Урок на тему "МАСШТАБ ТА ЙОГО ВИДИ"

Опис документу:
Мета: актуалізувати знання про масштаб, що учні набули на уроках мате-матики та природознавства; формувати знання про види масштабу; розвивати практичні вміння користуватися масштабом, розрізняти та порівнювати види масштабу; розвивати аналітичне мислення, просторове уявлення, допитливість; виховувати уважність, зосередженість, охайність у роботі з картографічними джерелами. джерело: інтернет-ресурси

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

6 клас

Урок №13

Дата:

МАСШТАБ ТА ЙОГО ВИДИ

Мета: актуалізувати знання про масштаб, що учні набули на уроках математики та природознавства; формувати знання про види масштабу; розвивати практичні вміння користуватися масштабом, розрізняти та порівнювати види масштабу; розвивати аналітичне мислення, просторове уявлення, допитливість; виховувати уважність, зосередженість, охайність у роботі з картографічними джерелами.

Обладнання: підручники, зошити, глобус, географічні карти різних масштабів, креслярське приладдя.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть називати різні види масштабу, пояснювати відмінності картографічних творів, виконаних у різних масштабах, вимірювати відстані за допомогою масштабу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Прийом «Взаємоопитування» (робота в парах)

Обмін питаннями, підготовленими вдома до тексту параграфа.

Конкурс творчих запитань і відповідей

Запитання ставлять ті учні, які їх підготували. Решта намагається відповідати на них. Якщо правильної відповіді не прозвучало, автор творчого запитання відповідає сам.

Прийом «Мікрофон»

Висловлювання учнів з приводу творчих запитань і відповідей на них, визначення найкращих запитань і грамотних відповідей.

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом «Відстрочена відгадка»

У який спосіб картографам удається на невеликому аркуші паперу зобразити відстані в десятки, сотні, тисячі кілометрів? Погляньте на карту півкуль. Якщо вірити її назві, тут помістилась уся наша планета, площа якої дорівнює понад 510 млн км2! Крім того, картографи стверджують, що, розгадавши їхню загадку, ви зможете точно визначати відстань між двома населеними пунктами, не переміщаючись з одного в другий!

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Формування поняття «масштаб» (робота з планами в атласі, виконаними у різних масштабах)

Прийом «Мозковий штурм» (пошук відповіді на запитання «Що таке масштаб?»)

Масштаб — це міра зменшення відстаней певної місцевості під час зображення їх на плані та карті.

Масштаб — це відношення довжини відрізка на плані, карті або глобусі до його дійсної довжини на місцевості.

Висновок 1. Масштаб показує, у скільки разів відстань на плані чи карті менша за відстань на місцевості.

2. Види масштабів

Масштаб на планах та картах звичайно показують у трьох видах: числовому, іменованому та лінійному.

Робота з атласом і заповнення таблиці

Вид масштабу

Спосіб запису

Приклад

Висновок 2. Масштаб зазначають на кожному плані, географічній карті та глобусі. Існує декілька способів запису масштабу. Чим більше число у знаменнику числового масштабу, тим масштаб менший.

3. Переведення масштабів з одного виду в інший

Приклад 1. Переведіть числовий масштаб 1: 5000 в іменований.

Щоб перевести числовий масштаб в іменований, необхідно знаменник перевести із сантиметрів у метри (якщо в знаменнику число має понад п’ять нулів, слід перевести його в кілометри, пам’ятаючи, що в 1 км 100 000 см):

5000 : 10 = 50.

Відповідь: в 1 см 50 м.

Приклад 2. Переведіть іменований масштаб «в 1 см 250 м» у числовий.

Щоб перевести іменований масштаб у числовий, потрібно метри (кілометри) перевести в сантиметри та записати у вигляді дробу:

250 х 100 = 25 000.

Відповідь: 1 : 25 000.

Висновок 3. Для переведення числового масштабу в іменований необхідно знаменник перевести із сантиметрів у метри (тобто відняти два нулі). Якщо знаменник є цифрою з п’ятьма й більше нулями, то її можна перевести в кілометри (відняти ще три нулі).

4. Визначення дійсних відстаней за планом і картою

Приклад 1. Визначте відстань на плані в атласі від млина до джерела.

Щоб визначити дійсну відстань на місцевості між двома об’єктами потрібно лінійкою виміряти відстань між ними в сантиметрах, помножити на величину масштабу та перевести в метри (або кілометри). Відстань на плані між млином і джерелом становить 3,4 см, а величина масштабу — 10 000 см.

3,4 х 10 000 = 34 000 (см) = 340 (м).

Приклад 2. За фізичною картою України в атласі визначте відстань між Києвом і Харковом.

Відстань на карті між Києвом і Харковом дорівнює 11,7 см. Для обчислення великих відстаней зручно користуватися іменованим масштабом. Масштаб фізичної карти України — у 1 см 35 км.

11,7 х 35 = 409,5 (км).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У ПІДРУЧНИКУ

§ 11 (І, ІІ, ІІІ).

«Картографічний практикум» (робота в парах)

1

Варіант І

Варіант ІІ

Переведіть числовий масштаб в імено ваний.

Переведіть іменований масштаб у числовий.

а) 1 : 200 000.

б) 1 : 500.

в) 1 : 1 000 000.

г) 1 : 1000.

а) В 1 см 200 м.

б) В 1 см 1 км.

в) В 1 см 5 м.

г) В 1 см 80 км.

Взаємоперевірка

2. Визначте масштаб карти, якщо відстань на місцевості:

500 км на карті — це відрізок завдовжки 5 см.

Розв’язання

1) 500 км = 50 000 000 см.

2) 50 000 000 : 5 = 10 000 000.

Відповідь: М 1: 10 000 000, або у 1 см 100 км.

100 км на карті — відрізок завдовжки 2 см.

Розв’язання

1) 100 км = 10 000 000 см.

2) 10 000 000 : 2 = 5 000 000.

Відповідь: М 1: 5 000 000, або у 1 см 50 км.

Прийом «Проблемне питання»

1. Відстань на місцевості становить 500 м.

Зобразіть цю відстань у вигляді відрізків у масштабах

1 : 5000, 1 : 10 000, 1 : 25 000.

Дайте відповіді на запитання:

а) Який із запропонованих масштабів найбільший? Який найдрібніший?

б) У якому масштабі місцевість зображено з більшими подробицями?

Закінчіть формулювання висновку: «Чим більший масштаб, тим місцевість зображена...»

2. Як визначити масштаб глобуса, якщо він не вказаний?

3. Як за допомогою лінійного масштабу та вимірника можна виміряти довжину не лише прямих, але й кривих ліній?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Заключне слово вчителя

Для того щоб зобразити великі території на аркуші паперу, користуються масштабом. Масштаб показує, у скільки разів відстань на плані менша, ніж на місцевості.

Розрізняють числовий, іменований і лінійний масштаб.

За допомогою масштабу, лінійки та вимірника можна визначити дійсну відстань на місцевості.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний текст підручника.

2. Побудувати план своєї кімнати та записати послідовність своїх дій.

3. Скласти власне завдання на використання масштабів.

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

Першим «навчив» карту розмовляти мовою масштабу Анаксимандр, грецький учений, який жив у VІІ–VІ ст. до н. е. Він створив карту світу з використанням масштабу, у центрі якої була розміщена Греція. Її оточували відомі на той час частини Європи та Азії. Карта мала форму кола, навкруги якого зображено водний простір.

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Креативний менеджмент в умовах змін (на прикладі управління закладами позашкільної освіти)»
Просіна Ольга Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.