• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Географія
  • Урок на тему "ЧАСТИНИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЙНІ УГРУПОВАННЯ, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. "

Урок на тему "ЧАСТИНИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЙНІ УГРУПОВАННЯ, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. "

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок №70

Дата:

ЧАСТИНИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЙНІ УГРУПОВАННЯ, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАКТИКУМ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА «АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ІНДЕКСУ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ (ІРЛП)».

Мета: сформувати уявлення про складові частини світового господарства; пояснити учням роль транснаціональних корпорацій у сучасній світовій економіці; вивчити діяльність найважливіших міжнародних економічних організацій.

Обладнання: підручник, портрети А. Сміта та Д^ Рікардо, настінна політична карта світу, географічні атласи для 10 класу, пакетик чорного перцю, фарфорова чашка, банка розчинної кави, шматок твердого сиру, мобільний телефон, плитка шоколаду, флакон парфумів, пачки аспірину й какао, демонстраційні картки із зображеннями легкового автомобіля, космічного корабля, сцени демонстрації модного одягу, книга М. Рейнолдса «Фієста відважних», зображення логотипів відомих ТНК, мультимедійне обладнання, учнівські презентації ТНК, мікрофон.

Ключові поняття: транснаціональні корпорації, інтеграція, інтеграційні угруповання, міжнародні економічні організації.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Учитель демонструє портрети А. Сміта та Д. Рікардо. Учні мають назвати прізвища видатних економістів, пояснити їхній внесок у розвиток економічної географії та сформулювати закони абсолютних й порівняльних переваг. Далі вчитель демонструє різні предмети або картки із зображеннями різних видів продукції й пропонує учням назвати країни, які в античні й середньовічні часи спеціалізувалися на виробництві саме цих продуктів. Насамкінець учитель показує картки із зображенням різних сучасних видів продукції (дорогий одяг, легковий автомобіль, космічний корабель багаторазового використання) та предмети (мобільний телефон, флакон парфумів, пачки какао й аспірину, плитку шоколаду) і пропонує учням назвати країни, із якими у них асоціюється ця продукція.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель демонструє логотипи кількох відомих ТНК і просить учнів назвати, яким компаніям вони належать. Він пропонує також назвати країни, де розташовані штаб-квартири цих фірм, після чого повідомляє, що насправді підприємства цих фірм «розкидані» в багатьох країнах світу.

При цьому вплив їх на світову економіку й політику перевищує вплив урядів більшості держав Землі, до того ж він постійно зростає. Учені та громадські діячі вважають, що в майбутньому може виникнути така ситуація, коли світом фактично будуть управляти ТНК. Наприклад, сааме таке майбутнє світу бачить відомий американський письменник М. Рейнолдс (демонструється книга «Фієста відважних»). Звичайно, не можна не враховувати вплив ТНК на світове господарство, так само, як і міжнародних економічних організацій. Саме цьому й буде присвячений поточний урок.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Структура світового господарства (практична робота: складання на дошці схеми світового господарства з відображенням його складових частин).

2. Транснаціональні корпорації та їхня діяльність (інтерактивна бесіда на основі підготовлених удома учнями презентацій і повідомлень із використанням політичної карти світу, логотипів відомих ТНК і з опорою на знання учнів).

3. Діяльність та умови роботи найважливіших міжнародних економічних організацій — СОТ, МВФ тощо (розповідь учителя з доповненнями учнів (у вигляді повідомлень)).

4. Практична робота «Аналіз показників індексу розвитку людського потенціалу» .

Учитель актуалізує знання учнів про ІРЛП як показник, що характеризує соціально-економічний рівень країни. Учні за допомогою відповідних карт мають проаналізувати показники ІРЖІ різних країн світу. У процесі роботи вони мають виконати завдання:

1) Назвати країни з найвищим і найнижчим річним ВВП на одну особу. Визначити «вилку» між ними.

2) Указати регіони, де ВВП на одного жителя значно вищий та значно нижчий за середньос.вітовий показник.

3) Назвати країни з найвищим та найнижчим показником середньої очікуваної тривалості життя. Визначити різницю їх показників.

4) Указати регіони, де середня очійувана тривалість життя значно вища та значно нижча за середньосвітовий показник.

