Урок на тему "ЗАРОДЖЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА СУТНІСТЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок №68

Дата:

ЗАРОДЖЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА СУТНІСТЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА.

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ.

Мета: пояснити учням зміст поняття «світове господарство»; з'ясувати причини його зародження, етапи й періоди формування та розвитку, їхні характерні особливості.

Обладнання: підручник, настінна політична карта світу, збільшені карти та схеми «Утворення і збільшення території держав», «Розвиток уявлень людства про Землю», «Склад світового господарства» (неправильний і правильний варіанти), «Організаційна структура світового господарства», географічні атласи для 10 класу, картки із завданнями.

Ключові поняття: господарство (економіка), національні господарства, світове господарство, етапи розвитку світового господарства.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує оцінки за роботи, виконані на попередньому уроці, та за тему в цілому.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з картками

Картка № 1. Заповніть схему «Складові частини НТР».

Картка № 2. Дайте визначення поняття «технопарк». Наведіть приклад технопарку.

Картка № 3. Назвіть негативні наслідки «зеленої» революції для країн, що розвиваються.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступне слово вчителя

Основу курсу, який ми вивчаємо, складає така наукова дисципліна, як економічна географія світу. Слово «економіка», як вам відомо, означає «уміння правильно вести хатнє господарство». Звідси випливає, що об'єктом вивчення економічної географії є саме господарство, або економіка, а предметом вивчення — територіальна організація господарства, і саме сьогодні ми починаємо її вивчати. Ми ознайомимося з галузевою та просторовою структурою господарства світу, етапами формування світового господарства, тенденціями його подальшого розвитку, у тому числі міжнародних економічних відносин. Належний рівень засвоєння цього навчального матеріалу є запорукою доброго засвоєння вами інформації з наступних тем нашого курсу. Сьогодні наше конкретне завдання — з'ясувати, що таке світове господарство, та ознайомитися з історією його формування й деякими сучасними особливостями. А допоможуть нам у цьому ваші знання з історії, у тому числі й з історії відкриттів та досліджень.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Сутність національного господарства.

Інтерактивна бесіда

1) Що таке господарство? Які галузі господарської спеціалізації в Україні ви знаєте?

2) Які риси були притаманні господарській діяльності людей у різні історичні епохи — від античності до Нових часів?

3) Якою є роль грошей у сучасних торговельно-господарських відносинах?

4) Що таке національне господарство?

2. Структура та сутність сучасного світового господарства.

Учитель пояснює схему організаційної структури світового господарства та обговорює її спільно з учнями, після чого переходить до пояснення організаційної структури світового господарства.

Склад світового господарства (неправильний (а) і правильний варіанти (б))

Організаційна структура світового господарства

3. Зародження світового господарства.

Матеріал подається у формі розповіді вчителя з використанням схем і карт та залученням учнів. У процесі розповіді потрібно звернути увагу учнів на те, що різні автори не тільки виділяють неоднакову кількість етапів формування світового господарства, а й можуть застосовувати різну термінологію (зокрема, поняття «етап» заміняти поняттям «період»).

Важливо показати, що в давнину світове господарство було неможливим через відокремленість цивілізаційних осередків світу. Із цією метою вчитель демонструє карту «Державні утворення в давні часи» і ставить запитання: яким чином могли взаємодіяти між собою національні господарства Давнього Єгипту, Межиріччя та Індії? Під час обговорення учні доходять висновку, що тісних прямих контактів між названими територіями не могло бути через відсутність спільних кордонів. Непрямі ж контакти через слабкий рівень розвитку транспорту були нестійкими. Тому світове господарство в цей час існувати не могло.

Умови зародження світового господарства почали складатися лише після Великих географічних відкриттів. Це твердження вчитель ілюструє відповідною картою.

Бесіда

1) Що дає змогу говорити про появу передумов формування єдиного світового господарства після Великих географічних відкриттів?

2) Що гальмувало утворення єдиного світового господарства у цей час?

(У процесі обговорення другого питання можна поставити учням навідні запитання: 1) Скільки часу тривала подорож Васко да Гами до Індії й назад? 2) Скільки років тривала перша навколосвітня подорож? 3) Скільки кораблів під керівництвом Ф. Магеллана вирушило з Іспанії? Скільки повернулося назад?)

4. Формування сучасного світового господарства

Матеріал подається у формі розповіді вчителя.

На допомогу вчителю

Світове господарство — це сукупність господарств країн світу, взаємопов'язаних міжнародними економічними зв'язками. У країнах із централізованою командно-адміністративною економікою (прикладом може бути колишній СРСР) держава бере безпосередню участь у міжнародних економічних зв'язках. Представниками держави, як правило, . зовнішньоторговельні організації. У багатьох командно-адміністративних економіках існує або існувала монополія держави на зовнішньоекономіч ну діяльність. Наприклад, північнокорейський сільськогосподарський кооператив не мас права безпосередньо продати за кордон жодного кілограму вирощеного ним рису. В умовах ринкової системи господарювання підприємства й організації різних країн торгують між собою безпосередньо.

Ринковій економіці не притаманна державна монополія на зовнішню торгівлю.

