Урок на тему "ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЙ. МІЖКОНФЕСІЙНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВЗАЄМОДІЇ В КРАЇНАХ СВІТУ"

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок №57

Дата:

ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЙ.

МІЖКОНФЕСІЙНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВЗАЄМОДІЇ В КРА

НАХ СВІТУ.

Мета: продовжити ознайомлення учнів зі світовими та національними релігіями, дати уявлення про їх просторове поширення; показати вплив релігії' на державний устрій, демографічну поведінку людей, соціально-економічне й політичне життя суспільства; виховувати толерантне ставлення до представників різних вірувань і конфесій, повагу до Конституції України.

Обладнання: підручник, Конституція України, настінна політична карта світу, географічні атласи для 10 класу, збільшена схема «Релігійний склад населення світу», настінні картини ««Московський Кремль», «Шартрський собор», «Бангкок», зображення релігійних святинь — «Храм Господній у Єрусалимі», «Собор Святого Петра в Римі», «Києво-Печерська лавра», «Кааба», «Потала», «Храм Мінакші», «Святилище Іцукусіма».

Ключові поняття: світова релігія, національна релігія, конфесія, секта, християнство, католицизм, православ'я, протестантство, іслам (мусульманство), сунізм, шиїзм, буддизм, індуїзм, іудаїзм, конфуціанство, синтоїзм.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Прийом «Сходинки до вершини»

Кожний ряд учнів отримує картку з набором однакових запитань, але розміщених у різному порядку. Учні по черзі дають на них стислі письмові відповіді. Останній учень ряду здає картку з відповідями групи. Через 4 хв після початку роботи вчитель збирає всі картки. Перемагає той ряд, який дав найбільше правильних відповідей. У випадку рівності цього показника переможцем стає група, яка швидше виконала всі завдання. Запитання

1. Як називається етнос, що перебуває в ієрархії найвище?

2. Який народ є найчисленнішим у світі?

3. До якої мовної групи належать італійці?

4. До якої мовної сім'ї належать слов'яни?

5. Англійська, російська, іспанська, французька, китайська мови є робочими мовами ООН. Назвіть шосту мову, яка має такий самий статусі.

6. Наведіть приклад багатонаціональної країни.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом «Аналітик»

Учитель демонструє картини із зображенням православних церков Московського Кремля, готичного собору, мечеті з мінаретами, буддист-ської пагоди, індуїстського храму, синтоїстських воріт і пропонує учням сформулювати тему уроку та обґрунтувати своє твердження. Із метою полегшення завдання вчитель організовує бесіду: 1. На якій із побачених вами картин архітектура споруд найбільше нагадує українську? 2. Чим це викликано? 3. Чи бачили ви на території України споруди, схожі на ті, що були зображені на інших картинах? Якщо бачили, то де? У процесі бесіди учні доходять висновку, що жителі Землі також поділяються за релігійною або конфесійною ознакою. Після того як тему уроку буде сформульовано, учитель висловлює твердження, що знання релігійного складу населення дуже важливе. Він повідомляє, що серед дослідників існує думка, що всі сучасні цивілізації у своїй основі мають певні релігійні вірування. Тому від того, яка релігія в країні має найбільше послідовників, нерідко залежать особливості державного устрою, демографічної поведінки людей, соціально-економічне та політичне життя суспільства.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Поділ релігій на світові та національні (евристична бесіда).

2. Географія світових релігій (робота з атласами для 10 класу та настінною політичною картою світу).

3. Характеристика географії найбільших національних релігій (розповідь учителя в поєднанні з роботою з картою «Релігії» географічного атласу для 10 класу).

4. Світові центри паломництва.

Розповідь учителя

Учитель розповідає, що до трьох світових релігій належать християнство, іслам (мусульманство) і буддизм. Він називає кількість послідовників кожної з цих релігій у світі, після чого повідомляє, що крім світових існують численні національні релігії (використовуються відповідні настінні картини).

Проблемні ситуації

1) За різними підрахунками у світі налічується 350—450 млн послідовників буддизму. У той самий час прихильників індуїзму значно більше — понад 800 млн. Чому ж буддизм належить до світових релігій, а індуїзм — до національних?

У процесі обговорення цього питання учні, як правило, висловлюють припущення, що індуїзм сповідує один народ, а буддизм — багато. Учителю потрібно звернути увагу, що індуїзм сповідують також багато народів, але майже всі прихильники цієї релігії живуть лише в одній країні — Індії.

2) Іудаїзм, як і світові релігії, поширений у кількох десятках країн світу. Чому ж його не визнають світовою релігією?

У процесі розв'язання обох проблемних ситуацій учні доходять висновку, що світовою релігією може вважатися лише така, яка відповідає двом вимогам: бути поширеною в багатьох країнах світу; кількість її послідовників має становити кілька сотень мільйонів.

Практична робота

Учні, використовуючи карту атласу, заповнюють таблицю «Світові релігії», зазначаючи: релігію; напрямки (течії); райони поширення; країни з найбільшою кількістю послідовників.

Релігія

Напрямки (течії)

Райони поширення

Країни з найбільшою кількістю

послідовників

На допомогу вчителю

Сьогодні на Землі виділяють три світові релігії (ті, що поширені не в окремих, а в багатьох країнах світу) — християнство, іслам і буддизм.

Найпоширенішою серед них с християнство (країни Свропи, Америки й Австралії, а також Азії та Африки, куди воно прийшло завдяки місіонерській діяльності європейців), послідовниками якого є понад 2 млрд осіб. На. сьогодні основними напрямками християнства с католицизм (понад 1,1 млрд осіб), протестантизм (понад 600 млн осіб) і православ'я (близько 300 млн віруючих, що здебільшого належать до різних автокефальних церков). У Латинській Америці, більшості країн Свропи домінуючим напрямком християнства е католицизм. У Греції, Болгарії, Грузії, Україні найбільше представлене православ'я, у Великій Британії, Швеції, Норвегії — протестантизм. Протестантизм переважає також в Австралії, Новій Зеландії, Південній Африці.

