Урок на тему "ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГИ ТА ВИРОБНИЦТВО В ДОБУ НТР."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок №64

Дата:

ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГИ ТА ВИРОБНИЦТВО В ДОБУ НТР.

Мета: пояснити значення техніки й технології для промисловості, сільського господарства, невиробничої сфери; дати уявлення про головні напрямки змін виробництва в ході сучасної НТР; розвивати потяг до дослідницької діяльності.

Обладнання: підручник, збільшені зображення техніки й виробництва початку XX і початку XXI ст., персональний комп'ютер або ноутбук.

Ключові поняття: техніка, технологія, виробництво, комп'ютеризація, комплексна автоматизація, електронізація.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка випереджального домашнього завдання

Учитель організовує обговорення результатів моніторингу генетично модифікованої продукції в торговельній мережі (пропонує учням повідомити про виявлені ними вироби, що містять ГМО, та інформацію про виробників, які не використовують її; наприкінці обговорення усно оцінюється приблизне співвідношення харчової продукції з ГМО та без ГМО).

Завдання

Відтворіть схему «Складові частини НТР». (До дошки викликаються троє учнів.)

Фронтальне опитування

1. Що таке науково-технічний прогрес?

2. Дайте визначення поняття «науково-технічна революція».

3. Назвіть особливості сучасної НТР.

4. Як ви розумієте поняття «універсальність»?

5. Доведіть, що сучасна НТР є всеосяжною.

6. Наведіть конкретні приклади того, що сучасна НТР зародилася як воєнно-технічна революція та значною мірою залишається такою самою й зараз.

7. Яким чином змінюється роль людини у виробництві у ході сучасної НТР?

8. Якою ще особливістю відрізняється сучасна НТР від промислової революції XVII—XVIII ст.?

9. Доведіть, що науково-технічна революція триває.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Переходячи до вивчення нового матеріалу, учитель ще раз звертає увагу учнів на схему складових частин НТР, виконану на дошці. Він пропонує дати відповідь на запитання: чи розглядалася ця схема на попередньому уроці детально й до кінця? Отримавши негативну відповідь, учитель пояснює, що чинна навчальна програма передбачає виконання цієї роботи протягом трьох уроків. Тому в процесі поточного заняття робота буде продовжена й учні вивчатимуть другу складову частину сучасної НТР — техніку й технології. Це дозволить наблизитися до повного розв'язання поставлених навчальною програмою з географії завдань.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Техніка й технологія в добу НТР, їх значення для різних галузей економіки.

Інтерактивна бесіда (із використанням наочності)

Учитель демонструє кілька збільшених зображень (наприклад: порівняльні розміри «Титаніка» та сучасного супертанкера, сучасний вантажний автомобіль та вантажівка часів Другої світової війни, вибій шахти початку XX ст., вугільний комбайн тощо) і порівнює їх. Учитель пояснює ознаки й особливості двох шляхів розвитку техніки й технології — еволюційний і революційний.

2. Функції техніки й технології: працезберігаюча, ресурсозберігаюча, природоохоронна , інформаційна.

Інтерактивна бесіда

Узагальнюючи та систематизуючи отриману інформацію про техніку й технологію, учитель із метою унаочнення працезберігаючої фукції сучасної техніки ставить учням завдання побудувати кругову діаграму вікового складу населення Франції (діти та підлітки — 19 %, трудові ресурси — 60 %, пенсіонери — 21%), після чого виконує її з допомогою персонального комп'ютера (використовується програма Microsoft Excel). Для пояснення ресурсозберігаючої функції можна навести дані про витрати вугілля для виплавки 1 тонни сталі на початку XX ст. (5—6 тонн) і наприкінці XX ст. (не більше ніж 1 тонна). Як приклад природоохоронної функції можна навести дані про співвідношення виплавки первинного та вторинного свинцю в Німеччині, Великій Британії, Японії або іншій розвиненій країні, порівняти з відповідними показниками середньорозвинених країн (наприклад Мексики або Перу) та пояснити причини відмінностей і наслідки для довкілля.

3. Напрямки технічної революції у виробництві: електронізація, комп'ютеризація, комплексна автоматизація виробництва, перебудова енергетичного господарства, виробництво нових матеріалів, космізація.

