Урок на тему "Механічний рух населення. Міграційна політика держав. Українська діаспора. "

Опис документу:
Мета: формувати в учнів систему знань про причини і види міграцій; ви-значити основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні; розкрити особливості розселення українців у світі; продовжувати формувати навички роботи зі статистичними показниками; виховувати повагу та почуття духовної єдності з українцями діаспори, толерантне ставлення до іммігрантів. Джерело: інтернет-ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Урок №52

Дата:

Механічний рух населення. Міграційна політика держав.

Українська діаспора. Практична робота № 11

«Обчислення показників природного і

механічного руху населення в різних

регіонах України».

Мета: формувати в учнів систему знань про причини і види міграцій; визначити основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні; розкрити особливості розселення українців у світі; продовжувати формувати навички роботи зі статистичними показниками; виховувати повагу та почуття духовної єдності з українцями діаспори, толерантне ставлення до іммігрантів.

Обладнання: атлас, політична карта світу, карта адміністративно- територіального устрою України.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться:

- пояснювати причини і види міграцій;

- розуміти поняття «еміграції» та «імміграції»;

- визначати показники міграційного руху населення;

- пояснювати принципи міграційної політики в різних країнах світу;

- визначати країни з найчисельнішою українською діаспорою.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання. Налаштування учнів на робочу атмосферу.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Методичний прийом «Робота з картками»

Визначте, яким країнам та їхнім групам або світу загалом відповідають наступні показники народжуваності і смертності. Свій вибір обґрунтуйте.

Методичний прийом «Міні-дискусія»

Обговорення запропонованих учнями питань до міністра соціальної політики України з приводу проведення і реалізації демографічної політики в нашій державі.

І варіант

США, Україна, Буркіна-Фасо, розвинуті країни, країни Європи, що розвиваються.

Країна, група країн

Народжуваність,

Смертність, %о

22

7

13

8

11

10

44

11

11

15

Відповідь: правильна послідовність у табличці: країни, що розвиваються, США, розвинуті країни Європи, Буркіна-Фасо, Україна.

II варіант

Світ загалом, Україна, Канада, ОАЕ, Нігер

Країна, група країн, світ загалом

Народжуваність,

Смертність,

11

15

50

11

11

7

20

8

14

1

Відповідь: правильна послідовність у табличці: Україна, Нігер, Канада, світ загалом, ОАЕ.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розвиток людства завжди супроводжувався процесами переміщення населення. У пошуках кращих умов життя громадяни змінюють місця проживання. Міграції істотно впливають на загальну картину населення як всієї планети, так і України. Завдяки механічному руху українці розселилися в багатьох країнах світу.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях)

Різні за тривалістю переміщення населення між окремими населеними пунктами, регіонами, державами називаються механічним рухом або міграцією населення.

Методичний прийом «Час підручника»

За текстом підручника випишіть у зошити нові терміни та їх пояснення.

Методичний прийом «Проблемне питання»

Щорічно Державна міграційна служба оприлюднює звіт «Міграційний профіль України» — збірник аналітичної і статистичної інформації про міграцію в Україні. Поясніть, чому в цьому звіті важливу увагу приділено таким показникам, як розмір середньої номінальної заробітної плати та наявність власного житла по областях нашої держави.

Методичний прийом «Робота з картками»

Учні на основі наведених фактів визначають типи міграцій згідно класифікацій, коментують їх. Обговорення кожної ситуації.

Таблиця

Міграція в Україні та світі

(використано дані ООН, ДМС, Інституту демографічних досліджень)

І варіант

II варіант

1. Чисельність міжнародних мігрантів досягла 2013 р. 247,3 млн осіб, або 3,4 % від усього населення світу. 2000 р. її оцінювали 179 млн осіб, що становило 2,9% світового населення.

1. Тільки в одних США 2013 р. проживало 46 млн міжнародних мігрантів, а їхня кількість протягом 2000-2010 рр. зросла на 8 млн осіб.

2. 2010 р. серед держав з найбільшою питомою вагою міжнародних мігрантів у загальній кількості населення виділяють держави Близького Сходу: Катар (87%), ОАЕ (70%), Кувейт (69%), Йорданії (46 %), Ізраїлі (40 %).

2. Висока кількість міжнародних мігрантів спостерігається в Сінгапурі — 41 %, Гонконзі, особливому адміністративному регіоні Китаю, — 39 %. Кількість країн з населенням від 1 млн і більше, у якому міжнародні мігранти становили більше 10%, зросло з 29 1990 р. до 38 2010 р.