5) Указати регіони, де рівень грамотності дорослого населення наближається до 100 %, та регіони з найнижчими показниками.

6) Дати відповіді на запитання: а) Чи збігаються територіально регіони з високим річним ВВП на одного жителя, значно вищою за середньосвітову очікуваною тривалістю життя та високим рівнем освіченості населення? б) Чи збігаються територіально регіони з низьким річним ВВП на одного жителя, значно нижчою за середньосвітову очікуваною тривалістю життя та низьким рівнем освіченості населення?

На допомогу вчителю

Економічна інтеграція — це процес усунення митних та інших бар'єрів, що традиційно існували між країнами. Образно кажучи, у приміщенні ліквідують внутрішні перегородки й замість численних комірчин роблять один великий зал.

Регіональна інтеграція — процес розширення економічного й виробничого співробітництва, об'єднання національних господарств двох і більше суверенних держав, який передбачає утворення єдиного економічного регіону. Така інтеграція розглядається як форма вибіркової дискримінації.

При цьому фритредерство успішно поєднується з протекціонізмом. Перша політика поширюється на членів угруповання, а друга — на всі інші держави, які не є членами угруповання. Міжнародну економічну інтеграцію можна справедливо розглядати і як форму колективного міжнародного економічного егоїзму.

Інтеграція сприяє ліквідації відокремленості країн і розмиває відмінності між ними, що склалися історично. Інтеграцію можна тлумачити як уніфікацію (тобто зведення разом) господарств різних країн. Економічна інтеграція в умовах ринкової економіки означає вільний рух капіталів, товарів, послуг і робочої сили в межах певного угруповання країн.

Найпростішою формою економічної інтеграції вважається зона вільної торгівлі. За такого режиму всі члени угруповання взаємно скасовують мито на товари та послуги, що надходять у сферу зовнішньої торгівлі країн-учасниць.

Митний союз вважається поглибленою формою економічної інтеграції. Крім скасування мита на торгівлю між країнами-членами, угруповання виробляє та застосовує єдиний митний тариф у торгівлі з іншими країнами.

Спільний ринок — третя форма економічної інтеграції — передбачає «чотири свободи», тобто вільний рух товарів, робочої сили, капіталу, а також вільне створення центрів підприємницької діяльності.

Найвищою формою міжнародної економічної інтеграції вважається економічний і валютний союз, а зарубіжні вчені виокремлюють ще й п'яту форму — «повну економічну інтеграцію». Вона передбачає відмову від більшості суверенних прав. Отже, чим більше економічної інтеграції, тим менше політичного суверенітету.

У межах угруповання здійснюється спільна економічна та валютна політика. Економіка угруповання перестає бути простою сумою економік країн-учасниць і перетворюється на єдине ціле.

У другій половині XX ст. регіональна економічна інтеграція стала переважною тенденцією в розвитку світового господарства, що дедалі більше складається з інтегрованих економічних угруповань.

До найбільш важливих належать п'ять таких угруповань.

У Європі це Європейський Союз (ЕС), до якого входять 27 країн із загальним населенням понад 400 млн осіб. Засноване ще в 1957 р. як «Загальний ринок» це інтеграційне об'єднання поступово зростало і вшир, і вглиб. На початку XXI ст. країни СС виробляють 1/4 світового ВВП і забезпечують 1/3 світової торгівлі. Завдяки інтеграції вони сформували єдиний економічний простір із вільним переміщенням товарів, капіталів, послуг, технологій, робочої сили. Від 1 січня 1999 р. в ЄС уведена єдина валюта — євро.

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні це, перш за все, Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у складі десяти країн цього регіону із загальним населенням понад 450 млн осіб. Це також і організація Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що включає 21 країну.

У Північній Америці це Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА), до якої входять США, Канада й Мексика з населенням понад 420 млн осіб, що забезпечує більше ніж 1/4 світового ВВП. На відміну від ЄС, у цій асоціації немає ніяких наднаціональних органів, і вона є насамперед «спільним ринком».

Нарешті, у Латинській Америці це Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ), яка об'єднує 11 країн регіону та визначає своїм головним завданням створення «спільного ринку» країн-членів. Членами ЛАІ є Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Колумбія, Мексика, Парагвай, Уругвай, Чилі, Еквадор.