Поширення іншої світової релігії — ісламу (мусульманства) —- мас більш компактний характер. Колискою ісламу вважаються міста Саудівської Аравії — Мекка й Медина. У цій світовій релігії існують два головні напрямки: сунітський і шиїтський. У сучасному мусульманському світі переважають суніти, а шиїти живуть в основному у двох країнах — Ірані та Іраку. Крім того, мусульмани (загалом понад 1,2 млрд осіб) проживають в інших країнах Азії та Африки — Туреччині, Азербайджані, Узбекистані, Афганістані, Пакистані, Бангладеш, Індонезії, Алжирі, Марокко, Єгипті тощо. Загальна кількість мусульман у всьому світі продовжує швидко зростати у зв'язку з високою народжуваністю населення, що зберігається в мусульманських країнах.

Іслам упродовж свого тисячолітнього існування був універсальною нормативною системою, що визначає різні сторони життя його прихильників. Він регулював суспільні відносини, господарську діяльність, родинні стосунки, особистісні зв'язки, за його законами вершився суд, вирішувалися долі людей і народів. І сьогодні іслам є дуже важливою складовою життя народів Сходу. Конституції багатьох країн проголошують його державною релігією, а політичні партії у своїх програмних документах часто заявляють про свою прихильність до мусульманських цінностей.

.Ще більш географічно обмеженим є ареал поширення третьої світової релігії — буддизму, який сповідують непальці, бірманці й частково жителі Індії, Шри-Ланки, країн Індокитаю, Китаю, Монголії (близько 380 млн осіб).

Крім світових релігій, існують національні релігії, які сповідуються якимось, одним із народів. Так, в Індії набув поширення індуїзм, у Китаї — конфуціанство й даосизм, в Індії — індуїзм, джайнізм, сикхізм, у Японії — синтоїзм, в Ізраїлі — іудаїзм і як його крайня ортодоксальна форма хасидизм. У малодоступних і відсталих районах Тропічної Африки, Ази, Латинсько! Америки й Австралії ще зберігаються місцеві вірування, пов'язані в основному з ушануванням різних духів, природних об'єктів тощо.

Оскільки більшість населення Землі є віруючими, то успішне розв'язання багатьох проблем сучасності значною мірою залежить від згладжування суперечностей між невіруючими і віруючими, віруючими різних релігій, прихильниками різних напрямків і конфесій у світових релігіях. На початку XXI ст. духівництво дедалі частіше посідає прогресивні позиції, особливо коли йдеться про збереження миру й довкілля, роззброєння.

Паломництво — це подорожі до Святої Землі, географічних місцевостей, що мають особливе значення для християнської віри, з метою поклоніння й молитви; ходіння віруючих до святих місць на поклоніння. Звичай ґрунтується на прагненні віруючих поклонитися місцям і святиням, пов'язаним із Христом, апостолами, Пресвятою Богородицею, помолитися перед чудотворними іконами, зануритися у священні води річки Йордан і святі джерела. Саме слово утворилося від слова «палома» пальмова гілка, із якими жителі Єрусалима зустрічали Ісуса Христа.

В інших релігіях є аналогічні звичаї: хадж відвідання Мекки мусульманами, Кербели й Не-джефа (Ірак) і здійснення там певних ритуалів; кора ритуальний обхід навколо якої-небудь святині в релігіях Індії, Непалу й Тибету; у ламаїстів відвідування Лхаси (Китай); в індусів відвідування Ілахабада й Варанасі (Бенарес, Індія); у буддистів і синтоїстів відвідування Нари (Японія).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель нагадує відомі учням міжетнічні конфлікти: у Бельгії, Канаді, Боснії і Герцеговині, Шри-Ланці. Він звертає увагу на те, що подібні конфлікти виникають у дво- чи багатонаціональних країнах, де є етнічні меншини, що живуть компактно. Але в Канаді чи Бельгії вони не переросли у збройну боротьбу, у той час як у Шри-Ланці та Боснії і Герцеговині, а також у Сербії й Македонії набули форми довготривалих громадянських воєн.

Учитель звертає увагу, що подібні затяжні громадянські збройні конфлікти виникають і в однонаціональних країнах. Так, наприклад, у Лівані — однонаціональній країні —- протягом 1975—1990 pp. відбувалася громадянська війна.

Метод «Мозковий штурм»

Чому в Канаді та Бельгії міжетнічні конфлікти відбувалися відносно спокійно (хоча і вони загрожували територіальній цілісності держав), а у Шри-Ланці, Сербії, Македонії й Боснії вони були дуже кривавими? Чому суспільство Лівану поділилося на кілька громад, які тривалий час вели між собою збройну боротьбу?

У процесі дискусії робляться висновки: крім етнічних суперечностей, причиною напруги в країнах світу можуть бути міжконфесійні суперечності; міжконфесійні конфлікти всередині держав здебільшого гостріші, ніж міжетнічні; у дво- та багатонаціональних країнах в основі міжетнічних конфліктів лежать конфлікти міжконфесійні.

Робота з контурною картою

Нанесіть на контурну карту місця міжконфесійних конфліктів минулого та сучасності (різними позначками).

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підкреслює актуальність питання міжконфесійних відносин та цитує статтю Конституції України, присвячену цьому питанню.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте §28 підручника.

2. Заповніть таблицю «Найбільші національні релігії» (за формою).

3. Нанесіть на контурну карту країни, де більшість населення становлять прихильники цих релігійних вірувань

5

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.