• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Географія
  • Урок на тему "КАНАДА. ПРАКТИКУМ №48. ТВОРЧА РОБОТА «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ СТРУКТУРИ І НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КАНАДИ»."

Урок на тему "КАНАДА. ПРАКТИКУМ №48. ТВОРЧА РОБОТА «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ СТРУКТУРИ І НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КАНАДИ»."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок №153

Дата:

КАНАДА.

ПРАКТИКУМ №48. ТВОРЧА РОБОТА

«ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ СТРУКТУРИ

І НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КАНАДИ».

Мета: схарактеризувати географічне положення країни, населення й міста; дати оцінку розвитку господарства; визначити галузеву та територіальну структуру промисловості, особливості сільського господарства, транспортну інфраструктуру, зовнішньоекономічні зв'язки; розвивати вміння учнів самостійно працювати з джерелами географічних знань.

Обладнання: підручник, настінна економічна карта Північної Америки, географічний атлас для 10 класу, посібник «Контурні карти із завданнями», плакат «Канада», ілюстрації, які демонструють різні райони країни.

Ключові поняття: географічне положення, країна переселенського капіталу, населення, корінне населення, діаспора, міста, господарство, галузева структура, територіальна структура, промисловість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньоекономічні зв'язки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

1. Назвіть особливості природи Канади.

2. На які ресурси багата країна?

3. Чим пояснюються особливості етнічного складу населення країни?

4. У яких районах Канади проживає найбільше українців?

5. Які канадські товари здобули світове визнання?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступне слово вчителя

Канада належить до найбільших виробників багатьох видів промислової та сільськогосподарської продукції. Для неї характерними є висока концентрація виробництва, величезні територіальні відмінності в розміщенні господарства, а також важливе значення гірничодобувної, лісової та деревопереробної промисловості. У гірничодобувній галузі найбільше значення мають видобуток природного газу (третє місце у світі), нафти (дев'яте місце), цинкових руд (перше місце), нікелевих руд (друге місце), мідних руд (четверте місце), золота (п'яте місце).

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Географічне положення, природні умови та ресурси Канади.

2. Населення країни.

3. Господарство країни.

Робота з таблицею (у групах)

Визначте особливості ЕГП Канади, заповнивши таблицю за допомогою атласів та інших джерел знань за планом: історико-географічний регіон, у'якому розташована країна; розташування в регіоні — центральне чи периферійне; сухопутні кордони (із якими країнами межує, протяжність кордонів, їхній характер, найважливіші сусіди); морські кордони (до яких океанів і морів має вихід, характер берегової лінії, можливість використання берегів для розвитку зовнішньої торгівлі); забезпеченість власною сировиною й паливом; розташування щодо джерел сировини, районів збуту готової продукції, важливих транзитних транспортних коридорів. (Учитель звертає увагу учнів на те, що Канада — країна парадоксу: експортна спрямованість гірничодобувної промисловості й сільськогосподарського виробництва.)

На допомогу вчителю

Характерною особливістю Канади с високий рівень забезпеченості водними ресурсами. Багато річок та озер утворюють великі системи. Наприклад, у басейні річки Маккензі розташовані озера — Велике Ведмеже, Велике Невільниче, Атабаска. Інша система включає річку Нельсон та озера Вінніпег, Вінніпегосіс, Манітоба.

За запасами деревини Канада поступається лише Росії й Бразилії, а за обсягом лісових ресурсів на одну особу посідає перше місце у світі. Країна є одним зі світових лідерів за забезпеченістю земельними ресурсами (на кожного канадця припадає майже 32 га землі). Канада багата на різноманітні корисні копалини. Найбільше значення мають поклади руд кольорових металів, залізної руди, урану, нафти й природного газу, калійних солей та азбесту, є запаси коштовних металів і вугілля. (Учні позначають на контурній карті найбільші родовища корисних копалин.)

Головними чинниками, що визначають основні риси населення Канади, є природні умови й імміграція. В останні роки на переселенців припадає до 75 % щорічного приросту населення.

Кількість жителів країни збільшується й за рахунок природного приросту, але протягом останніх десятиліть він неухильно зменшується й у 2009 р. становив 3 %о. При цьому в країні один із найнижчих показників смертності серед дітей до одного року. Це результат високого рівня розвитку медицинита якості життя в країні. 50 років тому вперше в історії' країни кількість чоловіків виявилася меншою, ніж кількість жінок, і зараз на '00 жінок припадає 98 чоловіків. Як і для більшості країн світу, характерною є більша частка жінок віком понад 65 років.

Національний склад населення також є результатом імміграції. Якщо в XVII—XIX ст. сюди в основному прибували вихідці з Великої Британії й Франції (від кінця XVIII ст. зв'язок із Францією обірвався), то у XX ст. серед іммігрантів було більше німців, італійців, українців, поляків, євреїв, китайців, скандинавів. Останнім часом зросла кількість переселенців з Азії й Латинської Америки. Зараз англоканадці становлять 28 % населення, франкоканадці — 23 %, інші європейці — 15 % (серед них за кількістю виділяються німці, італійці, українці), є вихідці з Азії й Африки, індіанці й ескімоси.

Франкоканадці зосереджені в провінції' Квебек і частково в провінції Нью-Брансуїк. За три з половиною століття вони створили власну культуру. їхній єдності сприяли компактність розселення й збереження традицій, зокрема сильний вплив католицької церкви. В інших районах переважають англоканадці. їхня традиційна культура близька до англійської. Так, у великих містах багато будинків вікторіанськоїепохи. Із цим періодом пов'язані традиції в містобудуванні, мистецтві й способі життя не тільки у Великій Британії, але й Канаді. Понад третина віруючих (в основному франкоканадців й італійців) належить до католицької церкви, ще чверть—протестанти.