3. У період після здобуття Україною незалежності (за період 1991-2012 рр.) офіційною статистикою було зафіксовано 2,9 млн осіб, які емігрували за межі держави.

3. 3 усієї кількості емігрантів з України протягом 1991- 2012 рр. 2,2 млн осіб виїхали в пострадянські країни.

4. 2014 р. в Україну з-за кордону повернулося 2366 громадян України, які попередньо отримали дозволи на виїзд за кордон на постійне місце проживання.

5. Сільське населення України протягом 2010-2013 рр. в середньому на 80-90 тис. жителів зменшувалось на користь міського.

5. За рахунок міграцій у Києві 2014 р. населення зросло на 14443 особи.

6. Протягом 2010-2014 рр. кількість відвідування громадянами України держави Туреччина становила 2847 тис. разів.

6. Протягом 2010-2014 рр. кількість відвідування громадянами України держави Єгипет становила 1695 тис. разів.

7. 2014 р. за кордоном налічувалося офіційно працевлаштованих 78022 громадянина України.

7. Кількість громадян України 15-70 років, які протягом 2010 р. — першої половини 2012 року працювали або шукали роботу за кордоном, становила 1,2 млн осіб.

8. 2010 р. у ВНЗ нашої країни навчалися 38166 іноземців.

8. 2014 р. на території нашої держави постійно мешкали 132,8 тис. громадян Росії.

9. 2014 р. 676-м громадянам Нігерії відмовлено в отриманні візи в Україну (30 % всіх відмов іноземцям).

9. 2014 р. за незаконне перетинання кордону України затримано 227 громадян Афганістану.

10. 2014 р. в Європейський Союз нелегально прибуло 276 тис. осіб.

10. 2014 р. в Європейський Союз тільки 220 тис. нелегалів прибуло через Середземне море.

11. 2013 р. у світі налічувалось 51,2 млн біженців. Станом на 31 грудня 2014 р. з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО загальна кількість внутрішньо переміщених осіб становила 630 тис. осіб. Тільки 121048 таких людей прийнято в межах Харківської області.

11. Упродовж 2010-2014 рр. працівниками органів внутрішніх справ України встановлено 951 потерпілого від торгівлі людьми.

12. 2010 р. кожен третій мешканець Київської області працював у Києві.

12. У Київській області проживають 50 тис. студентів, які навчаються в Києві.

Практична робота № 11 «Обчислення показників природного і механічного руху населення в різних регіонах України» (виконується в зошитах для практичних робіт)

Приклад завдання. 2014 р. кількість прибулих людей в Україну становила 542506 осіб, кількість вибулих — 519914. Обчисліть коефіцієнт міграційного приросту.

Розв’язок

Міграційний приріст у абсолютному значенні становить

542506 - 519914 = 22592.

За матеріалами попереднього уроку учні називають кількість жителів України станом на 1 січня 2014 р. — 45426,2 тис. осіб. В Автономній республіці Крим (АРК) проживало 1967,2 тис. осіб. Обчислення здійснюватимемо без АРК, як на цей рік здійснювали в Державній службі статистики України. При цьому візьмемо показник середньої чисельності постійного населення 2014 р. Він становив 42831,4 тис. осіб.

428314000 - 1000

22592 - X

X = 22592 х 1000 : 42831400 = 0,53 %о.

Перевірка: на сайті Укрстату (населення та міграції → міграційний рух населення) міграційний приріст за вказаний період становив 5,3 осіб на 10000 жителів.

Методичний прийом «Проблемне питання»

Поясніть, чому в Сінгапурі у 2010-х рр. уряд країни розробив нові правила щодо прийому на роботу. Згідно них, роботодавці повинні насамперед розглядати кандидатури з числа громадян Сінгапуру і лише потім з числа іноземних громадян. При цьому, якщо в компанії працює непропорційно низька частка громадян країни, то її діяльність прискіпливо вивчають. Якими можуть бути ще обмеження на в’їзд іноземних громадян до окремої країни?

Методичний прийом «Географічне дослідження»

Ознайомтесь з пам’яткою «Працевлаштування в Німеччині» на сайті посольства Німеччини в Україні http://www.kiew.diplo.de/ на сторінці «візи».

Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях)

Слово «діаспора» в перекладі з грецької мови означає «розпорошення», «розтікання», «розсіювання».

За межами України нараховують від 8,2 млн (за переписами населення зарубіжних держав) до 20 млн (за різними оцінками) осіб українського походження. Основною передумовою формування діаспори була еміграція.

Хвилі міграцій

Хвилі міграцій

Особливості

Перша, кінець

початок ХІХ ст.

