• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Географія
  • Урок на тему "ЕТНІЧНА МОЗАЇКА СВІТУ. ТИПИ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ. ЛІНГВІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ НАРОДІВ. МІЖЕТНІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ."
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
5
міс.
2
6
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Урок на тему "ЕТНІЧНА МОЗАЇКА СВІТУ. ТИПИ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ. ЛІНГВІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ НАРОДІВ. МІЖЕТНІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

10 клас

Урок №56

Дата:

ЕТНІЧНА МОЗАЇКА СВІТУ. ТИПИ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ.

ЛІНГВІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ НАРОДІВ.

МІЖЕТНІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ.

Мета: сформувати в учнів уявлення про етнічну структуру населення світу; розвивати творчі та дослідницькі здібності учнів; виховувати почуття толерантності до представників інших народів, повагу до Конституції України.

Обладнання: підручник, ілюстровані картки із зображеннями представників рас, Конституція України, настінна карта народів світу, географічні атласи для 10 класу, картина «Вулиця американського міста», збільшені зображення (паперові чи електронні) представників різних народів світу в національному одязі.

Ключові поняття: етнос, плем'я, народність, нація, етнічна меншина, мова, діалект, мовна сім'я, мовна група.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з ілюстрованими картками

На кожній картці — зображення представника певної раси. Завдання учнів — назвати расу, її характерні зовнішні ознаки, регіони світу, де компактно проживають представники цієї раси, видатних осіб минулого чи сучасності, які належать до неї.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель нагадує, що, крім віку, статі та зовнішніх ознак людей, існують ще багато критеріїв поділів людства, наприклад за мовою. Конституція України встановлює рівність усіх людей незалежно від їхньої мови (учитель зачитує відповідну статтю Конституції України). Порушення цих положень Основного Закону передбачає різні види відповідальності, у тому числі й кримінальну. Тому потрібно добре орієнтуватися не тільки в питаннях расової політкоректності, а й етнічної. Саме розгляду цього матеріалу буде присвячений цей урок.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Критерії поділу людства на окремі етноси (розповідь учителя). Розпочинаючи вивчення поняття «етнос», учитель демонструє картину «Вулиця американського міста», на якій чітко видно представників європеоїдної та негроїдної рас, і ставить проблемне запитання: «Представників яких націй ви бачите на вулиці, якщо відомо, що всі вони мають громадянство США?». У процесі подальшого обговорення учні доходять важливого висновку: расовий та етнічний поділи прямо не пов'язані між собою, отже, в основі виділення рас та етносів лежать різні критерії (методику виділення етносів пояснює вчитель).

2. Типи етнічних спільнот — плем'я, народність, нація (розповідь учителя).

3. Лінгвістична класифікація народів (інтерактивна бесіда).

Проблемна ситуація

Уявіть собі, що в купе поїзда Київ—Берлін їдуть українець, румун, угорець і чех. Кожний із них володіє лише рідною мовою. До кого має спробувати звернутися українець у першу чергу, якщо в нього виникли якісь проблеми? Хто з попутників зрозуміє його найгірше? (У процесі дискусії учні ознайомлюються з лінгвістичною класифікацією народів світу, поняттями «мова», «мовна група» і «мовна сім'я».)

4. Мови ООН.

Метод «Мозковий штурм»

Учитель називає робочі мови ООН, після чого пропонує учням пояснити, чому саме ці мови обрані ООН як робочі.

5. Етнографічні особливості окремих народів Землі (розгляд та аналіз збільшених зображень представників різних народів світу в національному одязі).

6. Міжетнічні відносини.

Перевірка випереджального домашнього завдання Виступи учнів із підготовленими повідомленнями, обговорення доповідей. Під час дискусії виявляються можливі причини міжетнічних конфліктів, їх прояви, визначаються можливі шляхи розв'язання міжетнічних проблем (найкраще — на прикладах Швейцарії та Канади).

На допомогу вчителю

Етнічний (національний) склад населення земної кулі є результатом тривалого та складного історичного процесу. Сучасна наука виділяє кілька етнічних людських спільнот за ступенем сформованості: окремі племена, групи споріднених племен, народності й нації. Кожна з них, як правило, характеризується сукупністю таких ознак, як спільна мова, територія, особливості побуту й культури, етнічне самоусвідомлення. Однак іноді деякі ознаки (наприклад спільність мови, території тощо) можуть бути відсутніми. У світі налічується близько 3 тис. мов, а з діалектами — удвічі більше.

У сучасному світі виділяють 2—4 тис. різних народів кількістю від кількох десятків до сотень мільйонів осіб (310 народів, які налічують понад 1 млн осіб кожний, становлять зараз 96 % усього населення земної кулі). Найчисленнішими народами серед 22, що налічують понад 50 млн осіб, є китайці, хіндустанці (Індія), американці (США), бенгальці (Індія), бразильці. Українці за кількістю перебувають на 28-му місці (близько 47 млн осіб).

