До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
5
міс.
2
5
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Урок на тему "СТАТЕВО-ВІКОВА ТА СІМЕЙНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ. "

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

10 клас

Урок №50

Дата:

СТАТЕВО-ВІКОВА ТА СІМЕЙНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ. ПРАКТИКУМ№22. ПРАКТИЧНА РОБОТА «АНАЛІЗ СТАТЕВО-ВІКОВИХ ПІРАМІД КРАЇН РІЗНИХ ТИПІВ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ».

Мета: ознайомити учнів зі статево-віковою та сімейною структурою населення світу й окремих регіонів; удосконалювати вміння учнів аналізувати статево-вікові піраміди; виховувати громадянську активність; розвивати вміння коректно вести дискусію, обґрунтовано відстоювати власні, думки й переконання.

Обладнання: підручник, настінна політична карта світу, географічні атласи для 10 класу, збільшені зображення статево-вікових пірамід країн із різними типами відтворення населення, картки із зображеннями статево-вікових пірамід різних країн, контурні карти світу.

Ключові поняття: статевий склад населення, статево-вікова структура, статево-вікова піраміда, сім'я.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Географічний диктант

Позначте на контурній карті цифрами розташування країн, які мають перший тип відтворення населення (І варіант) і другий тип відтворення населення (II варіант): 1 — Росія, 2 — Канада, 3 — Судан, 4 — Японія, 5 — ДР Конго, 6 — Афганістан, 7 — Перу, 8 — Польща, 9 — Туркменістан, 10 — Греція, 11 — Куба, 12 — Мозамбік. (Після завершення роботи вчитель показує на настінній політичній карті світу правильні варіанти виконання завдання, учні здійснюють взаємоперевірку.)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ Т А ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступне слово вчителя

Відтворення населення суттєво впливає на низку демографічних показників, у тому числі середню очікувану тривалість життя, середній вік і вікову структуру, населення країн тощо. Для унаочнення останнього показника створюються так звані статево-вікові піраміди. Уміння ними користуватися розширює можливості використання додаткових джерел географічної інформації. Саме це й буде одним із завдань сьогоднішнього уроку.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Середня тривалість життя людей у різних регіонах і країнах світу.

Усна самостійна практична робота учнів із картою географічного атласу для 10 класу «Тривалість життя», у процесі якої учні мають визначити країни з найбільшою й найменшою тривалістю життя у світі, визначити регіони,'де тривалість життя найбільша і де — найменша, з'ясувати чинники, які визначають середню тривалість життя, та встановити просторові закономірності, які склалися на Землі з цього питання.

2. Особливості побудови статево-вікових пірамід.

Розповідь учителя з використанням збільшених зображень статево-вікових пірамід країн із різними типами відтворення населення.

3. Статевий склад населення світу.

Робота учнів із картою географічного атласу для 10 класу «Склад населення за статтю», у процесі якої вони мають визначити субрегіони світу з переважанням чоловіків, виявити причини наявних диспропорцій, назвати -держави, де такі диспропорції найвищі.

Практична робота «Аналіз статево-вікових пірамід країн різних типів вікової структури населення».

Учні працюють із картками або статево-віковими пірамідами географічного атласу для 10 класу. У процесі роботи вони мають усно описати особливості статево-вікового складу населення кількох країн: співвідношення кількості трьох вікових груп населення -— до 14 років, 14—59 років та 60 і більше років (окремо для жінок і чоловіків та для всього населення країн у цілому), співвідношення кількості чоловіків і жінок (у цілому та у трьох вікових групах); аргументовано вказати тип відтворення населення.

4. Сім'я, її види та функції.

Розповідь учителя, під час якої учні знайомляться з поняттями «сім'я», «домогосподарство», «шлюбність», «розлучення», «вік шлюбу», видами шлюбу. Особливу увагу потрібно звернути на планування сім'ї як складову частину демографічної політики.

