До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
5
міс.
2
9
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Урок на тему "КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ СВІТУ, ЇЇ ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ. РОЗМІЩЕННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ"

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

10 клас

Урок № 86

Дата:

КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ СВІТУ, ЇЇ ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД ТА

ОСОБЛИВОСТІ. РОЗМІЩЕННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ.

ХАРАКТЕРНІ РИСИ КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГИ

КРАЇН ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ РОЗВИТКУ.

Мета: актуалізувати й розширити знання учнів про галузевий склад та особливості кольорової металургії, принципи розміщення її підприємств; сформувати знання про закономірності й географію розміщення сировинної та переробної бази світової кольорової металургії; забезпечити усвідомлення відмінностей кольорової металургії країн із різним рівнем розвитку; продовжувати формування екологічного мислення.

Обладнання: настінні політична й тектонічна карти світу, підручник, географічні атласи для 7 і 10 класів, зразки мідних, свинцево-цинкових, ртутної, алюмінієвої, олов'яної руд, збільшені картосхеми розташування кількох металургійних комбінатів, повість В. Суслова і В. Росіна «Дивовижна одіссея Феді Кудряша» (інша її назва — «На каравелі "Улюбленець Нептуна"»), магнітні схеми «ЕВЦ кольорових металів (виробництво алюмінію)» та «ЕВЦ кольорових металів (виробництво міді)», збільшена діаграма співвідношення обсягів річної виплавки кольорових металів.

Ключові поняття: руда, енерговиробничий цикл, стадія виробництва, енергоємність, матеріаломісткість, трудомісткість, комбінування, вторинний метал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Фронтальне опитування

1. Що дає економіці чорна металургія?

2. Які метали належать до чорних?

3. Чому залізо та його сплави утворюють окрему групу металів?

4. Назвіть типи металургійних підприємств.

5. Назвіть можливі принципи розташування металургійних комбінатів повного циклу.

6. Які види сировини використовують металургійні комбінати повного циклу?

7. Що є сировиною для роботи підприємств переробної металургії?

8. На що орієнтуються підприємства переробної металургії?

9. Який регіон світу на сьогодні посідає перше місце за виплавкою сталі?

10. Яка країна світу виплавляє найбільшу кількість сталі?

11. У якій країні виплавляється найбільше сталі на душу населення, за що її прозвали «сталевим карликом»?

12. Чому відбувається переміщення металургійних підприємств повного циклу до прибережних районів країн?

13. Чому нові металургійні заводи будують переважно в середньорозвинених країнах?

Фронтальне опитування завершується демонстрацією картосхем розташування кількох металургійних комбінатів повного циклу. Завдання учнів — пояснити принципи їх розміщення.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступне слово вчителя

Хоча чорні метали становлять за обсягом 90 % усієї річної виплавки, проте в багатьох випадках чавун або сталь не мають необхідних для того чи іншого виробу властивостей. За таких умов їх заміняють іншими металами або сплавами, які не містять заліза. Такі метали називаються кольоровими, а галузь, яка їх виробляє, — кольоровою металургією. Оскільки кольорових металів багато, то галузева структура кольорової металургії досить складна, а принципи розташування підприємств різноманітніші, ніж у чорній металургії. Не знаючи їх, важко пояснити розміщення того чи іншого заводу, а ще важче — визначити місце, де доцільно збудувати таке підприємство. Саме вивченню цього матеріалу й буде присвячений поточний урок.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Кольорові метали, їх поділ на групи.

Інтерактивна бесіда

Використовується книга В. Суслова і В. Росіна «Дивовижна одіссея Феді Кудряша». На початку бесіди вчитель демонструє діаграму, яка ілюструє співвідношення світового виробництва деяких кольорових металів, і звертає увагу, що масштаби їх виробництва дуже відрізняються. Саме за цим принципом кольорові метали поділяють на дві групи — основні та інші.

Співвідношення обсягів річної виплавки кольорових металів

Перша група об'єднує дві підгрупи. Учитель пропонує учням самостійно визначити, що покладено в основу цього поділу. Для мотивації праці учнів він зачитує уривок із повісті:

«— Ви все переплутали, голубе! Може, ви станете заперечувати, що й метали, кожен з семи металів, не відповідає своїй планеті? Цар мета лів — золото — Сонцю, залізо — Марсові, олово — Юпітеру, срібло — Місяцю, мідь — Вечері, свинець — Сатурну, ртуть — Меркурію? Сім металів... — здивувався Кудряш.

Чому тільки сім? А вольфрам, нікель, молібден, магній, титан, хром, платина, марганець, вісмут, цинк?».

Учитель пропонує пояснити, чому середньовічний алхімік Гуго в дискусії зміг назвати лише сім металів. Учні роблять висновок, що в ті часи інших металів не знали. Таким чином, одні з кольорових металів люди використовують уже кілька століть, інші — останні 100—150 років. Перші називають важкими, другі — легкими, хоча ці поняття є умовними. Інші метали поділяються на три групи — тугоплавкі, коштовні та рідкісні. Виробництвом останніх нерідко займається не кольорова металургія, а хімічна промисловість.

2. Принципи розміщення підприємств кольорової металургії.