Окремі народи спілкуються двома мовами (білінгвізм): бельгійці (валлонською та французькою), ірландці (ірландською та англійською), канадці (англійською та французькою), філіппінці (філіппінською та іспанською).

Значна частина народів усвідомлює себе окремою нацією, а тому претендує на державність. Однак реалізація цього прагнення є досить складним процесом, який наштовхується на значні стереотипи й перешкоди. Багато націй ще не домоглися втілення в життя свого права, а тому проживають як національні меншини в державах, сформованих іншими націями. Так, чеченці компактно живуть у Росії, курди — на межі Туреччини, Ірану, Іраку й Сирії тощо.

Близько половини держав земної кулі є однонаціональними (корінна національність становить понад 90 % населення держави), а решта держав умовно належать до багатонаціональних. У Європі до однонаціональних належать близько 20 держав (Данія, Швеція, Португалія, Італія, Ірландія, Греція тощо). Серед багатонаціональних окреме місце посідають Велика Британія (англійці, шотландці, валлійці, ірландці) та Іспанія (іспанці, каталонці, баски тощо). Багатонаціональність є особливо характерною для країн, що розвиваються. Тільки в Індії налічується кілька сотень різних етнічних спільнот, у Нігерії — близько 300, в Індонезії, Китаї, на Філіппінах — щонайменше 150.

Національно однорідними країнами Азії є Республіка Корея, Японія, Ємен, Бангладеш, Саудівська Аравія тощо. Більшість країн Америки є багатонаціональними. У США живуть представники понад 100 народів, у Бразилії та Канаді — понад 80, Мексиці та Аргентині — понад 50 тощо. У країнах Латинської Америки індіанців, мулатів, метисів уважають представниками єдиних націй. В Африці переважають відносно однорідні в етнічному відношенні країни (Центральна, Східна та Південна Африка). Понад 30% населення Австралії та Океанії — англоавстралійці, частина жителів — аборигени, предки яких тисячоліттями жили на материку та островах Океанії.

Найпоширенішою є класифікація народів за подібністю мов. Найбільшими одиницями в ній є мовні сімʼї. Народи, які входять до однієї мовної сім'ї, мають подібні мови, що свідчить про їх спільний розвиток у далекому минулому. Загалом виділяють 32 мовні сім'ї. Чим давніше народи розділилися, тим найменше подібні їхні мови. У межах мовних сімей виділяють мовні групи, які об'єднують народи зі спорідненими, дуже близькими за звучанням мовами. Найчисленнішими серед мовних сімей є народи індоєвропейської, сіно-тибетської, нігеро-кордофанської, семіто-хамітської, австронезійської, дравідської сімей.

Найбільшою за кількістю є індоєвропейська сім'я, до якої на сьогодні належать близько 3 млрд осіб. Ареал розселення народів індоєвропейської мовної сім'ї охоплює майже всі макрорегіони світу. Мовами індоєвропейської сім'ї спілкуються понад 150 народів. За ознаками у складі індоєвропейської сім'ї виділяють сім груп живих мов (індійська, іранська, германська, романська, слов'янська, баптійська, кельтська) та три окремі мови (грецька, албанська й вірменська). Найбільшу групу індоєвропейських мов становлять індійські мови — 96, якими розмовляє близько 800 млн осіб.

У Європі 9/10 населення належить до трьох великих мовних груп: німецької, або германської (німці, австрійці, шведи, англійці), романської (італійці, французи, іспанці, португальці, румуни, молдавани), слов'янської (росіяни, українці, поляки, чехи та словаки, болгари, білоруси, серби, хорвати). Фінни, естонці та угорці, які проживають у Європі, належать до уральської сім'ї.

Усі романські мови розвинулися на основі латинської мови, літературна форма якої відома зараз за численними писемними пам'ятками й застосовується дотепер як мова католицької літургїї та (обмежено) як міжнародна мова науки.

Слов'янська група мов поділяється на три підгрупи (понад 290 млн носіїв): східну (українська, російська, білоруська); західну (польська, чеська, словацька, верхньолужицька, нижньолужицька) і південну (болгарська, македонська, сербська, хорватська, словенська).

Сіно-тибетська сім'я є другою за кількістю у світі (близько 1,4 млрд осіб). Понад 95 % представників цієї сімї належать до китайської мовної групи. До четвірки найбільших мовних сімей належать також нігеро-кардофанська — близько 400.млн осіб та афразійська (семіто-хамітська) — близько 300 млн осіб. Представники першої проживають у центральній частині Африки, а другої — на Близькому Сході, Аравійському півострові, півночі Африки (арабські народи).