Канада має низьку густоту населення — 3 особи/км! — і великі контрасти в його розміщенні. 90 % усього населення Канади проживає в межах 200 км від кордону зі США, при цьому більшість із них сконцентрована в районі Великих озер і поблизу річки Св. Лаврентія. Канада — високоурбанізована країна, міське населення становить 79 %. Кожний п'ятий городянин — житель Торонто. У трьох містах: Торонто (4,9 млн осіб), Монреалі (3,5 млн осіб) і Ванкувері (2,1 млн осіб) — проживає третина населення країни. Столиця Канади —- Оттава, розташована на річці Оттава. Це чисте, доглянуте й спокійне місто, у якому зосереджено 1,1 млн осіб (із передмістями). (Учні пояснюють особливості розселення канадців по території країни.)

Канада належить до найбільших виробників багатьох видів промислової й сільськогосподарської продукції. Для неїхарактерною є висока концентрація виробництва, величезні територіальні розбіжності в розміщенні господарства, а також велике значення гірничодобувної, лісової й деревопереробної промисловості.

Промисловість дає близько третини обсягу ВВП. Видобуток природного газу й нафти в основному ведеться в провінціях Альберта й Саскачеван, звідки на схід, захід і південь прокладені трубопроводи, зокрема трансконтинентальні. Основний район видобутку залізної руди — півострів Лабрадор, нікелю й міді — Манітоба й Онтаріо, урану — Онтаріо, Саскачеван. Значна частина мінеральної сировини вивозиться до інших країн, у першу чергу до США.

За виробництвом електроенергії країна посідає п'яте місце у світі. Близько 60 % електроенергії дають ГЕС, майже 15 % виробляють АЕС, розташовані в провінціях Квебек, Онтаріо й Нью-Брансуїк.

Розвинене машинобудування, зокрема автомобілебудування, сільськогосподарське машинобудування, виробництво устаткування для гірничодобувної й лісової промисловості. Провідні центри галузі: Торонто, Монреаль, Гамільтон, Оттава, Ванкувер. Найбільші підприємства нафтопереробної промисловості розташовані в Монреалі, Сарнїі (кінцевий пункт деяких нафто- і газопроводів), Ванкувері й Едмонтоні.

Традиційно важливе значення має лісова й деревообробна промисловість. Лісозаготівля й первинна обробка зосереджені в Британській Колумбії Але в останні десятиліття країна орієнтується на переробку деревини й виробництво з неї готової продукції. Більшість целюлозно-паперових підприємств сконцентровані на сході країни. Канада — другий у світі (після США) виробник паперу й картону.

Характерними рисами сільського господарства є високий рівень механізації й концентрації виробництва в поєднанні з великою роллю галузей, що екстенсивно розвиваються (зернове господарство, пасовищне скотарство), і порівняно невисокою врожайністю сільськогосподарських культур. При цьому значна частина сільськогосподарської продукції експортується.

У структурі галузі дещо переважає тваринництво. Вирощують велику рогату худобу молочного й м'ясного напрямків, свиней, дрібну рогату худобу; розвинене птахівництво. Основним районом м'ясного скотарства є Альберта, на півдні Британської Колумбії переважає молочне господарство. У рослинництві найважливіше значення має зернове господарство. На країну припадає сьома частина світового збору пшениці. Найбільше її вирощують у Саскачеван! й Манітобі. Великі площі зайняті кормовими культурами, зокрема рапсом і кукурудзою; вирощують льон, картоплю, фрукти й овочі. В економіці Ньюфаундленду, Нової Шотландії й Британської Колумбії велику роль відіграє рибальство. У прибережних водах приатлантичних районів, в основному на «ньюфаундлендських банках», ведеться вилов тріски й оселедця. Поблизу Тихоокеанського узбережжя промишляють лососевих і палтуса.

Для Канади велике значення має транспортний комплекс. На початковому етапі освоєння й колонізації країни основну роль відігравали внутрішні водні шляхи сполучення. Так, на північному заході Канади єдиною магістраллю була річка Маккензі. Наприкінці XIX ст. основне навантаження перебрали залізничні магістралі, зокрема трансконтинентальні. У XX ст. їх поступово потісняли автомобільні траси й трубопроводи. Найгустіша транспортна мережа сформувалася на південному сході країни, а також у прикордонних із США районах.

Країна володіс 169 суднами, але основну частину морських перевезень здійснюють судна під «зручними прапорами». Найбільші порти: Ванкувер, Сет-Іль (головним чином вивіз залізної руди), Квебек, Монреаль.

За обсягом зовнішньої торгівлі на одну особу Канада належить до провідних країн світу, випереджаючи США. Це свідчить про високий рівень залученосгі економіки країни до системи світового господарства. На відміну від свого сусіда, країна має додатне сальдо зовнішньої торгівлі.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практикум №48. Творча робота «Особливості формування етнічної структури і національні проблеми Канади».

Робота на контурній карті

Під керівництвом учителя, використовуючи підручник і географічні атласи для 10 класу, учні виконують завдання на контурній карті «Канада» (посібник «Контурні карти із завданнями»).

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріали уроку та матеріали §68-71.

2. Використовуючи додаткові джерела географічної інформації, опишіть особливості формування етнічної структури та національних проблем Канади (учитель докладно пояснює вимоги до роботи та методику її написання).

3. Підготуватись до практичної роботи.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!