• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Географія
  • Урок на тему "ПОНЯТТЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: МАКРО-, МЕЗО-, МІКРОСТРУКТУРА. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ МАКРОСТРУКТУРИ."

Урок на тему "ПОНЯТТЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: МАКРО-, МЕЗО-, МІКРОСТРУКТУРА. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ МАКРОСТРУКТУРИ."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок № 81

Дата:

ПОНЯТТЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ

СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: МАКРО-, МЕЗО-, МІКРОСТРУКТУРА.

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ МАКРОСТРУКТУРИ.

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСТРУКТУРИ.

ЗМІНИ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА.

Мета: розширити знання учнів про галузеву структуру господарства; прищепити їм уявлення про складові частини структури світового господарства; сформувати знання про типи макроструктури господарства; розкрити зміст поняття «диверсифікація»; забезпечити формування наукових уявлень про тіньову економіку, її переваги й негативні наслідки; виховувати повагу до дотримання законів.

Обладнання: підручник, настінна політична карта світу, збільшені схеми «Галузевий склад світового господарства», «Ієрархія підсистем світового господарства», «Типи макроструктури господарства», «Діаграми структури ВВП Чаду, Малайзії та США», географічні атласи для 10 класу.

Ключові поняття: галузева структура господарства, макроструктура, мезоструктура, мікроструктура, типи макроструктури господарства, диверсифікація, тіньова економіка.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель нагадує, що на попередньому уроці було завершено вивчення теми «Глобалізація світового господарства: передумови, причини, інструменти, наслідки», після чого знайомить учнів із їхніми оцінками за тему, у разі потреби вмотивовуючи їх, дає відповіді на поставлені запитання. Далі вчитель повідомляє, що цей урок розпочинає вивчення нової теми — «Галузевий склад світового господарства». Вона буде вивчатися протягом майже 27. Вивчення теми передбачає проведення не тільки традиційних уроків, а й численних практичних робіт. Матеріал теми об'ємний. Тому до її складу входять кілька підтем — «Первинний сектор економіки», «Вторинний сектор економіки — забезпечення», «Металургія світу», «Машинобудування», «Хімічна й лісохімічна промисловість», «Текстильна промисловість», «Світове сільське господарство», «Третинний сектор економіки — ринок послуг». (Вивчення теми значною мірою базується на раніше засвоєному учнями матеріалі, у тому числі про глобалізаційні процеси. Тому слід згадати деяку інформацію з цього питання.)

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Фронтальне опитування

1. Які позитивні наслідки має «конкуренція технологій»?

2. Назвіть негативні риси «конкуренції технологій».

3. Поясніть значення поняття «золотий мільярд».

4. Що розуміють під поняттям «відчеплений вагон людства»?

5. Яким чином ТНК можуть втручатися у внутрішні справи суверенних держав?

6. Наведіть приклади, які підтверджують криміналізацію світової економіки.

7. У чому полягають негативні наслідки для світового господарства внаслідок його криміналізації?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота зі схемою

Розгляньте схему галузевої структури світового господарства та виконайте завдання:

1. Доповніть схему галузями нижчого порядку.

2. Поясніть, як у Середні віки називалася галузь «промисловість».

3. Назвіть галузі, які належать до первинного сектору економіки. Після обговорення вчитель звертає увагу учнів, що завдання викликало в них певні труднощі. Це означає, що це питання вимагає додаткового вивчення.

IV ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ієрархія підсистем світового господарства: макро-, мезо-, мікроструктура.

Розповідь учителя з використанням схеми «Ієрархія підсистем світового господарства».

2. Складові частини макроструктури — аграрний, індустріальний, постіндустріальний типи.

Інтерактивна бесіда з використанням схем «Типи макроструктури господарства» та «Діаграми структури ВВП Чаду, Малайзії та США», у процесі якої учні заповнюють таблицю «Характерні ознаки різних типів господарства».

3. Тіньова економіка: суть, переваги та недоліки.

Інтерактивна бесіда з опорою на знання учнів про криміналізацію світового господарства.

4. Поняття «диверсифікація».

Самостійна робота учнів із підручником із подальшим обговоренням; мета роботи — засвоєння учнями змісту поняття «диверсифікація», причин, які обумовлюють появу й розвиток цього процесу та з'ясування його наслідків для економіки країн.

5. Зміни галузевої структури світового господарства.

Бесіда з використанням знань учнів про вплив НТР на галузеву структуру світового господарства.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Метод «Мозковий штурм»

1. У чому полягають суперечності між країнами, які мають різні типи господарства? Як їх можна подолати?

2. Які шляхи виведення економіки з «тіні» можна запропонувати? Чи потрібно це робити? Якщо потрібно, то навіщо?

3. У чому може полягати диверсифікація економіки України?

VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Прийом «П'ять речень»

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте §40 підручника.

2. Повторіть матеріал про мінеральні природні ресурси світу.

3. Розгляньте карти атласу та випишіть назви країн, у яких є найбільші родовища алмазів і руд кольорових металів — міді, алюмінію, нікелю, олова.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00