Часто однією мовою розмовляють кілька народів: німецькою — німці, австрійці, швейцарці; англійською мовою користуються американці США, канадці, австралійці, новозеландці; іспанською мовою розмовляють іспанці та більшість народів Латинської Америки. До найпоширеніших мов світу належать китайська, англійська, хінді та урду, іспанська, російська тощо.

Найпоширеніші мови світу

Мова

Сімʼя

Алфавіт

Осіб (млн.)

Територія поширення

1

Китайська

Китайсько-Тибетська

Китайські символи

1200

Китай, Малайзія, Тайвань

2

Англійська

Індоєвропейська

Латинський

510

США, Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія

3

Хінді

Індоєвропейська

Деванагарі

490

Північна та Центральна Індія

4

Іспанська

Індоєвропейська

Латинський

425

Мексика, Центральна та Південна Америка, Іспанія

5

Арабська

Афро-азійська

Арабський

255

Близький Схід, Саудівська Аравія, Північна Африка

6

Російська

Індоєвропейська

Кириличний

254

Росія, Центральна Азія

7

Португальська

Індоєвропейська

Латинський

218

Бразилія, Португалія, Південна Африка

8

Бенгальська

Індоєвропейська

Бенгальський

215

Бангладеш, Східна Індія

9

Малайська, індонезійська

Малайсько-полінезійська

Латинський

175

Індонезія, Малайзія, Сінгапур

10

Французька

Індоєвропейська

Латинський

130

Франція, Канада, Західна Африка, Центральна Африка

11

Японська

Алтайська

Китайські символи та два японські алфавіти

127

Японія

12

Німецька

Індоєвропейська

Латинський

123

Німеччина, Австрія, Центральна Європа

В 00Н офіційними мовами є англійська, французька, російська, іспанська, арабська та китайська.

Забезпечення вільного й рівноправного розвитку всіх націй і народностей є одним із найшляхетніших завдань людства. Однак у багатьох багатонаціональних країнах титульна нація часто проводить шовіністичну асиміляторську політику щодо національних меншин, заперечує право корінних народів на державність чи автономність. Тому у світі ще у XXI ст. існують національні й регіональні конфлікти (палестинсько-ізраїльський, чеченсько-російський, курдсько-турецький тощо).

Найчисленніші народи світу,

що не мають власних національних держав

Народ

Осіб (млн.)

Країна проживання

Пенджабці

110

Індія, Пакистан

Біхарці

100

Індія

Тепугу

90

Індія

Маратхі

80

Індія

Таміли

70

Індія, Шри-Ланка

Гуджаратці

64

Індія, Пакистан

Каннара

47

Індія

Малаялі

37

Індія

Орія

36

Індія

Хауса

35

Нігерія, Нігер, Камерун

Курди

34

Туреччина, Іран, Ірак, Сирія, Німеччина

Усе ще тривають спроби поділу народів на два сорти (білі й темношкірі, арійці й неарійці, братні й небратні), що є пережитками минулих епох. Справжня цивілізованість і демократизм у поглядах передбачають абсолютно однакове ставлення до всіх національностей, незалежно від кольору шкіри, мовної спорідненості чи спільного історичного минулого. Чим швидше це усвідомлять усі земляни, тим швидше зникне одна з важливих причин конфліктів — існування «гарячих точок» на Землі.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Метод «Мозковий штурм»

Під час літнього відпочинку ви довідалися, що в оздоровчому таборі відпочиватимуть представники Харківської, Львівської, Закарпатської, Київської областей та АР Крим. Чи могли б ви визначити самостійно за певними ознаками, із представником якої з названих адміністративно-територіальних одиниць ви зараз спілкуєтеся, не ставлячи йому прямого запитання?

У процесі дискусії закріплюються набуті знання про мовні та етнографічні відмінності, засвоюється поняття «діалект».

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель пропонує учням пояснити відмінності в традиційному одязі народів світу. Він показує розселення на території Землі кількох етносів та звертає увагу, що їх національний одяг значною мірою відображає природні особливості етнічних територій. Вивчення матеріалу продовжується у вигляді практичної роботи учнів із текстом підручника та відповідною картою географічного атласу для 10 класу. У процесі роботи учні складають таблицю «Народи світу», зазначаючи: мовні сім'ї; мовні групи; народи; регіони заселення.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте відповідний матеріал (стор. 92-94) §27 підручника.

2. На контурній карті позначте різними умовними знаками по три країни, де державними мовами є англійська, французька, іспанська, арабська, китайська та російська.

3. Закінчіть заповнення таблиці.

6

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Вчити читати. Літературна освіта в школі: химери чи лабіринти?»
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.