Урок на тему "Підземні води. Основні артезіанські басейни України."

Опис документу:
Мета: формування знань учнів про внутрішні води України шляхом вивчення підземних вод; сприяти формуванню знань про умови утворення та розміщення підземних вод; про основні артезіанські басейни України та їх розташування, взаємозв'язки між підземними водами, водосховищами, каналами та кліматичними особливостями; поглибити знання про властивості води Джерело:інтернет-ресурси

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Урок №31

Дата:

Підземні води.

Основні артезіанські басейни України.

Мета: формування знань учнів про внутрішні води України шляхом вивчення підземних вод; сприяти формуванню знань про умови утворення та розміщення підземних вод; про основні артезіанські басейни України та їх розташування, взаємозв'язки між підземними водами, водосховищами, каналами та кліматичними особливостями; поглибити знання про властивості води; з'ясувати, які породи здатні пропускати, а які — затримувати воду; ввести поняття «верховодка», «ґрунтові води», «міжпластові» води, «артезіанські води»; сприяти розвитку уміння працювати з навчальним матеріалом, аналізувати його, робити висновки; формувати уявлення про використанні підземних вод та значимість збереження всіх видів вод; виховувати бережливе ставлення до водних багатств.

Обладнання: атласи, підручники, схема (відеофрагмент) «Утворення підземних вод», дві лійки з піском та глиною, контурні карти, додатковий матеріал.

Географічна номенклатура: артезіанські басейни: Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський, Причорноморський.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться:

- визначати на плані умови рельєфу в місці виходу підземних вод на поверхню;

- показувати на карті артезіанські басейни Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський, Причорноморський;

- формулювати поняття: «верховодка», «ґрунтові води», «міжпластові» води, «артезіанські води».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Налаштування на успіх.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Методичний прийом «Інтелектуальна розминка»

Чи існує закономірність у розміщенні територією України різних озер:

а) за походженням озерної улоговини;

б) за ступенем мінералізації? Відповідь обґрунтуйте, наведіть приклади, покажіть на карті. Назвіть, які за походженням є озерні улоговини.

Далі зачитують уривок з твору Антуана де Сент-Екзюпері: «Вода, в тебе немає ані смаку, ані кольору, ані запаху, тобою насолоджуються, не знаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя: ти — саме життя...»

У води багато дивовижних властивостей, які роблять її несхожою на всі інші речовини. І серед них є одне, надзвичайне — її безсмертя. Скільки б води людство не споживало, від цього її загальна кількість на планеті не зменшується.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда з учнями

Чому прісна вода на планеті не вичерпується?

Розкажіть, як відбувається кругообіг води в природі.

Учням на вибір пропонують створити схему кругообігу води в природі на дошці.

(Можна скористатися наявною схемою.)

Кругообіг води в природі

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ви вже знаєте, що вода — мандрівниця. Здійснюючи свій великий кругообіг, вона постійно змінюється, перетворюючись то на прозору легку пару, то на крихітні крапельки, то на крижинки та великі льодовики. З нею відбувається безліч всіляких пригод, і вона на диво дуже добросовісна — адже завжди працює. Вода знайшла собі роботу й під землею. Невпинно маленькі крапельки створюють цілий світ печер, підземних ходів і пустот. Завдяки своїй унікальній здатності просочуватися між частинками гірських порід, вона утворює підземні струмки, річки, величезні сховища найчистішої прісної та частково мінералізованої лікувальними солями води. У води під землею є «помічники» — гірські породи, одні з яких пропускають воду, другі затримують, а треті можуть розчинятися в ній. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про воду, що прихована від зору, але відіграє винятково важливу роль у забезпеченні людей життєво важливим напоєм. Отже — підземні води. Ми вивчили поверхневі води, а чи у вас не виникло питання: «Як вода опинилась під землею, адже від самої назви зрозуміло її розташування?» Проведемо досвід: перед нами дві склянки, дві лійки. У лійці № 1 —- глина, у № 2 — пісок. Наливаємо одночасно в усі лійки воду. Що ми спостерігаємо? (Глина воду не пропускає.) Який висновок ми можемо зробити? (Є гірські породи, які пропускають воду, а ті, які затримують.) Від чого залежить швидкість проходження води крізь гірські породи? (Від кількості і розмірів тріщин і пор.)

