До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
6
міс.
0
4
дн.
0
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Урок на темму "ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІАТСЬКОГО РЕГІОНУ. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ АЗІЇ."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

10 клас

Урок №131

Дата:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІАТСЬКОГО РЕГІОНУ.

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ АЗІЇ.

Мета: ознайомити учнів з особливостями природи, населення й господарства країн Азії, їх роллю в економіці сучасного світу; схарактеризувати типи економіки країн Азії, визначити їх територіальне поширення; оцінити транспортні та туристичні можливості регіону; розвивати уявлення учнів про кордони Азії та поділ її на історико-географічні регіони, уміння учнів самостійно працювати з різними джерелами географічної інформації.

Обладнання: підручник, географічні атласи для 10 класу, настінна політична й економічна карти Євразії, картки із запитаннями, набір «Раси», контурні карти Азії, настінні картини «Сінкансен», «Індійська залізниця».

Ключові поняття: географічне положення, природні умови, природні ресурси, демографічна ситуація, демографічний вибух, демографічна криза, урбанізація, міжнаціональні проблеми, етнорелігійні конфлікти, сепаратизм, промисловість, сільське господарство, спеціалізація, транспорт, міжнародний туризм.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує оцінки за письмову роботу, яка виконувалася на попередньому уроці, та оцінки за тему «Географічний нарис про Європу», умотивовує їх, називає та пояснює типові помилки, відповідає на запитання учнів.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Естафета

Один учень отримує картку з набором запитань, дає коротку відповідь на перше з них, передає естафету наступному учневі і т. д. Після завершення змагання вчитель організовує перевірку правильності відповідей.

Запитання

1. Який субрегіон Азії частково лежить у Південній півкулі?

2. У якому регіоні Азії зосереджена понад половина світових запасів нафти?

3. Наведіть приклад азіатської країни, де спостерігається депопуляція.

4. Назвіть країну Азії з однонаціональним складом населення.

5. У якій азіатській країні більшість жителів — буддисти?

6. Столицею якої країни є місто Джакарта?

Гра «Чотири підказки»

І тур. 1. Ця держава — найбільша теократична монархія світу.

2. Вона — одна з трьох держав світу, у назві яких відображена її правляча
династія. 3. Це — найбільший у світі експортер нафти. 4. На території
країни перебуває найбільша святиня мусульман світу.

II тур. 1. У цієї азіатської країни замість південного кордону — демаркаційна лінія. 2. Це найменша з держав, які володіють ядерною зброєю. 3. Це країна централізованої соціалістичної економіки. 4. Столиця цієї країни — Пхеньян.

ІІІ тур. 1. Її називають Країною Ранкової Свіжості. 2. Самоназва країни — Чосон. 3. До 1945 р. ця країна була колонією Японії. 4. Українцям вона відома виробами фірм «Хюндай-Кіа», «Самсунг», «Ел джі електроніко».

IV тур. 1. Згідно з назвою держави це — ісламська республіка. 2. На відміну від більшості країн з мусульманським населенням більшість її жителів не суніти, а шиїти. 3. Раніше цю державу називали Персією. 4. Столиця країни — місто Тегеран.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє, що, починаючи з наступного уроку, вони вивчатимуть особливості кожного субрегіону Азії, а також географію низки країн цієї частини світу. Але для вивчення кожної азіатської держави виділити окремий урок неможливо. Тому під час поточного уроку буде надана загальна характеристика природних умов і ресурсів, населення, господарства регіону та виявлені найбільш характерні його типи, представлені в Азії. Вивчення їх особливостей відбуватиметься на прикладах конкретних країн. Деякі з них відіграють помітну роль у світовій економіці та політиці. Азія — регіон, який поступово виходить на передові позиції у світі. Саме тут розташовані держави, економіка яких на межі XX і XXI ст. розвивалася найбільш динамічно у світі. Звичайно, нам необхідні знання про ці країни, особливо з урахуванням розширення зв'язків України з ними.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розташування кордонів Азії та поділ її на субрегіони.

Дискусія

Чи є Монблан найвищою точкою Європи? (У процесі дискусії учні під керівництвом учителя шляхом роботи з картами географічного атласу для 10 класу уточнюють кордони Азії та поділ її на субрегіони.)

2. Особливості природних умов Азії.

Інтерактивна бесіда (з опорою на міжкурсові зв'язки)

1) Як називається найвища точка світу та якою є її висота над рівнем моря?

2) Де розташована найнижча точка суходолу Землі? Якою є її абсолютна висота?

3) Який висновок щодо рельєфу Азії можна зробити з урахуванням того, що найвища й найнижча точки суходолу світу перебувають саме в цій частині світу?

4) Як називається найпівденніша й найпівнічніша точки Азії? Яка приблизна відстань між ними?

5) Як вплинула на клімат Азії велика протяжність материка з півночі на південь?

6) Як вплинула велика різноманітність клімату Азії на її поверхневі води? 7) Чому пустелі в Азії займають таку велику площу?

3. Загальна характеристика природних ресурсів Азії.

