• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Географія
  • Урок на тему "Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні "

Урок на тему "Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні "

Опис документу:
Мета: сформувати знання учнів про взаємозв’язок геоекологічної ситуації в Україні та проблеми народонаселення (демографічна криза, висока смертність, збільшення кількості захворювань); про вплив на населення надзвичайних ситуацій природного та техногенного похо¬дження; про екологічне законодавство України; сприяти формуванню навичок мислення високого рівня — аналізу, синтезу, оцінювання; сприяти формуванню екологічного мислення. Джерело: інтернет ресурси

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК 47

Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні

Мета: сформувати знання учнів про взаємозв’язок геоекологічної ситуації в Україні та проблеми народонаселення (демографічна криза, висока смертність, збільшення кількості захворювань); про вплив на населення надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження; про екологічне законодавство України; сприяти формуванню навичок мислення високого рівня — аналізу, синтезу, оцінювання; сприяти формуванню екологічного мислення.

Тип уроку: урок формування нових знань; урок-дискусія.

Обладнання: карта екологічної ситуації в Україні, довідники, енциклопедії, ілюстрації

Опорні та базові поняття: Законодавство про екологічну ситуацію в Україні, демографічна криза, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Асоціація»

Учні мають і описати свої асоціації, які виникають при слові «геоекологічна ситуація в Україні», «забруднення довколишнього середовища», «техногенне навантаження території».

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. На попередніх уроках ми досконало проаналізували особливості геоекологічної ситуації в Україні і можемо зробити висновок, що населення країни проживає в надзвичайно несприятливих умовах, що йому загрожує вимирання через проблеми зі здоров’ям; через загрозу катастроф природного і техногенного походження. Насправді ситуація така катастрофічна?

IV. Вивчення нового матеріалу

Клас може поділитись на кілька груп. Одна група відстоюватиме думку, що стан довколишнього середовища в Україні загрожує життю і здоров’ю населення. Інша, переконуватиме, що ситуація не настільки безнадійна, що існують території, що є незабруднені. Частина учнів можуть запропонувати «рецепти» виходу із ситуації.

У процесі дискусії, учні аргументують свою думку на основі вивченого матеріалу, фактів з періодичної преси, власного життєвого досвіду.

Основні моменти виступів учнів

Екоситуація в Україні сприяла процесам демографічної кризи: зменшується кількість населення України, через високу смертність, що пов’язана зі збільшенням хвороб, які спричинені забрудненням довколишнього середовища; скорочується тривалість життя. Ці тенденції характерні для всіх областей України. Аварія на ЧАЕС сприяла збільшенню захворюваності серед дітей. Поширення інфекційниххвороб, пов’язане із неякісною питною водою. На стан здоров’я населення впливає діяльність гірничодобувних підприємств. Найгірший стан зафіксовано в місті Жовті Води (видобуток і переробка уранових руд), у м. Марганці (видобуток і збагачення марганцевих руд). Аналогічна ситуація спостерігається в місцях видобутку корисних копалин на території Донецької, Дніпропетровської, Львівської областей.

Небезпеку для життя людей можуть становити надзвичайні ситуації природного походження (зсуви, землетруси, повені, паводки, селі тощо) та надзвичайні ситуації техногенного походження (пожежі, вибухи, незаплановані викиди шкідливих речовин, раптове руйнування споруд тощо).

Висновок. Нині настав час серйозного переосмислення людством ставлення до природи, об’єднання зусиль і створення регіональних, локальних програм подальшого розвитку і виживання, які мають базуватись на нових соціально-політичних засадах, екологічній основі, глибоких екологічних знаннях, раціональному природокористуванні з дотриманням вимог щодо охорони, збереження і відтворення довколишнього середовища. Вирішення проблем може бути двома шляхами: боротьба з наслідками та попередження негативних екологічних наслідків.

До найголовніших найтерміновіших заходів з оздоровлення екологічної ситуації в Україні можна віднести такі:

активізація екологічної освіти в освітніх закладах і екологічного виховання населення за допомогою ЗМІ; природоохоронних товариств;

розробка комплексних програм з охорони природи в межах кожного регіону на базі результатів наукових моніторингових досліджень;

проведення незалежних наукових комплексних екологічних експертиз з метою складання екологічного прогнозу та вироблення рекомендацій локального масштабу;

збільшення витрат на природоохоронну діяльність;

заборона будь-яких відступів від проектів, що можуть зашкодити довкіллю;

створення економічних стимулів для проведення екологічних заходів;

врахування громадської думки під час вирішення питань будівництва промислових, енергетичних, військових об’єктів;

активна пропаганда передового екологічного досвіду.

Законодавство про екологічну ситуацію в Україні

Конституція України гарантує її громадянам право на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище. В Україні прийнято важливі закони про охорону навколишнього природного середовища, окремих видів природних компонентів і ресурсів, про геоекологічну ситуацію.

У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) визначено екологічні права громадян, їх гарантії та обов’язки щодо охорони навколишнього середовища. Зафіксовано положення про державний моніторинг навколишнього природного середовища, кадастри природних ресурсів, державну і громадську експертизу; нормативи екологічної безпеки, засоби контролю, порядок штрафів за забруднення навколишнього природного середовища. Звертається увага на природні території та об’єкти, які знаходяться під особливою охороною.

Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» (2000 р.) визначає заходи щодо запобігання виникненню небезпеки для життя і здоров’я людей.

Важливими для охорони навколишнього природного середовища є закони: «Про природно-заповідний фонд», «Про охорону атмосферного повітря», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про поводження з ядерними відходами». Правила використання та охорони окремих видів природних ресурсів визначено в Лісовому, Водному та Земельному кодексах, а також у Кодексі про надра.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Роблю висновки»

VI. Підсумки уроку

Прийом «Підбиває підсумки»

VII. Домашнє завдання

Опрацюйте текст підручника. Підготуйте інформацію для прийому «Власні приклади» за темою уроку.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!