На допомогу вчителю

Демографічна структура населення світу містить віковий і статевий склад населення, рівень шлюбності та розлучень, сімейний склад населення. Специфічними аспектами демографічної структури населення є поняття фертильності, тендерного співвідношення (міжстатевого), старіння населення, якість населення (пов'язана з тривалістю життя та рівнем дитячої смертності), вплив глобальної пандемії ВІЛ/СНІД на демографічні процеси тощо.

Співвідношення чоловіків і жінок відбиває статевий склад (структуру) населення. Загалом у світі чоловіків більше, ніж жінок, переважно за рахунок країн Азії. Приблизно в половині країн світу жінки кількісно переважають над чоловіками. Це пояснюється тим, що середня тривалість життя жінок на п'ять- вісім років більша, ніж чоловіків. У деяких країнах переважання жінок є результатом Другої світової війни та сучасних воєнних конфліктів. Але з появою нових поколінь розрив у співвідношенні чоловіків і жінок поступово скорочується.

Кількісне переважання чоловіків над жінками спостерігається в країнах, де становище жінок історично було несприятливим (ранні шлюби, численні й ранні народження дітей), а також у тих країнах, де великий приплив чоловічої робочої сили. Найбільше кількісне переважання чоловіків характерно для Індії та Китаю.

Віковий склад населення залежить від показників народжуваності, смертності та природного приросту. Тому основні типи вікового складу населення на початку 1990-х pp. загалом відповідають типам його відтворення.

Статевий склад населення — співвідношення кількості чоловіків і жінок у складі населення. Він формується лід впливом процесів народжуваності, смертності, міграцій і війн (оскільки втрати у війнах особливо значні серед чоловіків). Загалом кількість чоловіків на Землі перевищує кількість жінок на 33,9 млн. У101 країні світу більше жінок, у 84 — більше чоловіків, у 24 їх кількість приблизно однакова.

Як і інші демографічні показники, статева структура різна в розвинених країнах і країнах, що розвиваються (у перших частка чоловіків становить 48,2 %, у других — 50,9 %). Кількість чоловіків перевищує кількість жінок у більшості азіатських країн. В Індонезії, М'янмі, В'єтнамі, Японії чоловіків менше, ніж жінок.

Переважання кількості чоловіків у багатьох азіатських країнах пояснюється способом їхнього життя. У країнах Південної Азії та в Китаї чоловіків на 63,4 млн більше, ніж жінок (утому числі в Китаї на 31,2 млн, Індії — на 24,4 млн, Пакистані — на 4,5 млн, Бангладеш — на 2,8 млн). В Африці кількість чоловіків і жінок приблизно однакова, але в країнах Північної Африки, де панує іслам, чоловіків більше, ніж жінок (у Лівії вони становлять 53 % населення, Єгипті — 50,9 %, Тунісі — 50,4 %).

У Латинській Америці кількість чоловіків і жінок також приблизно однакова. У Європі чоловіків дещо менше порівняно з жінками. Такі тенденції характерні для Північної Америки. В Австралії та Океанії дещо переважають чоловіки. У більшості країн на 100 дівчаток народжується в середньому 104—107 хлопчиків. Але вища смертність серед хлопчиків приводить до того, що у віці 15—20 років числове співвідношення між статями вирівнюється. Вища смертність чоловіків похилого віку впливає на статеву структуру. У деяких азіатських країнах (Індії, Пакистані, Бангладеш тощо) середня тривалість життя жінок на 0,5—2,2 року менша, ніж у чоловіків, що також порушує статеву структуру населення. Слід зазначити, що причини' диспропорції статей у населенні різних країн ще й дотепер остаточно не з'ясовані.

Вікова структура населення — розподіл його за віковими групами й віковими контингентами з метою вивчення демографічних і соціально-економічних процесів. У віковій структурі населення зазвичай розподіляють за одно- або п'ятирічними групами. Для оцінки загальних структурних змін застосовують і розподіл на три вікові групи: 0—14 років, 15—59 років, 60 років та більше. У міжнародних порівняннях застосовують поділ населення на дві групи: до 14 років, 15—64 роки.

