Урок на тему "Зона лісостепу "

Опис документу:
Мета: формувати в учнів знання про географічне положення та особливо¬сті зони лісостепу; навчити їх характеризувати взаємозв'язки між ком¬понентами природи в зоні лісостепу; удосконалювати навички щодо комплексної характеристиці зони; акцентувати увагу на формуванні вмінь визначати різноманітність природних ландшафтів зони та їх пе¬ретворень Джерело: інтернет ресурси

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Урок №40

Дата:

Зона лісостепу

Мета: формувати в учнів знання про географічне положення та особливості зони лісостепу; навчити їх характеризувати взаємозв'язки між компонентами природи в зоні лісостепу; удосконалювати навички щодо комплексної характеристиці зони; акцентувати увагу на формуванні вмінь визначати різноманітність природних ландшафтів зони та їх перетворень; на прикладах продемонструвати результати впливу господарської діяльності людини на природу зони лісостепу; удосконалювати навички роботи з різними тематичними картами.

Обладнання: атлас, карта фізико-географічного районування, карти України: фізична, кліматична, ґрунтів, рослинності, ілюстрації із зображенням різних районів природної зони.

Географічна номенклатура: селища: Велика Михайлівка, Ширяєве, Онуф- ріївка, Нові Санжари; міста: Первомайськ, Новоукраїнка, Кіровоград, Знам'янка, Кобеляки, Красноград, Балаклея, Волинська височина, Подільська височина, Придніпровська височина, Хотинська височина, Середньоруська височина, Придніпровська низовина, Полтавська рівнина, Мале Полісся, Опілля, Розточчя, Товтри (Медобори), Львівсько- Волинський кам'яновугільний басейн, Донецький кам'яновугільний басейн, Кременчуцький залізорудний басейн, Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний район, Дніпро, Сіверський Донець, Південний Буг, Західний Буг, Дністер, Волино-Подільський та Дніпровсько-Донецький артезіанські басейни.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні навчаться:

- розрізняти географічне положення та межі зони;

- характеризувати ознаки природних комплексів і ресурсів;

- порівнювати зональні особливості лісостепу з іншими зонами;

- характеризувати взаємозв'язки між компонентами природи в зоні;

- наводити приклади природоохоронних територій;

- оцінювати вплив господарської діяльності людини на природні особливості зони лісостепу;

- працювати з тематичними картами.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання. Налаштування учнів на успіх.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Методичний прийом «Робота біля карти»

- Покажіть на карті розташування зони мішаних та широколистих лісів.

- Покажіть на карті фізико-географічні області Українського Полісся.

- За картою охарактеризуйте будь-яку природну область зони.

Бесіда

Назвіть природні ресурси Полісся та запропонуйте шляхи їх раціонального використання. Пригадайте, у якому напрямку посилюється континентальність клімату України. Назвіть рельєфоутво- рювальні процеси, притаманні височинам. Назвіть найпоширеніші типи ґрунтів центральної частини України.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лісостепова зона, яку ми сьогодні вивчатимемо на уроці, максимально освоєна в Україні. Лісостепова зона розташована на південь від Полісся, яке ми вивчали на попередньому уроці. За характером ця зона є перехідною, у ній чергуються ділянки, притаманні для сусідніх зон: лісова й степова. І ті, і інші сьогодні далекі від свого первісного вигляду. Ліс став рідшим, зменшився та видозмінився, а степові масиви — розорані, отже, зона зазнала найбільшого антропогенного навантаження.

Учитель разом з учнями формулює тему та план уроку, які записують на дошці.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Час підручника»

Завдання. Ознайомитися з гіпотезами вчених про походження лісостепу та причини існування рослинних угруповань лісу й степу в подібних кліматичних умовах.

Методичний прийом «Географічна лабораторія»

Працюючи з різними джерелами географічної інформації, учні разом із учителем з’ясовують особливості зони лісостепу. Під час роботи учні можуть упорядковувати інформацію у вигляді короткого конспекту, тез.

Методичний прийом «Картографічний практикум»

Завдання. На контурній карті, позначте межі природної зони.

Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях)

Зона лісостепу розташована в центральній частині України. Вона займає 202 тис. км2, що становить близько 34% загальної площі території країни.

Методичний прийом «Проблемне питання»

Спробуйте передбачити, до яких наслідків для лісостепу призводить господарська діяльність людини. Які види діяльності завдають найбільшої шкоди природі? Чому? З якою метою створюють лісопосадки?

Методичний прийом «Робота в групах»

Користуючись матеріалом підручника і відповідними картами атласу, учні в малих групах складають таблицю «Опис клімату природної зони лісостепу».