Розповідь учителя із залученням учнів до наведення конкретних прикладів.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Проблемні ситуації

Поясніть, про який шлях розвитку техніки й технології йдеться в кожному з випадків.

1. Фермер, намагаючись збільшити виробництво продукції, починає поступово переходити до її вирощування на зрошуваних землях.

2. За радянських часів найвищі житлові будинки, як правило, мали 16 поверхів. На початку XXI ст. у великих містах України перейшли до спорудження житлових будинків підвищеної висотності (понад 20 поверхів).

3. У 1980-х pp. фірма «Соні» стала до розробки компакт-касет для магнітофонів. Практично одночасно фірма «Філіпс» почала випускати перші компакт-диски.

На допомогу вчителю

Мікроелектроніка — галузь сучасної промисловості, виробництво кремнієвих кристалів інтегральних мікросхем. Мікроелектроніка — це непорушне підґрунтя не тільки всієї сучасної індустрії інформаційних і комп'ютерних технологій, але й багатьох суміжних галузей — побутової електроніки, індустрії розваг (включаючи музику й відео), медицини, військової й автомобільної промисловості тощо. Слід розрізняти два основні напрямки розвитку виробництва мікросхем.

Перший основоположний напрямок — розробка архітектури, що містить вибір тих або інших функцій та особливостей майбутніх схем, мікросхемотехніку та компоновку на кристалі функціоиальних блоків і їхніх елементів, які втілюють вибрані функції, з також оптимізація готових блоків із метою усунення вузьких місць, підвищення продуктивності та надійності роботи майбутніх схем, спрощення й здешевлення їх масового виробництва.

Другий основоположний напрямок — це власне напівпровідникові технологи виробництва мікросхем. Сюди входять наукова розробка й утілення в «кремній» дедалі швидших і менших транзисторів, ланцюгів зв'язку між ними й іншим «обрамленням» мікроструктур на кристалі, створення технологій виготовлення рисунка ліній і транзисторів на поверхні кремнію, нових матеріалів та устаткування для цього, а також «manufacturability» — галузь знань про те, як проводити мікросхеми вищої якості, швидші, із більшою кількістю придатних кристалів на пластині, меншим числом дефектів і діапазоном робочих параметрів.

Інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології. С кілька підходів до визначення поняття «інформаційні технології (її)»:

1) інформаційна технологія — цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів із використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.

2) Інформаційна технологія — це сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів із метою підвищення їхньої надійності й оперативності та зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу.

Зараз інформаційні технології впроваджуються на багатьох підприємствах, в організаціях та установах.

Україна за рівнем розвитку інформаційних технологій у 2007 р. у світі посіла 75-те місце. Такі дані оприлюднила міжнародна громадська організація Всесвітній економічний форум у своїй шостій щорічній доповіді. У попередньому рейтингу Україна посідала 76-ту позицію за розвитком ІТ-технологій. У цьому рейтингу лідирує Данія — завдяки зразковій нормативно-правовій базі й чіткій політиці держави з поширення інформаційних технологій. Друге місце посіла Швеція, ставши однією з країн із найбільш зростаючим іТ-сектором економіки, третє — Сінгапур. До першого десятку ввійшли Фінляндія, Швейцарія, Нідерланди, США, Ісландія, Велика Британія та Норвегія. Росія посіла лише 70-те місце. Найнижчий рівень розвитку ІТ-технологій спостерігається в африканських країнах. Усього розглядалося понад 122 країни, які оцінювалися за впливом інформаційних і комунікаційних технологій на їх розвиток і конкурентоздатність.

Сучасні інформаційні технології неможливо уявити без електронних обчислювальних машин. ЕОМ — загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, у тому числі напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин. Унікальний винахід XX ст. — ЕОМ — останнім часом найчастіше називають за англійською манерою — комп'ютер (computer), що в перекладі даєте саме значення — «той, хто обчислює». Досвід широкого практичного застосування ЕОМ досить швидко вказав на несподівані й непередбачені можливості. З'ясувалося, що подібно до чисел можна ефективно перетворювати будь-яку іншу інформацію.