Графічно вікова структура населення зображується віковою пірамідою: по горизонталі відкладаються пропорційні кількості (частки) окремих вікових груп, а по вертикалі — вік. З особливостями процесів відтворення населення дуже тісно пов'язаний його статево-віковий склад. Тому статево-вікові піраміди двох країн, які мають добре виражені ознаки першого (високорозвинена країна) і другого (країна, що розвивається) типу відтворення населення, мають принципові відмінності.

Піраміди традиційно розглядають знизу вгору. У країнах із другим типом відтворення населення основа піраміди (кількість дітей) є дуже широкою, а в країнах із першим типом відтворення населення вона звужена порівняно зі старшими поколіннями. Тобто основа та середня частина піраміди чітко відображають тенденції в народжуваності: в одному випадку — збільшення кількості народжених, в іншому — зменшення.

Частка дітей і підлітків (осіб віком до 14 років) у країнах Азії, Африки й Латинської Америки зазвичай перевищує 40 %, а іноді сягає половини населення держави (за підсумками 2008 р. в Уганді — 51,1 %, у ДР Конго — 48,1 % становили діти й підлітки). У більшості країн Європи особи віком до 14 років становлять менше ніж 18 % від усього населення.

Ширина верхньої частини піраміди залежить передусім від величини середньої тривалості життя в певній державі. Оскільки в розвинених країнах із першим типом відтворення населення вона значно вища, то численними є вікові групи старшого віку (понад 60 років). їх частка в окремих розвинених країнах (Італія, Греція, Німеччина, Японія) уже сьогодні становить понад 23 %. Тобто для цих держав характерним є процес старіння населення — збільшення частки населення старшого Віку.

У найменш розвинених країнах питома вага людей старшого віку часто становить менше ніж 5 % (у Смені, Нігері, Уганді, Сомалі — менше ніж 4 %). Середня очікувана тривалість життя в менш розвинених країнах на сьогодні становить у середньому близько 64 років (середня для населення світу — 69 років). В африканських країнах (Замбія, Свазіленд, Ангола) вона поки що залишається меншою за 40 років.

У групі більш розвинених країн середня величина очікуваної тривалості життя становить понад 76 років (для країн ЄС — 77,2 року). В Андоррі та Японії вона, за даними 2008 p., становила понад 82 роки, у Сінгапурі, Сан -Марино, Австралії та Канаді — більше ніж 81 рік.

Правий і лівий боки статево-вікової піраміди відображають співвідношення чоловіків і жінок у різних вікових групах. Чоловіків у світі трохи більше, ніж жінок (за підсумками 2008 р. — на 45 млн осіб). Однак кількість держав, у яких переважає населення жіночої статі, є більшою (понад 100). Передусім, це всі більш розвинені країни.

Кількісна перевага чоловічого населення світу зумовлена тим, що хлопчиків щорічно народжується більше, ніж дівчаток. Кількісно переважають особи чоловічої статі в молодших вікових групах.

Надалі їх частки приблизно вирівнюються, а в старших вікових групах спостерігається й помітна перевага жінок. Це зумовлено різною середньою тривалістю життя: у жінок практично в усіх державах світу вона вища, ніж у чоловіків. Так, за даними 2008 р., у Сан-Марино, Андоррі, Японії вона вже перевищила 85 років, для жінок і 78 років для чоловіків. Найкращими у світі є показники середньої тривалості життя в Андоррі: чоловіки — 80,4 року, а жінки — 85,2 року.

Причинами диспропорції між чоловіками та жінками є біологічні особливості статей, а також відмінності в професіях (травматизм на виробництві), ставленні до шкідливих звичок (паління, уживання алкогольних напоїв, наркотиків).

Зменшення розміру сімей та збільшення тривалості життя обумовлюють процес старіння населення в усьому світі. У 1950 р. лише 8 % від загальної кількості населення планети становили люди віком 60 років або старше. До 2009 р. ця частка збільшилася до 11 % й очікується, що у 2050 р. вона становитиме 22 %.

