Урок на тему "РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ ЯК ПРИКЛАД КРАЇНИ НОВОЇ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ"

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок №146

Дата:

РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ ЯК ПРИКЛАД

КРАЇНИ НОВОЇ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ

Мета: закріпити поняття про країни нової індустріалізації; познайомити з етапами реалізації експортнооріентованої моделі наздоганяючого розвитку Республіки Кореї; дати оцінку розвитку господарства країни.

Обладнання: підручник, настінна політична карта Східної Азії, атлас, довідники, ілюстрації, які демонструють різні райони країни.

Ключові поняття: країни нової індустріалізації, моделі наздоганяючого розвитку, господарство, галузева структура, територіальна структура, промисловість, інфраструктура, зовнішньоекономічні зв'язки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступне слово вчителя

Азія дала чимало прикладів «економічних див». Спочатку своїми успіхами здивували японці. Потім високі темпи економічного розвитку продемонструвала низка інших країн Східної й Південно-Східної Азії. Безсумнівним лідером серед них є Республіка Корея (Південна Корея), що належить до «першої хвилі» нових індустріальних країн.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

1. Як ви вважаєте, що дає підстави віднести Республіку Корею до нової індустріальної країни?

2. Наведіть приклади азіатських нових індустріальних країн.

3. Які товари, вироблені в Республіці Кореї, вам відомі? Як би ви їх схарактеризували?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Моделі наздоганяючого розвитку. Нові індустріальні країни першого покоління («першої хвилі»).

2. Етапи індустріалізації й структурна перебудова економіки Республіки Кореї.

На допомогу вчителю

Багато держав намагаються розв'язати завдання підвищення рівня добробуту їхніх громадян. Для цього низка країн використовують моделі наздоганяючого розвитку (економічна політика, спрямована на подолання відставання в соціально-економічному розвитку).

Суть першої — імпортозаміиної— моделі розвитку полягає в підтримці більшості галузей національної економіки, повній або частковій монополії на зовнішню торгівлю, розвитку імпорто-замінних й орієнтованих на експорт галузей, обмеженні доступу конкуруючих товарів на внутрішній ринок, неконвертованості національної валюти (це стримує вивіз капіталу за кордон), формуванні й розвитку внутрішнього ринку.

Друга модель — експортнооріентовона — націлює на створення конкурентоспроможних галузей, які виробляють продукцію на експорт в інші країни. При цьому залучається іноземний капітал, зокрема шляхом надання податкових пільг. Важливою умовою є стабільна й передбачувана ситуація в країні, низькі податки.

Республіка Корея спочатку використовувала першу, а потім другу модель наздоганяючого розвитку. Саме експортноорієнтована модель дозволила їй істотно поліпшити соціально-економічні показники за останні 20 років і стати визнаним лідером серед нових індустріальних країн (НІК) першого покоління («першої хвилі»). Крім Республіки Кореї, до неї відносять Сінгапур, Тайвань і Гонконг.

Існують певні причини виникнення кількох поколінь НІК. Для першої хвилі дуже важливими були приклад і підтримка Японії, інвестиції й інші види допомоги з боку США та інших розвинених країн, удале географічне положення.

Розвитку економіки Республіки Кореї сприяло створення відносин нетерпимості до господарської безвідповідальності й розкоші як із боку підприємницької еліти, так і з боку трудящих (це допомогло забезпечити надзвичайно високу часткунагромадження — понад третина — валового національного продукту). Велике значення мало забезпечення державою економічного протекціонізму національної промисловості, прихильність до сформованих культурних і політичних традицій.

Здійснюючи реформи, НІК першого покоління прагнули максимально використати їхні відносні переваги. В умовах бідності природних ресурсів і нестачі фінансів їх утіленням стали трудові ресурси, у першу чергу їхні якісні характеристики. Ставка на дешеву, працездатну, дисципліновану робочу силу з високою культурою праці виправдалася. Розвиваючи трудомісткі виробництва, НІК нагромаджували капітал і досвід, здобували передові технології й сучасне устаткування, нарощували власну промисловість і наукові кадри, підвищували освітній рівень і якість життя населення. Спільними зусиллями їм удалося «стиснути час» і перебороти відстань між XIX і XXI ст. за два-три десятиліття.

Сьогодні НІК розвиваються за принципом «каскаду», або «драбини». Це означає, що зі зростанням виробництва й поліпшенням умов життя країни першого покоління гублять одну з основних переваг — дешевизну робочої сили, і вже не можуть спеціалізуватися винятково на недорогій, трудомісткій продукції. Тому вони «передають» ці виробництва країнам другого покоління, які володіють робочою силою з подібними якісними характеристиками, але не такою дорогою. У свою чергу, «передовий загін» НІК переходить на наступну сходинку й починає розвивати менш трудомісткі виробництва.

