Урок на тему "МАШИНОБУДУВАННЯ — СЕРЦЕВИНА ЕКОНОМІКИ. ОСОБЛИВОСТІ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ЙОГО ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД. "

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок № 87

Дата:

МАШИНОБУДУВАННЯ — СЕРЦЕВИНА ЕКОНОМІКИ.

ОСОБЛИВОСТІ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ЙОГО

ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД. ЗМІНИ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ

МАШИНОБУДУВАННЯ В ЕПОХУ НТР.

Мета: розпочати формування знань учнів про географію машинобудування світу; розширити знання учнів про галузевий склад машинобудування та його зміни в епоху НТР; продовжити формування знань про внутрішньогалузеві виробничі зв'язки різних ланок машинобудування та найважливіші форми організації виробництва; ознайомити учнів зі змінами його територіальної структури; конкретизувати знання учнів про галузі транспортного машинобудування та верстатобудування світу; виявити основні причини переміщення машинобудівних виробництв.

Обладнання: підручник, настінна політична карта світу, географічні атласи для 10 класу, картки для географічного тренінгу, магнітні схеми «Машинобудівний ЕВЦ», політична карта світу, картина «У цеху ХТЗ», зображення літака «Боїнг», морського корабля та емблеми компанії «Тойота», збільшені діаграми виробництва автомобілів десятьма найбільшими країнами-виробниками в 1990 і 2009 р., паперові кружки.

Ключові поняття: комплексність, диференційованість структури, кооперування, спеціалізація, галузева структура, територіальна структура, «авангардна трійка», новітні галузі машинобудування, складальне виробництво, авіакосмічне машинобудування, верстатобудування, суднобудування, автомобілебудування, міграція галузі промисловості.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує оцінки за виконану на попередніх уроках практичну роботу, аналізує типові помилки.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Географічний крос

1. Серед кольорових металів найбільшу річну виплавку має ...

2. Найкраща руда алюмінію — це ...

3. Найбільший у світі виробник та експортер алюмінієвої руди — ...

4. Підприємства, які виплавляють чорнову мідь, доцільно будувати біля ...

5. Через те, що руди більшості кольорових металів бідні, але метали можуть містити одразу кілька з них, у кольоровій металургії набула поширення така форма організації виробництва, як ...

6. Прикладом країни, яка значну частку кольорових металів виплавляє з вторинної сировини, є ...

7. Чилі — провідний світовий виробник ...

8. Великим виробником алюмінію, свинцю, міді й золота з власної сировини та їх значним експортером є ...

9. Найбільшим виробником та експортером золота є ...

10. Досить великий розвиток початкових виробництв кольорової металургії в країнах, що розвиваються, пояснюється не тільки значними запасами в них руд, а й тим, що ці виробництва ...

11. Найбільший у світі виробник міді й алюмінію — це ...

12. Значний рівень розвитку кольорової металургії в Казахстані пояснюється перш за все тим, що тут є ...

Перевірка домашнього завдання

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель демонструє учням кілька предметів (наприклад мобільний телефон, годинник, комп'ютер, ліхтарик, калькулятор тощо) і пропонує назвати їх одним словом (це слово — машини), після чого просить навести власні приклади машин. Робиться висновок, що людину зараз оточують численні машини й механізми, які суттєво поліпшують її побут і працю. Машини для людини нерідко просто незамінні. А виготовляє їх галузь промисловості, яка називається машинобудуванням. Учитель звертає увагу на велику кількість і різноманітність видів машин.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Особливості машинобудування.

Учитель звертає увагу учнів на два поняття — «комплексність» та «диференційованість структури» — і ставить завдання: за допомогою тексту підручника дати їх визначення. Після закінчення роботи з текстом підручника учитель організовує обговорення прочитаного.

2. Внутрішньогалузеві зв'язки у машинобудуванні та форми організації його виробництва.

Інтерактивна бесіда з використанням політичної карти світу, географічних атласів для 10 класу та магнітної схеми «Машинобудівний ЕВЦ».

3. Принципи розміщення різних машинобудівних виробництв та найбільш поширені форми організації його виробництва.

Бесіда

1) Чи можна всі виробництва, зображені на схемі машинобудівного ЕВЦ, зосередити в межах одного заводу, наприклад такого, який виробляє електровози? Поясніть свою думку.

2) Пригадайте, як називається процес установлення тісних виробничих зв'язків між підприємствами з метою випуску спільної продукції.

3) Які вигоди дає кооперування? Без якої іншої форми організації виробництва воно неможливе?

4) Яким умовам, на вашу думку, мають відповідати місця розташування складальних виробництв?

5) Поясніть, чому в найбільшому українському центрі машинобудування — Харкові — зовсім немає суднобудівних підприємств, тоді як у Миколаєві їх аж три.

6) Де б ви розміщували машинобудівні заводи, які виробляють продукцію середньої складності, але масивну, для виготовлення якої потрібно багато сталі?

