• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Географія
  • Урок на тему "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ СВІТУ. ГЕ-ОГРАФІЧНІ ЗРУШЕННЯ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГИ. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТ-КУ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГИ В УКРАЇНІ. "

Урок на тему "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ СВІТУ. ГЕ-ОГРАФІЧНІ ЗРУШЕННЯ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГИ. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТ-КУ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГИ В УКРАЇНІ. "

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок № 85

Дата:

МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ СВІТУ. ГЕОГРАФІЧНІ ЗРУШЕННЯ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГИ. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГИ В УКРАЇНІ. ПРАКТИКУМ. ПРАКТИЧНА РОБОТА «ПОБУДОВА КАРТОСХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ РАЙОНІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЧОРНОЇ Й КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ».

Мета: актуалізувати знання про склад металургійного комплексу та принципи розташування металургійних підприємств різних видів; сформувати систему знань про географію чорної металургії світу та світовий експорт чорних металів; розширити знання учнів про місце та роль чорної металургії України у світовому господарстві, її сучасні проблеми; продовжувати формувати в учнів науково обґрунтоване ставлення до природокористування; розвивати в них допитливість, дослідницькі здібності та аналітичне мислення.

Обладнання: підручник, настінна політична карта світу, географічні атласи для 10 класу, магнітна схема «ЕВЦ чорних металів», настінна карта Франції, збільшені зображення стовпчастих діаграм, які ілюструють динаміку змін виплавки сталі за останні 20 років в Англо-Америці, Західній Європі та Східній Азії, Японії, Республіці Кореї й Китаї.

Ключові поняття: чорна і кольорова металургія, залізна руда, чавун, сталь, прокат, структура виробництва, металургійний комбінат, переробна металургія, матеріаломісткість.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Географічний крос

1. Країна, яка має найпотужнішу нафтопереробну промисловість у світі, — це ... (США)

2. Алжир, Катар, Індонезія, Малайзія — найбільші у світі експортери ... (скрапленого газу)

3. Приблизно 2/3 електроенергії світу виробляється на ... (ТЕС)

4. Прикладом країни, де понад половину електроенергії виробляють АЕС, є ... (Франція)

5. У 2009 р. до ладу стала найпотужніша ГЕС світу. її споруджено в ... ( Китаї)

6. У Бразилії та Канаді найбільша частка електроенергії виробляється на ... (ГЕС)

7. Серед країн світу за виробництвом електроенергії на вітрових електростанціях перше місце посідає ... (Німеччина)

8. У виробництві електроенергії Філіппіни виділяються використанням такого альтернативного джерела, як ... (підземні гарячі води)

Диктант завершується взаємоперевіркою (учні обмінюються роботами, потім учитель читає правильні варіанти відповідей).

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему уроку та знайомить учнів із найважливішими завданнями, які стоять перед ними, а саме: актуалізувати знання про склад металургійного комплексу та принципи розташування підприємств металургійних підприємств різних видів; сформувати систему знань про географію чорної металургії світу та світовий експорт чорних металів; з'ясувати сучасні тенденції розвитку та змін територіальної структури чорної металургії у світі; уточнити місце та значення чорної металургії України у світовому металургійному комплексі.

Учитель наголошує, що металургійний комплекс світу для нас дуже важливий, оскільки Україна має потужну чорну металургію, за виплавкою сталі впевнено перебуває в першому десятку країн світу і за експорт чорних металів отримує понад 40 % своїх валютних надходжень.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поділ металів на чорні та кольорові; склад металургійного комплексу.

Учитель пропонує учням назвати метали, із яких складаються: 1) пластини автомобільного акумулятора (свинець); 2) обмотка котушки трансформатора (мідь); 3) ложка (алюміній); 4) пружина (залізо); 5) поверхня металевої консервної банки (олово); 6) термометр (ртуть). Під час бесіди він записує названі учнями метали у два стовпчики: в один лише залізо, у другий усі інші. Закінчивши роботу, учитель повідомляє, що учні бачать на дошці схему сучасного поділу металів на дві великі групи — чорні (залізо та його сплави) та кольорові (усі інші). Після цього ставиться проблемне запитання: чому залізо становить окрему групу? (На залізо та його сплави припадає 90 % маси всіх металів, які виробляє людство за рік.)

2. Вивчення схеми виробництва чавуну й сталі та типів металургійних підприємств.

Розповідь учителя з використанням магнітної схеми «ЕВЦ чорних металів».

3. Принципи розташування різних типів підприємств.

Практична робота

Учитель називає та показує на карті кілька металургійних центрів або районів (учні знаходять їх на економічних картах атласу) Верхню Силезію, Рур, Лотарингію, Дюнкерк, Чикаго. Завдання учнів — пояснити причини будівництва підприємств чорної металургії саме в цих центрах і районах.

