Урок на тему "Ґрунтові ресурси України і своєї місцевості. Заходи з раціонального використання і охорони "

Опис документу:
Мета: формувати знання учнів про ґрунтові та земельні ресурси України; удосконалити уміння та навички аналітичної роботи з тематичними картами на прикладі виявлення закономірностей поширення ґрунтів на території України; формувати уявлення про використання ґрун¬тових ресурсів України Джерело: інтернет ресурси

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

8 клас

Урок №34

Дата:

Ґрунтові ресурси України і своєї місцевості.

Заходи з раціонального використання і охорони.

Мета: формувати знання учнів про ґрунтові та земельні ресурси України; удосконалити уміння та навички аналітичної роботи з тематичними картами на прикладі виявлення закономірностей поширення ґрунтів на території України; формувати уявлення про використання ґрунтових ресурсів України, пояснити, які основні заходи раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні; подовжувати формувати екологічну культуру учнів щодо раціонального ставлення до ґрунтових ресурсів.

Обладнання: карта ґрунтів України; таблиці «Земельні ресурси України», «Типи ґрунтів України», Карта «Природні зони України», картосхеми, діаграми.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться:

 • давати визначення науковим поняттям «ґрунтові ресурси», «земельні ресурси», «земельний фонд», «сільськогосподарські угіддя», «землі під промисловими і транспортними об'єктами, житлом, вулицями тощо»;

 • характеризувати ґрунтові ресурси України

 • давати господарську оцінку ґрунтовим ресурсам;

 • оцінювати заходи з раціонального використання й охорони ґрунтів;

 • визначати основні положення, що містяться в Національній програмі охорони земель та Земельному кодексі України.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання. Налаштування учнів на успіх.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Методичний прийом «Бесіда»

Назвіть найважливіші чинники ґрунтоутворення, аргументуйте їхнє значення. Пригадайте закономірність поширення ґрунтів світу на рівнинних територіях і в гірських районах. Назвіть основні типи ґрунтів України. На карті покажіть розміщення основних типів ґрунтів та кількома реченнями охарактеризуйте їх. За картою ґрунтів з’ясуйте, які з них належать до зональних типів, які — до азональних. Оберіть один зональний тип ґрунтів, укажіть територію його розповсюдження. Зіставляючи фізичну, кліматичну, геоморфологічну карти, карту природних зон та дані про коефіцієнти зволоження території, назвіть фактори, що зумовили утворення даного типу ґрунтів саме на цій території.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

 • Наведіть якомога більше прикладів використання поверхні території. Від чого залежить напрямок використання тих чи інших земель? Дайте загальну характеристику придатності ґрунтів України для потреб населення.

 • Слухання доповіді з теми: «Ґрунтознавець — Василь Докучаєв».

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Отже, найціннішою особливістю ґрунту є його родючість. Відомо, що під час німецько-фашистської окупації в часи Другої світової війни з території України вивозили ешелонами шар родючого ґрунту. Це одне з найбільших багатств України!

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях)

Земельні ресурси — землі, що використовують або можуть бути використані в різних галузях господарства. Земельний фонд України становить 60,4 млн га і складається із земель різного функціонального призначення, якісного стану та правового статусу. За функціональним призначенням: сільськогосподарські землі — близько 70%, з них орних — 57%; ліси та лісовкриті площі — близько 17%; забудовані землі — близько 4 %; землі під поверхневими водами близько 4%; інші — понад 5%. Користувачами земель в країні є державні та колективні підприємства, установи, заклади, організації, кооперативи, акціонерні товариства, фермерські господарства тощо. Найвища сільськогосподарська освоєність земельних ресурсів характерна для Запорізької, Миколаївської, Кіровоградської, Одеської та Херсонської областей (понад 80 %).

Завдання. Охарактеризуйте ґрунти своєї місцевості. Як їх використовують?

Методичний прийом «Час підручника»

За даними підручника в зошиті заповніть таблицю несприятливих процесів, що відбуваються в ґрунтах.

Таблиця

Несприятливі процеси, що відбуваються в ґрунтах

Назва несприятливого процесу

Його частка від с/г угідь у %

водна ерозія

геологічна ерозія

вітрова ерозія

забруднення ґрунтів

деградація земель

деградація ґрунтів

окиснення

заболочення

засолення

пересихання (опустелювання)

Відновлення родючого шару ґрунту називають рекультивацією. Рекультивація земель є однією з найважливіших проблем землеробства (навести приклади заходів).

Методичний прийом «Географічна лабораторія»

Користуючись додатковими джерелами інформації (планшет, смартфон, довідники, енциклопедії), опишіть основні напрями використання порушених земель після проведення рекультиваційних робіт (можна у вигляді таблиці).

Як приклад:

Вид рекультиваційних робіт

Основні напрями використання

сільськогосподарське

використання

зумовлює необхідність створення нових ділянок ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних сільськогосподарських насаджень

лісове використання

створення лісів промислового та цільового призначення (ґрунтозахисні та водоохоронні насадження)

водогосподарське

використання

створення водоймищ різноманітного призначення — для розведення риби та птиці, організації спорту, відпочинку, зрошування тощо

рекреаційне використання

парки, зони відпочинку тощо

використання під житлове та промислове будівництво

забудова житлових будинків, шкіл, магазинів, промислових підприємств тощо

Методичний прийом «Проблемне питання»

Чи здатна людина поліпшити родючість ґрунтів? Наведіть докази.

Меліорація — система заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів та боротьбу з несприятливими процесами.

Методичний прийом «Картографічний практикум»

Основними проблемами земельного фонду є деградація ґрунтового покриву: зменшення вмісту гумусу в ріллі, підвищення концентрації пестицидів, накопичення нітратів, фтору, хлору, миш’яку, свинцю, стронцію та ін. внаслідок використання мінеральних добрив. На контурній карті позначте географію деградованих ґрунтів.

Методичний прийом «Самостійна робота»

У зошитах складіть діаграму «Земельні ресурси України».

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

 • Яка площа земельних угідь України?

 • Назвіть основні напрямки використання ґрунтових ресурсів у нашій державі.

 • Які заходи сприяють, а які, навпаки, шкодять ґрунтовому покриву в Україні?

 • Запропонуйте шляхи поліпшення ґрунтового покриву, наприклад, у межах своєї дачної чи присадибної ділянки.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Як здобуті сьогодні знання знадобляться вам у подальшому житті? Що зробили особисто ви для охорони земельних ресурсів нашої місцевості?

Ґрунти потребують дбайливого використання та комплексної охорони (від ерозії, забруднення промисловими стоками, надмірної меліорації, перенасичення добривами тощо). В Україні розроблена Національна програма охорони земель, у якій передбачено економічні, екологічні, організаційні заходи та правові засади щодо забезпечення охорони земель різного призначення.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріали уроку та повторити § 27 підручника.

2. Проаналізувати, які заходи щодо раціонального використання земельних ресурсів необхідно запровадити в нашому населеному пункті.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Психологічні особливості навчання вчителів у системі формальної і неформальної освіти»
Швень Ярослава Леонідівна
24 години
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.