Практична робота (з узагальненням)

Учитель демонструє збільшені схеми розташування кількох груп однотипних центрів (перша група — Норильськ, Балхаш, підприємства Ко-пербелту, Маунт-Айза і Теннант-Крік, Садбері; друга група — Абакан, Братськ, Арвіда, міста штату Вашингтон; третя група — підприємства Кузбасу, Руру, Донбасу; четверта — Гамбург, Мілан — Турин — Генуя, Осака — Нагоя тощо) кольорової металургії. Перед учнями ставиться завдання: у кожному випадку пояснити причини виникнення та розвитку кольорової металургії саме в цих центрах. Учитель узагальнює відповіді, одночасно демонструючи зразки руд кольорових металів і характеризуючи їх властивості (мідні, свинцево-цинкові, ртутні, олов'яні руди мають малий уміст металів, алюмінієві, навпаки, досить багаті, для виплавки цинку з руди потрібно її нагрівати до дуже високої температури).

3. Особливості кольорової металургії країн із різним рівнем розвитку.

Проблемна ситуація

Учитель просить учнів назвати принцип розміщення підприємств свинцевої промисловості, після чого звертає увагу на значне виробництво міді в Німеччині та Бельгії (відповідно 680 тис. тонн і 380 тис. тонн на початку XXI ст., що відповідає п'ятому й восьмому місцям у світі). Учням пропонується розглянути економічну карту Західної Європи та виявити родовища мідних руд у Німеччині та Бельгії. Учні бачать суперечності: заводи, які виплавляють мідь, є1 а родовища руд, біля яких ці підприємства мають бути розташовані, відсутні. Неготовність учнів дати пояснення такого факту дає змогу вчителеві вказати, що кольорова металургія ви-сокорозвинених країн має свої особливості, так само як і кольорова металургія країн, що розвиваються.

4. Географія сировинної бази кольорової металургії.

Спільна практична робота вчителя й учнів із настінною тектонічною картою світу та тектонічними картами в атласах для 7 класу. Мета — установити загальні закономірності поширення в земній корі руд міді, свинцю й цинку, алюмінію, золота.

5. Вивчення географії мідної, алюмінієвої, свинцевої та золоторудної промисловості світу.

Практична робота «Побудова картосхеми розміщення основних районів електроенергетики, чорної й кольорової металургії» (закінчення)

Використовуючи надані вчителем матеріали, учні на контурній карті світу відображають методом картодіаграм географію алюмінієвої, мідної, свинцевої та золоторудної промисловості світу.

1. Картографуйте країни — найбільші виробники (по п'ять) алюмінію, міді, свинцю й золота.

2. Виділіть способом ареалів найбільші регіони кольорової металургії світу. Дайте їм назви.

На допомогу вчителю

Країни — найбільші виробники міді

Країна

Виплавка чорнової міді, тис. т

Країна

Виплавка рафінованої міді, тис. т

США

1720

США

2500

Чилі

1400

Чилі

2100

Японія

1350

Японія

1300

Китай

1000

Китай

1200

Канада

630

Німеччина

680

Росія

600

Росія

610

Перу

430

Польща

450

Польща

430

Бельгія

380

Мексика

350

Перу

380

Німеччина

350

Замбія

330

Країни найбільші виробники первинного алюмінію й золота

Країна

Виплавка первинного алюмінію, млн т

Країна

Видобуток золота, т

Китай

8,7

Китай

295

Росія

3,7

ПАР

250

Канада

3,0

США

230

США

2,3

Австралія

225

Австралія

1.9

Перу

175

Бразилія

1.5

Росія

165

Норвегія

1,4

Канада

100

Індія

1,0

Індонезія

90

ПАР

0,9

Узбекистан

85

Бахрейн

0,8

Гана

84

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Розпізнай і розкажи»

На дошці записані назви кількох країн. Учитель зачитує відомості про якусь країну зі списку. Завдання учнів — за описом назвати країну. При цьому вони можуть користуватися атласом.

Описи країн:

1. Ця країна має надлишок дешевої електроенергії, яка виробляється майже винятково на ГЕС. Через це вона —- великий виробник первинного алюмінію, хоча тут немає ні родовищ бокситів, ні власних глиноземних заводів. Ця країна також є значним виробником рафінованої (очищеної) міді (Норвегія).

2. Ця країна — великий виробник олова, причому більша частина олов'яної руди видобувається з морського дна. Досить значний виробник бокситів. Видобуваються тут також і мідні та нікелеві руди (Індонезія).

3. Потужна й багатогалузева кольорова металургія цієї європейської країни працює на імпортній сировині. Проте значна частина металів, особливо важких — міді, свинцю й цинку — виплавляється з власного металобрухту. Країна має також потужну чорну металургію (Німеччина).

4. Ця країна — найбільший на території Африки виробник чорнової міді та свинцю. Практично весь обсяг виплавлених металів експортує (Замбія).

5. Потужна багатогалузева кольорова металургія зосереджена переважно в портах, куди надходить імпортна сировина. Доволі велика частка виплавлених металів — вторинні. У глибинних районах країни розміщені лише заводи, які виплавляють алюміній (хоча також з імпортної сировини) (Японія).

6. Один із найбільших у світі виробників міді. Галузь базується на великих власних запасах мідних руд. Чорнової міді виробляється значно більше, ніж рафінованої. Інші виробництва кольорової металургії практично не набули розвитку (Чилі).

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель (із залученням учнів) формулює головні закономірності розміщення підприємств кольорової металургії у світі.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 44 (стор. 154-155).

2. Використовуючи карту атласу, опишіть розташування кольорової металургії Польщі, поясніть її особливості.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток цифрового інтелекту учителя: путівник по цифрових інструментах в ефективній організації і проведенні освітнього процесу»
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.