• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Географія
  • Урок на тему "МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ. ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН."
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
5
міс.
2
7
дн.
0
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Урок на тему "МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ. ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

10 клас

Урок №69

Дата:

МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ.

ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН.

Мета: пояснити зміст поняття «міжнародний географічний поділ праці»; з'ясувати причини його зародження, закономірності формування та розвитку, сучасні характерні особливості; показати позитивні і негативні наслідки поглиблення міжнародного географічного поділу праці.

Обладнання: підручник, настінна політична карта світу, географічні атласи для 10 класу, портрети А. Сміта та Д. Рікардо.

Ключові поняття: спеціалізація господарства, галузь спеціалізації, територіальний поділ праці, економічні зв'язки, міжнародний географічний поділ праці, абсолютні переваги, порівняльні переваги.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Фронтальне опитування

1. Поясніть значення поняття «світове господарство».

2. Коли почалося зародження світового господарства?

3. Які події створили передумови для утворення світового господарства?

4. Коли сформувалося світове господарство?

5. Чому саме в цей час?

6. Колоніальні загарбання — причина чи наслідок формування єдиного світового господарства?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНС ДІЯЛЬНОСТІ vmmmm

Метод «Мозковий штурм»*

Як відомо, острів Ісландія багатий на гарячі підземні води. Місцеві жителі використовують їх для обігріву будинків і вликих теплиць, у яких вирощують овочі та фрукти, у тому числі банани. чому в цих теплицях не вирощують інші теплолюбні культурні рослини наприклад рис, бавовник чи каву? Промисловість Японії — одна з найбльш передових у світі. Проте японці не будують власних літаків, а віднедавна поступово скорочують й обсяги суднобудування. Чим це можна пояснити? Бразилія належить до найбільших виробників какао, кави й третинного цукру у світі. Плантації цих культур досить часто можна побачити поруч. Куба також відзначається значними обсягами плантацій цукровії тростини. Проте кава й какао тут практично не вирощуються. Чому? При обговоренні запитань, як правило, учні не дають чіткої відповіді. Це дозоляє вчителю оголосити, що саме вивчений на цьому уроці матеріал дасть змогу це зробити.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поняття міжнародного географічного поділу праці.

Розповідь учителя з опорою на знання учнів із географії України, історії Давнього світу та історії Середніх віків — учитель нагадує про Фінікію, економічні зв'язки Давньої Греції з грецькими колоніями Причорномор'я та Скіфією, Великий шовковий шлях, мету плавання Х. Колумба, Васко да Гами та Ф. Магеллана.

2. Закони абсолютних і порівняльних переваг.

Інтерактивна бесіда, під час якої вчитель викорютовує політичну карту світу та демонструє учням портрети А. Сміта, Д Рікардо.

На допомогу вчителю

У процесі розвитку господарської діяльності виник і постійні поглиблюється суспільний поділ праці як у масштабах усього людського суспільства, так і між окреїими галузями, підприємствами, працівниками. Невід'ємною складовою суспільного поділу праці є георафічний (або територіальний) поділ праці, що полягає в спеціалізації окремих територій на виробицтві певних видів продукції чи наданні певних послуг, а також обміні ними з іншими територіями. Найвищою просторовою формою географічного поділу праці є міжнародний географічний поділ прац(МГПП), який полягає в спеціалізації окремих країн на виробництві певних видів продукції й послуг та наступному обміні ними.

Міжнародний географічний поділ праці приводить до формувння галузей міжнародної спеціалізації. Наприклад, для Саудівської Аравії такою галуззю є нафтова промисловість, для Швейцарії — виробництво годинників, для Фінляндії — виробництво паперу, для Мальдівської Республіки — надання рекреаційних послуг тощо. Для того щоб могла виникнути подібна спеціалізація, необхідні певні умови. По-перше, країна, що бере участь у міжнародному поділі праці, повинна мати якісь переваги (наприклад володіти великими запасами природних ресусів) принаймні перед частиною держав у виробництві відповідної продукції; по-друге, повинні існувати країни, що мають потребу в цій продукції; по-третє, витрати на доставку продукції до місця продажу мають бути вигідними країні-виробнику.

Ступінь залучення будь-якої держави в МГПП насамперед залежить від рівня розвитку її господарського комплексу. Тому промислово розвинені країни посідають провідні місця в сучасному міжнародному поділі праці, особливо у випуску високотехнологічної дорогої продукції — машин та обладнання, товарів тривалого вжитку тощо. Країни Африки, Океанії, значна частина держав Азії та Латинської Америки виділяються в МГПП здебільшого сировинною спеціалізацією. Часто вона є успадкованою від часів колоніального минулого. Так чи інакше національні господарства всіх країн світу зараз пов'язані між собою всесвітніми економічними відносинами, що ґрунтуються на міжнародному географічному поділі та інтеграції праці. Усю сукупність взаємопов'язаних національних господарств називають світовою системою господарства. У своєму розвитку вона пройшла кілька етапів.

Охопивши всі країни світу, світове господарство та МГПП в останні десятиліття ускладнюються, набувають нових форм. Поглиблення міжнародної спеціалізації та обміну привело до особливо тісного «зрощування» національних господарств низки країн. Так, виник новий, найвищий ступінь міжнародного географічного поділу праці — міжнародна економічна інтеграція. Вона являє собою об'єктивний процес розвитку особливо глибоких і стійких взаємозв'язків окремих груп країн, що грунтується на проведенні ними узгодженої міждержавної політики.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота «Визначення спеціалізації господарства країн світу та виявлення причин такої спеціалізації» (із візитними картками країн у географічному атласі для 10 класу)

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учні повертаються до запитань, поставлених учителем на етапі мотивації навчальної та пізнавальної діяльності, дають на них відповіді. Учитель допомагає узагальнити їх.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 35 підручника.

2. Визначте та поясніть місце в МГПП Південної Кореї.

3. Закінчіть підготовку повідомлень і презентації про ТНК світу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.