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Підземні води є дуже своєрідною частиною гідросфери, режим і умови формування якої істотно відрізняються у поверхневих вод. Тому підземні води вивчає особлива наука — гідрогеологія, яка, на відміну від гідрології, що вивчає всі води Землі, особливу увагу приділяє континентальним водам.

Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях)

Води, що містяться в порожнинах, тріщинах, порах гірських порід верхніх шарів земної кори, називають підземними.

Як утворюються підземні води? (Вони утворюються від просочування атмосферних опадів. Гірські породи мають властивість пропускати й погано пропускати воду. Затримують воду глина, щільний пісковик, глинистий сланець, граніт. Ці породи — водонепроникні. Вода, просочуючись вниз, заповнює проміжки водопроникної породи й утворює водоносний шар. Водоносних шарі в в одній місцевості може бути кілька на різних глибинах.)

За умовами залягання підземні води поділяють на верховодку, ґрунтові та міжпластові.

Методичний прийом «Час підручника»

За текстом підручника заповнити таблицю.

Тип підземних вод

Умови утворення

Живлення

Господарське використання

Ґрунтові води

Утворюються на першому від поверхні водостійкому шарі

Атмосферні

опади,

підтікання

водоводів

Використовується як питна вода (будування колодязів), однак якість води може бути поганою через близькість до поверхні

Міжпластові води

Утворюються між двома водостійкими пластами (шарами)

Атмосферні

опади

Використовують для водопостачання, вирізняються високою якістю; мінералізовані води використовують для лікування

Методичний прийом «Час підручника»

За текстом підручника заповнити таблицю.

Методичний прийом «Географічна лабораторія»

Робота в групах. Клас об’єднується у три групи (три ряди) й отримує завдання.

І група. Ви пішли в похід, і вода закінчилася. Де її шукатимете? (У похідних умовах джерело слід шукати в низинах, ярах, улоговинах, тобто в зниженнях рельєфу. Оскільки в цих місцях ґрунтові води можуть виходити на поверхню. Рівень води (за принципом сполучених судин) прагне до рівноваги і тому джерела трапляються в пониженнях). Тож де розміщене джерело?

ІІ група. Поясніть, чому колодязі риють взимку. (Взимку рівень води в колодязях знижується. Це пов’язано з тим, що підземні води живлять річки. А взимку іншого живлення у рік немає, тому вся вода йде в річки, і рівень падає. А навесні талі води просочуються крізь водопроникний шар, і колодязь наповнюється.)

ІІІ група. Чому ключ на вигляд як маленький фонтанчик? (Найчастіше фонтанують міжпластові води, оскільки вони перебувають під тиском. Це пов’язано з тим, що вода стікає водотривкими шарами в найнижче місце і утворюється тиск.)

Методичний прийом «Час підручника»

Знайдіть у підручнику ілюстрацію, яка б знайомила з артезіанськими водами. Ілюстрацію можна перенести на дошку або взяти з інтернет-джерел.

На території України виділяють три великих артезіанських басейни, у яких водоносні шари залягають на глибині 175-800 м. Найбільшим є Дніпровсько-Донецький басейн, у надрах якого прихована половина усіх запасів підземних вод України. Вода тут залягає кількома горизонтами в гірських породах мезозойської та початку кайнозойської ери. У західній частині України розташований Волино-Подільський артезіанський басейн з водоносними пластами, що лежать у породах різних геологічних ер: від палеозойської до кайнозойської. Південні області України забезпечує якісною питною водою Причорноморський артезіанський басейн, води якого лежать у породах мезозойської та кайнозойської ер. Оскільки підземні води є найбільш чистими, їхнє господарське значення постійно зростає. Велику оздоровчу роль відіграють підземні мінеральні води.

Методичний прийом «Проблемне питання»

Чи є мінеральні води в нашій місцевості?