Кордони

Особливості клімату

Причини, що обумовили ці кліматичні умови

Розташована між зоною мішаних і широколистяних лісів і зоною степів. Займає центральну частину країни й простягається із заходу на схід на 1100 км від Передкарпаття до Середньоросійської височини. Південна межа проходить по лінії Ананьїв — Знам’янка — Олександрія — Красно- град — Вовчанськ. Вона майже збігається з «віссю Воєйкова» та ізолінією коефіцієнта зволоження 0,6

Клімат помірно континентальний із достатньою та постійною вологістю на заході й нестійкою вологістю на сході. Переважають морські (атлантичні) і континентальні повітряні маси помірного поясу. Січневі температури із заходу на схід змінюються від -5 до -8 °С, липневі — від +18 до +22 °С. Узимку переважають північно-західні вітри. Улітку на більшій частині території частіше дмуть вологі західні та південно-західні вітри (розташована на північ від «осі Воєйкова»). Кількість опадів зменшується

із заходу на схід: із 750-550 мм на заході до 450 мм на сході. Коефіцієнт зволоження — 0,9-0,6

Головною причиною є географічна широта. Від неї залежить величина сонячної радіації, що надходить на земну поверхню. Зона розташована в межах помірного кліматичного поясу. Трохи віддалена від Атлантичного океану, тому клімат тут помірний континентальний, причому континентальність зростає на схід. Із півночі й півдня переважають відкриті простори, які сприяють вільному проникненню повітряних мас із різними властивостями

Методичний прийом «Географічне дослідження»

Учні працюють малими групами над дослідженням характеристики природних провінцій лісостепової зони. Після роботи в групі учні оприлюднюють отримані результати роботи у вигляді стислої учнівської презентації. Складаючи характеристики природних провінцій лісостепової зони, необхідно дотримуватись такого плану:

- назва природної провінції;

- географічне положення;

- особливості рельєфу;

- особливості кліматичних умов;

- панівний тип ландшафтів чи їх поєднання;

- природоохоронні об’єкти;

- унікальні особливості.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Географічний мікрофон»

- Назвіть чинники, що сприяли формуванню зони лісостепу.

- Установіть залежність між природними компонентами та природним процесами в лісостеповій зоні.

- Поясність різноманітність ландшафтів лісостепової зони.

- Обґрунтуйте поділ зони на природні краї.

- Перелічіть характерні особливості лісостепових країв.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Назвіть види навчальної діяльності на уроці, що вам сподобалися понад усе.

Методичний прийом «Географічна асоціація»

Учні повинні висловити ті асоціації, які виникають у них при словосполученні «Лісостепова зона України».

Виставлення оцінок, коментування виступу кожного учня.

Лісостепові ландшафти займають більше третини території України. Первинні широколисті ліси і лучні різно-травно-злакові степи змінені сільськогосподарськими угіддями на 80-90 %, їхня відмінна ознака — значна поширеність ерозійних форм (яружно- балкові, долинно-річкові).

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 33 підручника.

2. Виконати практичне завдання до параграфу.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

  • Заповідник Розточчя — (створений 1984 року, розташований у Яворівському районі Львівської області, де охороняють природні біоценози. На високих пасмах переважають букові, на рівних плоских ділянках — дубові, у зниженнях — соснові ліси. У заповіднику серед дерев поширені бук, дуб, сосна, смерека, явір, граб, ясен, клен, липа. Вік окремих дерев у Розточчі перевищує 100 років.

  • Яворівсь'кий національний природний парк — створений 1998 року, розташований у природних областях Розточчя та Опілля площею 7078 га; у рослинному покриві переважають грабово-дубові, сосново-дубові, соснові ліси. Трапляються реліктові смереки, ялиці, явір. До Червоної книги України занесено 40 видів рослин. Із тварин, що живуть у межах цієї території, до Червоної книги України занесено горностая, видру, борсука, лелеку чорного.

  • Медобори — природний заповідник у Тернопільській області, створений 1990 р. Його засновано для збереження унікальних природних комплексів Товтр у Тернопільській області. Охороняють дубово-грабові, грабово-дубово-ясенові, букові ліси. Серед рослин багато медоносних, що пояснює назву природоохоронного об’єкта.

  • Подільські Товтри — національний природний парк у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях. Зберігаються унікальні природні ландшафти Подільської височини. Рослинний покрив становлять діброви, бучини, грабово-дубово-ясеневі ліси, ковилові степи, луки. До Червоної книги України занесено 60 видів рослин та 29 видів тварин. До Зеленої книги уведено угруповання дуба звичайного та скельного, грабово-дубових лісів, мигдалю, ковили волосистої, ковили найкрасивішої, ковили пір’ястої.

  • Канівський заповідник, створений 1923 року, має площу 2027 га. Це один із найдавніших заповідників в Україні; до нього належать Канівські гори, острови Круглик і Шелестів у заплаві Дніпра, Зміїні острови в Канівському водосховищі. Охороняють грабові ліси.

  • Михайлівська цілина — філія Українського степового національного заповідника, єдина ділянка заповідного лучного степу в лісостеповій зоні. До Червоної книги України занесені такі рослини: астрагал, півники борові, сон чорніючий, три види ковили.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»