Урок на тему "УНІКАЛЬНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ. ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД СВІТУ."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок №28

Дата:

УНІКАЛЬНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД СВІТУ.

ПРАКТИКУМ №12. ПРАКТИЧНА РОБОТА

«АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СВІТОВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ».

Мета: розширювати знання учнів про природні ресурси та їх раціональне використання; довести унікальність земельних природних ресурсів; ознайомити учнів із критеріями оцінки земельних ресурсів' та структурою світового земельного фонду, показати динаміку її змін; оцінити ресурсозабезпеченість різних країн і регіонів земельними ресурсами; виховувати дбайливе ставлення учнів до земельних угідь.

Обладнання: підручник, настінна карта природних зон світу та карта ґрунтів України, настінні схеми «Структура земельного фонду світу» та «Поширення у світі орних земель», атласи для 7 класу, ілюстрації чи картки із зображенням розрізу найпоширеніших типів ґрунтів, інструктивно-методичні картки.

Ключові поняття: ґрунт, земельні ресурси, світовий земельний фонд, орні землі (рілля), пасовища й сіножаті, багаторічні насадження.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Запитання

1. Що являє собою ґрунт?

2. Що таке родючість ґрунту?

3. Якими є складові частини ґрунту?

4. Що таке гумус?

5. Які ґрунтові горизонти виділяють у ґрунтах?

Географічний тренінг

Учитель послідовно демонструє зображення кількох зональних типів ґрунтів — червоних фералітних, чорноземів, тундрового глеєвого, сірозему, підзолистого, сірого лісового. Завдання учнів — розпізнати ґрунт за виглядом його ґрунтового профілю (учитель може допомагати учням, називаючи характерні особливості кожного типу ґрунту) та показати поширення кожного з них на карті природних зон світу. У другій частині тренінгу вчитель пропонує розташувати наведені типи ґрунтів у порядку підвищення їх природної родючості, у разі потреби коригує результати роботи учнів. На третьому етапі тренінгу учні мають відібрати типи ґрунтів, що поширені в межах України, і показати їх на відповідній карті.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Підбиваючи підсумки тренінгу, учитель звертає увагу учнів на дві речі:

1) цінність різних типів ґрунтів для людини неоднакова; більш родючі ґрунти цінніші; 2) поширення багатьох типів ґрунтів зональне, а тому досить залежне, зокрема від рослинності. Це обумовлює різний ступінь складності освоєння ґрунтів. Остання обставина зумовлює ще один їх поділ, раніше не відомий учням. Найважливішим критерієм такого поділу є особливості господарського використання ґрунтів людиною. Цей поділ ґрунтів вивчатиметься на уроці, оскільки його покладено в основу оцінки світового земельного фонду.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Земельні ресурси, їх унікальність.

Матеріал подається у формі розповіді вчителя з елементами інтерактивної бесіди. Підсумком цієї розповіді має стати усвідомлення учнями того, що хоча ґрунт є відновлюваним природним ресурсом, але його запаси обмежені, що обумовлює особливе ставлення людини до нього.

Практична робота

«Аналіз структури світового земельного фонду».

Учитель пропонує учням здійснити самостійний письмовий аналіз діаграми структури світового земельного фонду. Головне завдання учнів: виявити та пояснити найголовнішу сучасну тенденцію зміни структури світового земельного фонду — скорочення площі ґрунтів під лісами та збільшення площ пустель і напівпустель й антропогенного бедленду (під керівництвом учителя).

Інструктивно-методична картка

1. Перелічіть види земельних ресурсів, які у структурі земельного фонду світу мають частку не менше ніж 5 %.

2. Розташуйте види земель, які складають світовий земельний фонд, у порядку зменшення їх господарської цінності. Підкресліть суцільною лінією ті з них, які забезпечують людство основною сировиною для харчування; пунктиром — які забезпечують важливі потреби людства в промисловій сировині чи відіграють помітну допоміжну роль у забезпеченні продовольчою сировиною.

3. Обчисліть частки земель: 1) які інтенсивно використовуються людиною; 2) які екстенсивно використовуються людиною; 3) які не використовуються чи майже не використовуються людиною. На основі підрахунків побудуйте стовпчасту діаграму. 4. Заповніть пропуски в реченнях. 1. Майже всю харчову сировину людство зараз забезпечують ... землі, які займають ... % земельного фонду світу. 2. Завдяки господарській діяльності людини стали непридатними для подальшого господарського використання ... % земельних ресурсів світу. 3. Найближчим резервом для інтенсивного використання людиною є землі ....

Розповідь учителя

Орні землі, їх поширення на Землі (можна супроводжувати демонстрацією збільшеної ілюстрації з книги М. Реймерса «Природокористування»).

Робота з підручником

Учні самостійно опрацьовують матеріал підручника про розподіл земельного фонду та орних земель за материками й частинами світу.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання

Обчисліть забезпеченість земельними ресурсами кількох країн світу. Дані про площу країн і кількість населення знайдіть в атласах.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель пропонує учням сформулювати три найважливіші висновки щодо структури та географії земельних ресурсів світу.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте §16 підручника.

2. Використовуючи додаткові джерела інформації (у тому числі підручники й атласи для 8 класу), побудуйте секторну діаграму структури земельного фонду України. Виявіть і запишіть у зошит її відмінності від структури світового земельного фонду.

3

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»