урок на тему "НІМЕЧЧИНА"

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок № 113

Дата:

НІМЕЧЧИНА.

Мета: схарактеризувати географічне положення країни, населення й міста; дати оцінку розвитку господарства; визначити галузеву та територіальну структуру промисловості, особливості сільського господарства, транспортну інфраструктуру, зовнішньоекономічні зв'язки.

Обладнання: підручник, настінна економічна карта країни, атлас, контурні карти, ілюстрації, які демонструють різні райони країни.

Ключові поняття: географічне положення, населення, міста, господарство, галузева структура, територіальна структура, промисловість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньоекономічні зв'язки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні ми розглянемо одну з наймогутніших держав сучасного світу — Німеччину. її господарство нагадує точно налагоджений механізм, що багато в чому відповідає таким рисам характеру німців, як точність, пунктуальність, ощадливість. Якщо це помножити на професіоналізм, високий рівень освіти й кваліфікацію трудових ресурсів, ви отримаєте високоякісну, надійну й дорогу продукцію, якою славиться Німеччина.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

1. Пригадайте, за яким планом характеризується географічне положення країни.

2. Які держави існували на території сучасної Німеччини у XVIII—XIX ст.?

3. Коли й чому відбулося об'єднання ФРН і НДР?

4. Які товари, вироблені в Німеччині, вам відомі? Як би ви їх схарактеризували?

Перевірка домашнього завдання

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Географічне положення, природні умови та ресурси країни.

2. Населення Німеччини.

3. Особливості господарства.

Учитель пропонує схарактеризувати географічне положення Німеччини шляхом бесіди. Використовуючи запитання, які націлюють учнів на з'ясування особливостей ГП, а також типовий план і карти, учитель та учні доходять такого висновку: Німеччина має дуже вигідне географічне положення, яке характеризується розташуванням країни на території одного з трьох найважливіших світових економічних центрів — Західної Європи; центральним положенням у регіоні (завдяки цьому через територію Німеччини проходять важливі міжнародні транспортні коридори); наявністю численних сусідів (по суходолу межує з дев'ятьма країнами), більшість із яких мають високий рівень розвитку та входять до складу ЄС; наявністю незамерзаючих портів на узбережжях двох морів (Північного й Балтійського), які є одними з найважливіших районів судноплавства у світі.

На допомогу вчителю

Німеччина здавна проводить цілеспрямовану політику покращання власного ЕГП. Так, близько 100 років тому на її території було побудовано Кільський канал — найзручніший водний шлях, який сполучив Балтійське й Північне моря. У другій половині XX ст. іншим каналом були сполучені дві найважливіші судноплавні річкові системи Європи — Рейн та Дунай.

За характером поверхні Німеччину можна поділити на три частини:

  • низовинну північ. Вона являє собою мало горбисту, місцями заболочену рівнину. Більша її частина зараз розорана;

  • середньонімецькі гори й височини. Це дуже зруйновані невисокі масиви (Шварцвальд, Рейнські Сланцеві гори, Гарц, Рудні тощо) та плоскогір'я (Баварське);

  • високі молоді гори Альпи, які займають невеликі площі на півдні країни.

Клімат досить м'який, середньорічна кількість опадів становить 600—700 мм. Це сприяє розвитку сільського господарства і є однією з причин досить розгалуженої річкової мережі.

Найбільшими річками є Рейн, Одер, Везер, Ельба, Дунай. Усі вони належать до басейну Атлантичного океану. Найбільше значення для розвитку й розміщення промислових підприємств має найповноводніша річка Німеччини — Рейн.

Третина країни вкрита лісами. Вони переважно рукотворні. Природно, що найбільшою лісистістю характеризуються гірські райони.

Із корисних копалин найбільше значення мають запаси вугілля, особливо бурого. Великі родовища цього виду палива розміщені у східній частині країни. Найбільший кам'яновугільний басейн — Рурський — розташований на заході Німеччини. Країна добре забезпечена окремими видами хімічної сировини й будівельних матеріалів: калійною та кам'яною сіллю, глинами й піском.

За статевим і віковим складом, природним і механічним рухом жителі Німеччини істотно не відрізняються від жителів інших розвинених держав Європи.

Країна належить до густозаселених. Велика кількість жителів зосереджена на прилеглих до Рейну територіях, де сформувався один із шести мегалополісів світу — Прирейнський.

У національному складі переважають німці. Особливістю країни є велика кількість іммігрантів (понад 7 млн осіб), значний відсоток яких становлять турки й курди.

За релігійним складом країна «поділена» на протестантів і католиків. Протестантів трохи більше, вони переважають у північних і центральних районах.

Німеччина — це високоурбанізована держава, у міських населених пунктах проживає близько 90 % населення. Велике значення мають міста з кількістю жителів понад 100 тис. осіб.

Завдання

1) Порівняйте економіко-географічне положення України та Німеччини.

2) Використовуючи карти атласу, назвіть найбільш характерні риси географії міст Німеччини.

Далі вчитель використовує евристичну бесіду для того, щоб учні з'ясували характерні риси сучасної промисловості країни.

Учні мають дійти такого висновку: для промисловості Німеччини характерна висока технічна оснащеність і високий рівень розвитку всіх галузей; провідна роль належить машинобудуванню, хімічній промисловості й електроенергетиці; найважливіші промислові підприємства зосереджені на заході країни й у Баварії.

