• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Географія
  • Урок на тему "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА. ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕ-НЕРГІЇ НА РІЗНИХ ТИПАХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. РОЗМІЩЕННЯ ОС-НОВНИХ РАЙОНІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ."

Урок на тему "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА. ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕ-НЕРГІЇ НА РІЗНИХ ТИПАХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. РОЗМІЩЕННЯ ОС-НОВНИХ РАЙОНІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок № 84

Дата:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА. ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА РІЗНИХ ТИПАХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ РАЙОНІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ.

Мета: схарактеризувати галузевий склад і географію світової електроенергетики; розширити знання учнів про. різні види .електростанцій; 'їхнє значення у світі; сформувати прадавнє розуміння поняття «альтернативні джерела енергії» та реалістично оцінити перспективи використання у світі; розвивати екологічний світогляд учнів; виховувати реалістичний; підхід до розвитку атомної енергетики у світі, ощадливе ставлення до витрати електроенергії.

Обладнання; підручник, настінна політична карта світу, географічні атласи для 10 класу, збільшені секторні діаграми, які характеризують виробництво електроенергії на різних типах електростанцій у світі: Китаї, США, Франції, Канаді, Німеччині, збільшені зображення графіків динаміки світового виробництва електроенергії на різних типах електростанцій та фотографія «Представники "Грінпісу" протестують проти атомної енергетики», книги: Г. Адамов «Таємниця двох океанів», «Переможці надр», П. Загребельний «Марево», М. Романіеська «Шахти в небі», Г. Гуревич «Підземний неспокій», В. Сапарін «Об'скт 21», таблиця «Найбільші виробники електроенергії світу», контурні карти.

Ключові поняття: електроенергетика, ТЕС, ГЕС, АЕС, ПЕС, ВЕС, ГТЕС, альтернативні джерела енергії.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I . ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує оцінки за виконану на попередньому, уроці практичну роботу, кбротко аналізує її.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ О П О Р Н И Х ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Виступи учнів із повідомленнями про сучасні джерела і шляхи забезпечення країн Європи вугіллям, нафтою й природним Va30M і газопроводи «Голубий потік», «Північний потік», «Південний потік», НАБУККО.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ-

Вступне слово вчителя

Для жителів кількох потужних країн світу —Великої Британії, Італії, США, Канади — 2003 р. приніс неприємні сюрпризи, які вони запам'ятали надовго. Так, 14 серпня близько ІОі млн жителів Канади й понад 40 млн жителів США залишилися без електроенергії через ланцюгове відключення приблизно 100 електростанцій. Як показало подальше розслідування, першопричиною аварії стала дуже спекотна погода, через що проводи ліній електропередач стали через розширення металу довшими, провисли й доторкнулися до гілок дерев, що викликало коротке замкнення, відключення однієї з ТЕС, збої в комп'ютерній системі управління енергосистемою та відключення споживачів від енергопостачання. 28 серпня несподіване відключення електроенергії на 34 хв буквально паралізувало Лондон. Тільки у вагонах підземки застрягли понад 250 тис. осіб. А 28 вересня лишилися без енергопостачання 57 млн жителів Італії. Цього разу не обійшлося без людських жёртв: загинали чотири особи. Слід зауважити, Що спеціалісти остаточно так і не встановили першопричини цих аварій, що робить їх ще небезпечнішими. Це підтвердила аварія в енергосистемі Москви й Тульської області Росії у 2005 p., від якої постраждали понад 2 млн осіб. Загальні збитки від неї перевищили 180 млн дол. США. Стало зрозуміло: в енергосистемах, які управляються автоматикою, аварії можуть набувати величезних масштабів. (Учитель демонструє зображення фотографії «Представники "Грінпісу" протестують проти атомної енергетики» та пропонує висловити свої судження щодо цього протесту. Виникає дискусія, у процесі якої вчитель пропонує детальніше вивчити матеріал під час уроку, оголошує його тему й основні завдання.)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Особливості структури сучасної електроенергетики світу.