Програмування — процес створення комп'ютерних програм та (або) програмного забезпечення. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії — програмна інженерія), а також фундаментальних наук (перш за все математики) і мистецтва.

Робототехніка — прикладна наука, що займається розробкою автоматизованих технічних систем (роботів). Орієнтована на створення роботів і робототехнічних систем, призначених для автоматизації складних технологічних процесів та операцій, у тому числі таких, що виконуються в недетермінованих умовах, для заміни людини при виконанні важких, утомливих і небезпечних робіт.

Робототехніка буває будівельною, промисловою, побутовою, авіаційною, екстремальною (військовою, космічною, підводною). Нанотехнологіями в широкому розумінні слова називають міждисциплінарну галузь фундаментальної та прикладної науки, у якій вивчаються закономірності фізичних і хімічних систем протяжністю порядку кількох нанометрів або часток нанометра (нанометр — це одна мільярдна частка метра або, що те саме, одна мільйонна частка міліметра). Так, діаметр людської волосини становить близько 80 тис. нанометрів.

Нанотехнології розвиваються за такими основними напрямками: створення матеріалів з ексклюзивними, наперед заданими властивостями шляхом оперування окремими молекулами; конструювання нанокомп'ютерів, які використовують замість звичайних мікросхем набори логічних елементів з окремих молекул; збирання нанороботів — систем, що саморозмножуються та призначені для ведення будівництва на молекулярному рівні.

Властивості наносистем багато в чому відрізняються від властивостей більш великих об'єктів, що складаються з тих самих атомів і молекул. Наприклад, наночастки платини набагато ефективніше очищають автомобільні вихлопи від токсичних забруднювачів, ніж звичні платинові каталізатори. Одношарові й багатошарові графітні циліндри нанометрової товщини (вуглецеві нанотрубки) чудово проводять електричний струм і тому можуть стати заміною мідним дротам. Нанотрубки також дозволяють створювати композитні матеріали виняткової міцності та принципово нові напівпровідникові й оптоелектронні пристрої. На сучасному етапі нанотехнології використовують під час виробництва особливих сортів скла, на яких не осідає бруд (застосовується в автомобіле- й авіабудуванні), під час виробництва чорнил; для виробництва одягу, який неможливо забруднити та пом'яти тощо.

Медицина та нанобіотехнології. На сьогодні вже створені дослідні зразки наноконтейнерів для прицільної доставки ліків до вражених органів і нановипромінювачів для знищення злоякісних пухлин; для створення матеріалів, необхідних при лікуванні опіків і ран; у стоматології; у косметології.

Електроніка та інформаційні нанотехнології. Особливі надії на нанотехнології покладають фахівці в галузі електроніки та інформаційних технологій. У 1965 р. на одному чипі можна було вмістити лише ЗО транзисторів; у 1971 р. — 2 тис. Нині один чип містить близько 40 млн транзисторів розміром 130—180 нанометрів, і з'явилися повідомлення, що вдалося створити транзистор у 90 нанометрів. Цей процес зробив складну електронну і комп'ютерну техніку доступною для більшості споживачів: у 1968 р. один транзистор коштував у США 1 дол., сьогодні за ці гроші можна придбати 50 млн транзисторів.

Військове призначення нанотехнологій.. Військові дослідження у світі ведуться в шести основних сферах: технології створення та протидії «невидимості» (літаки-невидимки, створені на основі технології stealth), енергетичні ресурси, системи, що самостійно відновлюються (наприклад які дозволяють автоматично лагодити пошкоджену поверхню танка або літака), зв'язок, а також пристрої виявлення хімічних і біологічних забруднень.

Екологічні нанотехнології. Нанотехнології здатні також стабілізувати екологічну обстановку. Нові види промисловості не вироблятимуть відходів, що отруюють планету, а нанороботи зможуть знищувати наслідки існуючих забруднень. Крім того, нанотехнології вже використовуються для фільтрації води й інших рідин.

Сільське господарство та нанотехнології. Нанотехнології здатні здійснити революцію в сільському господарстві. Молекулярні роботи можуть виробляти продукти харчування, замінивши сільськогосподарські рослини й тварин. Наприклад, теоретично можливо виробляти молоко прямо з трави, минаючи проміжну ланку — корову.