Таким чином, економічні успіхи НІК Азії досягаються шляхом «множення» сучасних технологій і досвіду інших держав на поведїнкові традиції місцевого населення. Робиться це на основі ринкових механізмів управління економікою. Характерно, що система високоефективного менеджменту, створена в Японії, найкраще працює саме в цих регіонах, а в інщих країнах вона дає збої. Це один із видимих проявів специфіки Східної й Південно-Східної Азії.

Республіка Корея залучилася до реалізації стратегії зростання, орієнтованого на експорт господарства на початку 1960-х рр. Політику індустріалізації здійснювали за класичною схемою — починаючи з легкої промисловості, а також деревообробної. Спочатку основними експортними товарами були тканини, одяг, взуття, перуки, фанера. Але головне нововведення полягало в переході від імпортозаміиної до експортнооріентованої моделі. Це пояснювалося низькою купівельною спроможністю населення й нестачею фінансових ресурсів.

Наприкінці 1960 — на початку 1970-х pp. випуск промислової продукції значно розширився. У країні виникли нові галузі, орієнтовані на експорт напівфабрикатів: виробів зі сталі, синтетичних волокон, пластмас. Незабаром уряд дійшов висновку, що необхідність розширення асортименту експортних товарів вимагає будівництва великих металургійних і нафтопереробних заводів. За короткий час була створена потужна чорна металургія, причому від самого початку вона була орієнтована на найбільш передові технології — кисневі конвертери та електросталеплавильні печі. За обсягом виплавки сталі Республіка Корея вийшла на друге місце в Азії. Також зросло виробництво кольорових металів.

У другій половині 1970-х pp. відбувся стрибок світових цін на паливо. Це привело до вповільнення економічного розвитку Кореї. Щоб зайняти потужності металургійних підприємств, державі довелося заохочувати створення таких металомістких галузей, як суднобудування й автомобілебудування.

Протягом 1980-х pp. тоннаж судів, які спускають на воду, виріс більш ніж у п'ять разів. Було освоєно виробництво супертанкерів, а потім контейнеровозів, танкерів-метановозів, балкерів (спеціалізоване судно для перевезення вантажів насипом і навалом). Почали прискорено розвиватися побутова електроніка, основна хімія (мінеральні добрива), хімія органічного синтезу (пластмаси, хімічні волокна) й атомна енергетика. Перша АЕС стала до ладу в 1978 p., а сьогодні тут працює понад 15 реакторів. Нещодавно уряд оголосив, що в найближчі 20 років планує побудувати більше ніж 80 ядерних реакторів і зайняти п'яту частину світового ринку АЕС.

. В останні два десятиліття основний напрямок економічної політики Республіки Кореї полягає в переході до ще вищої стадії індустріалізації — із переважаючим розвитком більш наукоємних і високотехнологічних галузей. Така модифікація економічної моделі стимулює інвестиції у сферу науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які вже досягли 2 % ВВП. Це відповідає рівню багатьох провідних країн світу. Одночасно залучається імпорт передових технологій. У 1991 р. була прийнята програма створення дев'яти нових технопарків і технополісів, що передбачає їхнє розміщення за межами столичного регіону.

Станом на 2009 р. економіка Південної Кореї входила до складу 15 найбільших у світі. Валовий національний продукт на одну особу зріс від 100 дол. США в 1963 р. до більш ніж 24 тис. дол. у 2009 р.

Характерним є те, що одним із чинників, що пояснюють стрімке зростання економіки Республіки Кореї, стало ефективне керівництво країною в особі авторитарних урядів, які відклали демократичні перетворення до досягнення успіхів в економічному розвитку. Вони вживали безліч заходів із метою збільшення нагромаджень, розширення експорту, сприяли залученню як національного, так й іноземного капіталу, а також технологій із-за кордону. До того ж керівництво країни зробило максимум можливого для створення інфраструктури: автострад, залізниць, портів.

Так, ще в 1960-х pp. була прийнята програма модернізації залізниць. У цей час їхня довжина перевищила 6,5 тис. км. У 2004 р. стала до ладу високошвидкісна залізниця, що пов'язала два найпотужніші промислові центри країни — Сеул і Пусан. При довжині в 412 км половину магістралі становлять тунелі й мости.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею

Складіть таблицю «Етапи реалізації експортноорієнтованої моделі наздоганяючого розвитку Республіки Кореї», зазначивши: завдання, які розв'язувалися; засоби розв'язання завдань, зокрема розвиток окремих галузей промисловості (на кожному з чотирьох етапів).

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріали уроку та підручника.

Підготуватись до практичної роботи.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!