Аналіз секторних діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних' типів, у світі, Китаї, Франції, США, Канаді, Німеччині. Найважливіші висновки, які мають засвоїти учні: на початку XX ст. найбільша частка електроенергії світу виробляється на ТЕС; є країни, де найбільшу частку виробляють не ТЕС, а інші види електростанцій — FEC або АЕС; хоча електростанції, які працюють на альтернативних джерелах енергії, виробляють у світі невелику частку електроенергії, проте в деяких країнах цей показник помітно вищий за середньосвітовий.

2. Характеристика географічних аспектів атомної електроенергетики світу.

Практична робота з картою світу та картами географічного атласу для 10 класу з метою виявлення географії найбільших виробників електроенергії на АЁС. ,

Проблемна ситуація

Наприкінці 1980-х pp. Італія та Швеція прийняли рішення про поступове закриття АЕС, які діють на їхніх територіях. Водночас Японія ухвалила рішення про прискорення введення в дію нових реакторів на АЕС та будівництво нових атомних електростанцій. Як ви вважаєте, чим були обумовлені такі протилежні підходи різних країн до розвитку атомної електроенергетйки? Чий підхід вам здається більш правильним?

3. Географія гідроелектроенергетики світу.

Усна практична робота з відповідною географічною картою атласу, за вданням якої є виявлення закономірностей стратегії розвитку гідроелектроенергетики в різних державах світу.

4. Альтернативні джерела електроенергії, перспективи їх використання.

Розповідь учителя (з елементами інтерактивної бесіди)

Учитель звертає увагу учнів, що і ТЕС, і ГЕС, і АЕС мають свої недоліки. Тому люди здавна мріяли про використання інших джерел енергії.

Учитель демонструє учням художні книги Г. Адамова, П. Загребельного, Г. Гуревичя, М. Романівської, -В; Сапаріна, повідомляє, ідо всі вони написані понад 50 років тому, стисло викладає їх ідеї щодо джерел електроенергії, -які буде використовувати в майбутньому людство, пропонує обговорити їх. ГІід час інтерактивної бесіди учні під керівництвом учителя доходять висновків: ідеї письменників-фантастів минулого щодо використання альтернативних джерел енергії вже реалізуються; на сьогодні не існує абсолютно чистих способів виробництва електроенергії. Альтернативні джерела енергії в процесі їх використання також завдають певної шкоди довкіллю; частка електроенергії, вироблена на альтернативних типах електростанцій, у світі незначна, проте продовжує зростати; х'Ьча в жодній країні світу альтернативна електроенергетика не посідає провідного місця, проте в деяких країнах вона вже дає до 10 % електроенергії.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота «Побудова картосхеми розміщення основних районів електроенергетики, чорної й кольорової металургії»

Учитель демонструє таблицю «Провідні країни світу з виробництва електроенергії (2006 рі)» і пропонує учням на контурній карті світу за допомогою методу картодіаграм відобразити її зміст. Після закінчення побудови картодіаграми необхідно зеленим кольором, обвести три найбільші у світі райони виробництва електроенергії. Під час роботи учні також користуються картами географічного атласу для 10 класу.

На допомогу вчителю

Провідні країни світу з виробництва електроенергії (2006 р.)

Країни

Виробництво електроенергії, млрд кВт год

Країни

Виробництво електроенергії, млрд кВт год

США

4255

Франція

580

Китай

2875

Велика Британія

415

Японія

1150

Бразилія

400

Росія

980

Південна Корея

370

Індія

725

Італія

310

Німеччина

635

Іспанія

270

Канада

616

ПАР

240

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учні під керівництвом учителя аналізують графіки динаміки світового виробництва електроенергії різними типами електростанцій.

VІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте §44 підручника.

2. За картою атласу порівняйте обсяги та структуру виробництва електроенергії трьох держав, що розміщені в різних регіонах світу. Зробіть аргументовані висновки щодо ймовірних причин цих відмінностей.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!