Урок на тему "Особливості природних умов території України в різні геологічні ери.."

Опис документу:
Мета уроку: навчальна: сформувати загальні уявлення учнів про зміни природних умов території України в різні геологічні ери; сприяти розумінню ролі зледеніння у формуванні сучасних природних умов України, лесонакопиченні; удосконалити навички роботи учнів із тематичними картами; Джерело:інтернет-ресурси

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Урок №18

Дата:

Особливості природних умов території

України в різні геологічні ери.

Мета уроку: навчальна: сформувати загальні уявлення учнів про зміни природних умов території України в різні геологічні ери; сприяти розумінню ролі зледеніння у формуванні сучасних природних умов України, лесонакопиченні; удосконалити навички роботи учнів із тематичними картами;

розвивальна: розвивати уміння працювати з текстовими та мультимедійними джерелами знань, аналізувати інформацію, робити висновки, порівнювати;

виховна: виховувати уважність, самостійність, інтерес до вивчення теми.

Обладнання: підручник, геологічна карта України, фізична карта України, атлас.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: порівнювати особливості природних умов території у різні геологічні ери, пояснювати вплив дніпровського зледеніння, процес накопичення лесу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Географічний крос

Закінчіть речення.

1. Найбільшими одиницями геологічного літочислення у геохронологічній таблиці є … .

2. Вік гірських порід, який визначають з урахуванням послідовності нашарування певних гірських порід, називають … .

3. Найдавніші геологічні відклади на території України поширені у межах … .

4. Гірські породи, що складають Українські Карпати та Кримські гори, мають переважно … походження.

5. На території України сейсмічно небезпечними районами є … .

6. На геологічних картах зазвичай не зображують гірські породи … віку.

Бліцопитування

1. Гірські породи якого віку поширені на території України?

2. Чим зумовлене поширення різновікових геологічних відкладів на території України?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Вступне слово вчителя

Складність та різноманітність геологічної будови території України пояснюється тим, що фізико-географічні умови її формування протягом геологічної історії постійно змінювалися. Ці умови, до яких належать співвідношення суходолу і моря, рельєф, газовий склад атмосфери, наявність і склад живих організмів, називаються палеогеографічними. Закономірності зміни вигляду Землі від часу її утворення і будову земної кори протягом геологічного часу вивчає наука палеогеографія. Вивчення складу гірських порід і особливостей їх залягання дає змогу відновити геологічну історію будь-якої території. Вивчення результатів палеогеографічних досліджень території України дає можливість остаточно пояснити закономірності розміщення форм рельєфу та формування корисних копалин.

Завданням сьогоднішнього уроку є ознайомлення з етапами геологічного розвитку території України, виявлення найбільш важливих подій, що сформували її сучасний вигляд.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Як можна дізнатися про природні умови минулих геологічних епох (с. 74)

Розповідь учителя

2. Основні події дочетвертинної геологічної історії (с. 75)

Робота з підручником

3. Палеогеографічні умови антропогену (с. 75, 76)

Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Картографічний практикум

Позначте на контурній карті межі дніпровського зледеніння.

Бліцопитування

1. У який період геологічної історії морські басейни в межах України займали найбільшу площу?

2. Коли відбулося остаточне загальне підняття території України?

3. Які події зумовили формування гірських порід в антропогеновому періоді?

4. Що таке леси? Який учений вперше висловив ідею про роль льодовиків у формуванні лесів?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Отже, ви переконалися, що складність і різноманітність геологічної будови території України є результатом тривалої зміни фізико-географічних умов протягом геологічної історії. Сучасні природні компоненти та комплекси України значною мірою сформувалися під впливом природних процесів, що відбувалися в антропогеновому періоді.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 15 підручника.

2. Випереджальне завдання (окремим учням). Підготуйте повідомлення про вплив людини на рельєф та формування антропогенних форм рельєфу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»