Урок на тему "Поняття «Геоекологічна ситуація». Основні забруднювачі навколишнього середовища"

Опис документу:
Мета: з’ясувати зміст поняття «геоекологічна ситуація», система¬тизувати знання про сучасну геоекологічну ситуацію в Україні, дже¬рела забруднення навколишнього середовища; сприяти формуванню навичок мислення високого рівня — аналізу, синтезу, оцінювання; продовжити формувати вміння працювати з різними джерелами гео¬графічної інформації. джерело: інтернет-ресурси

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УРОК 45

Поняття «Геоекологічна ситуація». Основні забруднювачі навколишнього середовища

Мета: з’ясувати зміст поняття «геоекологічна ситуація», систематизувати знання про сучасну геоекологічну ситуацію в Україні, джерела забруднення навколишнього середовища; сприяти формуванню навичок мислення високого рівня — аналізу, синтезу, оцінювання; продовжити формувати вміння працювати з різними джерелами географічної інформації.

Тип уроку: формування нових знань, вмінь, навичок.

Обладнання: карта геоекологічної ситуації України, атлас України.

Опорні та базові поняття: геоекологія, геоекологічна ситуація; антропогенні фактори, законодавчі акти про екологічну ситуацію.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

1. Прийом «Слово вчителя»

Вчитель підкреслює актуальність теми. Пропонує з’ясувати зміст базових понять: геоекологія, геоекологічна ситуація.

IV. Вивчення нового матеріалу

Прийом «Словничок»

Геоекологія — наукова дисципліна, що досліджує взаємодію людини з навколишнім середовищем (вплив середовища на людину і людини на природу) в просторі — проживання і життєдіяльність у географічній оболонці, ландшафтах та їх компонентах. Геоекологія вирішує взаємопов’язані завдання оцінки проживання і різноманітної виробничої діяльності людини, а також прогнозування стійкості природи і її реакції на різні антропогенні дії.

Антропогені фактори — фактори, зумовлені впливом діяльності людини на окремі компоненти і природні комплекси.

2. Учитель. На екологічну ситуацію в країні впливають несприятливі природні процеси і явища (паводки, лісові пожежі, смерчі, посухи тощо), нераціональна господарська діяльність людини, інтенсивна діяльність промислових та сільськогосподарських підприємств.

Екологічну безпеку довколишнього середовища характеризують гранично допустимі нормативи екологічної безпеки:

концентрація забруднюючих речовин у навколишньому середовищі;

рівні акустичного, електромагнітного, радіаційного впливу на природне середовище;

вміст шкідливих речовин у продуктах харчування;

викиди та скиди в природне середовище забруднюючих хімічних речовин.

3. Прийом «Вирішуємо проблему»

Учні працюють у малих творчих групах.

Завдання. Геоекологічний стан в Україні оцінюється як кризовий. Необхідно назвати характеристики кризового екологічного стану та з’ясувати причини кризи.

Основні моменти відповідей учнів

Прояснює ситуацію із забрудненням території України карта «Геоекологічна ситуація». За результатами вивчення забрудненостіповітря, води, ґрунту умови проживання населення класифікуються як: катастрофічні, напружені, погіршені, задовільні, помірно сприятливі, сприятливі. В цілому на території України можна виділити такі ареали: 1) відносно комфортні екологічні території з незначним перевищенням допустимих нормативів забруднення; 2) екологічно некомфортні території з перевищенням допустимих нормативів; 3) екологічно дискомфортні території зі значним перевищенням допустимих нормативів.

Аналіз карти дозволяє зробити висновки, що території екологічної катастрофи охоплюють понад 15 % території країни. Це 30-ти км зона Чорнобильської АЕС, північна частина Криму, частина Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Кіровоградської, Чернівецької областей.

Однією з найголовніших причин кризової екологічної ситуації в Україні є забрудненість її навколишнього середовища.

Атмосфера завжди містить домішки природного та антропогенного походження. Основними забруднювачами є гази та тверді частинки. При цьому частка газів складає 90 %, а тверді частинки — 10 % від всієї маси забруднювачів. До природних забруднювачів належать пилові бурі, виверження вулканів, космічний пил тощо. Джерела антропогенного забруднення — теплоелектростанції (сірчистий та вуглекислий гази), металургійні підприємства (викидають оксиди азоту, сірководень, сірковуглець, хлор, фтор, аміак, сполуки фосфору, ртуть, миш’як), хімічні, цементні заводи та інші підприємства.

