До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
5
міс.
3
0
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Урок на тему "УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НТР. МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. "

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

10 клас

Урок №66

Дата:

УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НТР. МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ ЯК ПРИКЛАД УПРАВЛІННЯ. СУТНІСТЬ «КІБЕРНЕТИЧНОЇ» РЕВОЛЮЦІЇ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИБУХ.

Мета: розкрити місце та роль управління як складової частини сучасної НТР; розвивати уявлення про менеджмент і маркетинг як складових частин управління економікою; виховувати повагу до праці менеджерів та маркетологів; домогтися засвоєння учнями понять, передбачених вимогами навчальної програми.

Обладнання: підручник, настінна політична карта світу, ПК або ноутбук.

Ключові поняття: менеджмент, маркетинг, «кібернетична» революція, інформація, інформаційний вибух, інформаційні ресурси, інформаційне суспільство.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Практикум. Підбиття підсумків моніторингу генетично модифікованої продукції в торговельній мережі та екологічного дослідження «Продукція України, яка має екологічний знак»

Виступи учнів із повідомленнями щодо української продукції, якій можна присвоїти екологічний знак; складання міні-картотеки такої продукції.

Фронтальне опитування

1. Поясніть зміст поняття «біотехнологія».

2. Що таке біоіндустрія?

3. Які переваги перед іншими методами вироблення в рослин і тварин необхідних для людини якостей мають клітинна і генна інженерія?

4. Що таке біотехнологічна революція?

5. Які позитивні наслідки малэ «зелена» революція у таких країнах, як Мексика й Індія?

6. Назвіть можливі негативні наслідки «зеленої» революції для країн, що розвиваються.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ —

Учитель із допомогою учнів відновлює на дошці схему «Складові частини НТР» і звертає їхню увагу на те, що одну зі складових НТР вони ще не вивчали. Це й буде темою уроку. Тільки після вивчення управління як складової частини НТР можна вважати, що знання з цієї теми будуть повними.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Управління як складова частина НТР.

Інтерактивна бесіда

Учитель розкриває роль управління в НТР, показує можливі способи управління економікою, їхні переваги й недоліки; можливе створення проблемних ситуацій. Наприклад, на автозаправках країни систематично спостерігаються коливання цін на пальне. Перевірки показали, що вони не завжди економічно обґрунтовані. На засіданні уряду розглядаються дві пропозиції щодо розв'язання цього питання: 1) указом уряду обмежити максимальну ціну на бензин; 2) увести систему стимулів, які дадуть змогу місцевим нафтопереробним заводам у майбутньому суттєво наростити випуск бензину. Яку з двох пропозицій прийняли б ви?

2. Менеджмент і маркетинг як складові частини управління.

Самостійна робота учнів із текстом підручника; завдання:

1) знайти визначення понять «менеджмент» і «маркетинг»;

2) відповісти ла запитання «Чому менеджери належать до найбільш високооплачуваних працівників компаній?»;

3) пояснити, яким чином праця маркетологів сприяє розвитку виробництва й торгівлі.

3. «Кібернетична» революція, її наслідки.

Розповідь учителя; особливу увагу необхідно звернути на роз'яснення причин появи поняття «кібернетичної» революції, а також її впливу на сучасну економіку.

4. Інформаційний вибух, його причини та вплив на господарство.

Бесіда з використанням міжпредметних зв'язків; можливе використання ГІК чи ноутбука як наочного посібника.

На допомогу вчителю

Особливим міждисциплінарним науковим напрямком, що виник у XX ст., стала кібернетика — наука про загальні принципи управління в різних системах: технічних, біологічних, соціальних тощо. Інше визначення — наука про загальні закони одержання, зберігання, передачу й перетворення інформації у складних керуючих системах. Основним об'єктом дослідження кібернетики б кібернетичні системи, які розглядаються абстрактно, незалежно від їхньої матеріальної природи. Приклади кібернетичних систем — автоматичні регулятори в техніці, ЕОМ, людський мозок, біологічні популяції, людство. Кожна така система являє собою множину взаємопов'язаних об'єктів (елементів системи), які здатні сприймати, запам'ятовувати та переробляти інформацію, а також обмінюватися нею.

Сучасна кібернетика складається з розділів, які являють собою самостійні наукові напрямки. Застосування кібернетичного методу досліджень до різного роду технічних систем привело до виникнення кібернетики технічної, економічної, біологічної, медичної тощо. Теоретичне ядро кібернетики складають теорія інформації, теорія алгоритмів, теорія автоматів, дослідження операцій, теорія оптимального управління, теорія розпізнавання образів. Кібернетика розробляє загальні принципи створення систем управління й систем автоматизації розумової праці. Основні технічні засоби для розв'язання завдань кібернетики — це ЕОМ.

Економічна кібернетика — науковий напрямок, що займається прикладанням ідей і методів кібернетики до економічних систем. У розширеному та не зовсім точному розумінні економічна кібернетика — це галузь науки, що виникла на суміжжі математики й кібернетики з економікою, включаючи математичне програмування, дослідження операцій, економіко-математичні моделі, економетрію й математичну економіку. Економічна кібернетика розглядає економіку, а також її структурні та функціональні ланки як системи, у яких протікають процеси регулювання й управління, що реалізовуються рухом і перетворенням інформації. Методи економічної кібернетики дають можливість стандартизувати й уніфікувати цю інформацію, раціоналізувати отримання, передачу й обробку економічної інформації, обґрунтувати структуру та склад технічних засобів її обробки.

Технічна кібернетика є теорією й практикою автоматичного регулювання та управління на сучасному етапі розвитку, а також науковою базою розв'язання завдань комплексної автоматизації виробництва й транспортних та інших складних систем управління.

Біологічна кібернетика (біокібернетика) — це науковий напрямок, пов'язаний із проникненням ідей, методів і технічних засобів кібернетики в біологію. Зародження та розвиток біокібернетики пов'язані з еволюцією уявлення про зворотний зв'язок у живій системі та спробами моделювання особливостей її будови й функціонування. Процес «кібернетизації» біологи здійснюється як у теоретичній, так і в прикладній галузях. Основним теоретичним завданням біокібернетики е вивчення загальних закономірностей управління, а також зберігання, переробка й передача інформації в живих системах.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота зі схемою. Складіть схему «Напрямки сучасної НТР

Зразок схеми

Науково-технічна революція

Наука та освіта

Техніка й технологія

Виробництво

Управління

Зростання витрат на науково-дослідні і конструкторські роботи. Удосконалення системи підготовки кадрів й освіти в цілому

тілення принципово ових технологічних роцесів. Упровадження ОМ, роботів та автоматизованих ліній. Розвиток квантової техніки, енної інженерії, нових асобів зв'язку

Ускладнення структури економік, виникнення нових її галузей. Зростання частки наукосмних галузей. Інтенсифікація виробництва. Створення принципово нових матеріалів і готових виробів

Координація розвитку науки, освіти, техніки, технології, виробництва. Перехід від паперової до електронної інформації. Створення автоматизованих систем управління, обчислювальних центрів, інформаційних служб

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Оскільки урок є останнім у темі, доцільно здійснити узагальнення матеріалу за всією темою взагалі, звернувши особливу увагу на те, що таке НТР, які її найважливіші складові частини, напрямки їх розвитку й місце та значення у складі НТР.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

2. Повторіть матеріал теми.

3. Підготуйтеся до написання творчої роботи «Роль інформації в розвитку економіки країни».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.