Переважно із Галичини, Буковини, Закарпаття, що належали Австро-Угорщині, до інших провінцій цієї імперії та за океан виїхали до 10 % населення. 1895-1913 рр. з українських території, що входили до складу Російської імперії, кількість переселенців на Схід становила 1,6 млн осіб. Причини — соціально-економічні

Друга, міжвоєнний період

Соціально-економічні причини доповнилися політичними. У Радянському Союзі міграційні потоки з України часто носили примусовий характер. Населення спрямовували на освоєння віддалених територій, не менше 1 млн розкуркулених селян були вислані в період колективізації

Третя, період після Другої світової війни і до кінця XX ст.

У західному напрямку була майже винятково політичною. У східному — складалася з наступних компонентів: вимушена евакуація та біженство воєнних часів; репресивні депортації противників радянської влади (переважно із західної України); організоване спрямування робочої сили на освоєння цілинних земель, природних ресурсів Сибіру і Далекого Сходу Росії, служба в армії

Четверта, з кінця XX ст.

Має передусім соціально-економічний характер. Формується діаспора в тих регіонах, де до кінця XX ст. її практично не було — насамперед, в Південній Європі

Відповідно до географічного напряму, українська діаспора поділяється на Західну і Східну. Остання —- сформувалася на теренах колишнього СРСР.

Крім діаспори, формуванню громади сприяла «міграція» кордонів. Ідеться про закордонних українців, які залишаючись на своїй етнічній території, опинилися в межах низки країн Європи (Польща, Словаччина, Білорусь, Румунія, Молдова, особливо Придністров’я, прикордонні області Російської Федерації).

Кількість українців у країнах світу

Країна

Кількість українців, тис. осіб

% від усього населення

Рік перепису населення в країні

Росія

1928

1,4

2010

Канада

1209

3,9

2006

США

961

0,3

2006

Бразилія

350...500

0,25

оціночні дані

Молдова

442,4

10,6

2004

Казахстан

333

2,08

2009

Аргентина

300

0,75

оціночні дані

Узбекистан

105

0,43

2000

Польща

49

0,1

2011

Латвія

46

2,2

2011

Для Канади, США, Бразилії і Аргентини вказано кількість осіб, що мають українське етнічне коріння. Кількість безпосередньо українців у Канаді за переписом населення 2006 р. становила 301 тис. осіб. У Польщі під час проведення перепису населення 2011 р. на запитання щодо приналежності до певної національності можна було давати одну або дві відповіді.

Методичний прийом «Географічний практикум»

Побудуйте стовпчикові діаграми «Українці Західної діаспори» (І варіант) і «Українці Східної діаспори» (II варіант).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Бесіда»

- Перелічіть нові терміни на уроці. Дайте визначення цим термінам.

- Які, на вашу думку, області України мають найбільше позитивне/негативне сальдо міграції? Протягом 2010-2014 рр. найвищі показники міграційного приросту мали Київ, Київська, Харківська і Одеська області. Найбільше негативне сальдо міграції — в Донецькій і Луганській областях, яке було і до військових дій на Донбасі.

Методичний прийом «Картографічний практикум»

На контурну карту нанесіть 5 країн з найчисельнішою українською діаспорою.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Методичний прийом «Географічний мікрофон»

Уявіть, що ви — ведучий відеоконференції за участю українських школярів та їхніх ровесників — представників української діаспори з Канади. Складіть сценарій з трьох-чотирьох заходів (тем), які би ви провели (обговорили) із заокеанськими однолітками.

Аналіз відповідей й роботи учнів на уроці.

На території нашої держави проживають близько ¾ всіх українців, усі інші становлять українську національну спільноту поза межами України, яка має з нею духовний зв’язок. Іноді поняття діаспора розтлумачують як усіх українців, що проживають за межами етнічної території України. Діаспори утворюються шляхом міграцій, або внаслідок насильницького відторгнення частини етносу від основного масиву. Українців, що мешкають на своїх етнічних землях, діаспорою не вважають.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 45 підручника.

2. За матеріалом параграфа складіть таблицю «Позитивні й негативні наслідки трудової міграції з території України».

3. Повторіть матеріал про кількість населення, статевий та віковий склад, міграції. Підготуйтеся до поточного контролю знань.

4. Дослідження (за бажанням). З’ясуйте, як формувалася українська діаспора в одній із країн світу (за власним вибором).

5. Випереджальне завдання (окремим учням). Використовуючи інтернет-джерела, складіть перелік країн, що мають найвищу в світі густоту населення.

6. Продовжте підготовку до географічного турніру.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!