Енергетика й нанотехнології. Завдяки нанотехнологіям є можливість досягти дедалі кращого поглинання сонячної енергії. Однією з прогресивних компаній, що здійснює дослідження в цій галузі, є Sandia National Laboratories. Фотопоглинаючі плівки, які вона виробляє, характеризуються на 20 % кращим фотоелектричним ефектом, ніж сучасні сонячні елементи на основі кремнію.

На основі нанотехнологій американська компанія Engelhard створила щось на зразок «молекулярних воріт», крізь які проходять молекули двоокису вуглецю, а більші молекули (метанові) залишаються в речовині. Практичне застосування це знаходить під час фільтрації двоокису вуглецю з природного газу, а також при створенні автомобільних каталізаторів.

Світлові діоди належать до зовсім іншої сфери застосування нанотехнологій. Японська компанія Nichia с на сьогодні провідним виробником техніки освітлення на основі нанотехнологій. Її світлові діоди в багато разів ефективніші за звичайні лампочки. А якщо взяти до уваги, що 20 % електроенергії витрачається на освітлення, стає зрозуміло :— перехід від звичайних ламп на світлові діоди дозволить досить суттєво економити енергетичні ресурси.

Нанотехнології с однією з провідних новітніх технологій, кількість інвестицій у які збільшується з кожним роком на фоні зменшення обсягу інвестицій в інші сфери. США є світовим лідером у галузі нанотехнологій.

Ядерна енергетика (атомна енергетика) — галузь енергетики, що використовує ядерну енергію для електрифікації й теплофікації; галузь науки та техніки, що розробляє методи й засоби перетворення ядерної енергії на електричну та теплову. Основу ядерної енергетики становлять атомні електростанції. Перша атомна електростанція (5 МВт), що започаткувала використання ядерної енергії з мирною метою, стала до ладу в СРСР у 1954 р. На початок XXI ст. у 28 країнах світу працювало понад 430 ядерних енергетичних-реакторів загальною потужністю близько 340 ГВт. За прогнозами фахівців, частка ядерної енергетики в загальній структурі вироблення електроенергії у світі буде безупинно зростати за умови реалізації основних принципів концепції безпеки атомних електростанцій. Головні принципи цієї концепції: модернізація'сучасних ядерних реакторів, посилення заходів захисту населення та навколишнього середовища від шкідливого техногенного впливу, підготовка висококваліфікованих кадрів для атомних електростанцій, розробка надійних сховищ радіоактивних відходів тощо.

Авіаційно-космічна промисловість — сукупність підприємств, зайнятих конструюванням, виробництвом та випробуванням літаків, ракет, космічних апаратів і кораблів, а також їхніх двигунів і бортового обладнання (електричної та електронної апаратури тощо). Ці підприємства належать переважно державі, рідше — приватним компаніям. Авіаційно-космічна промисловість має важливе політичне й економічне значення. Рівнем її розвитку значною мірою визначаються промисловий потенціал і престиж держави: її підприємства постачають свою продукцію на внутрішній і зовнішні ринки, забезпечують замовленнями інші галузі господарства, надають велику кількість робочих місць.

Для успіху фірми на ринку авіаційно-космічної техніки необхідні певні умови, а саме: технічна компетентність і сталість кадрового складу; достатній досвід випуску продукції за власними конструкторськими розробками; уміла організація збуту готових виробів; диверсифікація виробництва; ефективність витрат; стабільність фінансового становища.

Перспективними для довготермінового розвитку промисловості вважаються авіалайнери та космічна техніка. Скорочення ринку озброєнь може бути компенсовано обсягом продажів на інших секторах ринку, достатніх для отримання високих прибутків. За темпами розвитку авіаційнокосмічна промисловість перевершила інші галузі та набула визначального значення для сучасної цивілізації.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Прийом «П'ять речень»

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

2. Випереджальне завдання. Підготуйте стислі повідомлення про біоіндустрію та біотехнології, розробіть презентації джерел інформації про них (форма презентації довільна; оцінюватися будуть повнота, обґрунтованість, самобутність презентації).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!