Як слід використовувати ці ресурси? Чи можна вживати мінеральні води здоровим людям? Що краще — їхати на курорт чи купувати воду в пляшках?

Мінеральні води — багатство, дароване нам природою. Протягом багатовікової історії медицини багато, свого часу поширені методи лікування, наприклад, кровопускання, виявилися забутими. Та сама доля спіткала більшість фармацевтичних засобів. Проте лікування мінеральними водами залишається одним з основних поряд з лікувальним харчуванням, методом лікування захворювань, насамперед захворювань органів травлення і порушення обміну речовин. За своїм лікувальним ефектом мінеральні води перевершують багато медикаментів.

У товщі земної кори, розмиваючи й розчиняючи осадові породи, підземні води утворюють карстові підземні печери, озера, річки. Хто з вас може пояснити, як утворюються печери? (Води самі можуть створювати щілини, пустоти в легкорозчинних гірських породах (гіпс, солі). Завдяки цьому можуть виникати печери, підземні озера.)

Одне з природних див, якими пишається Тернопільщина, — її печери. У світі поки не відкрито інших таких самих великих горизонтальних гіпсових печер зі специфічною будовою. Розташовані вони на глибині від 10 до 50-60 метрів під землею. В області, яка територіально є найменшою, сьогодні їх налічують понад сотню. Проте відкрито лише п’яту частину всіх печер Тернопільщини. Атмосферу печер можливо порівняти хіба що з космосом. Вічна тиша, темрява, спокій. Це неможливо описати — це потрібно відчути. Багато печер прикрашені сталактитами і сталагмітами, які утворюють химерні колони, все вкрито різнокольоровими кристалами.

Методичний прийом «Географічний кінозал»

Демонстрування відеострічки: «Печера «Оптимістична» — найдовша печера України». https://www.youtube.com/watch?v=yjfvW2U-ARg&t=30s .

Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях)

Печери — це порожнини у верхній частині земної кори, сполучені з поверхнею одним або декількома вхідними отворами, що мають не освітлені сонячним світлом частини та доступні для проникнення людини. Печери за їх походженням розділяють на п’ять груп: тектонічні, ерозійні, льодові, вулканічні і найбільша група — карстові. Печери — це об’єкт досліджень спелеологів. Також печери становлять інтерес для фахівців різних галузей науки: геологів, гідрогеологів, біологів, археологів, істориків, палеонтологів та ін.

Завдання. Скориставшись інтернетом, з’ясуйте, які негативні та позитивні явища спричиняють підземні води. Заповніть таблицю:

Негативні явища,

спричинені дією підземних вод

Позитивні явища,

спричинені дією підземних вод

Беруть участь у руйнуванні і переміщенні порід верхньої зони літосфери. За їхньою участю відбуваються карстові процеси — розчинення деяких порід та виникнення пустот (печер). Насичені водою водоносні горизонти можуть за певних умов сповзати по водотривких пластах, тобто спричиняти зсуви.

Підземні води є причиною хімічного вивітрювання.

Утворення в породах порожнин і просідань на поверхні — суфозія.

На відміну від карсту, під час суфозії породи не розчиняються, а вимиваються їхні найдрібніші частки

Відіграють значну роль у водопостачанні. Мають лікувальні властивості, поширені практично у всіх регіонах України. Розвідано 84 родовища, з яких використовуються 35. Представлені води всіх основних лікувальних властивостей: гідрокарбонатно-хлористо- сульфатні, йод-бромні, а також сірководневі, радонові, борні. Саме на їх використанні ґрунтуються такі відомі рекреаційні курортні комплекси: Трускавець, Моршин (Передкарпаття), Хмільник (Вінницька обл.), Саки (Крим), Миргород (Полтавська обл.), Березівка (Харківська), Слов’янськ (Донецька). Термальні підземні води Карпат і Криму вивчені недостатньо, але в перспективі ці води можуть стати екологічно чистим джерелом енергії. Відмінність підземних вод від поверхневих має ще один позитивний аспект: завдяки фільтрівним можливостям водоносних горизонтів забруднення підземних вод триває довше, ніж поверхневих, але і процес самоочищення теж триває довше. Тому охорона їх насамперед передбачає запобігання будівництву забруднювальних виробництв (гірничі, хімічні, металургійні) у місцях живлення підземних вод

Методичний прийом «Картографічний практикум»

На контурну карту нанесіть зазначені в таблиці курорти та артезіанські басейни.