Учитель повідомляє, що Азія має величезні ресурси практично всіх видів корисних копалин. Значні площі на її території займають ліси. Є великі скупчення прісних поверхневих вод (льодовики, великі озера, численні річки). У низці районів існують надзвичайно сприятливі умови для розвитку приморського оздоровлення, пізнавального туризму, альпінізму та гірського відпочинку. Великі площі зайняті родючими ґрунтами.

Запитання

1) Чому саме Азія володіє найбільшими запасами різноманітних природних ресурсів?

2) Які дві причини обумовлюють найбільшу порівняно з іншими регіонами світу різноманітність корисних копалин?

4. Особливості населення Азії.

Учитель демонструє зображення представників трьох великих людських рас і пропонує учням назвати ту з них, яка в Азії практично не представлена. Наступне завдання — назвати країни, найбільш населені представниками монголоїдної та європеоїдної рас (Китай та Індія відповідно). Учитель підкреслює, що жодний регіон світу не має такої кількості населення, як кожна з названих азіатських країн. Висновок (роблять учні): понад половина людства проживає в Азії. Учні розраховують середню густоту населення Азії, за допомогою відповідних карт атласу визначають найгустіше й найрід-ше заселені території регіону, знаходять причини величезної нерівномірності заселення цієї частини світу. Особливості демографічної ситуації та урбані-заційних процесів у регіонах Азії характеризує вчитель у процесі розповіді.

5. Особливості промисловості Азії, географії її основних галузей.

Розповідь учителя з використанням настінної політичної карти Євразії про найважливіші галузі промисловості Азії, місце регіону у світі з виробннцтва різних видів промислової продукції. Із метою виявлення особливостей територіальної організації головних галузей промисловості вчитель організовує роботу учнів з економічною картою Євразії та картами географічного атласу для 10 класу. Під час роботи виявляються: субрегіони найбільшого видобутку енергоносіїв; найбільші райони видобутку та первинної обробки рудної сировини; райони розвитку наукоємних галузей і виробництв; райони зосередження складальних виробництв (машинобудування); країни і субрегіони, де велике значення має легка промисловість.

6. Найважливіші сільськогосподарські культури Азії, географія їх поширення.

Інтерактивна бесіда

Учитель називає найважливіші зернові (рис, пшениця), волокнисті (бавовник, гевея), цукроносні (цукрова тростина), тонізуючі (чай, кава) культури, показує найбільші країни-виробники. Завдання учнів — пояснити географію вирощування кожної культури. Закінчується вивчення географії сільськогосподарських культур самостійною роботою учнів із підручником, у процесі якої вони мають виявити інші важливі культурні рослини та їх найбільших виробників).

7. Географія тваринництва Азії.

Метод «Мозковий штурм»

1) Поясніть молочну та тяглову спрямованість скотарства Індії. Чому країна, яка володіє другим за кількістю поголів'ям великої рогатої худоби у світі, має дуже низьку продуктивність скотарства?

2) Дайте пояснення майже повної відсутності такої галузі, як свинарство на Близькому Сході та в Центральній Азії.

3) Чим пояснити величезне поголів'я свійських свиней у Китаї та майже повну відсутність цих тварин в Індії?

4) Які обставини обумовили високий розвиток марікультури в Японії?

5) Назвіть і поясніть дві причини, чому галуззю спеціалізації тваринництва Центральної" Азії є вівчарство.

8. Характерні особливості географії транспорту Азії.

Інтерактивна бесіда

1) Поясніть, чому саме в Індії та Китаї залізничний транспорт відіграє підвищену роль.

2) Індійські залізниці тримають перше місце у світі за кількістю тяжких аварій. Назвіть усі можливі причини цього. Для полегшення відповіді порівняйте дві ілюстрації — «Сінкансен» та «Індійська залізниця».

3) Японія — найрозвиненіша країна Азії, Афганістан — одна з найменш розвинених і найбідніших. В обох країнах автомобільний транспорт відіграє дуже велике значення у внутрішніх перевезеннях. Поясніть, чому країни з дуже великими відмінностями мають таку схожість.

4) Використовуючи економічну карту, назвіть три країни, у яких при внутрішніх перевезеннях пасажирів і вантажів вирішальне значення має морський транспорт. Чим це можна пояснити?

5) На контурній карті позначте найбільші за вантажообігом порти Азії — Шанхай, Сінгапур, Рас-Таннура, найбільший контейнерний порт світу — Сянган та єдиний у світі острів, на території якого розташовані вісім морських портів із річним вантажообігом не менше ніж 100 млн тонн. Поясніть розташування всіх названих об'єктів.

6) Яку річку й чому називають «азіатським Дунаєм»?

7) Проведіть маршрут майбутнього газопроводу НАБУККО, якщо відомо, що він буде починатися в Туркменістані та Азербайджані, проходитиме територією Ірану, Туреччини, Болгарії. Поясніть мету здійснення цього дорогого проекту.

9. Сучасний стан розвитку туризму в країнах Азії та перспективи його розвитку.

Учитель називає і показує сучасні райони туризму й рекреації (ОАЕ, Таїланд) та перспективні райони, пояснює причини недостатньої освоєності рекреаційних ресурсів Азії.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте матеріали уроку.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Вчити читати. Літературна освіта в школі: химери чи лабіринти?»
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна
30 годин
590 грн