На допомогу вчителю

Серед галузей промисловості експортний характер мають машинобудування, хімічна промисловість, чорна металургія та окремі галузі харчової промисловості (м'ясна, цукрова, пивоварна). На машинобудування припадає майже 50 % вартості всієї промислової продукції Німеччини та майже 60 % її експорту. Основними центрами тяжіння підприємств галузі є великі міста та їхні супутники. У Німеччині, як і в більшості розвинених держав, ця галузь давно відірвалася від сировинних баз і розмістилася по всій країні. В останні десятиліття особливо інтенсивно відбувалося «просування» сучасних машинобудівних заводів у південні, а після возз'єднання й у східні землі. Найбільші машинобудівні заводи зосереджені переважно в міських агломераціях — Рейнсько-Рурській, Мюнхенській, Штутгартській, Кельнській, Гамбурзькій.

Особливістю машинобудування Німеччини є переважання виробів середньої складності. Так, за обсягом виробництва автомобілів Німеччина посідає четверте місце у світі (близько 5 млн штук). Автомобілебудівні підприємства розташовані в десятках німецьких міст.

Суднобудівні підприємства розміщені на півночі — у Гамбурзі, Бремені, Кілі, Ростоку. Хоча ця галузь не належить у Німеччині до провідних, проте за виробництвом суден країна посідає третє місце у світі.

Високого рівня розвитку досягло загальне машинобудування — виробництво оброблюваних центрів, верстатів (зокрема з числовим програмним управлінням, яких у Німеччині виробляється більше, ніж навіть у Японії), гірничошахтного, металургійного та енергетичного машинобудування. Такі виробництва найбільшого розвитку набули в Рурі та прилеглих районах.

Друга за значенням галузь промисловості Німеччини — хімічна. Склад її продукції досить різноманітний: добрива, полімери, продукція побутової хімїі тощо. За виробництвом хімічної продукції Німеччина посідає друге місце у світі, а за розмірами експорту — перше. Підприємства галузі в основному зосереджені в прирейнських районах, де розташовані найбільші її центри — Рур (концерн «Байєр», штаб-квартира — місто Леверкузен), Франкфурт-на-Майні (заводи концерну «Хьохст») та Людвігсгафен (концерн «БАСФ»).

Основою ПЕК є власне кам'яне й буре вугілля, імпортні нафта (переважно із Близького Сходу та Північної Африки) і природний газ (основний постачальник — Росія). Найбільша частка електроенергії виробляється на ТЕС, частина яких працює на вугіллі. Ще близько 30 % її виробляють АЕС.

Чорна металургія працює на власному паливі та імпортній залізній руді. Найбільші підприємства, як і раніше, розташовані в Рурі. Серед них вирізняється комбінат у місті Дуйсбург (власник — «Тіссен АГ»), який виробляє до 15 млн тонн сталі на рік.

Підприємства кольорової металургії використовують імпортну сировину або металобрухт. Тому мідеплавильні заводи зосереджені переважно в портах, а алюмінієві, свинцеві й цинкові — також у Рурі й Кельні.

Німеччина має розвинене та інтенсивне сільське господарство, яке в Західній Європі за обсягами виробленої продукції поступається тільки Франції. Якщо пригадати, що є характерним для структури цієї галузі, то можна переконатися, що й у Німеччині провідну роль відіграє тваринництво. Це дійсно так, причому в галузі переважає молочне скотарство й свинарство. Найбільшим є поголів'я великої рогатої худоби в приморських, гірських і передгірних районах. Свинарство найкраще розвинене в районах, де вирощують картоплю, кормові коренеплоди, а також поблизу великих міст.

У рослинництві велике значення мають пшениця, цукровий буряк, хміль, а на сході — також картопля. Вирощують кормові культури, жито, овес і ячмінь. Продукції рослинництва недостатньо, щоб прогодувати багатомільйонне поголів'я великої рогатої худоби й свиней. Тому Німеччина імпортує кормове зерно. Із-за кордону також завозяться деякі фрукти й овочі.

Країна має густу мережу транспортних шляхів. Особливу роль відіграють автомобільні дороги. Понад 11 тис. км із них — це високоякісні автобани з одностороннім рухом і транспортними розв'язками. Вони з'єднують найбільші міста країни між собою та з іншими державами.

Довжина залізниць становить понад 40 тис. км. У державі створена система швидкісних колій, призначених лише для пасажирських перевезень.

Морський та авіаційний транспорт має найбільше значення в міжнародних перевезеннях. Найбільший порт Німеччини — Гамбург. Серед аеропортів лідером за пасажиро- і вантажообігом є Франкфурт-на-Майні.

Розвинена транспортна система сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. Німеччина багато торгує та посідає перше місце в Західній Свропі й друге у світі за обсягом зовнішньої торгівлі.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра

Учні об'єднуються у дві команди: одна — жителі східних земель (у минулому НДР), інша — жителі західних земель (ФРН).

I тур. Представники команд мають схарактеризувати особливості географічного положення «своїх» земель.

II тур. Команди розповідають про забезпеченість природними ресурсами «своїх» земель.

III тур. Представники команд мають схарактеризувати господарство «своїх» земель.

IV тур. Команди ставлять запитання суперникам щодо особливостей населення та господарства «їхніх» земель.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель узагальнює вивчений матеріал, робить висновки.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

2. Виконайте завдання контурної карти «Німеччина» (посібник «Контурні карти із завданнями»).

3. Випереджальне завдання. Підготуйте візитну картку Франції.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!