Методичний прийом «Пізнавальна інформація»

Відомо, що кабани, ведмеді, олені теж нерідко використовують мінеральні води. В оповіданні відомого натураліста Е. Сетона-Томпсона «Життя сірого ведмедя» описано, як старий ведмідь Уебб, хворий на ревматизм, успішно лікувався, приймаючи ванни сірководневого джерела в Скелястих горах поблизу Єллоустонського парку.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Евристична бесіда»

На початку уроку було завдання «Що потрібно врахувати під час зведення будинку»? Ми з вами вивчили підземні води. Тепер ви можете відповісти на запитання, що прозвучало на початку уроку, а саме: склад водопроникних шарів; рівень ґрунтових вод; особливості рельєфу (низовини, береги та ін.). Яке ж значення мають підземні води в природі та житті людини? (Життєвий досвід учнів дозволяє відповісти на питання без допомоги вчителя і підручника.)

Методичний прийом «Мандрівка в Інтернет»

Учням пропонують самостійно знайти в мережі Інтернет інформацію про місто-курорт Миргород.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Які вам відомі мінеральні води? Як треба їх уживати? На що слід зважати, коли береш пляшечку мінеральної води в супермаркеті?

Методичний прийом «Бліцопитування»

  • Чому треба вивчати підземні води?

  • Чим підземні води відрізняються від поверхневих?

  • Які виходи підземних вод на поверхню спостерігаються в нашій місцевості? Як живляться підземні води? Який зв’язок існує між підземними та поверхневими водами?

  • За якими ознаками виділяють ґрунтову та артезіанську води?

У порах, тріщинах гірських порід і пустотах земної кори містяться підземні води. Чергування водопроникних і водостійких шарів у земній корі зумовлює розташування підземних вод на різних рівнях. Розрізняють ґрунтові та міжпластові води. Підземні води мають велике значення для водопостачання, тому використовувати їх слід бережливо. Оцінювання роботи учнів на уроці, їхньої активності під час відповідей.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 26 підручника.

2. Творче завдання (за бажанням). Складіть кросворд (на 10—12 слів) за темою «Води суходолу України».

3. Учням дають випереджальне завдання для проведення уроку-конференції.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Україна надзвичайно багата на мінеральні води. На її території існує понад 500 джерел мінеральних вод, на базі яких функціонує 50 курортів і близько 48 заводів з розливання мінеральних вод. Далеко за межами України відомі такі води, як «Миргородська», «Свалява», «Поляна Квасова», «Луганська», «Нафтуся» та ін. Найвідомішим курортом мінеральних вод на Харківщині є «Бермінводи» — бальнеологічна оздоровниця міждержавного значення. Одним із найвідоміших мінеральних джерел Криму є Аджен-Су або, як його ще називають, Чорні води. Аджен-Су виходить на поверхню трьома джерелами, розташованими досить близько одне від одного. Одне із джерел дає чисту прісну воду, інші два, що розташовані на 18 і 45 м нижче від нього, не тільки гірко-солоні на смак, але й містять значну кількість газу.

За умовами залягання підземні води поділяють на верховодку, ґрунтові та міжпластові.

и Методичний прийом «Час підручника»

За текстом підручника заповнити таблицю.

Тип

під

земних

вод

Умови утворення

Живлення

Господарське використання

Ґрунтові води

Утворюються на першому від поверхні водостійкому шарі

Атмосферні

опади,

підтікання

водоводів

Використовується як питна вода (будування колодязів), однак якість води може бути поганою через близькість до поверхні

Між пластові води

Утворюються між двома водостійкими пластами (шарами)

Атмосферні

опади

Використовують для водопостачання, вирізняються високою якістю; мінералізовані води використовують для лікування

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»