За аналізом даних мережі спостережень Держкомітету з гідрометеорології України, середньорічні концентрації шкідливих речовин у повітрі 49 міст України в 1992 p. перевищували санітарні норми: формальдегіду — у 4, фенолу і аміаку — у 2, діоксиду азоту — у 1,5, фтористого водню — у 1,2 раза.

Основними забруднювачами атмосфери є підприємства металургії (30,7 %), енергетики (28,9 %), вугільної (17,2 %) та нафтохімічної промисловості (5 %). Зокрема, найбільше оксидів азоту (72 %) викидають підприємства енергетики та металургії, сірчистого газу (82,4 %) — підприємства енергетики, чорної металургії та вугільної промисловості.

Потужним забруднювачем повітря є автотранспорт. Понад 40 % від загальної кількості його викидів припадає на оксиди вуглецю і вуглеводні, більш як 30 % — це оксиди азоту. Частка викидів автотранспорту в загальних викидах у Донецькій області становить 13 %, в Івано-Франківській — 24 %, в Криму — 80 %. Найбільша вона у великих містах — 75–90 %.

Забрудненими є також атмосферні опади. Так, вміст у них сульфатів у різних областях коливається в межах 6–24 мг/л, а максимальні значення (19–24 мг/л) виявлено в Донецькій, Львівській, Луганьській областях.

Найбільший відсоток відхилень з водойм за мікробіологічними показниками: в Луганській області — 59,09 %, Закарпатській — 53,24 %, Одеській — 41,70 %, Чернівецькій — 34,09 %, Житомирській — 31,9 %, м. Київ — 28,95 %, Дніпропетровській області — 27,27 %, Кіровоградській — 26,47 %, за середнього показника у державі 22,88 %.

Через високий рівень мікробного забруднення морської води заборонялось водокористування в купальний період на усіх пляжах м. Одеси, а також у курортних зонах Татарбунарського (Лебедівка, Катранка, Расейка) і Білгород-Дністровського районів. Не покращилась ситуація і в Запорізькій області.

Внаслідок господарської діяльності зменшуються запаси та погіршується якість підземних вод. Їх інтенсивне використання для промислових потреб, зрошення, відкачування в шахтах призвели до значних і глибоких просідань гірських порід у Кривбасі, Західному Донбасі, в долині Сіверського Дінця, на територіях Криму, Запорізької області. Водночас збільшується вміст у підземних водах солей важких металів, органічних речовин, нафтопродуктів, нітратів, пестицидів, підвищується їх загальна мінералізація.

Особливо погіршується якість підземних вод в економічно розвинутих районах, у районах інтенсивного сільськогосподарського виробництва, розміщення військових частин і об’єктів військово-промислового комплексу. Значна зміна концентрацій розчиненого кисню найбільш характерна для поверхневої і придонної частин Дніпровсько-Бузького лиману, північно-західної частини Чорного моря (Сухого лиману і порту Одеса), Азовського моря (порт Маріуполь).

Води Чорного моря найбільш забруднені міддю, ртуттю, марганцем, цинком, нікелем, але їх середні річні концентрації не перевищують ГДК (за винятком Ялтинської і Гурзуфської заток).

В Україні існує проблема виснаження та забруднення ґрунтів. Внаслідок науково необґрунтованих меліоративних заходів відбувається перезволоження, заболочування, засолення, закислення, висушування, водна і вітрова ерозія ґрунтів. Недосконалі технології використання хімічних добрив та засобів боротьби з шкідниками порушують хімічний баланс в ґрунтах, збільшується концентрація хімічних речовин у рослинах, що призводить до отруєння тварин та людей. Ґрунти забруднюються також промисловими викидами підприємств. Значні земельні площі зайняті звалищами побутових та промислових відходів. Одним з найбільших забруднювачів ґрунтів є гірничодобувна промисловість, у результаті діяльності якої виникають антропогенні форми рельєфу — терикони, що складають з відходів.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Творче завдання»

Запропонуйте шляхи покращання геоекологічної ситуації в Україні.

VI. Підсумки уроку

Прийом «Роблю висновок»

Учні узагальнюють матеріал уроку.

VII. Домашнє завдання

Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Схожі матеріали