Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Урок на тему "Запилення"

Біологія

Для кого: 7 Клас

05.03.2021

80

1

0

Опис документу:
сформувати поняття «запилен¬ня», поглибити знання про квітку як орган статевого розмноження, ознайомити учнів з основними способами запилення, розгляну¬ти пристосування в будові кві¬ток до запилення різними спо¬собами, розкрити значення запи¬лення у житті рослин; розвивати вміння аналізувати, порівнюва¬ти, виділяти головне, працювати з додатковою літературою; вихо¬вувати культуру спілкування, любов до природи та почуття прекрасного.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема. Запилення

Мета:

 • сформувати поняття «запилен­ня», поглибити знання про квітку як орган статевого розмноження, ознайомити учнів з основними способами запилення, розгляну­ти пристосування в будові кві­ток до запилення різними спо­собами, розкрити значення запи­лення у житті рослин;

 • розвивати вміння аналізувати, порівнюва­ти, виділяти головне, працювати з додатковою літературою;

 • вихо­вувати культуру спілкування, любов до природи та почуття прекрасного.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: розповідь вчителя з елементами бесіди, гра, робота з підруч-ником, робота в групах.

Обладнання: гербарні зразки рослин, що запилюються різними спосо­бами та мають різні типи суцвіть, таблиці «Запилення», «Суцвіття», опорні конспекти.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань учнів

2. 1. Усно

 • Що таке суцвіття?

 • Охарактеризуйте прості суцвіття, використовуючи таблицю.

 • Охарактеризуйте складні суцвіття (з використанням таблиці).

 • У чому полягає біологічне зна­чення суцвіть?

2. 2. Письмово

Виписати номери суцвіть, навпроти них записати номери рослин, які ма­ють такі суцвіття.

35

  1. Китиця.

  2. Зонтик.

  3. Склад­ний зонтик.

  4.кошик.

  1. Простий колос.

  2. Склад­ний колос

  Вишня звичайна.

 1. Морква посівна.

 2. Конвалія травнева.

 3. Черемха звичайна.

 4. Подорожник великий.

6.Жито посівне.

7.Первоцвіт весняний.

8.Талабан польовий.

9.Айстра

2. 3. Сенкан на тему «Суцвіття» (випереджальне творче завдання)

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Коли конюшину вперше завезли до Австралії й почали вирощувати, вона не утворила насіння. В Австралії не було комах, які її запилюють. Коню­шину запилюють тільки джмелями та дикими довгохоботковими бджолами. Лише після того, як із Європи в Ав­стралію завезли комах-запилювачів, конюшина почала плодоносити.

А ви знаєте, що нектар у грецькій мі­фології означає — «напій богів». Не­ктар утворюється в нектарниках — спеціальних утворах, які знаходять­ся у глибині квітки. Коли комахи забираються у квітку за нектаром, вони виконують ще одну роботу — запи­люють квітку пилком з іншої квіт­ки. Наприклад, бджоли перетворю­ють нектар на запасну речовину, яку ми називаємо медом. Щоб зібрати один грам меду, бджоли мусять від­відати 7 млн квіток.

Тому сьогодні ми поговоримо про основні способи запилення квітко­вих рослин.

Бесіда, демонстрація квітучих рослин, листівок, фотографій

Проблемне питання:

Якщо квіти відрізняються одна від од­ної, то чому віночок у одних квітів роз­

36

дільнопелюстковий, у інших — зрослопелюстковий?

Чому квіти відріз­няються за забарвленням, арома­том, розмірами?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку

V. Вивчення нового матеріалу
5. 1. Запилення, його значення

Бесіда

 • Пригадайте будову маточки.

 • Яка будова пилкового зерна?

 • Що має відбутись у рослин перед процесом запліднення?

 • Як ви думаєте, що таке запилен­ня?

Отже, запилення — це перенесення пилку з пиляка тичинки на приймоч­ку маточки. (Визначення учні запису­ють у зошит, користуючись опорним конспектом.)