Крім регіональних, у системі світового господарства існує багато галузевих економічних угруповань. Найважливішою з них є Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), що об'єднує 11 країн. Транснаціоналізація — процес посилення світової інтеграції в результаті глобальних операцій ТНК. Транснаціоналізація — це якісно новий етап інтернаціоналізації господарського життя, який характеризується різким зростанням ролі зовнішніх чинників розвитку всіх держав і створенням транснаціонального капіталу.

Транснаціональна компанія (корпорація) — компанія (корпорація), що володіє виробничими підрозділами в кількох країнах. За визначенням Конференції 00Н з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), транснаціональні корпорації — це «підприємства, що складаються з материнського підприємства та його закордонних філіалів», при цьому ТНК можуть як набувати статусу корпорації, так і не мати його. ТНК створює систему міжнародного виробництва, розподілену між кількома країнами, але контрольовану з одного центру — материнської компанії. Країна базування — це країна, у якій розташована штаб-квартира материнської компанії ТНК. Приймаючі країни — це іноземні країни, у яких ТНК розміщує власні дочірні підприємства або філіали на основі здійснення прямих іноземних інвестицій. ТНК здійснюють свою діяльність, Грунтуючись на кількох важливих принципах: здійснення прямих іноземних інвестицій із метою створення виробничих потужностей за кордоном; використання різних форм міжнародного поділу праці (предметна, подетальна, технологічна спеціалізація), яка дозволяє розміщувати різні ланки виробничого процесу в різних країнах світу; розробка, передача та використання передової технології у межах замкнутої корпоративної структури, що дозволяє максимально ефективно використовувати витрати на дослідження й розробки; внутрішньокорпоративна торгівля, яка здійснюється між окремими підрозділами ТНК із застосуванням трансфертних цін. Трансфертні ціни встановлюються ТНК на рівні, що істотно відрізняється від ринкових цін, тобто є значно більшим або меншим за ціни на ті самі товари на світовому ринку; глобальний підхід до управління — оптимізація діяльності корпорації в цілому, а не окремих її складових. Цей принцип означає необхідність субсидувати розвиток окремих підрозділів із метою досягнення максимального прибутку в довгостроковому періоді.

ТНК часто поділяються на три великі групи: горизонтально інтегровані ТНК — управляють підрозділами, розташованими в різних країнах, що виробляють однакові або подібні товари; вертикально інтегровані ТНК — управляють підрозділами в певній країні, які виробляють товари, що поставляються до їхніх підрозділів в інших країнах; роздільні ТНК — управляють підрозділами, розташованими в різних країнах, які вертикально або горизонтально не об'єднані. У цілому ТНК забезпечують близько 50 %' світового промислового виробництва. На ТНК припадає понад 70 % світової торгівлі, причому 40 % цієї торгівлі відбувається всередині ТНК, тобто не за ринковими цінами, а за так званими трансфертними цінами, які формуються не під тиском ринку, а під довгостроковою політикою материнської корпорації. Дуже великі ТНК мають бюджет, що перевищує бюджет деяких країн. Зі 100 найбільших економік у світі 52 становлять транснаціональні корпорації, 48 — держави. ТНК справляють великий вплив у регіонах, оскільки мають значні кошти, вплив на громадськість, політичне лобі.

Транснаціональні корпорації відіграють важливу роль у процесах глобалізації. Також вони мають дуже вагоме значення у світових науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробках (НДДКР). На частку ТНК припадає понад 80 % зареєстрованих НДДКР. ТНК —- це не тільки виробничі компанії, але й транснаціональні банки, телекомунікаційні компанії, компанії страхування, аудиторські компанії, інвестиційні та пенсійні фундації.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Перевірка випереджального домашнього завдання

Учні під керівництвом учителя визначають позитивні та негативні сторони діяльності ТНК і міжнародних економічних організацій для окремих країн світу.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Метод «Мікрофон»

Учні по черзі, передаючи одне одному мікрофон, формулюють свої думки щодо найважливішого матеріалу, який вивчався на уроці.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

2. Використовуючи інформацію підручника та мережу Інтернет, визначте місця розташування штаб-квартир основних ТНК світу та позначте їх на контурній карті. Зробіть висновки щодо їх територіальної локалізації.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.