідники та національні природні парки.

Методичний прийом «Географічний кінозал»

Учням пропонують переглянути фільм про заповідник «Асканія-Нова», створений 1898 року Фрідріхом Едуардовичем Фальц-Фейном, який зараз носить його ім’я.

Заслухати доповіді учнів про Дунайський біосферний заповідник, Дніпровсько-Орільський заповідник, Єланецький степ — природний заповідник, Луганський заповідник, Український степовий заповідник, Казантипський заповідник, Опуцький заповідник, Лебедині острови — філія Кримського природного заповідника в мілководній Каркінітській затоці — місце гніздівлі та зимівлі водяно-болотних птахів.

На території степової зони розташований Національний природний парк «Святі гори» (випереджальне завдання — підготувати на наступний урок інформацію про національний природний парк Святі гори).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Бесіда»

Назвіть природні зони, які виділяють у межах території України.

Перелічіть заходи, що вжито з метою збереження природи України та природних ландшафтів. Схарактеризуйте природу нашого краю.

До якої природної зони він належить?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

На підставі вивченого матеріалу пригадайте, що вам ще відомо про степову зону України.

Природна степова зона займає 40 % території України і є найбільш розораною близько 2/3 площі. Активна сільськогосподарська діяльність обмежена недостатньою зволоженістю та такими несприятливими природними явищами, як посухи, суховії, засолення ґрунтів.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 34 підручника.

2. Провести дослідження «Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання. Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»