Розвиток світового господарства бере початок від першої міжнародної операції купівлі-продажу товару (інакше кажучи, продажу за гроші) або першої міжнародної бартерної операції (тобто обміну одного товару на інший). Зрозуміло, що сьогодні в людства немає речових або письмових доказів, коли саме це відбулося та що саме було предметом першої зовнішньоекономічної угоди. Незаперечним є лише одне: міжнародне господарство почало зароджуватися дуже-давно. Історія донесла до нас чи мало яскравих прикладів. Це, зокрема, Великий шовковий шлях, який сьогодні намагаються відродити. Дніпром пролягав шлях «із варягів у греки», тобто зі Скандинавії до Візантії. Відомо, що населення першої держави у світі — Єгипту — уже п'ять тисяч років тому торгувало із сусідніми племенами.

Наука стверджує, що людство зазнало трьох великих суспільних поділів праці. На світанку цивілізації тваринництво відокремилося від землеробства. Це був перший суспільний поділ праці.

Землеробські та тваринницькі племена почали обмінюватися продукцією. Отже, постала й дедалі загострювалася потреба вдосконалити засоби виробництва. Другим суспільним поділом праці було відокремлення ремісництва від землеробства та тваринництва. Ремісництво стало основою сучасної промисловості.

Розвиток ремесла й обміну сприяв утворенню міст, відокремленню міста від села. Розвиток обміну, розширення його територіальних меж спричинили третій суспільний поділ праці — виокремлення купецтва. Саме завдяки йому почало розвиватися світове господарство як сукупність взаємопов'язаних господарств різних держав. Зокрема, давні фінікійські та грецькі купці не лише торгували товаром, а й надавали послуги в перевезенні вантажів і пасажирів.

Гроші виникли в результаті першого великого суспільного поділу праці, тобто коли виокремилися скотарські племена та значного розвитку набув обмін. Процес еволюції форм грошей полягає в переході від «штучних грошей» (худоба, хутро, прикраси тощо) до «вагових грошей», коли вагова кількість певного товару, наприклад солі, металу тощо, ставала грошовою одиницею. Зрештою роль грошей почали виконувати благородні метали — золото і срібло. Відбувається перехід від вагових металевих грошей до їхньої монетної форми, коли за гроші правили шматки металу певної маси, форми, сплаву з клеймом, яке засвідчувало їхній товарний вміст. Спочатку монети карбували лише приватні особи — купці. Купець став посередником між виробником і покупцем і надавав послуги в продажу товарів. Слідом за купцем з'явився лихвар, який позичав гроші для обслуговування товарообігу.

Уважають, що Середземномор'я разом із сусідніми районами Західної Азії стало центром зародження світового господарства, яке згодом поширилося в напрямку Південної, Південно-Східної та Східної Азії, Росії, Америки, Австралії з Океанією, Тропічної Африки.

Епоха Великих географічних відкриттів сприяла поширенню міжнародної торгівлі за межі Європи. За триста років упродовж XV—XVIII ст. були відкриті Америка, морський шлях навколо Африки до Індії та Індокитаю, Австралія, Берингова протока, тихоокеанські острови, північне узбережжя Сибіру, морські течії в Атлантичному й Тихому океанах. Великі географічні відкриття були зумовлені швидким розвитком товарного виробництва, потребами окремих європейських країн знайти нові торговельні шляхи на Схід, гострою нестачею золота в торговельному обігу тощо.

Подальший розвиток транспорту зміцнив світові економічні зв'язки. Фахівці вважають, що світове господарство остаточно сформувалося наприкінці XIX ст. в результаті розвитку світового ринку, транспорту та машинної промисловості. Саме машинна промисловість уможливила виробництво товарів в обсягах, достатніх не лише для задоволення внутрішніх потреб, а й для постачання на міжнародний ринок. Було створено океанський торговельний флот, побудовано залізниці, що сполучили різні країни світу, почали розвиватися міжнародні автомобільні перевезення. Розвитку світового ринку сприяв повітряний транспорт, що виник у XX ст.

Світовий ринок розглядають як сукупність обмінів товарами й послугами між національними ринками окремих країн. Розвитку світового ринку сприяла необхідність збуту продукції за межами національних ринків. Світовий ринок здійснює протилежний вплив на виробництво, визначаючи кількісні та якісні характеристики потрібних йому товарів.

Поняття «світовий ринок» вважається вужчим за значенням, ніж поняття «світове господарство». Якщо на світовому ринку відбувається лише міжнародна торгівля, то у світовому господарстві — крім міжнародної торгівлі — ще й переміщення капіталу, робочої сили, технологій тощо.

Поняття «міжнародні економічні зв'язки» ширше, ніж поняття «міжнародна торгівля», оскільки охоплює: товарну торгівлю; інвестиції; міграцію робочої сили; науково-технічне співробітництво; міжнародний туризм.

Виходячи із зазначеного переліку зовнішньоекономічних операцій, який не є вичерпним, міжнародна торгівля є складовою міжнародних економічних зв'язків.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з атласом

Учитель організовує роботу учнів із картою «Міжнародні економічні зв'язки» географічного атласу для 10 класу. Завдання: за допомогою карти визначити розташування трьох найважливіших економічних центрів світу.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Прийом «П'ять речень»

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте §33 підручника.

2. Складіть хронологічну таблицю «Послідовність появи сталих економічних зв'язків між Європою та іншими історико-географічними регіонами світу», зазначивши: історикогеографічний регіон; початок формування сталих економічних зв'язків; час завершення повного охоплення регіону сталими зв'язками з Європою.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!