• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Географія
  • Урок на тему "ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ЇЇ ГАЛУЗІ. НАЙВАЖЛИВІШІ ГІРНИЧОДОБУВНІ РАЙОНИ."

Урок на тему "ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ЇЇ ГАЛУЗІ. НАЙВАЖЛИВІШІ ГІРНИЧОДОБУВНІ РАЙОНИ."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок № 82

Дата:

ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ.

ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ЇЇ ГАЛУЗІ.

НАЙВАЖЛИВІШІ ГІРНИЧОДОБУВНІ РАЙОНИ.

Мета: розкрити зміст-поняття «первинний сектор економіки»; забезпечити засвоєння учнями знань про галузеву структуру гірничодобувної промисловості, її географію та зміни в її галузевій і територіальній структурі в епоху НТР; розширити й конкретизувати знання учнів про вплив НТР на світове господарство та забезпеченість країн мінеральними ресурсами; закріпити вміння визначати ресурсозабезпеченість країн; схарактеризувати можливі негативні наслідки діяльності гірничодобувних підприємств на довкілля.

Обладнання: настінна тектонічна карта світу, підручник, скринька, папірці із запитаннями, географічні атласи для 10 класу, схеми «Галузевий склад промисловості», «Галузевий склад економіки», «Склад гірничодобувної промисловості», настінні картини «Способи видобутку вугілля», «Видобуток нафти», картки «Ресурсозабезпеченість країн вугіллям», «Ресурсозабезпеченість країн нафтою», «Ресурсозабезпеченість країн природним газом», «Ресурсозабезпеченість країн залізною рудою».

Ключові поняття: первинний сектор економіки, промисловість, галузь промисловості, гірничодобувна промисловість, гірничодобувний район, ресурсозабезпеченість. Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Завдання

Заповніть схему галузевого поділу господарства (заготовки накреслені вчителем до початку уроку). (Троє учнів працюють біля дошки.)

Прийом «Скринька Пандори»

1. Підсистеми якого рівня включає світове господарство?

2. Дайте визначення поняття «макроструктура».

3. Назвіть типи господарства.

4. Назвіть ознаки аграрного типу господарства.

5. Назвіть ознаки індустріального типу господарства.

6. Назвіть ознаки постіндустріального типу господарства.

7. Наведіть приклади трьох аграрних країн.

8. Назвіть не менше ніж три індустріальні країни.

9. Назвіть постіндустріальні країни.

10. Що таке диверсифікація?

11. Наведіть ознаки тіньової економіки.

12. Якими є можливі причини переходу підприємців у сектор тіньової економіки?

13. Якої шкоди завдають тіньові підприємці економіці країн та її громадянам?

14. Чому в багатьох випадках громадяни країн таємно підтримують тіньовий сектор економіки?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступне слово вчителя

На попередньому уроці ми наголошували на галузевій структурі світового господарства. Але географія — наука просторова. Тому в подальшому потрібно звертати найбільшу увагу на територіальну організацію господарства та вміти пояснювати її. Однак господарство — дуже складний комплекс. Тому вивчати географію цього комплексу в цілому не можна без знання географії окремих його частин. Саме це ми й почнемо робити на сьогоднішньому уроці. Найважливішою складовою частиною виробничої сфери на сьогодні є промисловість. Проте і її будова дуже складна (демонструється схема галузевої структури промисловості). Географія окремих галузей промисловості дуже відрізняється. Тому на практиці її територіальна структура, як і територіальна структура інших галузей економіки, вивчається за складовими частинами. Одну з таких частин — гірничодобувну промисловість — ми будемо розглядати сьогодні.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Первинний сектор економіки.

Розповідь учителя, яка ілюструється схемою «Галузевий склад економіки». Учитель актуалізує зміст поняття «економіка» та знання про її склад, об'єднує на схемі галузі економіки у первинний, вторинний і третинний сектори.

2. Гірничодобувна промисловість, її склад.

Аналіз схеми «Галузевий склад гірничодобувної промисловості». У процесі аналізу необхідно: 1) назвати найважливіші галузі, які її складають; 2) виявити продукцію, яку виробляє кожна галузь; 3) підкреслити, що ця схема має спрощений характер.

3. Географія вугільної промисловості — райони, закономірності розміщення, зміни в добу НТР.

Інтерактивна бесіда з елементами практичної роботи з настінною тектонічною картою світу, картами атласу та ілюстрацією «Способи видобутку вугілля». Для виконання практичної роботи «Класифікація країн за рівнем ресурсозабезпеченості вугіллям» у розпорядженні учнів мають бути дані про запаси вугілля та кількість жителів кількох країн світу. Учні повинні самостійно розрахувати їх ресурсозабезпеченість та виділити типи країн із різним ступенем забезпеченості вугіллям.

4. Географія нафтової промисловості — райони, закономірності розміщення, зміни в добу НТР.

Інтерактивна бесіда з елементами практичної роботи з картою атласу та ілюстрацією «Способи видобутку нафти».

5. Географія газової промисловості — райони, закономірності розміщення, зміни в добу НТР.

Інтерактивна бесіда з елементами практичної роботи з картою атласу, під час якої учні виконують практичну роботу «Класифікація країн за рівнем забезпеченості газом» (робота організовується аналогічно до попередньої).

6. Географія гірничорудної промисловості світу — райони, закономірності розміщення, зміни в добу НТР.

Самостійна робота учнів із підручником. Завдання — визначити головні підгалузі гірничорудної промисловості та найважливіші гірничодобувні райони світу.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Географічний диктант

Учитель послідовно диктує назви важливих гірничодобувних районів світу. Учні записують лише ті з них, на території яких видобуваються паливні корисні копалини.

Орієнтовний перелік гірничодобувних районів: Коппербелт, Західний Сибір, Донбас, Великий Каражас, Галф, Перська затока, Центральні Анди, Кузбас, Рур, Верхня Силезія, Лабрадор, Курська магнітна аномалія.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Інтерактивна бесіда

У процесі узагальнення вивченого матеріалу необхідно підвести учнів до таких висновків: географія паливної промисловості найбільше за все залежить від розташування паливних корисних копалин; відбувається поступове переміщення видобутку палива у важкодоступні райони — на морський шельф, у пустелі, високі широти, райони зі складним характером поверхні; це пояснюється як вичерпанням корисних копалин у старих районах їх видобутку, так і новими можливостями для їх розробки, які надає НТР; однією з причин переміщення добувної промисловості в нові райони видобутку є шкода, якої вона завдає довкіллю; тому поступово добувні галузі переміщуються з високорозвинених країн, де екологічне законодавство жорстке, у середньо- і слаборозвинені, де воно ще досить ліберальне.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте §41 підручника.

2. Складіть класифікацію країн за їх ресурсозабезпеченістю залізною рудою.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00