4. Географія чорної металургії світу.

Практична робота «Побудова картосхеми розміщення основних районів електроенергетики, чорної й кольорової металургії» (продовження)

Учні на контурній карті світу відображають методом картодіаграм географію чорної металургії світу.

1) Картографуйте країни найбільші видобувачі залізних руд та країни найбільші виробники сталі.

2) Виділіть три найбільші регіони експортери залізних руд та три найбільші регіони виробники сталі.

3) Виявіть, наскільки збігається географія видобутку залізних руд із географією виплавки сталі.

5. Сучасні тенденції зміни територіальної структури чорної металургії світу, їх причини.

Проблемна ситуація

Використовуючи карту Франції, учитель показує учням розташування Лотарингії та міст Дюнкерк і Фос. Він повідомляє, що в середині XX ст. 3/4 усієї сталі Франції виплавляли заводи Лотарингії. Учням пропонується відкрити в географічному атласі економічну карту Франції і за її допомогою з'ясувати, чому саме тут було збудовано кілька металургійних підприємств. Після отримання правильного пояснення (заводи орієнтувалися на родовища місцевих залізних руд) учитель пропонує пояснити ситуацію, яка склалася пізніше: частина заводів Лотарингії закрилася, а натомість були споруджені два великі заводи у Фосі та Дюнкерку. Учні мають за допомогою тієї самої карти пояснити місця вибору для будівництва цих металургійних комбінатів.

1) Чи є поблизу Дюнкерка й Фоса родовища залізних руд?

2) Можливо, поблизу цих міст є значні родовища кам'яного вугілля?

3) Який принцип розташування підприємств було застосовано при виборі місць будівництва цих заводів?

4) Звідки вони одержують вугілля й залізну руду?

5) Чому в середині XX ст. у Франції віддавали перевагу спорудженню заводів у Лотарингії, а зараз — у портах?

Завершуючи обговорення, учитель повідомляє, що така картина спостерігається й у багатьох інших країнах і регіонах світу. Через це швидко змінюється географія світової чорної металургії. Учитель демонструє стовпчасті діаграми, які характеризують динаміку змін виплавки сталі в трьох субрегіонах світу — Англо-Америці, Західній Європі та Східній Азії. Ставиться проблемне запитання: поясніть причину того, що в перших двох субрегіонах обсяги виплавки сталі майже не змінювалися, а у Східній Азії вони стрімко зростали. Проблемність ситуації доцільно посилити, одночасно давши підказку учням шляхом демонстрації стовпчастих діаграм динаміки змін виплавки сталі за цей самий час у трьох країнах Східної Азії — Японії, Республіці Кореї й Китаї. Учні мають відповісти на запитання: чому в першій країні обсяги виплавки сталі практично не зростали, тоді як у двох інших вони зростали дуже швидко, особливо в Китаї? Під час обговорення робиться висновок, що чорна металургія як брудне виробництво поступово переміщується до країн із нижчим рівнем вимог до охорони довкілля; із другого боку, продукція чорної металургії здебільшого за світовими мірками недорога, а тому нові підприємства будуються в тих країнах, де вартість робочої сили є нижчою.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з атласом

Учні звіряють отримані ними дані в процесі практичної роботи з картою географічного атласу для 10 класу «Чорна металургія».

Географічна задача

100 років тому на виплавляння 1 тонни сталі витрачали о6 тонн кам'яного вугілля, 2—3 тонни залізної руди, 5—6 тонн води, .1—2 тонни вапняку. Зараз на виплавляння 1 тонни сталі витрачають до 1 тонни вугілля і так само 2—3 тонни залізної руди, 5—6 тонн води, 1—2 тонни вапняку. 1. Де й чому було найвигідніше розміщувати металургійні заводи 100 років тому? 2. Чому витрати вугілля на виплавляння сталі зменшилися? 3. Де й чому металургійні комбінати найкраще будувати в наш час? Висновок. Унаслідок НТР змінюються принципи розташування металургійних підприємств, які поступово переміщуються до портів.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Завдання

Назвіть принципи розміщення:

1) металургійних комбінатів повного циклу;

2) заводів переробної металургії.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте §44 підручника.

2. Використовуючи дані карти атласу, розрахуйте загальні обсяги видобутку залізної руди й виплавки сталі в Бразилії та США. Отримані дані порівняйте і зробіть висновки щодо відмінностей у розвитку чорної металургії в обох країнах. Виявіть проблеми розвитку чорної металургії в Україні та поясніть їх із точки зору сучасних тенденцій географічних зрушень світової чорної металургії.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!