• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Географія
  • Урок на тему "Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. Проблеми зайнятості населення."

Урок на тему "Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. Проблеми зайнятості населення."

Опис документу:
Мета: формувати розуміння змісту понять «трудові ресурси» та «економічно активне населення»; ознайомити із показниками, за якими визначають безробіття; визначати кількість і якість трудових ресурсів по регіонах світу та областях України; окреслити проблеми, пов'язані з особливостями зайнятості населення в Україні Джерело: інтернет-ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Урок №60

Дата:

Трудові ресурси.

Кількість і якість трудових ресурсів.

Економічно активне населення.

Проблеми зайнятості населення.

Мета: формувати розуміння змісту понять «трудові ресурси» та «економічно активне населення»; ознайомити із показниками, за якими визначають безробіття; визначати кількість і якість трудових ресурсів по регіонах світу та областях України; окреслити проблеми, пов'язані з особливостями зайнятості населення в Україні та світі загалом; продовжувати формувати навички роботи з картографічними джерелами, уміння знаходити і використовувати інформацію з мережі Інтернет; стимулювати активну пізнавальну діяльність, інтерес до вивчення актуальних проблем зайнятості.

Обладнання: атлас, політична карта світу, карта трудових ресурсів світу, карта адміністративно-територіального устрою України.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться:

- розуміти поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення»;

- показувати на карті області з найбільшою кількістю трудових ресурсів;

- порівнювати структуру зайнятості населення в різних країнах світу;

- пояснювати причини безробіття.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Закінчіть схему «Поділ світових релігій».

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Виступ учнів з повідомленням «Міжетнічні і міжрелігійні конфлікти в європейських країнах.

Методичний прийом «Бесіда»

Пригадайте визначення понять вікова структура населення, вікові групи, працездатне населення. Хто належить до працездатного населення? Як на вікову структуру населення з часом впливає демографічна криза, демографічний вибух?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тільки безпосередньо за участю людини і задля неї самої здійснюється перетворення природних ресурсів на сировину і матеріали, виробництво з них готової продукції. Лише частина населення бере участь у суспільній праці, маючи професійні знання, здібності та фізичну силу. Зрозуміло, що необхідно володіти інформацією про кількість і якість населення. Для такого дослідження, по-перше, використовують різні складові населення — економічно активне населення, трудові ресурси, безробіття тощо.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Трудові ресурси, економічно активне населення

Методичний прийом «Час підручника»

Опрацювати текст підручника, з’ясувати значення термінів: «економічно активне населення», «трудові ресурси», «економічно неактивне населення».

Методичний прийом «Географічний практикум»

Розв’яжіть задачу. В Україні до економічно активного населення станом на початок 2010 року належало 22150 тис. осіб (63,3 % від усіх осіб 15-70 років). З них до працездатного віку належало 20322 тис. осіб. Яку частку від економічно активного та всього населення вікової групи 15-70 років становило на цей момент економічно активне населення до працездатного та після працездатного віку?

Розв’язок:

Визначаємо кількість людей працездатного віку:

22150 тис. — 63,3%

X — 100%

X = 22150 тис. х 100% : 63,3% = 34992 тис. осіб.

Визначаємо кількість економічно активного населення до працездатного та після працездатного віку:

22150 тис. — 20322 тис. = 1828 тис.

Визначаємо частку економічно активного населення до працездатного та після працездатного віку від всього економічно активного населення:

1828 тис. — X 22150 тис. — 100%

X = 1828 тис. х 100% : 22150 тис. = 8,25%.

Визначаємо частку економічно активного населення до працездатного та після працездатного віку від всього населення вікової групи 15-70 років:

1828 тис. — X 34992 тис. — 100%

X = 1828 тис. х 100% : 34992 тис. = 5,22%.

Від яких демографічних показників залежить кількість трудових ресурсів? Враховуючи особливості демографічної ситуації та загальну кількість населення, визначте області України з найбільшою кількістю трудових ресурсів.

2. Безробіття. Зайнятість

Методичний прийом «Час підручника»

Опрацювання термінів «безробіття», «рівень безробіття».

Методичний прийом «Географічне дослідження»

Робота з різноманітними джерелами інформації. Ознайомтеся з напрямками діяльності Міжнародної організації праці ( http://www.ilo.org.ua/Pages/ProjectsILO.aspx ). Ознайомтеся із доповіддю «Ринок праці в першому півріччі 2015 року. Дайте відповіді на такі питання: Назвіть 5 областей України з найвищим рівнем безробіття. У яких областях України спостерігається найбільша потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць? На які групи за причинами безробіття поділяє українська статистика все безробітне населення?

Порівняйте показники рівня безробіття в Україні з середнім значенням для країн Європейського Союзу та окремих його країн. У квітні 2015 р. цей показник для держав ЄС становив 9,7%, найнижчий він був у Німеччині — 4,7 %, найвищий — у Греції (25,4 % у лютому 2015 р.) та Іспанії (22,7 %).

Методичний прийом «Картографічний практикум»

Оберіть самостійно три розвинуті країни світу і три країни, що розвиваються — Гаїті, Непал, Чад. За картою «Трудові ресурси світу», яка розміщена в атласі, порівняйте структуру зайнятості (частку зайнятих у промисловості, сільському господарстві, обслуговуванні) у цих двох групах країн.

Методичний прийом «Географічний практикум»

За даними Укрстату «Зайнятість населення за видами економічної діяльності» побудуйте діаграму «Структура зайнятості населення України 2014 року» (дані в тис. осіб): усього 18073,3, сільське, лісове та рибне господарство 3091,4, промисловість 2892,2, будівництво 746,4, торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 3965,7, транспорт, складське господарство, пошта, кур’єрська діяльність 113,4, інформація та телекомунікації 284,8, фінансова і страхова діяльність 286,8, державне управління, оборона, обов’язкове державне страхування 959,5, освіта 1587,7, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1150,5, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 221,2, залишок — інші види економічної діяльності.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Бесіда»

Шляхи подолання безробіття такі: створення нових робочих місць, перекваліфікація співробітників, дослідження ринку праці щодо актуальності різних спеціальностей... Спробуйте самостійно продовжити цей список. Якими якостями (діловими, моральними), рівнем освіченості, на вашу думку, має володіти людина того фаху, з яким ви плануєте пов’язати свою майбутню професійну діяльність?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Запропонуйте заходи, які на вашу думку, можуть забезпечити роботою працездатне населення в нашій державі і зменшити відтік на роботу за кордон. З якою сферою трудового життя ви плануєте пов’язати своє майбутнє?

За забезпеченістю трудовими ресурсами всі регіони України — надлишкові. Ринок праці не забезпечує кваліфікованими токарями підприємства машинобудування, водночас не може влаштувати на роботу економістів, екологів, юристів тощо. Незбалансованість між попитом і пропозицією на робочу силу зумовлюють зокрема значний її відтік за межі України. В умовах несприятливої демографічної ситуації таке явище в майбутньому може спричинити дефіцит робочої сили в багатьох регіонах країни. Тому необхідне проведення низки заходів щодо підвищення рівня зайнятості трудових ресурсів в Україні.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати §§ 52-53 підручника.

2. Завершіть підготовку до географічного турніру.

3. За матеріалами сайту Державної служби зайнятості http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=364490 (прес-центр → Ми працюємо, щоб працювали ви!) підготувати у вигляді повідомлення приклади успішного вирішення питання щодо працевлаштування безробітних в Україні.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!