7) Сформулюйте найважливіші принципи розташування машинобудівних підприємств.

4. Галузевий склад машинобудування, зміни його в епоху НТР.

Матеріал подається у формі розповіді вчителя, після чого учні отримують завдання.

Завдання

Учитель звертає увагу учнів на список галузей і виробництв машинобудування (написаний на протилежному боці відкидного крила дошки) і ставить завдання розділити їх на три групи: старі галузі, нові галузі, найновіші галузі. У процесі подальшого обговорення учні аргументують свій вибір.

5. Загальні зміни територіальної структури машинобудування світу під час НТР.

Розповідь учителя з елементами інтерактивної бесіди з використанням відповідної карти географічного атласу для 10 класу та політичної карти світу.

6. Географія авіакосмічного машинобудування світу.

Розповідь учителя (із використанням політичної карти світу)

На початку роботи вчитель прикріплює на політичній карті світу невеликі кружечки з кольорового паперу в тих місцях, де розташовані космодроми (Росія — Плісецьк і Капустин Яр, СІИА — мис Канаверал, Французька Гвіана — Куру, Казахстан — Байконур, Індія, Японія, Австралія, Бразилія). Запитання до учнів: чому така мала кількість країн володіє космодромами? Робиться висновок, що такий вид діяльності, як виробництво космічної техніки, є дуже складним, а тому недоступним більшості країн світу. Після характеристики космічного машинобудування вчитель характеризує географію авіабудування світу. З'ясовується значення поняття «новітні галузі машинобудування».

7. Характеристика суднобудування світу.

Робота з атласом

Учні працюють із картою «Машинобудування світу» географічного атласу для 10 класу; виявляючи регіони та країни, де зосереджена ця галузь, пояснюють її концентрацію у Східній Азії. Бажано продемонструвати карту «Машинобудування світу» з географічного атласу для 10 класу та звернути увагу учнів на те, що на цій карті Південна Корея — найбільший виробник морських суден на сьогодні — узагалі не показана як велика суднобудівна держава. Запитання до учнів: про що це свідчить? У процесі обговорення виявляються закономірності й причини переміщення з часом виробництв цієї галузі в просторі.

8. Закономірності та причини міграції автомобільної промисловості.

Інтерактивна бесіда

На початку пояснення вчитель демонструє дві збільшені діаграми — виробництва десятьма найбільшими країнами-виробниками автомобілів

y 1990 та 2009 p. Від учнів вимагається порівняти їх і виявити відмінності. Доцільно здійснити картографування найбільших виробників автомобілів 1990 і 2009 p., на його підставі виявити закономірності територіального переміщення виробництва автомобілів за минулий період. Учні повинні також виявити й назвати причини такого переміщення.

9. Характеристика географії верстатобудування.

Матеріал подається у формі розповіді учителя в поєднанні з роботою учнів із картою «Машинобудування світу» географічного атласу для 10 класу. Метою цієї роботи є виділення найважливіших регіонів верстатобудування, їхня стисла характеристика та виявлення причин, які обумовили розвиток верстатобудування саме в цих регіонах.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Географічний тренінг

Прочитайте текст і знайдіть помилки географічного характеру.

Зразок картки

Авіакосмічне машинобудування — одна з новітніх наукоємних галузей машинобудування. Оскільки це виробництво складне, то воно орієнтується на наукові центри, значні скупчення висококваліфікованих трудових ресурсів та споживача. Найбільші виробники космічної техніки — США, Росія, Китай, Франція, Японія. На жаль, для України такі виробництва технічно недоступні. Проте наша країна має добре розвинене суднобудування — також передову новітню галузь. Розвиток її в Україні пояснюється наявністю тут великої кількості висококваліфікованих трудових ресурсів. Більшість таких підприємств розташовані на перетині шляхів сполучень, що дає змогу успішно здійснювати кооперування. Автомобільні заводи працюють переважно у високорозвинених країнах, де є потужний споживач. Особливо великою є концентрація там складальних виробництв. Найбільший виробник автомобілів у світі — німецька компанія « Мерседес ».

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Узагальнюючи вивчене, учитель підкреслює важливість знання принципів розміщення машинобудівних підприємств, особливостей різних галузей машинобудування та закономірностей часових змін їхньої територіальної структури. На підтвердження своїх слів він демонструє ілюстрацію «У цеху ХТЗ» і пропонує назвати країни або регіони світу, де подібні виробництва добре розвинені. Щоб виконати поставлене завдання, потрібно врахувати рівень складності виробництва, його наукоємність, транспортабельність продукції та матеріаломісткість. Висновки учнів перевіряються за допомогою карти атласу.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 45 підручника.

2. Випереджальне завдання. Складіть список найвідоміших автомобільних компаній світу та країн, де розташовані їхні штаб-квартири.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
Схожі матеріали

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00