Процес старіння населення відбувається швидкими темпами в розвинених регіонах, де частка людей похилого віку у 2009 р. становила 21 %, а кількість осіб похилого віку вже значно перевищує кількість дітей віком до 15 років.

Хоча в менш розвинених регіонах процес старіння населення протікає більш уповільненими темпами, вони все-таки вищі, ніж у Європі, що обумовлено більш швидким зменшенням загального показника фертильності в цих регіонах. За прогнозами, частка людей похилого віку в менш розвинених регіонах зросте від 9 % у 2009 р. до 20 % у 2050 р.

На Європу, як і раніше, припадатиме найбільше число людей похилого віку: 22 % у 2009 р. і 35 % у 2050 р. Передбачається, що в Африці, де у 2009 р. цей показник становив 5 %, до 2050 р. лише 10 % населення становитимуть люди віком 60 років або старше.

У більшості країн світу тривалість життя збільшується. У глобальному масштабі очікувана тривалість життя після настання 60-річного віку збільшилася з 15 років у 1950—1955 pp. до 20 років у 2005—2010 pp., і, як очікується, у 2045—2050 pp. цей показник досягне 23 років. Таким чином, люди похилого віку продовжують старіти, й очікується, що частка осіб віком 80 років або старше, яка на сьогодні становить 1,5 % від загальної кількості населення у світі, у 2050 р. становитиме 4,4 %.

Старіння населення породжує проблеми в плані забезпечення фінансової стабільності як пенсійних систем, що ґрунтуються на перерозподілі доходів, у результаті якого частина доходів молодих поколінь використовується в інтересах більш старших поколінь, так і систем охорони здоров'я. У країнах, що розвиваються, на сьогодні 342 млн осіб похилого віку не мають стабільних доходів, і у 2050 р.

х число може зрости до 1,2 млрд, якщо не будуть розширені масштаби охоплення пенсійними планами. Оскільки жінки становлять більшість людей похилого віку та протягом свого життя менше задіяні на ринку праці, то вони мають ризик опинитися в літньому віці серед незаможних. Тому в межах стратегій, спрямованих на створення мереж соціального забезпечення людей похилою віку, особливу увагу необхідно приділяти саме літнім жінкам.

Старіння населення має й важливі вигідні сторони, особливо протягом чотирьох або п'яти десятиліть, коли частка дітей зменшується, а частка людей похилого віку повільно збільшується.

Якщо протягом цього періоду забезпечити працездатне населення виробничою зайнятістю, то можна отримати більші обсяги ресурсів для інвестування з метою стимулювання економічного зростання.

В Азії та Латинській Америці й Карибському басейні загальне співвідношення між числом працюючих і числом утриманців між 1975 і 2005 р. скорочувалося і, ймовірно, почне збільшуватися у 2010 р. в Азії та у 2025 р. в Латинській Америці й Карибському басейні. В Африці, де показники фертильності все одно залишаються високими, це співвідношення ще не почало зменшуватися. У розвинених регіонах, де процес старіння населення відбувається швидше, це співвідношення між 2009 і 2050 р. майже потроїться.

Старіння населення може забезпечити додаткове й постійне збільшення доходу на душу населення та економічне зростання за таких умов: якщо в результаті зменшення числа дітей більше жінок будуть наповнювати ринок робочої сили, якщо обсяг інвестицій у галузях охорони здоров'я та освіти буде зростати та якщо люди будуть нагромаджувати більше коштів, необхідних для життя протягом тривалого періоду перебування на пенсії. Однак результати залежатимуть від створення належних інститутів і використання стратегій, які сприяють нагромадженню людського й фізичного капіталу.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті країни з моногамними й полігамними сім'ями та країни, де дозволені одностатеві шлюби.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учні називають ключові поняття уроку.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.Опрацюйте §26 підручника.

2.Підготуватися до дискусії «Екологічні біженці: чи варто їх приймати?».

3. Випереджальне за вдання. Підготуйте повідомлення про масові міграції, які мали місце на Землі в XVIXIX ст.; масові міграції людей через різке погіршення стану навколишнього середовища.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація інклюзивного середовища в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн
395 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.