5. 2. Типи запилення

Розповідь з використанням таблиці, викреслювання схеми 2

Схема 3

Типи запилення

Самозапилення Штучне перехресне

пилок з тичинок запилення

потрапляє на приймочку здійснюється людиною

маточки тієї самої квітки (ячмінь, горох, пшениця,

овес, просо)

Природне Перехресне запилення

перехресне запилення: пилок з тичинок однієї

 1. вітром (анемогамія); квітки потрапляє на приймочку

37

 1. комахами (ентомогамія); маточки іншої квітки тієї самої

 2. водою (гідрогамія); або іншої рослини (більшість

 3. птахами (орнітогамія). видів покритонасінних)

Демонстрація гербарних зразків, робота з опорним конспектом.

Опорний конспект

Запилення

Особливості рослин

Вітром

Ростуть великими скупченнями;

• мають невеликі квітки з непоказною оцвітиною (іноді голі);

утворюють велику кількість сухого, легкого пилку;

часто цвітуть до розпускання листків;

пиляки розташовуються на довгих тичинкових нитках

приймочки маточок ши­рокі або довгі й висуваються з квіток

Комаха­ми

• Квітки переважно вели­кі, яскраво забарвлені; якщо дрібні — зібрані в суцвіття;

• мають аромат і нектар;

пилок клейкий, з нарос­тами. Комах у квітці при­ваблює їжа у вигляді пилку й нектару;

нектарники — особливі залозки, що виділяють цукристу рідину — нектар

Водою

Переважно це водні рослини

Птахами

Утворюють багато нектару

Штучне запилення

Штучне запилен­ня здійснюється людиною, яка пере­носить пилок із тичинок на приймоч­ку маточки.

Переваги: у потомків відбувається об'єднання ознак двох особин, тому вони

краще пристосовані до умов існування

5. 3. Пристосування рослин до перехресного запилення комахами, вітром та штучного.

Клас ділиться на три групи, кожна група отримує завдання.

Група 1

 1. Які особливості повинні мати квітки вітрозапильних рослин?

38

 1. Які особливості повинен мати Іилок вітрозапильних рослин?

 2. Які особливості мають маточки вітрозапильних рослин?

 3. Які з рослин нашої місцевості за­пилюються вітром?

 4. Які недоліки має запилення рос­лин вітром?

Група 2

 1. Які особливості повинні мати квітки комахозапильних рослин?

 2. Які особливості повинен мати пилок комахозапильних рослин?

 3. Які особливості мають маточки комахозапильних рослин?

 4. Які з рослин нашої місцевості за­пилюються комахами?

 5. Які недоліки має запилення рос­лин комахами?

Група 3

 1. Що таке штучне запилення та як воно здійснюється?

 2. Де застосовується штучне запи­лення?

 3. Яка мета штучного запилення?

Після обговорення один із членів групи доповідає.

Вчитель пропонує перегрупуватися учням так, щоб до новоутворених груп входили члени з кожної із попередніх груп.

Учні складають звіт і записують дані до таблиці в робочому зошиті. Повідомлення учнів, демонстрація таблиць.

Ознака

Запилення комахами

Запилення

вітром

Штучне запилення

Особливості будови квітки

Особливості пилку

Особливості будови маточки

Яке значення має

Приклади рослин

VI. Узагальнення та систематизація знань учнів
6. 1. Цифровий диктант

Кодові питання

 1. Які частини квітки є головни­ми?

 2. Квітки яких рослин запилюються комахами?

 3. Квітки яких рослин запилюються вітром?

 4. У яких рослин відбувається само­ запилення?

 5. Які пристосування в рослин до запилення вітром?

 6. Які пристосування в рослин до запилення комахами?

 7. Для чого проводять штучне запи­лення?

 8. Що приваблює комах у квітках?

Код

А . Пилок, нектар.

Б. Льон, картопля, пшениця.

В. Великі яскраві квітки, запах.

Г. Маточка й тичинки.

Д. Одержання високих урожаїв, ви­ведення нових сортів.

Е. Мак, вишня, соняшник.

Є. Маленькі квітки, дрібний, лег­кий, сухий пилок.

Ж. Вільха, береза, ліщина, жито.

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

Вивчити § 29, завдання «Поміркуй­те» (с. 118). Творче завдання: підготувати

40

повідомлення «Мед та його цілющі властивості», «Рослини-медоноси».

Додаткове завдання

Попрацюйте зі словником та знайдіть визначення термінів:
анемогамія, ентомогамія, орнітогамія, гідрогамія, зоогамія.

41

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.